Yngvild Storli

Førstekonsulent - Stab - IAKH
Bilde av Yngvild Storli
English version of this page
Telefon +47 22857732
Rom 412
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Har du generelle spørsmål om studier ved Det humanistiske fakultet?
HF-studieinfo kan hjelpe deg med de fleste spørsmål innen studievalg og opptak. 

Generelle henvendelser bes sendes til student@iakh.uio.no. 

Arbeidsområder

Studiekonsulent for masterprogrammet i historie, masterprogrammet i Modern International and Transnational History (MITRA), og European History (EUH) 

  • Mottak, veiledning og oppfølging av studenter på masternivå
  • Søknader om deltid, permisjon, utsatt studiestart og tilrettelegging (master)
  • Undervisningsplanlegging 
  • Kvalitetssikring av emner og studieprogram på masternivå
  • Masteropptak
  • Kontaktperson for studenter på lektorprogrammet (masterspesialisering i historie)
  • Time- og oppdragskontrakter for eksterne undervisere/sensorer
  • Sekretær i programrådet for MITRA 
  • IAKHs administrative kontaktperson for Viking and Medieval Studies 
  • Kontaktperson for praksisemnene HIS4400MITRA4400 og HIS4015L

Har du spørsmål om eksamen, klager og begrunnelser? Ta kontakt med eksamenskonsulenten. 

Bakgrunn

Tidligere studiekonsulent ved Institutt for statsvitenskap(UiO) og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk(UiO) 

Master i historie, UiO (2019) 
 
Emneord: Studieadministrasjon, Historie, master, Masteropptak, Studieveiledning
Publisert 7. apr. 2021 13:38 - Sist endret 29. sep. 2022 16:50