Egil Hjelmervik

Dosent - Filosofi (emeritus)
Bilde av Egil  Hjelmervik
Telefon 22855727
Rom 420
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser 

 • Tysk idealisme, spesielt Hegel.
 • Estetikk og kritisk teori fra Lukács til Adorno.
 • Nyere fransk filosofi og litteraturteori.

Undervisning: Ex.phil. 

Utdanning: Mag.art. i filosofi.

Emneord: Filosofi, Ex.phil.

Publikasjoner

 • Hjelmervik, Egil (2018). Tingenes stemmer.Om Walter Benjamins essay "Fortelleren". Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. s. 209–224. doi: 10.18261/issn.1504-2901-2018-04-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hjelmervik, Egil (2016). Vår Gud han er så fast en borg? Luther, den skjulte Gud og filosofien. Agora. ISSN 0800-7136. s. 388–405.
 • Hjelmervik, Egil (2015). Fra livsfilosofi til biopolitikk : forbindelser mellom tysk og fransk filosofi. Agora. ISSN 0800-7136. 33(1), s. 50–86.
 • Hjelmervik, Egil (2007). Politikk, litteratur og terrorisme. Agora. ISSN 0800-7136. s. 431–439.
 • Hjelmervik, Egil (1999). Om opplysning, historisme og hermeneutikk. I Gundersen, Olav & Foss, Gunnar (Red.), Blikket. Høgskoleforlaget, Kristiansand.
 • Hjelmervik, Egil (1999). Værens problematiske historie i det tyvende århundre. Agora. ISSN 0800-7136. 3-4.
 • Hjelmervik, Egil (1997). Rickerts skille mellom natur- og kulturvitenskaper . Agora. ISSN 0800-7136. 2, s. 104–113.
 • Hjelmervik, Egil (1997). Windelbands inndeling av vitenskapene . Agora. ISSN 0800-7136. 2, s. 74–88.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hjelmervik, Egil (1998). Agora, nr. 2-98. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-18029-9.
 • Kvilhaug, Terje; Hjelmervik, Egil & Hareide, Stig (1996). Lærebok i i filosofihistorie. Det Norske Samlaget.
 • Hareide, Stig; Hjelmervik, Egil & Kvilhaug, Terje (1996). Lærebok i filosofihistorie. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-4251-6.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hjelmervik, Egil (2004). Klassekamp? Hvilken klassekamp? Agora. ISSN 0800-7136. s. 250–257.
 • Hjelmervik, Egil (2004). L: Klassekamp? Hvilken klassekamp? Om Lukacs: A Defence of History and Class Consciousness . Agora. ISSN 0800-7136. 4, s. 250–257.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:55 - Sist endret 11. mars 2020 13:29