English version of this page

Dematerialisert mote og fransk couture

Hvordan har moten hatt innflytelse på Frankrikes internasjonale forbindelser, og hvordan fungerte fransk mote i samspill med USA og EEC på 1960- og 1970-tallet?

En globus som viser siden med Nord-Atlanteren.
Foto: Juliana Kozoski, Unsplash

Om prosjektet

Prosjektet vil undersøke hvilken innflytelse franske kvinners klesmote hadde på Frankrikes internasjonale forbindelser. Fokus er på samspill med EEC, og på den innflytelsen fransk mote hadde på det amerikanske markedet på 1960- og 1970-tallet.

Metoden som skal brukes i prosjektet lar motehistorien og en historisk studie av internasjonale forbindelser spille sammen med hverandre. Dette vil bli gjort gjennom analyse av hvordan kvinners klesmote påvirket det amerikanske markedet, og EEC.

Prosjektet bruker det politiske perspektivet fra studiet av internasjonale relasjoner som en ny tilnærmingsmåte til studiet av moteindustrien.

Les mer om prosjektet og se arrangementer og aktiviteter på den engelske nettsiden.

Publisert 22. sep. 2020 08:22 - Sist endret 19. apr. 2022 14:05