Norwegian version of this page

Dialogues with the Past - Nordic Graduate School in Archaeology

Indian petroglyph in Newspaper Rock, Utah

Photo: Colourbox

The Nordic Graduate School in Archaeology, ‘Dialogues with the Past’ (DIALPAST), is a well-established research school for PhD students from the Nordic countries, Kiel, St.Petersburg and the Baltics. Through world-class courses DialPast promotes international network-building amongst PhD students, integrating archaeological networks across national, disciplinary and institutional boundaries.

News

Kvalifiseringsstipend for ansatte ved universitetsmuseene i Norge

Den nordiske forskerskolen i arkeologi, Dialogues with the Past, utlyser fem kvalifiseringsstipend til museumsansatte som ønsker å skrive en ph.d.-søknad. Søknadsfrist er 15.oktober, 2017.

Støtten gis til å skrive en prosjektbeskrivelse for å søke opptak til et doktorgradsprogram. Alle med et ansettelsesforhold ved et universitetsmuseum i Norge som har oppnådd en mastergrad i arkeologi eller tilsvarende kan søke om stipendet, forutsatt at arbeidsgiver har gitt sitt samtykke på forhånd. Kandidaten må også ha vært i kontakt med sin egen eller en annen institusjon om relevante doktorgradsprosjekter som det vil være mulig å søke på.

Stipendet utbetales som tre ukers frikjøp for å fullføre en prosjektbeskrivelse og delta på en samling i Oslo 30.-31. januar, 2018. Et utkast til prosjektbeskrivelse må være klar til samlingen i Oslo. Stipendet vil ikke bli utbetalt før kandidaten har levert prosjektbeskrivelsen. Stipendet utbetales mot faktura fra arbeidsgiver.

30.-31. januar vil det holdes en felles samling i Oslo. Deltakerne skal på forhånd lese alle tekster. Alle kandidater skal være opponent på én annen tekst, i tillegg til å presentere sitt eget prosjekt. Dialogues with the Past tilbyr videre hver enkelt kandidat to ganger med skriveveiledning fra en mentorlærer i forskerskolens nettverk. Forskerskolen dekker også reise- og oppholdsutgifter til workshopen i Oslo.

Kurset går på skandinavisk, prosjektbeskrivelser kan være på engelsk eller skandinavisk.

 

Krav til søknaden     

-Søknadsbrev med prosjektidé (inntil én A4-side)

-CV og publikasjonsliste

- Vitnemål og karakterutskrifter

- Skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver

 

Søknadsfrist er 15.oktober 2017.

Søk kvalifiseringsstipend via vårt elektroniske søknadsskjema.

 

Spørsmål? Send en e-post til dial-past@iakh.uio.no .

Contact

Coordinator of the Nordic Graduate School in Archaeology:

Julianne Rustad

dial-past@iakh.uio.no