Olav Asheim

Image of Olav Asheim
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo
Tags: Philosophy

Publications

 • Asheim, Olav (2017). Reference, Intentionality, and Purely Intentional Objects. Studies in Logic. ISSN 1674-3202. 10(1), p. 128–149. Full text in Research Archive
 • Asheim, Olav (2013). Kva er omgrepet hest om det ikkje er eit omgrep? Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943.
 • Asheim, Olav (2012). Reality, Pretense, and the Ludic Parenthesis. In Sageng, John Richard; Fossheim, Hallvard & Larsen, Tarjei Mandt (Ed.), The Philosophy of computer games. Springer. ISSN 978-94-007-4248-2. p. 233–258. doi: 10.1007/978-94-007-4249-9_16.
 • Asheim, Olav (2011). What is said with a sentence σ in a context C? In Carson, Siri Granum; Knowles, Jonathan & Myskja, Bjørn Kåre (Ed.), Kant: Here, Now and How. Essays in honour of Truls Wyller. Mentis Verlag GmbH. ISSN 978-3-89785-764-3. p. 161–178. doi: 10.30965/9783957438911_012.
 • Asheim, Olav (2009). Desire as a Bipropositional Attitude. In Leirfall, Anita & Sandmel, Thor (Ed.), Enhet i mangfold. Festskrift i anledning Johan Arnt Myrstads 60-årsdag. Unipub forlag. ISSN 9788230311790. p. 41–53.
 • Asheim, Olav (2009). MMOG Ontology: How to be a fictional antirealist ludic realist. In Sageng, John Richard (Eds.), Proceedings of the Philosophy of Computer Games Conference 2009. Universitetet i Oslo. ISSN 8291670579.
 • Asheim, Olav (2002). Indexicals and direct reference. In Øfsti, Audun; Ulrich, Peter & Wyller, Truls (Ed.), Indexicality and idealism II. Mentis, Paderborn.
 • Asheim, Olav (1998). Løgnerparadokset og Gödels ufullstendighetsbevis. Opuscula, Examen Philosophicums småskriftserie. ISSN 0806-3656. p. 3–13.

View all works in Cristin

 • Asheim, Olav & Wiestad, Else I (2003). Filosofi- & vitenskapshistorie. Unipub forlag. ISBN 82-91670-43-9. 351 p.
 • Asheim, Olav & Wiestad, Else I (2003). Filosofi og Vitenskapshistorie. Unipub - Universitetet i Oslo. ISBN 82-91670-43-9. 351 p.

View all works in Cristin

 • Tronstad, Ragnhild; Grøtta, Marit; Asheim, Olav; Anne Beate, Maurseth & Nordheim, Anne (2008). Spill i estetisk teori - Intervju om seminaret og forskningsnettverket The Aesthetics of Play (AESOP).
 • Asheim, Olav (2001). Det: Jeg tenker, må kunne ledsage alle mine forestillinger¿ Anmeldelse av Truls Wyller: Objektivitet og jeg-bevissthet. En aktualisering av Immanuel Kants filosofi. Agora. ISSN 0800-7136.
 • Asheim, Olav (1999). Is Truth Perspectival?
 • Asheim, Olav (1999). Is truth perspectival?
 • Asheim, Olav (1998). Indexicals and Standpoint-Reflexivity.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:59 PM - Last modified Apr. 6, 2020 4:09 PM