Drifts- og trykkestøtte

Instituttet setter av noe midler til driftsstøtte for instituttets fagutvalg og trykkestøtte for studentdrevne tidsskrifter tilknyttet instituttet.

Driftsstøtte til instituttets fagutvalg

Instituttet setter av 15.000 kroner hvert år til hvert av fagutvalgene ved IFIKK. Disse pengene kommer i tillegg til de faglig-sosiale midlene for bachelorstudenter og de faglige midlene til masterstudenter ved instituttet.

Driftsstøtten utløses ved at hvert enkelt fagutvalg hvert år fakturerer instituttet for inntil 15.000 kr i driftsstøtte.

Dersom et fagutvalg ikke har foreningskonto, kan støtten også gis som refusjon av utlegg til drift. Refusjon av utlegg kan kun gjøres mot originalkvitteringer!

 

Trykkestøtte til studenttidsskrifter tilknyttet instituttet

Instituttet setter av 15.000 kroner hvert år i trykkestøtte til hvert av studenttidsskriftene ved IFIKK.

Trykkestøtten utløses ved at hvert enkelt studenttidsskrift hvert år fakturerer instituttet for inntil 15.000kr i trykkestøtte.

Dersom et studenttidsskrift ikke har foreningskonto, kan støtten også gis som refusjon av utlegg. Refusjon av utlegg kan kun gjøres mot originalkvitteringer og kontoutskrift som bekreftelse på at trykkeriregningen er betalt. Det gjør ingenting om trykkeriregningen er større enn trykkestøtten. Tidsskriftet får uansett kun refundert maksimalt 15.000kr i året.

 

Publisert 25. mars 2014 13:01 - Sist endret 3. des. 2018 10:24