English version of this page

KanDem: Kantiansk grunnlag for demokrati

KanDem er det første større forskningsprosjektet om Demokrati-teoriene til den Kantianske skolen i 1790-tallets Tyskland.

Portrett av den tyske filosofen Immanuel Kant.

Portrett av Immanuel Kant fra ca. 1790. Kunstner ukjent. Foto: Wikimedia Commons.

Om prosjektet

Den «Kantianske skolen» inkluderte tenkere som Erhard, Bergk, Heydenreich, Reinhold, Tieftrunk, Feuerbach, Maimon, Jakob, Reimarus, Schlegel, den tidlige Fichte og flere. De har hittil blitt oversett i forskningen, men deres teorier om demokratiet er verdifulle fordi de utvikler det kantianske begrepet om like rettigheter og folkeopplysning i offentligheten, samt sofistikerte forsvar av revolusjonære politiske bevegelser.

KanDem søker ikke bare å gi ny kunnskap om disse tenkerne, men å utvikle en teori om demokratisk styre basert på like friheter i tråd med ideen om politisk autonomi. Et videre mål er å styrke vår forståelse av Immanuel Kants grunnleggende prinsipper, og å bidra til den spirende forskningen på demokratiske teoriers historie.

Les mer på prosjektets engelske nettside.

Finansiering

Norges forskningsråd, prosjektnummer 324272.

Varighet

01.12.21 - 30.11.25

Mailing liste

Klikk her om du ønsker å melde deg på en mailing liste med oppdateringer om workshops, publikasjoner, og jobb-utlysninger.

Publisert 4. nov. 2021 13:00 - Sist endret 24. aug. 2022 09:36