John Peter Collett

Norwegian version of this page
Phone +47 22857455
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

For more information, see my Norwegian page.

Tags: History

Publications

 • Teknisk-industriell forskning i Norge 1945-80 (med Hans Skoie), NOU 1981:30B.
 • Videnskap og politikk: Samarbeide og konflikt om forskning for industriformål 1917-1930 (hovedoppgave), 1983.
 • Anchor and Balance. Det norske Veritas 1864-1989 (med Håkon With Andersen), Oslo: Cappelen 1989.
 • Visjon. Forskning. Virkelighet. Televerkets Forskningsinstitutt 25 år (med Bjørn O.H.Lossius), Kjeller 1993.
 • Visjon. Forskning. Virkelighet. Televerkets Forskningsinstitutt 25 år (med Bjørn O.H.Lossius), Kjeller 1993.
 • Making Sense of Space. The History of Norwegian Space Activities (med flere forfattere), Oslo: Scandinavian University Press 1995.
 • Det kongelige Frederiks Universitet blir til, Oslo: Forum for universitetshistorie, 1996.
 • 'Vendepunkter i norsk universitetshistorie', i A. F. Andresen og G. Hjeltnes (red) Universitet, samfunn og politikk, Oslo: Forum for universitetshistorie, 1997.
 • Historien om Universitetet i Oslo, Oslo: Universitetsforlaget 1999.
 • Collett, John Peter & Helsvig, Kim Gunnar (2017). Universitetshistorie - Er det mulig?, I: Arne Hveem Alsvik; Knut Kjeldstadli; Kim Gunnar Helsvig & Kari-Ellen Lindbekk (red.),  I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre.  Pax Forlag.  ISBN 9788253039695.  Kapittel 10.  s 185 - 204
 • Collett, John Peter (2014). "Akademisk frihet" i fortid og nåtid, I: Svein Harald Gullbekk (red.),  Ja, vi elsker frihet.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-093-9.  Kapittel 35.  s 291 - 303
 • Collett, John Peter (2012). Johan Ernst Gunnerus as a University Reformer of the Enlightenment, In Rolv Nøtvik Jakobsen (ed.),  Aspects of Johan Ernst Gunnerus' life and work.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-519-2688-1.  Kapittel.  s 23 - 61
 • Collett, John Peter (2011). The Christiania University's 50 Years Celebration in 1861. National Pride and Scandinavian Solidarity, In Pieter Dhondt (ed.),  National, Nordic or European? Nineteenth-Century University Jubilees and Nordic Cooperation.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978 90 04 21694 5.  Chapter 3.  s 73 - 98
 • Collett, John Peter (2009). Grunnleggelsen av Norges Vel. Tiden og forutsetningene, I: John Peter Collett & Ernst Bjerke (red.),  Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814.  Det Kongelige Selskap for Norges Vel.  ISBN 9788271152000.  Kapitel.  s 13 - 41
 • Collett, John Peter (2009). Radikalisering av de nasjonale særkravene, I: Bård Frydenlund (red.),  1807 og Danmark-Norge. På vei mot atskillelsen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-396-7.  Kapittel.  s 177 - 198
 • Collett, John Peter (2009). Selskabet for Norges Vel og opprettelsen av Det Kongelige Frederiks Universitet, I: John Peter Collett & Ernst Bjerke (red.),  Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814.  Det Kongelige Selskap for Norges Vel.  ISBN 9788271152000.  Kapitel.  s 159 - 200
 • Collett, John Peter (2009). Universitetet i staten. Striden om fundasen for Det Kongelige Frederiks Universitet 1813-1824, I: Jan Eivind Myhre; John Peter Collett & Jon Skeie (red.),  Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-094-8.  Kapitel.  s 97 - 123
 • Collett, John Peter; Bjerke, Ernst & Frydenlund, Bård (2009). Selskabet for Norges Vel og selvstendigheten, I: John Peter Collett & Ernst Bjerke (red.),  Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814.  Det Kongelige Selskap for Norges Vel.  ISBN 9788271152000.  Kapitel.  s 201 - 220
 • Collett, John Peter & Frydenlund, Bård (2009). Selskabet for Norges Vel og handelspatrisiatet, I: John Peter Collett & Ernst Bjerke (red.),  Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814.  Det Kongelige Selskap for Norges Vel.  ISBN 9788271152000.  Kapitel.  s 123 - 157
 • Collett, John Peter (2008). Charles XIV Jean et la démocratie en Norvège (1810-1844). Revue d'histoire Nordique.  ISSN 1778-9605.  (6-7), s 95-116
 • Collett, John Peter (2008). Christaniapatrisiatet og nasjonen: Aksjonen for et norsk universitet i 1790-årene, I: John Peter Collett & Bård Frydenlund (red.),  Christianias handelspatrisiat. En elite i 1700-tallets Norge.  Andresen & Butenschøn AS.  ISBN 9788276942200.  Kapitel.  s 120 - 145
 • Collett, John Peter (2008). The merchant patriciate of Christiania, In John Peter Collett & Bård Frydenlund (ed.),  Christianias handelspatrisiat. En elite i 1700-tallets Norge.  Andresen & Butenschøn AS.  ISBN 9788276942200.  Kapitel.  s 232 - 246
 • Collett, John Peter & Frydenlund, Bård (2008). Christianias handelspatrisiat i norsk historie, I: John Peter Collett & Bård Frydenlund (red.),  Christianias handelspatrisiat. En elite i 1700-tallets Norge.  Andresen & Butenschøn AS.  ISBN 9788276942200.  Introduksjon.  s 7 - 13
 • Collett, John Peter (2004). Frihetens tunge bør. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (Årg. 21, nr 2), s 182, 184-193
 • Collett, John Peter (2003). L'universite et la nation en Norvege au XIXe siecle, I: Michel Bertrand (red.),  La fabrique des nations. Figures de l'Etat-bation dans l'Europe du XIXe siècle.  Les Éditions de Paris.  ISBN 2846210330.  kapittel.  s 309 - 321
 • Collett, John Peter (1999). Der deutsche Einfluss auf die norwegische Wissenschaft und Universitätsausbildung, I: Jarle Simensen (red.),  Deutschland-Norwegen. Die lange Geschichte.  Tano-Aschehoug, Oslo.  ISBN 82-518-3940-8.  s 56 - 70
 • Collett, John Peter (1999). Tysk innflytelse på norsk vitenskap og høyere utdannelse, I:  Tyskland-Norge: Den lange historien.   ISBN 82-518-3857-6.  s 49 - 60

View all works in Cristin

 • Andersen, Håkon With; Collett, John Peter; Stensrud, Iver Tangen & Paulsen, Gard (2014). Building Trust. The history of DNV 1864-2014. Dinamo Forlag.  ISBN 978-82-8071-256-1.  544 s.
 • Anker, Peder; Gulbrandsen, Magnus; Larsen, Eirinn; Løvhaug, Johannes Waage; Tranøy, Bent Sofus; Collett, John Peter; Benum, Edgeir Reidar; Gjestland, Dag & Torgersen, Ivar (2011). Universitetet i Oslo: Samtidshistoriske perspektiver. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-545-9.  568 s.
 • Collett, John Peter (2011). Universitetet i Oslo 1811-1870: Universitetet i nasjonen (Bok 1). Unipub forlag.  ISBN 9788274775398.  552 s.
 • Collett, John Peter & Bjerke, Ernst (red.) (2009). Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814. Det Kongelige Selskap for Norges Vel.  ISBN 9788271152000.  283 s.
 • Collett, John Peter; Myhre, Jan Eivind & Skeie, Jon (red.) (2009). Kunnskapens betingelser. Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-094-8.  371 s.
 • Collett, John Petter; Myhre, Jan Eivind & Skeie, Jon (red.) (2009). Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum. Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-094-8.  367 s.
 • Myhre, Jan Eivind; Collett, John Peter & Skeie, Jon (red.) (2009). Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum. Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-094-8.  372 s.
 • Collett, John Peter & Frydenlund, Bård (red.) (2008). Christianias handelspatrisiat. En elite i 1700-tallets Norge. Andresen & Butenschøn AS.  ISBN 9788276942200.  267 s.
 • Collett, John Peter; Haave, Per & Røberg, Ole Anders (red.) (2001). Kunnskap i vekst : Institutt for eksperimentell forskning gjennom 50 år. Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål sykehus.  ISBN 82–90246–57–9.  170 s.
 • Collett, John Peter (1999). Historien om Universitetet i Oslo. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-12937-3.  283 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Hovland, Brit Marie & Collett, John Peter (2014). Arrangementsansvarlig: Opplysning, utdanning og demokrati. Åpen forelesningsserie - grunnlovsjubileet 2014.
 • Collett, John Peter (2008). Chateau Neuf: La Cage aux Folles.
 • Collett, John Peter (2008, 12. april). Dannelse - deltagelse i studiodebatt. [Radio].  NRK P2.
 • Collett, John Peter (2008). The Norwegian University: An Ideal University in the Age of the Enlightenment.
 • Collett, John Peter (2007). Bernadotte Roi de Norvège.
 • Collett, John Peter (2007). Rektorembetet hundre år.
 • Collett, John Peter (2007). University history in Oslo. Recent trends and research work.
 • Collett, John Peter (2006). The University in the Heart of the Nation.
 • Collett, John Peter (2006). Universitetet i Christiania i de første årene fra 1813 til 1820: norsk og norsk-dansk kulturell identitet.
 • Rogan, Bjarne & Collett, John Peter (2003). 170 års blikk mot stjernene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Show summary
 • Collett, John Peter (2001). Arven fra Bogstad: Det kongelige Frederiks Universitet i Christiania.
 • Collett, John Peter (2001). En historisk introduksjon til forsikringsordningen i Norge.
 • Collett, John Peter (2001). The ESRO telemetry station at Svalbard in a Cold War setting.
 • Collett, John Peter (2001). Universitetets historie og kultur.
 • Haave, Per & Collett, John Peter (2001). Epilog, I: John Peter Collett; Per Haave & Ole Anders Røberg (red.),  Kunnskap i vekst : Institutt for eksperimentell forskning gjennom 50 år.  Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål sykehus.  ISBN 82–90246–57–9.  Avslutning.  s 111 - 118
 • Collett, John Peter (2000). Det kongelige Frederiks Universitet i Christiania på 1800-tallet: Fagprofil og fagutvikling.
 • Collett, John Peter (2000). "Det sikkreste Værn imod Magthaverne". Tidens Tegn.  ISSN 0804-2284.  8(1), s 22- 23
 • Collett, John Peter (2000). "Historisk sisteblikk" - tanker om de politiske partiene. Tidens Tegn.  ISSN 0804-2284.  8(3), s 18- 20
 • Collett, John Peter (2000). Hovedlinjer i Universitetet i Oslo's historie.
 • Collett, John Peter (2000). Hva skulle vitenskapen brukes til for nasjonen? Refleksjoner over Geir Hestmarks bok 'Vitenskap og nasjon. Waldemar Christopher Brøgger 1851-1906'.
 • Collett, John Peter (2000). Hva vet vi om norsk homoseksualitets historie?. Tidens Tegn.  ISSN 0804-2284.  8(2), s 22- 23
 • Collett, John Peter (2000). La lutte contre le latin: Réformes éducatives en Norvège au XIXe siècle.
 • Collett, John Peter (2000). Les intellectuels norvégiens et la Paix.
 • Collett, John Peter (2000). Universitetet mellom kultur og nytte.
 • Collett, John Peter (2000). Universitetets historie og kultur.
 • Collett, John Peter (2000). Universitetets historie og kultur - og universitetet utenfor Blindern.
 • Collett, John Peter (1999). Brennevinsavgifter reddet Blindern. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (3)
 • Collett, John Peter (1999). Buskerud gård i Collett-familiens tid.
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: Hva slags politikk - hva slags menneske?. Tidens Tegn.  ISSN 0804-2284.  (4)
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: Høyre og makten - i Norge og i Frankrike. Tidens Tegn.  ISSN 0804-2284.  (5)
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: Kong Ronald Reagan. Tidens Tegn.  ISSN 0804-2284.  (6)
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: Politikk og moral. Tidens Tegn.  ISSN 0804-2284.  (2)
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: Politisk satire. Tidens Tegn.  ISSN 0804-2284.  (1)
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: Rettssikkerheten i Norge. Tidens Tegn.  ISSN 0804-2284.  (8)
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: Russland, Norge og 1814. Tidens Tegn.  ISSN 0804-2284.  (7)
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: "Sunt og sporty" - idretten og Ola Nordmann. Tidens Tegn.  ISSN 0804-2284.  (3)
 • Collett, John Peter (1999, 18. desember). Kan det hele menneske gjenreises?. [Radio].  P2-akademiet. NRK P2.
 • Collett, John Peter (1999). L'université et la nation en Norvège au XIXe siècle.
 • Collett, John Peter (1999). Partier og regjeringsdannelser i mellomkrigstiden.
 • Collett, John Peter (1999). Universitetet og studentenes moral.
 • Collett, John Peter (1999). Universitetets historie.
 • Collett, John Peter (1999). Universitetets historie og kultur.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:34 PM - Last modified Feb. 26, 2018 1:38 PM

Projects

No ongoing projects