English version of this page

Tilbake til den bærekraftige fremtiden: visjoner for bærekraftighet i designhistorien (avsluttet)

Dette prosjektet undersøkte de historiske forutsetningene for og utviklingen av bærekraftig design.

To menn ser på et ark med tegning. Foto.

Gary Anderson og hans opprinnelige gjenvinningslogo. Kilde: Wikipedia

Om prosjektet

I dag er bærekraftighet et sentralt element i all designpraksis, designutdannelse, designforskning og designformidling. Likevel gjenstår det å skrive historien om denne 'grønne revolusjonen'.

Å forstå den historien er essensielt for å kunne bygge en solid kunnskapsbase som kan utgjøre et fundament for nåtidige og fremtidige beslutninger på veien mot en bærekraftig fremtid. Den enorme samfunnsmessige betydning bærekraftighet har, og den viktige rolle design spiller i dens fortid, nåtid og fremtid, skal sette temaet på agendaen i designhistorien spesielt og i humanistiske studier generelt.

Finansiering

Dette var et «fellesløft» prosjekt finansiert av Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo. Prosjektet fikk finansiering gjennom FRIPROs satsning på unge forskertalenter.

Samarbeid

Les mer på prosjektets engelske nettsider.

Publisert 10. apr. 2014 10:20 - Sist endret 10. juni 2022 10:04