Yngvild Storli

Førstekonsulent - Stab - IAKH
Bilde av Yngvild Storli
English version of this page
Telefon +47 22857732
Rom 412
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Har du generelle spørsmål om studier ved Det humanistiske fakultet?
HF-studieinfo kan hjelpe deg med de fleste spørsmål innen studievalg og opptak. 

Arbeidsområder

Studiekonsulent for masterprogrammet i historie og masterprogrammet i Modern International and Transnational History (MITRA) 

  • Mottak, veiledning og oppfølging av studenter på masternivå
  • Søknader om deltid, permisjon, utsatt studiestart og tilrettelegging (master)
  • Undervisningsplanlegging 
  • Kvalitetssikring av emner og studieprogram på masternivå
  • Masteropptak
  • Kontaktperson for studenter på lektorprogrammet (masterspesialisering i historie)
  • Time- og oppdragskontrakter for eksterne undervisere/sensorer
  • Sekretær i programrådet for MITRA 
  • IAKHs administrative kontaktperson for Viking and Medieval Studies 
  • Kontaktperson for praksisemnene HIS4400 og MITRA4400

Bakgrunn

Tidligere studiekonsulent ved Institutt for statsvitenskap(UiO) og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk(UiO) 

Master i historie, UiO (2019) 
Bachelor i historie, UiO (2017)
Årsstudium i allmenn litteraturvitenskap, UiO (2014)
Emneord: Studieadministrasjon, Historie, master, Masteropptak, Studieveiledning
Publisert 7. apr. 2021 13:38 - Sist endret 31. mars 2022 15:14