English version of this page

Det Filosofiske Grunnlag for Systembiologi (avsluttet)

Prosjektet Philosophical Foundations for Systems Biology (PSBio) hadde som formål å utvikle det konseptuelle og teoretiske grunnlaget for den nye biologiske disiplinen systembiologi.

Viktige temaområder for prosjektet var forholdet mellom systemer og systemenes deler, vitenskapelige nivåer, reduksjon, mekanismer, årsaksforklaringer, geners rolle i systembiologi og metodiske og epistemologiske spørsmål, for eksempel i forbindelse med modellering.

Prosjektet PSBio var et nordisk, vitenskapsfilosofisk samarbeidsprosjekt finansiert av NOS-HS. Les mer på prosjektets engelske nettside.

Publisert 9. apr. 2010 12:52 - Sist endret 22. aug. 2016 11:34