English version of this page

Det filosofiske grunnlag for systembiologi (avsluttet)

Prosjektet hadde som formål å utvikle det konseptuelle og teoretiske grunnlaget for den nye biologiske disiplinen systembiologi.

Om prosjektet

Viktige temaområder for prosjektet «Philosophical Foundations for Systems Biology (PSBio)» var:

  • Forholdet mellom systemer og systemenes deler, og geners rolle i systembiologi. 
  • Vitenskapelige nivåer: reduksjon, mekanismer og årsaksforklaringer. 
  • Metodiske og epistemologiske spørsmål, for eksempel i forbindelse med modellering.

Samarbeid og finansiering

Prosjektet PSBio var et nordisk, vitenskapsfilosofisk samarbeidsprosjekt finansiert av NOS-HS.

 

Les mer om prosjektet (engelsk)

Publisert 24. aug. 2020 09:51 - Sist endret 26. jan. 2021 14:53