English version of this page

Salient Solutions: Etisk analyse og svar på oppmerksomhetskrisen

Hvordan kan vi respondere etisk på villedningen av vår oppmerksomhet og på andre trusler mot gode former for oppmerksomhet?

En person som ser på en mobiltelefon.

Foto: Dev Asangbam, Unsplash.

Om prosjektet

Både enkeltmennesker og samfunn støter på problemer ved «god» oppmerksomhet. Hva slags trusler og risikoer møter vi når det gjelder manipulering av vår oppmerksomhet og de sosiale normene som styrer oppmerksomheten? Hvilke etiske retningslinjer kan utvikles for å håndtere dem?

Mål

Salient Solutions utvikler etiske og filosofiske verktøy for å håndtere truslene og problemene som oppstår i kjølvannet av den nye oppmerksomhetsøkonomien og den nye oppmerksomhetspolitikken – særlig med henblikk på  sosiale medier og masseinformasjon.

Salient Solutions skal bidra til å forstå disse truslene og utvikle etisk akseptable måter å håndtere dem på. Vi knytter sammen forskning innen bevissthetsfilosofi, neurovitenskap, og sosialpsykologi, med feltene etikk, økonomi, demokratisk teori og internasjonale relasjoner.

Forskning


Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, prosjektnummer 315373 (SAMRISK-2 Samfunnssikkerhet og risiko)

Varighet 

2021-2026

Publisert 9. juli 2021 15:25 - Sist endret 6. aug. 2021 10:17