Ellen Cathrine Lund

Seniorrådgiver - Historie
Bilde av Ellen Cathrine Lund
English version of this page
Telefon +47 22856194
Mobiltelefon +47 911 58 122
Rom 306
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Arbeidsområder

 

  • Faglig leder for www.norgeshistorie.no og formidlingsteamet til IAKH
  • Programleder for "Norgeshistorie" på NRK P2

Du kan kontakte meg om du vil

  • skrive en artikkel for Norgeshistorie.no
  • samarbeide med Norgeshistorie.no
  • bidra til å videreutvikle og forbedre Norgeshistorie.no
  • få innspill til hvordan du kan bruke historiefaget til å utvikle skriveferdigheter i videregående skole
  • trenger ideer til undervisningsopplegg i videregående skole
  • ønsker kilder til undervisning i videregående skole

Bakgrunn

Jeg tok doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 2008 med avhandlingen Branding Blenda. Lilleborgs markedsføring overfor husmødre 1950-1970. Etter det var jeg oppdragsforsker frem til 2012 og skrev boken Virke og profesjon. Norsk sykepleierforbund gjennom 100 år (1912-2012) bind 2. Min forskning har særlig vært knyttet til kvinnehistorie, organisasjons-og bedriftshistorie i norsk sammenheng. Jeg har erfaring som lektor i videregående skole og med undervisning og sensurering ved UiO. Tidligere har jeg arbeidet som journalist, researcher, produksjonsleder og script i NRK.

Emneord: norgeshistorie, samtidshistorie, bedriftshistorie, organisasjonshistorie, kvinnehistorie

Utvalgte publikasjoner

Lund, Ellen Cathrine (2012). Virke og profesjon. Norsk Sykepleierforbund gjennom 100 år (1912-2012) bind 2. Akribe forlag 2012.

Lund, Ellen Cathrine (2007). Branding Blenda. Lilleborgs markedsføring overfor husmødre 1950.1970. Avhandling for ph.d graden ved Institutt for arkeologi og historiske studier. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2007.

Lund, Ellen Cathrine. "Soap war. Marketing of housewives" in Hagemann, Gro og Hege Roll-Hansen (eds). Twentieth-century housewives. Meanings and implications of unpaid work. Unipub forlag 2005. p.133-165.

Lund, Ellen Cathrine. "Med lønnsarbeid i husmorperioden- Rjukankvinner på tvers." i Arbeiderhistorie. Årbok for Arbeiderbevegelsens Arkiv og bibliotek Oslo 2001. s. 9-27.

Publisert 7. juli 2017 16:41 - Sist endret 15. sep. 2021 10:55