English version of this page

Før opphavsrett

Et gammelt kart fra Holland.

Foto: Detalj fra Luggert van Anse, «Kart av Hoogheemraadschap i Delfland, bestående av 25 deler, 1712-1735». Rijksmuseum Object RP-P-AO-11-7, CC0 license.

Prosjektet undersøker de tidlige trykkerettighetenes historie fra et tverrfaglig og europeisk perspektiv.

Om prosjektet


Logo til EU og ERC- Det europeiske forskningsrådet.

BE4COPY mottar finansiering fra det Europeiske forskningsrådet (ERC) under Den europeiske unions Horisont 2020-program, kontrakt 101042034 (ERC Starting Grant 2021).

Publisert 8. juni 2022 12:13 - Sist endret 6. sep. 2022 10:05