Gry Oftedal

Bilde av Gry Oftedal
English version of this page
Telefon +47 22841062
Rom 404 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Mine forskningsinteresser er innenfor vitenskapsfilosofi, biologiens filosofi og vitenskapsetikk/ansvarlig forskning. Jeg forsker på genbegrepet og kausalitet i biologiske systemer og er særlig interessert i spesifisitet og modularitet i systembiologi og molekylærbiologi. I et samarbeid med forskere innenfor livsvitenskap undersøker jeg metaforbruk i forskning på biomaterialer, og jeg har også bidratt diskusjonen om hvordan vi skal forstå RRI (responsible research and innovation) som en integrert del av livsvitenskap og bioteknologi.

Jeg har min PhD i filosofi fra Universitetet i Oslo, 2007, og en mastergrad i biologi fra NMBU (NLH, 2001). Etter PhD-graden har jeg vært ansatt ett år som foreleser og forsker i medisinsk vitenskapsfilosofi ved Universitetet i København, deretter som Postdoktor ved UiO, og etterfølgende som prosjektleder for eksternt finansierte prosjekter huset av IFIKK, UiO. Jeg har vært gjesteforsker ved Harvard University (Dep. of the History of Science) og London University (School of Advanced Studies - Institute of Philosophy).

Emneord: Filosofi, Vitenskapsfilosofi, Biologiens filosofi, Bioethics
Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 8. feb. 2020 11:01

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter