Helse, miljø og sikkerhet ved IFIKK

Verneombud

Verneombud ved IFIKK, vernerunder

Brannvern

Brannvernrutiner og retningslinjer, etasjeansvarlige

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

 

Vakt- og alarmsentral UiO: 22 85 66 66