Ragnar Braastad Myklebust

Image of Ragnar Braastad Myklebust
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo
Tags: Philosophy, Ex.phil.

Publications

 • Myklebust, Ragnar Braastad (2016). Ontologi, desaktivering og "bruk" hos Giorgio Agamben : en introduksjon til L'uso dei corpi. Agora. ISSN 0800-7136. 33, nr. 4 (2015)/årg. 34(1 (2016)), p. 148–165.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2015). "Maskinisme" og destratifisering. Om livspolitikk og økonomikritikk hos Deleuze og Guattari. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2015). ""Maskinisme"" og destratifisering : om livspolitikk og økonomikritikk hos Deleuze og Guattari. Agora. ISSN 0800-7136. 33(1), p. 87–121.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2013). Fransk samtidsfilosofi: Temaer, resepsjon og diskusjon. Agora. ISSN 0800-7136. 31(3–4), p. 7–35.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2011). Verditeori, abstraksjonsprosess og nyere samfunnsmessige protestbevegelser (om John Holloway, Crack Capitalism). Agora. ISSN 0800-7136. 29(4), p. 167–188.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2011). Språk, subjektivitet og livspolitikk. Om et grunnproblem i Giorgio Agambens Homo sacer-bøker. Agora. ISSN 0800-7136. 29(4).
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2010). Gerilja i kunsten? Om politisk estetikk hos Deleuze. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. 22(1), p. 54–65.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2009). Overvåking, disiplinering og abstrakt arbeid. Om Marx og Foucault. Agora. ISSN 0800-7136. 27(2/3), p. 175–208.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2008). Lesningens materialitet. Introduksjon til to tekster av Warren Montag. Agora. ISSN 0800-7136. 25(4), p. 104–110.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2008). Italiensk filosofi – en introduksjon. Agora. ISSN 0800-7136. 26(4), p. 5–35.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2007). Metapolitikk og post-maoisme. Om politikken som "sannhetsprosedyre" ifølge Alain Badiou. Agora. ISSN 0800-7136. 25(1–2), p. 419–434.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2007). En uendelig krevende politikk. Om Levinas, radikaldemokrati og "metapolitisk anarkisme". Agora. ISSN 0800-7136. 25(3), p. 355–385.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2006). Den utopiske fremstilling som litteratur og politikk. Agora. ISSN 0800-7136. 24(3), p. 241–265.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2005). Fra antikunst til skuespillsamfunn: Om Situasjonistisk internasjonale og vår tid. Agora. ISSN 0800-7136. 23(4), p. 103–129.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2005). Immunitet og autoimmunitet. Om noen biopolitiske temaer hos Esposito og Derrida. Agora. ISSN 0800-7136. p. 141–178.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2005). Georges Bataille. Introduksjon og resepsjon. Agora. ISSN 0800-7136. 23(3), p. 5–24.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2004). Videoens filosofi og politikk � erkjennelsesteori eller ontologi? Introduksjon til Lazzarato. In Myklebust, Ragnar Braastad (Eds.), Øye for tid. Om video. kunst og virkelighet. Pax Forlag. ISSN 82-530-2520-3. p. 50–59.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2004). Marx, Foucault, Spinoza. Om biopolitisk produksjon og "affektverdi" hos Michael Hardt og Antonio Negri. Agora. ISSN 0800-7136. 22 (4), p. 64–88.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2004). "The French (dis-)connection". Om "fransk teori" i USA mellom kritikk og markedsføring. Agora. ISSN 0800-7136.

View all works in Cristin

 • Myklebust, Ragnar Braastad & Høstaker, Roar (2015). Livspolitikk. Temanr. av tidsskriftet Agora. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-35924-8. 251 p.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2013). Fransk filosofi – etter poststrukturalismen. Temanr. av tidsskriftet Agora. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-35760-2. 448 p.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2011). Giorgio Agamben. Temanr. av tidsskriftet Agora. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-35041-2. 29(4). 205 p.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2008). Italiensk filosofi. Temanr. av tidsskriftet Agora. H. Aschehoug & Co.. ISBN 978-82-03-19339-2. 351 p.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2004). Øye for tid. Om video. Kunst og virkelighet. Pax Forlag. ISBN 82-530-2520-3. 134 p.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2004). Øye for tid. Om video. kunst og virkelighet. Pax Forlag. ISBN 82-530-2520-3. 134 p.

View all works in Cristin

 • Myklebust, Ragnar Braastad (2015). Redaksjonelt: "Politiseringen av livet". Agora. ISSN 0800-7136. 33(1), p. 2–8.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2014). Catherine Malabou. Fornyeren av fransk filosofi. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2011). Redaksjonelt :. Agora. ISSN 0800-7136. 29(4), p. 3–8.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2008). Intervju om situasjonistbevegelsen. [Radio]. Programmet "Teoretiske jenter", Radio Nova, Oslo.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2006). En innføring i Gilles Deleuzes filosofi.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2005). Politisk estetikk hos Deleuze.
 • Myklebust, Ragnar Braastad (2004). Sannheten i maleriet. Restitusjoner av sannheten i skonummer. Pax Forlag. ISSN 82-530-2698-6.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:00 PM - Last modified Apr. 14, 2020 12:08 PM