Verneombud ved IFIKK

Verneombudene skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og se til at bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 6 følges. HMS-ansvaret ligger hos instituttleder.

IFIKK skal ha to verneombud, en fra de vitenskapelig ansatte og en fra de administrativt ansatte. Insituttets ansatte står fritt til å kontakte det verneombudet de ønsker ved behov.

Våre verneombud

Pia Søndergaard
Anny Fremmerlid

 

 

 

 

 

Les mer om verneombudets oppgaver på UiOs nettside.

Relevant regelverk

Arbeidsmiljølovens kapittel 6

Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Saker om arbeidstid og kontraktsvern sorterer ikke inn under verneombudet men under under tillitsvalgte (arbmiljølovens kapitler 12-20).

Publisert 7. sep. 2015 11:03 - Sist endra 10. feb. 2020 13:06