English version of this page

Spede stemmer fra fortiden: Nye perspektiver på barndom i det tidlige Europa (avsluttet)

Prosjektet (2013–2017) studerte barns liv og holdninger til barndom i antikken og middelalderen, to epoker som la mye av grunnlaget for moderne europeisk kultur.

Jenter og gutter i ulike positurer når det leker. Foto.

Barn leker med ball. Marmor. Romersk kunstverk fra første halvdel av 200-tallet. Ukjent kunstner. Louvre Museum, Paris, Frankrike. Campana samlingen; kjøpt i 1861. Foto: Marie-Lan Nguyen (2009) Kilde: Wikimedia Commons

Prosjektet dekket perioden fra ca. det 5. århundre f.Kr. til det 12. århundre e.Kr., men med vekt på det 1. til det 8. århundre. Vi har undersøkt perioden ut fra både diakrone og synkrone perspektiver, med blikk for samspillet mellom på den ene siden tanke- og mentalitetsmessige forhold og på den andre siden materielle og sosiale forhold. Studiet av samvirke og brytning mellom ulike kulturelle tradisjoner har stått sentralt, så som gresk-romersk filosofi og kristen, jødisk og islamsk tenkning.

Prosjektet fokuserte særlig på tre typer kilder:

  • Tidligkristne apokryfe fortellinger om Jesu og hans mor Marias barndom, henholdsvis Tomas’ barndomsevangelium og Jakobs protevangelium (begge opprinnelig fra det 2. århundre).
  • Verker av sentrale tenkere og holdningsdannere (filosofiske, teologiske, politiske) som reflekterer ulike, men tidstypiske forestillinger om barn og barndom.
  • Kilder som på ulike måter kan dokumentere barns egne liv og aktiviteter (brev fra barn, leker, historier osv.).

Vi har studert det historiske materialet med et bevisst blikk for å "se" barn i kildene, enten kildene stammer fra barn, handler om barn direkte eller bruker metaforer som spiller på forestillinger om barndom. Prosjektet har lagt vekt på å få fram både kontinuitet og endringer i holdninger til barn i denne perioden, og også studere kildene med en bevissthet om barn som aktører og om den rollen kjønn spilte i barns liv. 

Fullstendig prosjektbeskrivelse kan lastes ned her.

Barn i antikken og tidlig middelalder: En bibliografi for forskere og studenter

I 2003 påbegynte Ville Vuolanto arbeidet med en større bibliografi om barn i antikken og tidlig middelalder i regi av Universitetet i Tampere. I utgangspunktet hadde den 300 oppføringer. Ettersom studier av barndommen har fortsatt å blomstre i den senere tid, har imidlertid bibliografien blitt kraftig utvidet. Bibliografien inkluderer nå ikke bare forskning innenfor historie og klassiske fag, men etter hvert også kunsthistorie, arkeologi, samt bibelske og tidlig kristne studier.

En ny versjon er nå (januar 2018) tilgjengelig, som teller 2351 oppføringer. Intensjonen er at litteraturlisten vil bli oppdatert på årlig basis. Interessenter er mer enn velkomne til å foreslå tillegg og rettelser. Disse kan sendes på e-post til Ville Vuolanto: ville@vuolanto.fi.

Bibliografien kan lastes ned i sin helhet her.

Publisert 13. apr. 2010 14:16 - Sist endret 27. mars 2020 13:43