2013

Publisert 21. nov. 2013 11:24

Edvard Munch produserte sine litografier som en del av en kommunikasjonsstrategi som også omfattet nettverksbygging og utstrakt bruk av mediene.

Publisert 17. sep. 2013 10:50

Å tillate ekstreme ytringer i offentlig debatt vil øke heller enn å redusere fordommene i samfunnet, mener stipendiat.

Publisert 28. juni 2013 10:18

Dioskoros fra Afrodito var antikkens siste poet. Trolig drev han også forretninger med et kloster. Det vitner et brev fra 500-tallet om. Papyrusteksten tilhører Universitetsbiblioteket i Oslo.