Espen Johnsen

Professor - History of Art
Image of Espen Johnsen
Norwegian version of this page
Phone +47-22858178
Room 522 NT
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Ongoing research

"Norwegian Architecture and Design 1950 - 1970" is a collaborative project focusing on Norwegian design and architecture from 1950-70. The projects main activities are the development of an extensive database, a large exhibition at the National Museum, and presentations of the findings at research seminars.The purpose of the project is to attain a better knowledge and understanding of this period in architecture and design - and perhaps get rid of some of the myths?

Tags: Art History

Publications

 • Johnsen, Espen (2016). The Art of Sitting Naturally, In Denise Hagströmer (ed.),  Ekstrøm Extreme: Norwegian Furniture and Industrial Design.  Arnoldsche.  ISBN 978-3-89790-460-6.  Artikkel/kapittelnummer 2.  s 17 - 35
 • Johnsen, Espen (2014). Arne Korsmo og Villa Stenersen. Noen skisser og relasjoner til betraktning. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  97(4), s 240- 247
 • Johnsen, Espen (2014). Duty and Engagement. Oslo, Munthe-Kaas and PLAN Respond to CIAM 4, In  Atlas of the Functional City. CIAM 4 and Comparative Urban Analysis.  THOTH Publishers/GTA Verlag.  ISBN 978 3 85676 338 1.  City Analyses.  s 310 - 319
 • Fallan, Kjetil; Korvenmaa, Pekka; Johnsen, Espen; Zetterlund, Christina; Kristoffersson, Sara & Munch, Anders V (2012). A Historiography of Scandinavian Design, In Kjetil Fallan (ed.),  Scandinavian Design: Alternative Histories.  Berg Publishers.  ISBN 9781847889119.  Chapter 1.  s 13 - 31
 • Johnsen, Espen (2012). Konkurransen om "La Maison de Norvège". Herman Munthe-Kaas og Reidar Lund og den situasjonsbestemte modernismen. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (3), s 188- 198
 • Johnsen, Espen (2011). "Men mine medarbeidere og jeg hadde en god tid". En parodisk hilsen over Byggekunst fra 1956. Arkitektur i Norge : Årbok.  ISSN 0802-2909.  s 92- 101
 • Johnsen, Espen (2010). Brytninger mot modernismen: 1945-55, I: Espen Johnsen (red.),  Brytninger. Norsk arkitektur 1945-65.  Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  ISBN 978-82-8154-054-5.  A: Tidlige brytninger 1935-55.  s 32 - 65
 • Johnsen, Espen (2010). Form som pardesign. Pardesign som form. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2)
 • Johnsen, Espen (2010). Giedion, CIAM og etableringen av PAGON (1947-50), I: Espen Johnsen (red.),  Brytninger. Norsk arkitektur 1945-65.  Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  ISBN 978-82-8154-054-5.  A: Tidlige brytninger 1935-55.  s 66 - 81
 • Johnsen, Espen (2010). Kontinuitet eller brudd?, I: Espen Johnsen (red.),  Brytninger. Norsk arkitektur 1945-65.  Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  ISBN 978-82-8154-054-5.  A: Tidlige brytninger 1935-55.  s 20 - 31
 • Johnsen, Espen (2010). Ny monumentalitet eller anti-monumentalitet?, I: Espen Johnsen (red.),  Brytninger. Norsk arkitektur 1945-65.  Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  ISBN 978-82-8154-054-5.  A: Tidlige brytninger 1935-55.  s 82 - 91
 • Johnsen, Espen (2009). Den enkle komplekse formen, I:  Norway Says 10.  Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  ISBN 978-82-8154-038-5.  Kapittelnummer 3.  s 46 - 83
 • Johnsen, Espen (2007). Øyeblikk som varer. Om den norske minimalismens interiør- og møbeldesign, I: Bjørn Fjellheim & Anne-Sofie Hjemdahl (red.),  Inn i et nytt årtusen - museene og samtiden.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-473-1.  Kapittel.  s 301 - 323
 • Johnsen, Espen (2006). Å nyansere norsk modernisme. Nordisk arkitekturforskning.  ISSN 1102-5824.  19(1), s 27- 33
 • Johnsen, Espen (2005). Bolig: Massenes hus, I: Ulf Grønvold (red.),  Hundre års nasjonsbygging. Arkitektur og samfunn 1905-2005.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2758-3.  Kapittel.  s 24 - 43

View all works in Cristin

 • Johnsen, Espen (red.) (2010). Brytninger. Norsk arkitektur 1945-65. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  ISBN 978-82-8154-054-5.  319 s.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:55 PM - Last modified Jan. 27, 2017 11:02 AM