Ragnar Braastad Myklebust

Førstelektor - Filosofi (emeritus)
Bilde av Ragnar Braastad Myklebust
English version of this page
Telefon 22857545
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser: Fransk og italiensk filosofi etter 1960; politisk teori (særlig marxisme og anarkisme); sosialsemiotikk; teknologifilosofi

Emneord: Filosofi, Ex.phil.

Publikasjoner

 • Myklebust, Ragnar Braastad (2016). Ontologi, desaktivering og "bruk" hos Giorgio Agamben : en introduksjon til L'uso dei corpi. Agora. ISSN 0800-7136. 33, nr. 4 (2015)/årg. 34(1 (2016)), s. 148–165.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2015). "Maskinisme" og destratifisering. Om livspolitikk og økonomikritikk hos Deleuze og Guattari. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2015). ""Maskinisme"" og destratifisering : om livspolitikk og økonomikritikk hos Deleuze og Guattari. Agora. ISSN 0800-7136. 33(1), s. 87–121.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2013). Fransk samtidsfilosofi: Temaer, resepsjon og diskusjon. Agora. ISSN 0800-7136. 31(3–4), s. 7–35.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2011). Verditeori, abstraksjonsprosess og nyere samfunnsmessige protestbevegelser (om John Holloway, Crack Capitalism). Agora. ISSN 0800-7136. 29(4), s. 167–188.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2011). Språk, subjektivitet og livspolitikk. Om et grunnproblem i Giorgio Agambens Homo sacer-bøker. Agora. ISSN 0800-7136. 29(4).
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2010). Gerilja i kunsten? Om politisk estetikk hos Deleuze. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. 22(1), s. 54–65.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2009). Overvåking, disiplinering og abstrakt arbeid. Om Marx og Foucault. Agora. ISSN 0800-7136. 27(2/3), s. 175–208.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2008). Lesningens materialitet. Introduksjon til to tekster av Warren Montag. Agora. ISSN 0800-7136. 25(4), s. 104–110.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2008). Italiensk filosofi – en introduksjon. Agora. ISSN 0800-7136. 26(4), s. 5–35.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2007). Metapolitikk og post-maoisme. Om politikken som "sannhetsprosedyre" ifølge Alain Badiou. Agora. ISSN 0800-7136. 25(1–2), s. 419–434.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2007). En uendelig krevende politikk. Om Levinas, radikaldemokrati og "metapolitisk anarkisme". Agora. ISSN 0800-7136. 25(3), s. 355–385.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2006). Den utopiske fremstilling som litteratur og politikk. Agora. ISSN 0800-7136. 24(3), s. 241–265.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2005). Fra antikunst til skuespillsamfunn: Om Situasjonistisk internasjonale og vår tid. Agora. ISSN 0800-7136. 23(4), s. 103–129.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2005). Immunitet og autoimmunitet. Om noen biopolitiske temaer hos Esposito og Derrida. Agora. ISSN 0800-7136. s. 141–178.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2005). Georges Bataille. Introduksjon og resepsjon. Agora. ISSN 0800-7136. 23(3), s. 5–24.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2004). Videoens filosofi og politikk � erkjennelsesteori eller ontologi? Introduksjon til Lazzarato. I Myklebust, Ragnar Braastad (Red.), Øye for tid. Om video. kunst og virkelighet. Pax Forlag. ISSN 82-530-2520-3. s. 50–59.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2004). Marx, Foucault, Spinoza. Om biopolitisk produksjon og "affektverdi" hos Michael Hardt og Antonio Negri. Agora. ISSN 0800-7136. 22 (4), s. 64–88.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2004). "The French (dis-)connection". Om "fransk teori" i USA mellom kritikk og markedsføring. Agora. ISSN 0800-7136.

Se alle arbeider i Cristin

 • Myklebust, Ragnar Braastad & Høstaker, Roar (2015). Livspolitikk. Temanr. av tidsskriftet Agora. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-35924-8. 251 s.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2013). Fransk filosofi – etter poststrukturalismen. Temanr. av tidsskriftet Agora. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-35760-2. 448 s.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2011). Giorgio Agamben. Temanr. av tidsskriftet Agora. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-35041-2. 29(4). 205 s.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2008). Italiensk filosofi. Temanr. av tidsskriftet Agora. H. Aschehoug & Co.. ISBN 978-82-03-19339-2. 351 s.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2004). Øye for tid. Om video. Kunst og virkelighet. Pax Forlag. ISBN 82-530-2520-3. 134 s.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2004). Øye for tid. Om video. kunst og virkelighet. Pax Forlag. ISBN 82-530-2520-3. 134 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Myklebust, Ragnar Braastad (2015). Redaksjonelt: "Politiseringen av livet". Agora. ISSN 0800-7136. 33(1), s. 2–8.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2014). Catherine Malabou. Fornyeren av fransk filosofi. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2011). Redaksjonelt :. Agora. ISSN 0800-7136. 29(4), s. 3–8.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2008). Intervju om situasjonistbevegelsen. [Radio]. Programmet "Teoretiske jenter", Radio Nova, Oslo.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2006). En innføring i Gilles Deleuzes filosofi.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2005). Politisk estetikk hos Deleuze.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2004). Sannheten i maleriet. Restitusjoner av sannheten i skonummer. Pax Forlag. ISSN 82-530-2698-6.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 14. apr. 2020 12:08