English version of this page

Mature Action and its Defects

Slik vi ser det, kan handlingsfilosofien være nær en større kursendring. 

Om prosjektet

Det er bredt anerkjent, både i Europa og ved mange amerikanske universiteter, at løpet kan være kjørt for en standard hendelses-basert kausal handlingsteori, en slik som kan sammenfattes i slagordet "ønsker og oppfatninger forårsaker handlinger".

Les mer om prosjektet på de engelske sidene.

CSMN

Prosjektet var en del av det avsluttede Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling (CSMN).

Publisert 1. feb. 2012 13:38 - Sist endret 16. mars 2021 15:03