Øystein Rian

Professor Emeritus - History
Image of Øystein Rian
Norwegian version of this page
Phone +47 22854940
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36Niels Treschows hus0851 OSLO
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Tags: History

Publications

 • Jens Juels stattholderskap 1618-1629 (1975)
 • Vestfolds historie. Grevskapstiden 1671-1821 (1980)
 • Aschehougs Norgeshistorie, bd. 5 (1995)
 • Bratsberg på 1600-tallet (1997)
 • Danmark-Norge 1380-1814, bd. 2 (1997)
 • Maktens historie i dansketiden (2003).
 • Embetsstanden i dansketida (2003).
 • For Norge kjempers fødeland. 12 portrett frå dansketida (2007).
 • Rian, Øystein (2018). De danske stattholderne i Norge 1572-1814, I: Ola Alsvik; Hans Hosar & Marianne Wiig (red.),  I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-377-6.  13.  s 397 - 419
 • Rian, Øystein (2018). Den paradoksale reformasjonen. Ensrettingen som uniformerte Danmark og Norge, men likevel gjorde de to landene mer ulike.. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  7(3), s 177- 187 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2018-03-03
 • Rian, Øystein (2018). Den store nordiske krig i et historisk perspektiv., I: Knut Arstad (red.),  Perspektiver på Den store nordiske krig 1700-1721. 300 år etter Carl XIIs fall.  Forsvarsmuseet.  ISBN 978-82-91218-69-4.  1.  s 11 - 35
 • Rian, Øystein (2018). Ensrettingen i det norske samfunnet som følge av reformasjon og dansketid., I:  Reformasjonen i 500 år. Rapport fra konferanse i Tønsberg 2.-3. november 2017..  Universitetet i Sørøst-Norge.  ISBN 978-82-7860-333-8.  7.  s 88 - 95
 • Rian, Øystein (2018). Tozsamosc narodowa i nacjonalizm w Norwegii. Podroz w czasie (National identity and Nationalism in Norway. Time Travel).. Przeglad Humanistyczny.  ISSN 0033-2194.  62(2), s 13- 27 . doi: 10.5604/01.3001.0012.5771
 • Rian, Øystein (2017). Den store nordiske krig - utvikling og bruk av militærmakten I Norge, I: Knut Arstad (red.),  Den store nordiske krig 1700-1721.  Forsvarsmuseet.  ISBN 978-82-91218-68-7.  8.  s 151 - 162
 • Rian, Øystein (2017). Eneveldets ordmakt satt i system gjennom mange generasjoner, I: Knut Dørum & Trond Bjerkås (red.),  Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0211-5.  2.  s 51 - 85
 • Rian, Øystein (2017). Reformasjonen i Danmark-Norge 1500-1700: maktpolitikk og sensur, I: John Ødemark & Bente Lavold (red.),  Reformasjonstidens religiøse bokkultur cirka 1400-1700: tekst, visualitet og materialitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7965-347-9.  1.  s 19 - 43
 • Rian, Øystein (2017). Reformasjonen i Norge - revolusjonen ovenfra og utenfra. Fortid.  ISSN 1504-1913.  14(1), s 18- 26
 • Rian, Øystein (2017). Reformasjonen som katastrofe i norgeshistorien, I: Eldbjørg Haug (red.),  Fra avlatshandel til folkekirke: Reformasjonen gjennom 500 år.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230402146.  2.  s 19 - 42
 • Dørum, Knut; Koskinen, Ulla; Rian, Øystein; Hallenberg, Mats; Katajala, Kimmo; Holm, Johan & Miettinen, Tiina (2016). Resisting, Cooperating and Fighting, In Ulla Koskinen (ed.),  Aggressive and Violent Peasant Elites in the Nordic Countries, C. 1500-1700.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-40687-9.  9.  s 261 - 274
 • Rian, Øystein (2016). Centre and periphery, In E. I. Kouri & Jens E. Olesen (ed.),  The Cambridge History of Scandinavia. volume II 1520-1870.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-521-47300-2.  19.  s 392 - 415
 • Rian, Øystein (2016). De dansk-norske kongene., I: Rasmus Glenthøj (red.),  Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-87-12-05302-6.  2.  s 32 - 41
 • Rian, Øystein (2016). Den dansk-norske flåtens betydning før 1814., I: Øivind Berntzen Armann (red.),  Flåtemakt og internasjonale operasjoner 1800-2013.  Forsvarsmuseet.  ISBN 978-82-91218-67-0.  6.  s 76 - 87
 • Rian, Øystein (2016). What kind of interaction was there between Norwegian peasants and Danish authorities in the period between the Nordic Seven Years' War (1563-1570) and the 1640s?, In Ulla Koskinen (ed.),  Aggressive and Violent Peasant Elites in the Nordic Countries, C. 1500-1700.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-40687-9.  4.  s 111 - 144
 • Rian, Øystein (2015). Embetsstyret I Norge før og etter 1814., I: Roald Berg & Svein Ivar Langhelle (red.),  "Mod som en konge" : bøndene, makten og politikken 1800-1850.  Bodoni forlag.  ISBN 978-82-7128-806-8.  3.  s 25 - 32
 • Rian, Øystein (2015). Sensuren i Danmark-Norge 1536-1814., I: Christian Janss; Stine Brenna Taugbøl & Hilde Bøe (red.),  Filologi og sensur.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998289.  4.  s 69 - 85
 • Rian, Øystein (2014). Det norske embetsaristokratiet, I: Morten Nordhagen Ottosen & Hommerstad Marthe (red.),  Ideal og realitet. 1814 i politisk praksis for folk og elite.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-334-8.  7.  s 111 - 125
 • Rian, Øystein (2014). Gammelt og nytt i strid og samvirke. Telemark 1500-1814, I: Øystein Rian (red.),  Telemarks historie ; b. 1: Før 1814.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1407-5.  8.  s 241 - 303
 • Rian, Øystein (2014). Hvorfor var det ikke nordmennene som forlot Fredrik 6.?. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  93(1), s 9- 33
 • Rian, Øystein (2014). Landet imellom, I: Øystein Rian (red.),  Telemarks historie ; b. 1: Før 1814.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1407-5.  1.  s 13 - 19
 • Rian, Øystein (2014). Norge i det nordiske perspektivet. Foredrag på seminaret "1814 i internasjonalt perspektiv" i Det norske Videnskaps-Akademi 24. januar 2014. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri.  ISSN 0029-1501.  (2), s 121- 130
 • Rian, Øystein (2013). Historie i tvangstrøye. Kongemakt og historieformidling i Danmark-Norge 1536-1814. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  92(1), s 63- 90
 • Rian, Øystein (2013). History in a straitjacket: Royal power and the dissemination of history in Denmark-Norway 1536-1814. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  92(1), s 63- +
 • Rian, Øystein (2012). Måtte Frederik 6. miste Norge?, I: Christer Kuvaja; Ann-Catrin Östman & Nils Erik Villstrand (red.),  Svärdet, ordet och pennan : kring människa, makt och rum i nordisk historia : festskrift till Nils Erik Villstrand den 24 maj 2012 / red. Christer Kuvaja & Ann-Catrin Östman.  Historiska samfundet.  ISBN 978-952-93-0574-2.  6.  s 121 - 146
 • Rian, Øystein (2010). Embetsmennene som observatører likheter og forskjeller i engasjement og holdninger. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  47(2), s 95- 107
 • Rian, Øystein (2010). Kåre Lunden i norsk historie. Historikeren.  ISSN 1891-6600.  (4), s 30- 37
 • Rian, Øystein (2010). Sensuren i Danmark-Norge 1536-1814, I: Hilde Sandvik (red.),  Demokratisk teori og historisk praksis. Forutsetninger for folkestyre 1750-1850.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0054-8.  8.  s 123 - 160
 • Rian, Øystein (2009). 1809-1814: Grunnlaget for det moderne Norden. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (2), s 164- 169
 • Rian, Øystein (2009). Gerhard Schøning og vitenskapeliggjøringen av historiefaget, I: Steinar Supphellen (red.),  I Gerhard Schønings fotspor. Historiefaget og historieinstituttet i Trondheim i fag- og kunnskapshisorisk perspektiv. Innlegg ved eit jubileumsseminar.  Institut for historie og klassiske fag, NTNU.  ISBN 978-82-7765-200-9.  Kapittel.  s 1 - 10
 • Rian, Øystein (2009). Tormod Torfæus (1636-1719). Et møte med historien under eneveldet ved publiseringen på norsk av hans Historia rerum Norvegicarum. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  s 187- 202
 • Rian, Øystein (2008). Christiania-elitens politiske betydning i det dansk-norske eneveldet - med hovedvekt på forholdet til imperiehovedstaden København, I: John Peter Collett & Bård Frydenlund (red.),  Christianias handelspatrisiat. En elite i 1700-tallets Norge.  Andresen & Butenschøn AS.  ISBN 9788276942200.  Artikkel.  s 29 - 46
 • Rian, Øystein (2008). Fritsø jernverk og Larvik grevskap. Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle jernverkene.  ISSN 1503-643X.  4, s 7- 21
 • Rian, Øystein (2008). Gamle og nye perspektiv på dansketida. Fortid.  ISSN 1504-1913.  5(2), s 12- 18
 • Rian, Øystein (2008). Henrik Wergeland som historiker, I: Vigdis Ystad; Dagne Groven Myhren & Anne Jorunn Kydland (red.),  Henrik Wergeland : såmannen.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19403-0.  Artikkel.  s 225 - 275
 • Rian, Øystein (2008). Konge - embetsmann - undersått: et trekantdrama i dansketida. Aust-Agder-arv.  ISSN 0572-4368.  s 7- 25
 • Rian, Øystein (2008). Konge - embetsmann - undersått: et trekantdrama i dansketida, I: Anne Tone Aanby (red.),  Egdene og de ti bud. Mentalitetshistorisk tilnærming til moral og rettsfølelse ca. 1600-2000.  Forskernettverk Agder.  ISBN 978-82-92927-01-4.  Artikkel.  s 5 - 16
 • Rian, Øystein (2008). Norge i den oldenborgske staten. Om hvorfor det norske riket ble et nordisk annerledesland, I: Max Engman & Nils Erik Villstrand (red.),  Maktens mosaik. Enhet, särart och självbild i det svenska riket.  Svenska litteratursällskapet i Finland.  ISBN 978-951-583-172-9.  Artikkel.  s 185 - 208
 • Rian, Øystein (2008). Petter Dass-feiden. Svar til Einar Niemi. HIFO-nytt.  ISSN 0802-3204.  (1), s 29- 32
 • Rian, Øystein (2007). Det store samrøret. Embetskjøpmennene på 1600-tallet mellom fyrstestat og undersåtter. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  44(4), s 293- 310
 • Rian, Øystein (2007). Norges rolle under den danske enevælde. Siden Saxo.  ISSN 0109-6028.  (4), s 4- 15
 • Rian, Øystein (2007). Partiene, FrP og nasjonalstaten, I: Håvard Nilsen & Christian Anton Smedshaug (red.),  Folkepartiet?.  Res Publica - Forlaget Aktuell.  ISBN 978-82-92611-05-0.  5.  s 73 - 90

View all works in Cristin

 • Rian, Øystein (2019). Andsagnarliga kollveltingin. Trúbótarliga einstevningin sum einsháttadi Danmark og Noreg, men kortini gjørdi londini ólikari enn fyrr. Felagid Vardin.  ISBN 978-99918-3-636-2.  183 s.
 • Rian, Øystein (red.) (2019). Trubotin - ein vanlukka fyri Noregs riki - men brellbiti fyri danska kongin. Stidin.  ISBN 978-99918-42-86-8.  88 s.
 • Rian, Øystein (2014). Sensuren i Danmark-Norge. Vilkårene for offentlige ytringer 1536-1814. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02332-8.  713 s.
 • Rian, Øystein (red.) (2014). Telemarks historie ; b. 1: Før 1814. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1407-5.  385 s.
 • Rian, Øystein (2007). For Norge, kjempers fødeland12 portrett frå dansketida. Det Norske Samlaget.  ISBN 9788252166910.  333 s.

View all works in Cristin

 • Rian, Øystein (2020). Da det norske riket bukket under. Aftenposten Historie.  ISSN 1894-5775.  (9), s 58- 59
 • Rian, Øystein (2020). Mannen fra middelalderen, Tormod Torfæus. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  59(42)
 • Rian, Øystein (2018). Debes sette Færøyane på kartet. Sokneprest Lucas Debes gjorde Færøyane ei stor teneste med boka om øyriket.. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  57(3), s 36- 36
 • Rian, Øystein (2018). Gjøkungen i forsvarsredet?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  50(138), s 12- 13
 • Rian, Øystein (2018). Jørgen Haave: Familien Ibsen. Trondheim: Museumsforlaget, 2017. 352 pp.. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  18(2), s 208- 212
 • Rian, Øystein (2018). Odd Lovolls erindringer.. Historikeren.  ISSN 1891-6600.  (3), s 41- 43
 • Rian, Øystein (2018). Tilbake til lydriketiden. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  50(121), s 14- 15
 • Rian, Øystein (2017). Kronen, adelen og verkspatronene. Jernverkseentreprenørene i Bratsberg len/amt 1540-1700.. Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle jernverkene.  ISSN 1503-643X.  6, s 6- 15
 • Rian, Øystein (2017). Krystyna Szelagowska: We, Norwegians. The National Identity of Norwegian Elites in Early Modern Times (16th-18th Century), translated into English by Magdalena Junkieles, Institute for Research of European Cultural Heritage, Bialystok 2016, 371 s.. Historisk Tidsskrift (Danmark).  ISSN 0106-4991.  117(1), s 277- 284
 • Rian, Øystein (2016). En driftig mann i arbeid og rus - Ole Blom: Dagbøker og brev 1809-1846.. Telemark historie.  ISSN 0800-3408.  37, s 162- 171
 • Rian, Øystein (2015). Geir Pollen, Armfeldts arme: historien om en katastrofe.. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies.  ISSN 1652-4772.  12, s 282- 283
 • Rian, Øystein (2015). Historikeren Ludvig Holberg. Redigert av Jørgen Magnus Sejersted og Sebastian Olden Jørgensen. Scandinavian Academic Press, 2014.. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning.  ISSN 0036-5483.  81(2), s 150- 152
 • Rian, Øystein (2015). Minnetale over Kåre Lunden., I: Nils Christian Stenseth (red.),  Det norske videnskaps-akademi: Årbok 2014.  Det norske videnskaps-akademi.  ISBN 978-82-7099-822-7.  10.  s 77 - 81
 • Rian, Øystein (2014). Begreper om Danmark-Norge og 1814 med mer. UD-posten.  29(4), s 28- 29
 • Rian, Øystein (2014). Bøndene og 1814. AGRI ANALYSE.  ISSN 1894-1192.  (8), s 11- 15
 • Rian, Øystein (2014). En påkrevd historietime. Et nytt Stor-Norden vil ikke være fredelig og harmonisk. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  46(265), s 40- 41
 • Rian, Øystein (2014). Fenomenet Kåre Lunden. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  46(34), s 12- 13
 • Rian, Øystein (2014). Ikke så fjernt styre. Svar til Finn Erhard Johannessen. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  93(4), s 629- 632
 • Rian, Øystein (2014). Vår historie med Russland. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  46(247), s 28- 29
 • Rian, Øystein (2013). Den dansk-norske flåten. Norges Forsvar.  ISSN 0029-1692.  (6), s 12- 19
 • Rian, Øystein (2013). Do Structures explain it all? Patronage and entrepreneural Approaches to Nordic History.
 • Rian, Øystein (2013). Gjettverk. Lokalhistorisk magasin.  ISSN 0802-8931.  (4), s 10- 11
 • Rian, Øystein (2013). Historisk dobbeltspill. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Rian, Øystein (2013). Kåre Lunden (1930-2013). Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 231- 233
 • Rian, Øystein (2013). Minneord om Kåre Lunden. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Rian, Øystein (2013, 24. november). Spør en historiker. [Radio].  NRK.
 • Rian, Øystein (2011). Den norske overgivelsen. Innføringen av eneveldet 1661. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  43(179), s 20- 23
 • Rian, Øystein (2010). Dogmatiske kjønnsforskarar. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  49(11), s 6- 7
 • Rian, Øystein (2010). Peter Haldén (red.): 1648. Den westfaliska freden. Arv, kontext och konsekvenser. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  89(3), s 458- 462
 • Rian, Øystein (2010). Toleranse - en kristen verdi?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  192(28)
 • Rian, Øystein (2009). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (1), s 3- 5
 • Rian, Øystein (2009). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (2), s 179- 182
 • Rian, Øystein (2009). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (3), s 395- 397
 • Rian, Øystein (2009). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (4), s 565- 568
 • Rian, Øystein (2009). Norgeshistorien i nytt lys. Tappert og krigersk folk. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  (3), s 36- 41
 • Rian, Øystein (2009). Takk for oss. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (4), s 563- 564
 • Rian, Øystein (2008). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  87(1), s 3- 6
 • Rian, Øystein (2008). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  87(2), s 195- 198
 • Rian, Øystein (2008). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  87(3), s 403- 406
 • Rian, Øystein (2008). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  87(4), s 571- 574
 • Rian, Øystein (2008). Frihet og folkestyre. Henrik Wergeland som historiker. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 34- 35
 • Rian, Øystein (2008). Henrik Wergeland. Historikeren. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  6(3), s 18- 23
 • Rian, Øystein (2008). Kilder til dansk forvaltningshistorie. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  45(4), s 379- 382
 • Rian, Øystein (2008). Nordmændene var de første store tabere. Norden nu.  ISSN 0901-4950.  (3), s 22- 27
 • Rian, Øystein (2008). Norge og dansketida. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Rian, Øystein (2007). Den triste Oslo-eliten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (353)
 • Rian, Øystein (2007). For lite varme og glede. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (375)
 • Rian, Øystein (2007). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  86(1), s 3- 5
 • Rian, Øystein (2007). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  86(2), s 195- 197
 • Rian, Øystein (2007). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  86(3), s 363- 366
 • Rian, Øystein (2007). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  86(4), s 547- 549
 • Rian, Øystein (2007). Fremskrittspartiet og nasjonalstaten. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (108), s 22- 23
 • Rian, Øystein (2007). Kåre Hansen Petter Dass – mennesket, makten og mytene Utgiver: Kåre Hansen, Sandnessjøen 2006, 382 s. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  86, s 152- 157

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:35 PM - Last modified Dec. 1, 2017 1:55 PM

Projects

No ongoing projects