John Peter Collett

Norwegian version of this page
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

For more information, see my Norwegian page.

Tags: History

Publications

 • Teknisk-industriell forskning i Norge 1945-80 (med Hans Skoie), NOU 1981:30B.
 • Videnskap og politikk: Samarbeide og konflikt om forskning for industriformål 1917-1930 (hovedoppgave), 1983.
 • Anchor and Balance. Det norske Veritas 1864-1989 (med Håkon With Andersen), Oslo: Cappelen 1989.
 • Visjon. Forskning. Virkelighet. Televerkets Forskningsinstitutt 25 år (med Bjørn O.H.Lossius), Kjeller 1993.
 • Visjon. Forskning. Virkelighet. Televerkets Forskningsinstitutt 25 år (med Bjørn O.H.Lossius), Kjeller 1993.
 • Making Sense of Space. The History of Norwegian Space Activities (med flere forfattere), Oslo: Scandinavian University Press 1995.
 • Det kongelige Frederiks Universitet blir til, Oslo: Forum for universitetshistorie, 1996.
 • 'Vendepunkter i norsk universitetshistorie', i A. F. Andresen og G. Hjeltnes (red) Universitet, samfunn og politikk, Oslo: Forum for universitetshistorie, 1997.
 • Historien om Universitetet i Oslo, Oslo: Universitetsforlaget 1999.
 • Collett, John Peter & Helsvig, Kim Gunnar (2017). Universitetshistorie - Er det mulig? In Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar & Lindbekk, Kari-Ellen (Ed.), I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Pax Forlag. ISSN 9788253039695. p. 185–204.
 • Collett, John Peter (2014). "Akademisk frihet" i fortid og nåtid. In Gullbekk, Svein Harald (Eds.), Ja, vi elsker frihet. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-093-9. p. 291–303.
 • Collett, John Peter (2012). Johan Ernst Gunnerus as a University Reformer of the Enlightenment. In Jakobsen, Rolv Nøtvik (Eds.), Aspects of Johan Ernst Gunnerus' life and work. Akademika forlag. ISSN 978-82-519-2688-1. p. 23–61.
 • Collett, John Peter (2011). The Christiania University's 50 Years Celebration in 1861. National Pride and Scandinavian Solidarity. In Dhondt, Pieter (Eds.), National, Nordic or European? Nineteenth-Century University Jubilees and Nordic Cooperation. Brill Academic Publishers. ISSN 978 90 04 21694 5. p. 73–98. doi: 10.1163/9789004218307_005.
 • Collett, John Peter (2009). Radikalisering av de nasjonale særkravene. In Frydenlund, Bård (Eds.), 1807 og Danmark-Norge. På vei mot atskillelsen. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-396-7. p. 177–198.
 • Collett, John Peter (2009). Grunnleggelsen av Norges Vel. Tiden og forutsetningene. In Collett, John Peter & Bjerke, Ernst (Ed.), Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814. Det Kongelige Selskap for Norges Vel. ISSN 9788271152000. p. 13–41.
 • Collett, John Peter (2009). Selskabet for Norges Vel og opprettelsen av Det Kongelige Frederiks Universitet. In Collett, John Peter & Bjerke, Ernst (Ed.), Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814. Det Kongelige Selskap for Norges Vel. ISSN 9788271152000. p. 159–200.
 • Collett, John Peter & Frydenlund, Bård (2009). Selskabet for Norges Vel og handelspatrisiatet. In Collett, John Peter & Bjerke, Ernst (Ed.), Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814. Det Kongelige Selskap for Norges Vel. ISSN 9788271152000. p. 123–157.
 • Collett, John Peter; Bjerke, Ernst & Frydenlund, Bård (2009). Selskabet for Norges Vel og selvstendigheten. In Collett, John Peter & Bjerke, Ernst (Ed.), Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814. Det Kongelige Selskap for Norges Vel. ISSN 9788271152000. p. 201 –220.
 • Collett, John Peter (2009). Universitetet i staten. Striden om fundasen for Det Kongelige Frederiks Universitet 1813-1824. In Myhre, Jan Eivind; Collett, John Peter & Skeie, Jon (Ed.), Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum. Vidarforlaget AS. ISSN 978-82-7990-094-8. p. 97–123.
 • Collett, John Peter (2008). Christaniapatrisiatet og nasjonen: Aksjonen for et norsk universitet i 1790-årene. In Collett, John Peter & Frydenlund, Bård (Ed.), Christianias handelspatrisiat. En elite i 1700-tallets Norge. Andresen & Butenschøn AS. ISSN 9788276942200. p. 120–145.
 • Collett, John Peter & Frydenlund, Bård (2008). Christianias handelspatrisiat i norsk historie. In Collett, John Peter & Frydenlund, Bård (Ed.), Christianias handelspatrisiat. En elite i 1700-tallets Norge. Andresen & Butenschøn AS. ISSN 9788276942200. p. 7–13.
 • Collett, John Peter (2008). The merchant patriciate of Christiania. In Collett, John Peter & Frydenlund, Bård (Ed.), Christianias handelspatrisiat. En elite i 1700-tallets Norge. Andresen & Butenschøn AS. ISSN 9788276942200. p. 232–246.
 • Collett, John Peter (2008). Charles XIV Jean et la démocratie en Norvège (1810-1844). Revue d'histoire Nordique. ISSN 1778-9605.
 • Collett, John Peter (2004). Frihetens tunge bør. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X.
 • Collett, John Peter (2003). L'universite et la nation en Norvege au XIXe siecle. In Bertrand, Michel (Eds.), La fabrique des nations. Figures de l'Etat-bation dans l'Europe du XIXe siècle. Les Éditions de Paris. ISSN 2846210330. p. 309–321.
 • Collett, John Peter (1999). Der deutsche Einfluss auf die norwegische Wissenschaft und Universitätsausbildung. In Simensen, Jarle (Eds.), Deutschland-Norwegen. Die lange Geschichte. Tano-Aschehoug, Oslo. ISSN 82-518-3940-8. p. 56–70.
 • Collett, John Peter (1999). Tysk innflytelse på norsk vitenskap og høyere utdannelse, Tyskland-Norge: Den lange historien. ISSN 82-518-3857-6. p. 49–60.

View all works in Cristin

 • Berger, Jacob; Arnesen, Janne Helene; Valle, Peder & Collett, John Peter (2022). En aften i Norske Selskab. Nye historier i det store bildet. Norske Selskab. ISBN 9788292444108. 92 p.
 • Andersen, Håkon With; Collett, John Peter; Stensrud, Iver Tangen & Paulsen, Gard (2014). Building Trust. The history of DNV 1864-2014. Dinamo Forlag. ISBN 978-82-8071-256-1. 544 p.
 • Anker, Peder; Gulbrandsen, Magnus; Larsen, Eirinn; Løvhaug, Johannes Waage; Tranøy, Bent Sofus & Collett, John Peter [Show all 9 contributors for this article] (2011). Universitetet i Oslo: Samtidshistoriske perspektiver. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-545-9. 568 p.
 • Collett, John Peter (2011). Universitetet i Oslo 1811-1870: Universitetet i nasjonen (Bok 1). Unipub forlag. ISBN 9788274775398. 552 p.
 • Myhre, Jan Eivind; Collett, John Peter & Skeie, Jon (2009). Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum. Vidarforlaget AS. ISBN 978-82-7990-094-8. 372 p.
 • Collett, John Petter; Myhre, Jan Eivind & Skeie, Jon (2009). Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum. Vidarforlaget AS. ISBN 978-82-7990-094-8. 367 p.
 • Collett, John Peter; Myhre, Jan Eivind & Skeie, Jon (2009). Kunnskapens betingelser. Vidarforlaget AS. ISBN 978-82-7990-094-8. 371 p.
 • Collett, John Peter & Bjerke, Ernst (2009). Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814. Det Kongelige Selskap for Norges Vel. ISBN 9788271152000. 283 p.
 • Collett, John Peter & Frydenlund, Bård (2008). Christianias handelspatrisiat. En elite i 1700-tallets Norge. Andresen & Butenschøn AS. ISBN 9788276942200. 267 p.
 • Collett, John Peter; Haave, Per & Røberg, Ole Anders (2001). Kunnskap i vekst : Institutt for eksperimentell forskning gjennom 50 år. Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål sykehus. ISBN 82–90246–57–9. 170 p.
 • Collett, John Peter (1999). Historien om Universitetet i Oslo. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-12937-3. 283 p.

View all works in Cristin

 • Hovland, Brit Marie & Collett, John Peter (2014). Arrangementsansvarlig: Opplysning, utdanning og demokrati. Åpen forelesningsserie - grunnlovsjubileet 2014.
 • Collett, John Peter (2008). Dannelse - deltagelse i studiodebatt. [Radio]. NRK P2.
 • Collett, John Peter (2008). The Norwegian University: An Ideal University in the Age of the Enlightenment.
 • Collett, John Peter (2008). Chateau Neuf: La Cage aux Folles.
 • Collett, John Peter (2007). Bernadotte Roi de Norvège.
 • Collett, John Peter (2007). University history in Oslo. Recent trends and research work.
 • Collett, John Peter (2007). Rektorembetet hundre år.
 • Collett, John Peter (2006). Universitetet i Christiania i de første årene fra 1813 til 1820: norsk og norsk-dansk kulturell identitet.
 • Collett, John Peter (2006). The University in the Heart of the Nation.
 • Rogan, Bjarne & Collett, John Peter (2003). 170 års blikk mot stjernene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Collett, John Peter (2001). En historisk introduksjon til forsikringsordningen i Norge.
 • Collett, John Peter (2001). Universitetets historie og kultur.
 • Collett, John Peter (2001). Arven fra Bogstad: Det kongelige Frederiks Universitet i Christiania.
 • Haave, Per & Collett, John Peter (2001). Epilog. In Collett, John Peter; Haave, Per & Røberg, Ole Anders (Ed.), Kunnskap i vekst : Institutt for eksperimentell forskning gjennom 50 år. Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål sykehus. ISSN 82–90246–57–9. p. 111–118.
 • Collett, John Peter (2001). The ESRO telemetry station at Svalbard in a Cold War setting.
 • Collett, John Peter (2000). Universitetets historie og kultur - og universitetet utenfor Blindern.
 • Collett, John Peter (2000). Hovedlinjer i Universitetet i Oslo's historie.
 • Collett, John Peter (2000). Universitetets historie og kultur.
 • Collett, John Peter (2000). "Det sikkreste Værn imod Magthaverne". Tidens Tegn. ISSN 0804-2284. 8(1), p. 22–23.
 • Collett, John Peter (2000). Hva vet vi om norsk homoseksualitets historie? Tidens Tegn. ISSN 0804-2284. 8(2), p. 22–23.
 • Collett, John Peter (2000). "Historisk sisteblikk" - tanker om de politiske partiene. Tidens Tegn. ISSN 0804-2284. 8(3), p. 18–20.
 • Collett, John Peter (2000). Universitetet mellom kultur og nytte.
 • Collett, John Peter (2000). Hva skulle vitenskapen brukes til for nasjonen? Refleksjoner over Geir Hestmarks bok 'Vitenskap og nasjon. Waldemar Christopher Brøgger 1851-1906'.
 • Collett, John Peter (2000). La lutte contre le latin: Réformes éducatives en Norvège au XIXe siècle.
 • Collett, John Peter (2000). Det kongelige Frederiks Universitet i Christiania på 1800-tallet: Fagprofil og fagutvikling.
 • Collett, John Peter (2000). Les intellectuels norvégiens et la Paix.
 • Collett, John Peter (1999). Universitetets historie og kultur.
 • Collett, John Peter (1999). Buskerud gård i Collett-familiens tid.
 • Collett, John Peter (1999). Universitetets historie.
 • Collett, John Peter (1999). Partier og regjeringsdannelser i mellomkrigstiden.
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: Politikk og moral. Tidens Tegn. ISSN 0804-2284.
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: "Sunt og sporty" - idretten og Ola Nordmann. Tidens Tegn. ISSN 0804-2284.
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: Hva slags politikk - hva slags menneske? Tidens Tegn. ISSN 0804-2284.
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: Høyre og makten - i Norge og i Frankrike. Tidens Tegn. ISSN 0804-2284.
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: Kong Ronald Reagan. Tidens Tegn. ISSN 0804-2284.
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: Russland, Norge og 1814. Tidens Tegn. ISSN 0804-2284.
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: Rettssikkerheten i Norge. Tidens Tegn. ISSN 0804-2284.
 • Collett, John Peter (1999). Historisk sideblikk: Politisk satire. Tidens Tegn. ISSN 0804-2284.
 • Collett, John Peter (1999). Brennevinsavgifter reddet Blindern. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926.
 • Collett, John Peter (1999). Kan det hele menneske gjenreises? [Radio]. P2-akademiet. NRK P2.
 • Collett, John Peter (1999). Universitetet og studentenes moral.
 • Collett, John Peter (1999). L'université et la nation en Norvège au XIXe siècle.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:34 PM - Last modified Feb. 26, 2018 1:38 PM

Projects

No ongoing projects