Arrangementer

Kommende 5 dager

i dag nov.
Tid og sted: 25. nov. 2020 14:1516:00, TBA

Torma is a Research fellow at the Rachel Carson Center (Munich), working on the history of marine biology. Her research interests include the history of science, and the cultural and environmental history of the nineteenth and twentieth century.  She has published on the history of mountaineering, animal protection issues in Africa, on Germany and the oceans, and on the broader field of colonialism. The event is organized in lieu of the corona-postponed  8th Norwegian Conference on the History of Science, and is a collaboration between the conference’s program committee, The Norwegian Museum of Science and Technology and the Science Studies Colloquium. More info here.

Flere kommende arrangementer

Nærbilde: Tone Kvernbekk (privat)
Tid og sted: 2. des. 2020 14:1515:30, Zoom: 8270614124

Prof. Tone Kvernbekk is visiting the Science Colloquium Series. Kvernbekk is Deputy Head and Head of Studies at UiO's Department of Education. Her professional interests are primarily within philosophy of science, philosophy of education, argumentation and narrative theory, or some combination of them, as exemplified in this talk.

Doktorgradskandidat Sarah Camille Hervé
Tid og sted: 4. des. 2020 12:15, Digital disputas i Zoom

Master Sarah Camille Hervé ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Gallery of the Contemporary Insanities. A Historical Analysis of Political Caricatures in the French Satirical Journal "La Charge" (1832–1834).

Image may contain: nature, water, green, grass, reflection.
Tid og sted: 4. des. 2020 13:1514:30, Oslo Mind Group Team

We will be discussing a draft of ‘What About Reading?’ by Anna Drożdżowicz.

Tid og sted: 9. des. 2020 14:1516:00, Zoom: 8270614124
Paneldeltagere: Anders Breidlid (Oslomet), Torkel Brekke (Oslomet), Stine Bang Svendsen (NTNU), Tore Wig (UiO).
I høst har det gått debatt i norske medier om kritisk raseteori. Kritisk raseteori er et samfunnsvitenskapelig perspektiv på raserelasjoner med bakgrunn i kritisk teori hvor konvensjonelle juridiske og akademiske konstruksjoner av rase kritiseres og tydeliggjøres. Kritikere med et mer positivistisk vitenskapssyn har på forskjellige måter stilt spørsmål ved vitenskapeligheten i disse perspektivene, og vi har fått en debatt langs linjer kjent fra postmodernismedebattene noen år tilbake, men med tilknytning til dagsaktuelle temaer som postkolonialistisk teori og agenda. Forum for vitenskapsteori har invitert noen av debattantene for å diskutere de vitenskapsteoretiske elementene i debatten. Hva slags vitenskapssyn ligger til grunn for de forskjellige posisjonene, og hvordan skal man vurdere vitenskap i forhold til politisk agenda?
 Etter en innledning fra hver av paneldeltagerne vil det bli åpnet for generell debatt og spørsmål fra publikum.
Erich Hörl
Tid og sted: 10. des. 2020 14:0015:30, Zoom lecture

In this lecture, Erich Hörl, University of Leuphana, Lüneburg,  discusses the timeliness of Bernard Stiegler's reflections on the time of suspension or "being-in-disruption" that define life in the Entropocene, understood as an un-time without world or epoch.