Demokratisk teori og historisk praksis. Forutsetninger for folkestyre i Norge og andre land i den europeiske kulturkrets, ca. 1750 til 1850. (avsluttet)

Prinsippene fra revolusjonstiden på 1700-1800-tallet har lagt grunnlaget for tilblivelsen av konstitusjonelle og demokratiske styreformer. Dette prosjektet søker å belyse hvordan historisk praksis har virket inn på forståelser av demokrati.

Fire menn står med sverd og pil. Kvinner og barn sitter. Maleri.

Om prosjektet

Helt fra revolusjonstiden på 1700-1800-tallet har universelle prinsipper hatt en viktig plass i politisk og teoretisk nytenkning. Dette la grunnlaget for tilblivelsen av konstitusjonelle og demokratiske styreformer.

Denne tenkningen var også en respons på og bearbeiding av ulike praktiske politiske erfaringer. I dette prosjektet ønsker vi å fokusere på hvordan de historiske praksiser ga liv til den teoritradisjonen som eksisterer rundt demokratibegrepet.

Mål

Målsetning med dette prosjektet er å se hvordan fortidens kamper om makt og definisjoner er vevet inn i hverandre. Vårt fokus er mest på de skandinaviske land og særlig Norge, men konteksten er europeisk og dels amerikansk.

Finansiering

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd.

 

Publisert 24. mars 2010 14:26 - Sist endret 13. apr. 2020 09:51

Kontakt

Prosjektleder: professor Hilde Sandvik

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere