Ragnar Braastad Myklebust

Image of Ragnar Braastad Myklebust
Norwegian version of this page
Phone +47 22857545
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO
Tags: Philosophy, Ex.phil.

Publications

 • Myklebust, Ragnar Braastad (2016). Ontologi, desaktivering og "bruk" hos Giorgio Agamben : en introduksjon til L'uso dei corpi. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  33, nr. 4 (2015)/årg. 34(1 (2016)), s 148- 165
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2015). ""Maskinisme"" og destratifisering : om livspolitikk og økonomikritikk hos Deleuze og Guattari. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  33(1), s 87- 121
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2015). "Maskinisme" og destratifisering. Om livspolitikk og økonomikritikk hos Deleuze og Guattari. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2013). Fransk samtidsfilosofi: Temaer, resepsjon og diskusjon. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  31(3–4), s 7- 35
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2011). Språk, subjektivitet og livspolitikk. Om et grunnproblem i Giorgio Agambens Homo sacer-bøker. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  29(4)
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2011). Verditeori, abstraksjonsprosess og nyere samfunnsmessige protestbevegelser (om John Holloway, Crack Capitalism). Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  29(4), s 167- 188
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2010). Gerilja i kunsten? Om politisk estetikk hos Deleuze. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  22(1), s 54- 65
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2009). Overvåking, disiplinering og abstrakt arbeid. Om Marx og Foucault. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  27(2/3), s 175- 208
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2008). Italiensk filosofi – en introduksjon. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  26(4), s 5- 35
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2008). Lesningens materialitet. Introduksjon til to tekster av Warren Montag. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  25(4), s 104- 110
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2007). En uendelig krevende politikk. Om Levinas, radikaldemokrati og "metapolitisk anarkisme". Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  25(3), s 355- 385
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2007). Metapolitikk og post-maoisme. Om politikken som "sannhetsprosedyre" ifølge Alain Badiou. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  25(1–2), s 419- 434
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2006). Den utopiske fremstilling som litteratur og politikk. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  24(3), s 241- 265
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2005). Fra antikunst til skuespillsamfunn: Om Situasjonistisk internasjonale og vår tid. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  23(4), s 103- 129
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2005). Georges Bataille. Introduksjon og resepsjon. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  23(3), s 5- 24
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2005). Immunitet og autoimmunitet. Om noen biopolitiske temaer hos Esposito og Derrida. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (Årg. 23, nr 1/2), s 141- 178
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2004). Marx, Foucault, Spinoza. Om biopolitisk produksjon og "affektverdi" hos Michael Hardt og Antonio Negri. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  22(4), s 64- 88
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2004). Videoens filosofi og politikk � erkjennelsesteori eller ontologi? Introduksjon til Lazzarato, I: Ragnar Braastad Myklebust (red.),  Øye for tid. Om video. kunst og virkelighet.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2520-3.  bidrag.  s 50 - 59
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2004). "The French (dis-)connection". Om "fransk teori" i USA mellom kritikk og markedsføring. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (Årg. 22, nr 3), s 218-228

View all works in Cristin

 • Myklebust, Ragnar Braastad & Høstaker, Roar (red.) (2015). Livspolitikk. Temanr. av tidsskriftet Agora. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-35924-8.  251 s.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (red.) (2013). Fransk filosofi – etter poststrukturalismen. Temanr. av tidsskriftet Agora. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-35760-2.  448 s.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (red.) (2011). Giorgio Agamben. Temanr. av tidsskriftet Agora. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-35041-2.  205 s.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (red.) (2008). Italiensk filosofi. Temanr. av tidsskriftet Agora. H. Aschehoug & Co..  ISBN 978-82-03-19339-2.  351 s.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2004). Øye for tid. Om video. Kunst og virkelighet. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2520-3.  134 s.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (red.) (2004). Øye for tid. Om video. kunst og virkelighet. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2520-3.  134 s.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:00 PM - Last modified Apr. 14, 2020 12:08 PM