English version of this page

Kausalitet og reduksjon i systembiologi (avsluttet)

Hovedfokus for dette prosjektet er den filosofiske forståelsen av kausalitet, forklaring og reduksjon, og hvordan denne kan utvikles og forbedres i lys av utfordringer, problemstillinger og metoder fra systembiologien.

To sentrale begreper er nivåer, både nivåer av forklaringer og modeller og mer ontologiske forståelser, og modularitet. Modularitet er spesielt sentralt når det gjelder kausal forståelse og muligheten for å dekomponere kausale strukturer til mekanismer. Prosjektforskere er prosjektleder Gry Oftedal og Anders Strand. Prosjektet har også et nasjonalt og internasjonalt nettverk, og to masterstudenter i vitenskapsfilosofi ved UiO er tilknyttet prosjektet.

Prosjektet eksemplifiserer en metafilosofi og metodisk tilnærming som har to hovedkomponenter: (1) filosofisk analyse og forståelse bør være orientert mot problemløsning gjennom begrepsutvikling, (2) slik begrepsutvikling gjøres best i lys av konkrete og uavhengig motiverte problemstillinger, i vårt tilfelle problemstillinger som reises i moderne vitenskap og spesielt i systembiologi.  

Se engelsk webside for mer utfyllende informasjon (lenke over til høyre) 

 

Finansiering

CRedS er finansiert av Norges Forskningsråds Unge Forskertalenter program og UiO.  

Emneord: Vitenskapsfilosofi, Biologiens filosofi, Metafysikk, Kausalitet, Reduksjon, Forklaring
Publisert 2. nov. 2015 11:28 - Sist endret 27. apr. 2020 11:52