English version of this page

Kausalitet og reduksjon i systembiologi (avsluttet)

Hovedfokuset for dette prosjektet var den filosofiske forståelsen av kausalitet, forklaring og reduksjon. Vi utforsket hvordan denne kan utvikles og forbedres i lys av utfordringer, problemstillinger og metoder fra systembiologien.

Om prosjektet

To sentrale begreper for prosjektet var nivåer, både nivåer av forklaringer og modeller, mer ontologiske forståelser og modularitet. Modularitet er spesielt sentralt når det gjelder kausal forståelse og muligheten for å dekomponere kausale strukturer til mekanismer.

Prosjektet eksemplifiserte en metafilosofi og metodisk tilnærming som har to hovedkomponenter:

  1. filosofisk analyse og forståelse bør være orientert mot problemløsning gjennom begrepsutvikling; og
  2. slik begrepsutvikling gjøres best i lys av konkrete og uavhengig motiverte problemstillinger, i vårt tilfelle problemstillinger som reises i moderne vitenskap og spesielt i systembiologi.  

Finansiering

Les mer om prosjektet (engelsk)

Publisert 24. aug. 2020 09:52 - Sist endret 26. jan. 2021 14:53