English version of this page

Om prosjektet

Forskningsprosjektet Dynamiske territorier (DynamiTe) vil utvikle et normativt rammeverk for forvaltning av territorier i en verden med stigende havnivå, ørkenspredning, tørke, avlingsvikt, oversvømmelse og ekstremvær.

Landskap der sand møter himmel. En person som sykler en sykkel med fire hjul. Fotografi.
Foto: "Hydrologies", William Lamson, 2014

Klimaendringene vil forstyrre nåtidens politiske, sosiale og økonomiske paradigmer.

  • Hva vil en rettferdig territorial ordning være for land som helt eller delvis forsvinner som følge av et stigende havnivå, eller der storproduksjon, som landbruk, er tapt som følge av endrede værmønstre?
  • Hvordan skal vi forholde oss til lokalbefolkning og migranter i en verden der klimaflyktninger estimeres å være så mange som en milliard innen 2050?
  • Hvordan bør globale systemiske ressurser som regnskoger være styrt for å sikre deres ivaretakelse?

Tre tverrgående tema

DynamiTe ser på territorier som dynamiske, og integrerer klimastudier, geografi og internasjonal rett med politisk filosofi for å se nærmere på tre tverrgående tema:

  1. Mennesker i stadig bevegelse 
  2. Land- og ressursforvaltning 
  3. Samstyring av globale systemiske ressurser

Mål

DynamiTe har som mål å fremskaffe normative kriterier for hvordan løse interessekonflikter rundt land og naturressurser. Prosjektet vil utvikle et nytt rammeverk for territorier på globalt nivå, og revurdere rettigheter og plikter som tradisjonelt forbindes med det.

Mens gjeldende normative territoriale teorier avhenger av et stabilt og forutsigbart klima, geografi og demografi, teoretiserer DynamiTe territorier under ustabile og uforutsigbare forhold.

Mens gjeldende teorier lener seg på bestemte normative antakelser, for eksempel at eierforhold til land og naturressurser fører til rettferdighet, stiller DynamiTe spørsmål ved om det er tilstrekkelig, både for vår tid og i fremtiden.

Varighet

Fra 1. januar 2021 til 31. desember 2025. 

Finansiering

EU logo with 13 yellow stars in a circle on a blue background. And ERC logo with the letters ERC and orange points in a circle.

Dynamiske territorier mottar finansiering fra det Europeiske forskningsrådet, kontraktnummer 948964 (ERC Starting Grant 2020).

Publisert 14. sep. 2020 14:12 - Sist endret 8. mars 2021 13:52