Gry Oftedal

Førstelektor - Filosofi
Bilde av Gry Oftedal
English version of this page
Telefon +47 22841062
Rom 404 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Mine forskningsinteresser er innenfor vitenskapsfilosofi, biologiens filosofi og vitenskapsetikk/ansvarlig forskning. Jeg forsker på genbegrepet og kausalitet i biologiske systemer og er særlig interessert i spesifisitet og modularitet i systembiologi og molekylærbiologi. I et samarbeid med forskere innenfor livsvitenskap undersøker jeg metaforbruk i forskning på biomaterialer, og jeg har også bidratt diskusjonen om hvordan vi skal forstå RRI (responsible research and innovation) som en integrert del av livsvitenskap og bioteknologi.

Jeg har min PhD i filosofi fra Universitetet i Oslo, 2007, og en mastergrad i biologi fra NMBU (NLH, 2001). Etter PhD-graden har jeg vært ansatt ett år som foreleser og forsker i medisinsk vitenskapsfilosofi ved Universitetet i København, deretter som Postdoktor ved UiO, og etterfølgende som prosjektleder for eksternt finansierte prosjekter huset av IFIKK, UiO. Jeg har vært gjesteforsker ved Harvard University (Dep. of the History of Science) og London University (School of Advanced Studies - Institute of Philosophy).

Emneord: Filosofi, Vitenskapsfilosofi, Biologiens filosofi, Bioethics

Publikasjoner

 • Friedman, Yael; Watzl, Sebastian; Oftedal, Gry & Görbitz, Carl Henrik (2022). Kurering, heling og habilitering. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(5). doi: 10.4045/tidsskr.21.0653.
 • Oftedal, Gry (2022). Proportionality of Single Nucleotide Causation. Studies in History and Philosophy of Science. ISSN 0039-3681. doi: 10.1016/j.shpsa.2022.04.005.
 • Oftedal, Gry; Ravn, Ingrid Helen & Dahl, Fredrik Andreas (2020). No Correlation Between Ethical Judgment in Trolley Dilemmas and Vaccine Scenarios for Nurse Specialist Students. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics. ISSN 1556-2646. 15, s. 292–297. doi: 10.1177/1556264620911234. Fulltekst i vitenarkiv
 • Oftedal, Gry (2020). Problems with using stability, specificity, and proportionality as criteria for evaluating strength of scientific causal explanations: commentary on Lynch et al. (2019). Biology & Philosophy. ISSN 0169-3867. 35. doi: 10.1007/s10539-020-9739-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strand, Anders & Oftedal, Gry (2019). Restricted Causal Relevance. British Journal for the Philosophy of Science. ISSN 0007-0882. 70(2), s. 431–457. doi: 10.1093/bjps/axx034.
 • Oftedal, Gry (2019). The role of "missile" and "targeting" metaphors in nanomedicine. Philosophia Scientiæ. ISSN 1281-2463. 23(1), s. 39–55. doi: 10.4000/philosophiascientiae.1742.
 • Dahl, Fredrik Andreas & Oftedal, Gry (2018). Trolly dilemmas fail to predict ethical judgment in a hypothetical vaccination context. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics. ISSN 1556-2646. 14(1), s. 23–32. doi: 10.1177/1556264618808175.
 • Oftedal, Gry (2014). The role of philosophy of science in Responsible Research and Innovation (RRI): the case of nanomedicine. Life Sciences, Society and Policy. ISSN 2195-7819. doi: 10.1186/s40504-014-0005-8.
 • Strand, Anders & Oftedal, Gry (2013). Causation and counterfactual dependence in robust biological systems. I Andersen, Hanne; Dieks, Dennis; Gonzalez, Wenceslao J.; Uebel, Thomas & Wheeler, Gregory (Red.), New Challenges to Philosophy of Science. Springer. ISSN 978-94-007-5844-5. s. 179–193. doi: 10.1007/978-94-007-5845-2_15.
 • Oftedal, Gry & Parkkinen, Veli-Pekka (2013). Synthetic Biology and Genetic Causation. Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences. ISSN 1369-8486. 44(2), s. 208–216. doi: 10.1016/j.shpsc.2013.03.016.
 • Strand, Anders & Oftedal, Gry (2010). Functional Stability and Systems Level Causation. Philosophy of Science. ISSN 0031-8248. 76(5).
 • Strand, Anders & Oftedal, Gry (2009). Functional Stability and Systems Level Causation. Philosophy of Science. ISSN 0031-8248. 76(5), s. 809–820.
 • Oftedal, Gry (2005). Heritability and Genetic Causation. Philosophy of Science. ISSN 0031-8248. 72, s. 699–709.
 • Oftedal, Gry (2004). The use of problem-based learning (PBL) in teaching bioethics. The case of genetically modified food (GM food), How to best teach bioethics. Report from a workshop March 2003 organised by The Nordic Committee on Bioethics and NorFA. Nordisk ministerråd. ISSN 92-893-1005-7. s. 170–186.

Se alle arbeider i Cristin

 • Oftedal, Gry; Friis, Jan Kyrre Berg O.; Rossel, Peter & Norup, Michael Slott (2009). Evolutionary Theory: 5 Questions. Automatic Press VIP. ISBN 8792130267. 260 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Oftedal, Gry (2021). Are SNPs causes of happiness? Proportionality of cause and effect in GWAS.
 • Oftedal, Gry (2021). Life Science Metaphors: Their roles in models, explanation and structuring of research.
 • Friedman, Yael; Watzl, Sebastian; Oftedal, Gry & Görbitz, Carl Henrik (2021). Hva betyr «å bli bra» etter helseproblemer? Tre ord kan hjelpe oss å være tydeligere. Aftenposten Viten. ISSN 2464-3033. s. 28–29.
 • Oftedal, Gry; Ravn, Ingrid Helen & Dahl, Fredrik Andreas (2020). Do we need empirical research on the use of trolley dilemmas in applied ethics? Reply to commentary by Heidi Matisonn. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics. ISSN 1556-2646. doi: 10.1177/1556264620939805.
 • Oftedal, Gry (2019). Metaphors in science and communication in bionano and soft material science.
 • Oftedal, Gry (2019). The role of the ´histone code´ in epigenetics.
 • Oftedal, Gry (2018). Converging Philosophy and Life Sciences in the Framework of Responsible Research and Innovation.
 • Oftedal, Gry (2018). Convergence, models, and metaphors in the construction of cell-like compartments: a philosophy of science perspective.
 • Strand, Anders & Oftedal, Gry (2017). Restricted Causal Relevance.
 • Oftedal, Gry (2017). What is Responsible Research and Innovation?
 • Oftedal, Gry (2016). Causal Specificity.
 • Oftedal, Gry (2016). Do measurements of specificity tell us about causal importance in living systems?
 • Oftedal, Gry (2016). Intervention and explanation in targeted cancer treatment.
 • Oftedal, Gry (2016). How to best implement philosophy of science as RRI activity in practice.
 • Oftedal, Gry (2016). Molecular Categorizations of Cancer.
 • Oftedal, Gry & Strand, Anders (2016). ELSA/RRI in NANOCAN.
 • Oftedal, Gry (2015). Specificity and Asymmetry of Causal Relations in Biological Systems.
 • Oftedal, Gry (2015). Molecular Categorizations of Cancer.
 • Oftedal, Gry (2015). Systembiologiens Filosofi. Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220.
 • Oftedal, Gry (2015). Causal Specificity in Biological Systems.
 • Oftedal, Gry (2015). Causal Specificity in Biology.
 • Oftedal, Gry & Strand, Anders (2015). ELSA perspectives and RRI in NANOCAN.
 • Oftedal, Gry (2014). Biological Specificity as Fine-Tuning and Direct Non-Redundancy.
 • Oftedal, Gry (2014). Causal specificity in biological systems.
 • Oftedal, Gry (2014). Causal Specificity in Biology.
 • Oftedal, Gry (2014). Molecular categorizations of cancer: one or multiple diseases?
 • Oftedal, Gry (2013). Kampen om metaforene. [Avis]. Apollon.
 • Oftedal, Gry (2012). Helheten er mer enn delene. [Internett]. Salongen.no.
 • Strand, Anders & Oftedal, Gry (2011). Causation and Counterfactual Dependence in Robust Biological Systems.
 • Strand, Anders & Oftedal, Gry (2011). Causation and Counterfactual Dependence in Biological Systems.
 • Oftedal, Gry (2011). The roles of difference-making and mechanisms in biology: Examples from classical genetics, molecular biology, and systems biology.
 • Oftedal, Gry (2011). PSBio - A Nordic project on the philosophy of systems biology.
 • Oftedal, Gry (2010). Darwinian Populations and Natural Selection. International Studies in the Philosophy of Science. ISSN 0269-8595. 25(3), s. 333–336.
 • Strand, Anders & Oftedal, Gry (2010). Functional Stability and System Level Causation.
 • Oftedal, Gry (2009). Mechanisms versus Difference-making: Examples from genetics and molecular biology.
 • Strand, Anders & Oftedal, Gry (2009). Reduksjonismedebatten: Gener versus systemer som årsaker.
 • Strand, Anders & Oftedal, Gry (2009). Reduksjonismedebatten: Gener versus systemer som årsaker.
 • Oftedal, Gry (2008). Philosophy of Dappled Things, a conversation with Nancy Cartwright. Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220.
 • Oftedal, Gry (2008). What Difference do Genes Make?
 • Strand, Anders & Oftedal, Gry (2008). Functional Stability and Systems Level Causation.
 • Oftedal, Gry (2008). Are Genes Difference-Makers?
 • Oftedal, Gry (2008). Genetic Causation and Differences as Causes.
 • Oftedal, Gry (2007). Neven Sesardic - Making Sense of Heritability. British Journal for the Philosophy of Science. ISSN 0007-0882. 58(3), s. 619–623.
 • Oftedal, Gry (2007). Er vi styrt av gener? [Avis]. Vårt Land.
 • Oftedal, Gry (2007). Bestemmer gener våre egenskaper? [Avis]. Stavanger Aftenblad.
 • Oftedal, Gry (2007). Pragmatics and objectivity in genetic causal explanations.
 • Oftedal, Gry (2007). Kan gener tilskrives semantiske egenskaper?
 • Oftedal, Gry (2007). Rival causal theories and their implication for our understanding of genetic determination.
 • Oftedal, Gry (2007). Gene Semantics and Genetic Information.
 • Oftedal, Gry (2006). Genetic Determinism in the Ethics of Genetic Enhancement.
 • Oftedal, Gry (2005). Genmetaforer og Etikk. Forskningsetikk. ISSN 1502-6353.
 • Oftedal, Gry (2005). Genetic Determinism in the Ethics of Biotechnology.
 • Oftedal, Gry (2005). Do Genes have NC-capacities?
 • Oftedal, Gry (2004). Heritability and Genetic Causation.
 • Oftedal, Gry (2004). Genetic Causation Traced by the Analysis of Variance.
 • Oftedal, Gry (2004). Do Heritability Estimates Reflect Genetic Causation?
 • Dhillion, Shivcharn S.; Antonsen, Hilde; Oftedal, Gry & Olsson, P.A. (2002). Stimulation of ecosystem processes in boreal grasslands through experimental restoration.
 • Dhillion, Shivcharn S. & Oftedal, Gry (2001). Restoration of Boreal Grasslands: a test of selected tools.
 • Oftedal, Gry (2007). Conceptualizing Genes as Causes of Phenotypes. Unipub forlag. ISSN 0806-3222.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 8. feb. 2020 11:01

Prosjekter