John Peter Collett

Norwegian version of this page
Phone +47 22857455
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

For more information, see my Norwegian page.

Tags: History

Publications

 • Teknisk-industriell forskning i Norge 1945-80 (med Hans Skoie), NOU 1981:30B.
 • Videnskap og politikk: Samarbeide og konflikt om forskning for industriformål 1917-1930 (hovedoppgave), 1983.
 • Anchor and Balance. Det norske Veritas 1864-1989 (med Håkon With Andersen), Oslo: Cappelen 1989.
 • Visjon. Forskning. Virkelighet. Televerkets Forskningsinstitutt 25 år (med Bjørn O.H.Lossius), Kjeller 1993.
 • Visjon. Forskning. Virkelighet. Televerkets Forskningsinstitutt 25 år (med Bjørn O.H.Lossius), Kjeller 1993.
 • Making Sense of Space. The History of Norwegian Space Activities (med flere forfattere), Oslo: Scandinavian University Press 1995.
 • Det kongelige Frederiks Universitet blir til, Oslo: Forum for universitetshistorie, 1996.
 • 'Vendepunkter i norsk universitetshistorie', i A. F. Andresen og G. Hjeltnes (red) Universitet, samfunn og politikk, Oslo: Forum for universitetshistorie, 1997.
 • Historien om Universitetet i Oslo, Oslo: Universitetsforlaget 1999.
 • Collett, John Peter & Helsvig, Kim Gunnar (2017). Universitetshistorie - Er det mulig? In Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar & Lindbekk, Kari-Ellen (Ed.), I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Pax Forlag. ISSN 9788253039695. p. 185–204.
 • Collett, John Peter (2014). "Akademisk frihet" i fortid og nåtid. In Gullbekk, Svein Harald (Eds.), Ja, vi elsker frihet. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-093-9. p. 291–303.
 • Collett, John Peter (2012). Johan Ernst Gunnerus as a University Reformer of the Enlightenment. In Jakobsen, Rolv Nøtvik (Eds.), Aspects of Johan Ernst Gunnerus' life and work. Akademika forlag. ISSN 978-82-519-2688-1. p. 23–61.
 • Collett, John Peter (2011). The Christiania University's 50 Years Celebration in 1861. National Pride and Scandinavian Solidarity. In Dhondt, Pieter (Eds.), National, Nordic or European? Nineteenth-Century University Jubilees and Nordic Cooperation. Brill Academic Publishers. ISSN 978 90 04 21694 5. p. 73–98. doi: 10.1163/9789004218307_005.
 • Collett, John Peter (2009). Radikalisering av de nasjonale særkravene. In Frydenlund, Bård (Eds.), 1807 og Danmark-Norge. På vei mot atskillelsen. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-396-7. p. 177–198.
 • Collett, John Peter (2009). Grunnleggelsen av Norges Vel. Tiden og forutsetningene. In Collett, John Peter & Bjerke, Ernst (Ed.), Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814. Det Kongelige Selskap for Norges Vel. ISSN 9788271152000. p. 13–41.
 • Collett, John Peter (2009). Selskabet for Norges Vel og opprettelsen av Det Kongelige Frederiks Universitet. In Collett, John Peter & Bjerke, Ernst (Ed.), Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814. Det Kongelige Selskap for Norges Vel. ISSN 9788271152000. p. 159–200.
 • Collett, John Peter & Frydenlund, Bård (2009). Selskabet for Norges Vel og handelspatrisiatet. In Collett, John Peter & Bjerke, Ernst (Ed.), Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814. Det Kongelige Selskap for Norges Vel. ISSN 9788271152000. p. 123–157.
 • Collett, John Peter; Bjerke, Ernst & Frydenlund, Bård (2009). Selskabet for Norges Vel og selvstendigheten. In Collett, John Peter & Bjerke, Ernst (Ed.), Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814. Det Kongelige Selskap for Norges Vel. ISSN 9788271152000. p. 201 –220.
 • Collett, John Peter (2009). Universitetet i staten. Striden om fundasen for Det Kongelige Frederiks Universitet 1813-1824. In Myhre, Jan Eivind; Collett, John Peter & Skeie, Jon (Ed.), Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum. Vidarforlaget AS. ISSN 978-82-7990-094-8. p. 97–123.
 • Collett, John Peter (2008). Christaniapatrisiatet og nasjonen: Aksjonen for et norsk universitet i 1790-årene. In Collett, John Peter & Frydenlund, Bård (Ed.), Christianias handelspatrisiat. En elite i 1700-tallets Norge. Andresen & Butenschøn AS. ISSN 9788276942200. p. 120–145.
 • Collett, John Peter & Frydenlund, Bård (2008). Christianias handelspatrisiat i norsk historie. In Collett, John Peter & Frydenlund, Bård (Ed.), Christianias handelspatrisiat. En elite i 1700-tallets Norge. Andresen & Butenschøn AS. ISSN 9788276942200. p. 7–13.
 • Collett, John Peter (2008). The merchant patriciate of Christiania. In Collett, John Peter & Frydenlund, Bård (Ed.), Christianias handelspatrisiat. En elite i 1700-tallets Norge. Andresen & Butenschøn AS. ISSN 9788276942200. p. 232–246.
 • Collett, John Peter (2008). Charles XIV Jean et la démocratie en Norvège (1810-1844). Revue d'histoire Nordique. ISSN 1778-9605.
 • Collett, John Peter (2004). Frihetens tunge bør. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X.
 • Collett, John Peter (2003). L'universite et la nation en Norvege au XIXe siecle. In Bertrand, Michel (Eds.), La fabrique des nations. Figures de l'Etat-bation dans l'Europe du XIXe siècle. Les Éditions de Paris. ISSN 2846210330. p. 309–321.
 • Collett, John Peter (1999). Der deutsche Einfluss auf die norwegische Wissenschaft und Universitätsausbildung. In Simensen, Jarle (Eds.), Deutschland-Norwegen. Die lange Geschichte. Tano-Aschehoug, Oslo. ISSN 82-518-3940-8. p. 56–70.
 • Collett, John Peter (1999). Tysk innflytelse på norsk vitenskap og høyere utdannelse, Tyskland-Norge: Den lange historien. ISSN 82-518-3857-6. p. 49–60.

View all works in Cristin

 • Andersen, Håkon With; Collett, John Peter; Stensrud, Iver Tangen & Paulsen, Gard (2014). Building Trust. The history of DNV 1864-2014. Dinamo Forlag. ISBN 978-82-8071-256-1. 544 p.
 • Anker, Peder; Gulbrandsen, Magnus; Larsen, Eirinn; Løvhaug, Johannes Waage; Tranøy, Bent Sofus & Collett, John Peter [Show all 9 contributors for this article] (2011). Universitetet i Oslo: Samtidshistoriske perspektiver. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-545-9. 568 p.
 • Collett, John Peter (2011). Universitetet i Oslo 1811-1870: Universitetet i nasjonen (Bok 1). Unipub forlag. ISBN 9788274775398. 552 p.
 • Myhre, Jan Eivind; Collett, John Peter & Skeie, Jon (2009). Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum. Vidarforlaget AS. ISBN 978-82-7990-094-8. 372 p.
 • Collett, John Petter; Myhre, Jan Eivind & Skeie, Jon (2009). Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum. Vidarforlaget AS. ISBN 978-82-7990-094-8. 367 p.
 • Collett, John Peter; Myhre, Jan Eivind & Skeie, Jon (2009). Kunnskapens betingelser. Vidarforlaget AS. ISBN 978-82-7990-094-8. 371 p.
 • Collett, John Peter & Bjerke, Ernst (2009). Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814. Det Kongelige Selskap for Norges Vel. ISBN 9788271152000. 283 p.
 • Collett, John Peter & Frydenlund, Bård (2008). Christianias handelspatrisiat. En elite i 1700-tallets Norge. Andresen & Butenschøn AS. ISBN 9788276942200. 267 p.
 • Collett, John Peter; Haave, Per & Røberg, Ole Anders (2001). Kunnskap i vekst : Institutt for eksperimentell forskning gjennom 50 år. Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål sykehus. ISBN 82–90246–57–9. 170 p.
 • Collett, John Peter (1999). Historien om Universitetet i Oslo. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-12937-3. 283 p.

View all works in Cristin

 • Hovland, Brit Marie & Collett, John Peter (2014). Arrangementsansvarlig: Opplysning, utdanning og demokrati. Åpen forelesningsserie - grunnlovsjubileet 2014.
 • Collett, John Peter (2008). Dannelse - deltagelse i studiodebatt. [Radio]. NRK P2.
 • Collett, John Peter (2008). The Norwegian University: An Ideal University in the Age of the Enlightenment.
 • Collett, John Peter (2008). Chateau Neuf: La Cage aux Folles.
 • Collett, John Peter (2007). Bernadotte Roi de Norvège.
 • Collett, John Peter (2007). University history in Oslo. Recent trends and research work.
 • Collett, John Peter (2007). Rektorembetet hundre år.
 • Collett, John Peter (2006). Universitetet i Christiania i de første årene fra 1813 til 1820: norsk og norsk-dansk kulturell identitet.
 • Collett, John Peter (2006). The University in the Heart of the Nation.
 • Rogan, Bjarne & Collett, John Peter (2003). 170 års blikk mot stjernene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Collett, John Peter (2001). En historisk introduksjon til forsikringsordningen i Norge.
 • Collett, John Peter (2001). Universitetets historie og kultur.
 • Collett, John Peter (2001). Arven fra Bogstad: Det kongelige Frederiks Universitet i Christiania.
 • Haave, Per & Collett, John Peter (2001). Epilog. In Collett, John Peter; Haave, Per & Røberg, Ole Anders (Ed.), Kunnskap i vekst : Institutt for eksperimentell forskning gjennom 50 år. Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål sykehus. ISSN 82–90246–57–9. p. 111–118.
 • Collett, John Peter (2001). The ESRO telemetry station at Svalbard in a Cold War setting.
 • Collett, John Peter (2000). Universitetets historie og kultur - og universitetet utenfor Blindern.
 • Collett, John Peter (2000). Hovedlinjer i Universitetet i Oslo's historie.
 • Collett, John Peter (2000). Universitetets historie og kultur.
 • Collett, John Peter (2000). "Det sikkreste Værn imod Magthaverne". Tidens Tegn. ISSN 0804-2284. 8(1), p. 22–23.
 • Collett, John Peter (2000). Hva vet vi om norsk homoseksualitets historie? Tidens Tegn. ISSN 0804-2284. 8(2), p. 22–23.
 • Collett, John Peter (2000). "Historisk sisteblikk" - tanker om de politiske partiene. Tidens Tegn. ISSN 0804-2284. 8(3), p. 18–20.
 • Collett, John Peter (2000). Universitetet mellom kultur og nytte.
 • Collett, John Peter (2000). Hva skulle vitenskapen brukes til for nasjonen? Refleksjoner over Geir Hestmarks bok 'Vitenskap og nasjon. Waldemar Christopher Brøgger 1851-1906'.
 • Collett, John Peter (2000). La lutte contre le latin: Réformes éducatives en Norvège au XIXe siècle.
 • Collett, John Peter (2000). Det kongelige Frederiks Universitet i Christiania på 1800-tallet: Fagprofil og fagutvikling.
 • Collett, John Peter (2000). Les intellectuels norvégiens et la Paix.
 • Collett, John Peter (1999). Universitetets historie og kultur.
 • Collett, John Peter (1999). Buskerud gård i Collett-familiens tid.
 • Collett, John Peter (1999). Universitetets historie.
 • Collett, John Peter (1999). Partier og regjeringsdannelser i mellomkrigstiden.
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: Politikk og moral. Tidens Tegn. ISSN 0804-2284.
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: "Sunt og sporty" - idretten og Ola Nordmann. Tidens Tegn. ISSN 0804-2284.
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: Hva slags politikk - hva slags menneske? Tidens Tegn. ISSN 0804-2284.
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: Høyre og makten - i Norge og i Frankrike. Tidens Tegn. ISSN 0804-2284.
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: Kong Ronald Reagan. Tidens Tegn. ISSN 0804-2284.
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: Russland, Norge og 1814. Tidens Tegn. ISSN 0804-2284.
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: Rettssikkerheten i Norge. Tidens Tegn. ISSN 0804-2284.
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: Politisk satire. Tidens Tegn. ISSN 0804-2284.
 • Collett, John Peter (1999). Brennevinsavgifter reddet Blindern. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926.
 • Collett, John Peter (1999). Kan det hele menneske gjenreises? [Radio]. P2-akademiet. NRK P2.
 • Collett, John Peter (1999). Universitetet og studentenes moral.
 • Collett, John Peter (1999). L'université et la nation en Norvège au XIXe siècle.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:34 PM - Last modified Feb. 26, 2018 1:38 PM

Projects

No ongoing projects