English version of this page

God oppmerksomhet: Oppmerksomhetsnormer og deres rolle i praktisk fornuft, epistemologi og etikk

En ung mann ser på en mobiltelefon mens står på en stein ved sjøen.

Foto: Todd Trapani, Unsplash.

Hva er god oppmerksomhet og hva er dårlig oppmerksomhet?
 
Mye av den offentlige diskusjonen om sosiale medier, folkehelse og politikk dreier seg om hva som fortjener vår oppmerksomhet, og hvordan vi skal regulere oss i møte med distraksjoner.
 
Prosjektet studerer normative spørsmål om oppmerksomhet: hva som er passende, korrekte eller rasjonelle oppmerksomhetsmønstre. Dette skal så kobles til hvordan oppmerksomheten vår faktisk fungerer, både hos et enkelt individ og i grupper og samfunn. 

Om prosjektet


Finansiering

Bildet kan inneholde: font, linje, rektangel, elektrisk blå, mønster.

GOODATTENTION: Attention norms and their role in practical reason, epistemology, and ethics - mottar finansiering  mottar finansiering fra det Europeiske forskningsrådet (ERC) under Den europeiske unions Horisont 2020-program, kontraktnummer 101003208 (ERC Consolidator Grant 2020).

Publisert 13. juli 2021 12:16 - Sist endret 14. juli 2021 12:16

Kontakt

 Prosjektleder: Sebastian Watzl