Else Ingeborg Wiestad

Professor emeritus - Filosofi
Bilde av Else Ingeborg Wiestad
Telefon +47 22 46 21 07
Brukernavn

Faglige interesser

Else Wiestad har utgitt bøker, skrevet rapporter og mer enn hundre fagartikler om erkjennelsesteori, kvinne- og kjønnsteori, filosofihistorie, pedagogisk filosofi, framtidsforskning og steds- og kroppsfenomenologi.

For tiden arbeider hun med stedsfenomenologi og sammenhengen mellom sted/lokalisering og subjektivitet.

Undervisning

Else Wiestad introduserte kvinne- og kjønnsperspektiver i faget filosofi fra 1975. Fra 1980 bidro hun til å opprette og forelese i studieemnene Kjønnsrolletenkning og Kjønnspolitisk tenkning ved UiO, og til å integrere kjønnsperspektiver i filosofi på flere studienivåer. Hun var fra 1981 med på å etablere og fra 1984 på å forelese i det tverrfaglige humanistiske studiet Kjønn og kultur.

Sammen med professor Tove Pettersen opprettet og underviste hun fra 2004 i studieemnet Kjønn og filosofi. Wiestad har også forelest blant annet i filosofihistorie og bidratt til å formidle filosofi gjennom avisartikler, radiointervjuer og foredrag.

Bakgrunn

Else Wiestad (se også Viestad) tok magistergraden i filosofi ved Universitetet i Oslo (UiO) på avhandlingen Frihet og erkjennelse. Prinsippet om forutsetningsfri erkjennelse som problem i nyere tids filosofi (1973). Fra 1970 var hun vitenskapelig assistent og forelelser ved Folkeuniversitetet og Universitetet i Oslo.

Wiestad har vært stipendiat ved Sorbonne, Paris, forskningsstipendiat ved Norges Forskningsråd (NAVF) og universitetsstipendiat ved UiO. Hun tok doktorgraden i filosofi ved samme universitet på avhandlingen Kjønn og ideologi. En studie av kvinnesynet hos Locke, Hume, Rousseau og Kant (1986, bok 1989). Av andre bøker hun har publisert kan nevnes De store hundreårsbølgene. Kjønnsdebatten gjennom 300 år (1994) og Stedene som former deg. Om rom og subjektivitet (2014).

I perioden 1986-92 arbeidet Wiestad med offentlig likestillingspolitikk og som forskningsleder for det tverrfaglige prosjektet Alternativ Framtid. Fra 1993 var hun førsteamanuensis og deretter professor i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo.

Emneord: Erkjennelsesteori, Filosofihistorie, Kvinne- og kjønnsteori, pedagogisk filosofi, steds- og kroppsfenomenologi
Publisert 20. aug. 2020 11:45 - Sist endret 8. okt. 2020 08:52