English version of this page

Dialogues with the Past - Den nordiske forskerskolen i arkeologi

Den nordiske forskerskolen i arkeologi, Dialogues with the Past, inkluderer mer enn 20 deltakerinstitusjoner fra alle de nordiske landene, Baltikum og Tyskland.

Les mer om forskerskolen på de engelske sidene

Photo: Colourbox

Skolens mål er å forsterke de nasjonale doktorgradsprogrammene i arkeologi og å bidra til å utvikle den nordiske arkeologien videre ved å:

  • Utvikle teoretiske og metodiske perspektiv på tvers av retninger innen faget.
  • Utvikle samarbeidet mellom de nordiske og baltiske landene i en tiltagende global verden.
  • Utvikle det internasjonale samarbeidet.
  • Støtte de ulike nasjonale og lokale doktorgradsutdanningene ved å skape et større miljø for faglig utvikling og nettverk mellom de ulike institusjonene.

Siden 2004 har Dialogues with the Past arrangert 26 kurs med til sammen mer enn 300 deltakere. Se kursoversikt på engelsk (pdf).

 

Publisert 28. sep. 2016 09:58 - Sist endret 29. okt. 2019 13:38

Kontakt

Coordinator of the Nordic Graduate School in Archaeology:

Julianne Rustad

dial-past@iakh.uio.no