Norsk skipsfarts historie (avsluttet)

Norge har en historie som en dominerende internasjonal aktør innen skipsfart. Prosjektet har studert utviklingen i norsk internasjonal skipsfart i perioden 1814-2014.

Briggen Skjald

Mål

Hovedmålet var å etablere oppdatert kunnskap om norsk skipsfart som en dominerende internasjonal aktør og samtidig kaste lys over næringens betydning for norsk økonomisk og politisk historie.

Bakgrunn

Gjennom prosjektetet skulle utviklingen i norsk internasjonal skipsfart beskrives og forklares. Noen sentrale spørsmål var hva som ligger til grunn for den sterke posisjonen norsk skipsfart har inntatt, både nasjonalt og internasjonalt; hvordan norske aktører har evnet å hevde seg i konkurransen ute og hjemme og hvordan næringen har satt spor etter seg i ulike deler av norsk økonomi og samfunnsliv.

Finansiering

Prosjektet var finansiert av Norges Rederiforbund.

Publisert 24. mars 2010 14:27 - Sist endret 29. nov. 2017 11:08

Kontakt

Prosjektleder: Professor Even Lange