English version of this page

Modeller for det gode liv

Hva vil det å si å være lykkelig og hvordan blir vi det? Kan vitenskapen måle lykke?

En gammel terrakotta-bolle i sort med oransje detaljer fra det antikke Hellas.

Terrakotta-bolle brukt til å blande vin og vann. Ca. 460 f. kr. Foto: metmuseum.org.

Om prosjektet


I prosjektet «Modeller for det gode liv» (ModHap) går en gruppe forskere innen antikkens filosofi, vitenskapsfilosofi og psykologi sammen for å øke vår forståelse av hvordan vi kan studere lykke.

Vår tilnærming er grunnleggende tverrfaglig. Vi anvender metoder fra hvert av de tre forskningsområdene for å gi helhetlige svar: det systematiske studiet av antikke lykketeorier, vitenskapsfilosofisk utredning av empirisk testbare hypoteser om lykke, og empirisk lykkeforskning.

Vår kjernehypotese er at antikkens forestillinger og moderne vitenskapelige undersøkelser sammen vil bidra til en ny og fruktbar forståelse av menneskelig lykke. Utforskningen av antikke lykketeorier vil muliggjøre banebrytende konseptuelle og metodologiske forandring i lykkeforskningen.

Mål

Det primære målet er å utvikle nye vitenskapelige modeller for lykke, og empiriske fremgangsmåter for å måle lykke. Vi håper dermed også å skape kunnskap om hvordan vi kan fremme lykke – til bruk i politikkutforming og samfunnsplanlegging. 

Andre mål inkluderer:

  • å formulere modeller for lykken som sosial, verdiorientert, forankret i menneskets natur, og realisert i en dynamisk aktivitet over tid,
  • å fremme vår forståelse av antikke lykkebegreper,
  • å utarbeide empirisk testbare hypoteser om lykke i overenstemmelse med våre nye modeller,
  • å teste disse hypotesene empirisk.

Finansiering

Norges forskningsråd, kontrakt nr. 325898

Varighet

01.08.22-31.7.27

Publisert 30. juni 2022 12:34 - Sist endret 30. juni 2022 12:42