wiestad

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Presentasjon

Else Ingeborg Wiestad (se også Viestad) tok magistergraden i filosofi ved Universitetet i Oslo på avhandlingen Frihet og erkjennelse. Prinsippet om forutsetningsfri erkjennelse som problem i nyere tids filosofi (1973). Hun tok doktorgraden i filosofi ved samme universitet på avhandlingen Kjønn og ideologi. En studie av kvinnesynet hos Locke, Hume, Rousseau og Kant (1986, bok 1989). Wiestad har vært stipendiat ved Sorbonne, Paris,  forskningsstipendiat ved Norges Forskningsråd (NAVF) og universitetsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Hun har forelest blant annet ved Folkeuniversitetet og Universitetet i Oslo siden 1970. I perioden 1986-92 var hun prosjektleder for Kommunal- og arbeidsdepartementets handlingsprogram for likestilling og deretter forskningsleder for det tverrfaglige prosjektet Alternativ Framtid. Siden 1993 har hun vært førsteamanuensis og deretter professor i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo.

Interesser

Wiestad har utgitt bøker og skrevet mer enn hundre fagartikler om kunnskapsteori, filosofisk kjønnsteori, filosofihistorie, pedagogisk filosofi, moderne feministisk teori og stedsfenomenologi.

Nåværende prosjekter

For tiden arbeider hun med moderne kjønnsteori og temaet rom og subjektivitet.

Emneord: Filosofi, filosofihistorie, kontinentalfilosofi, kvinne- og kjønnsteori, kropps- og stedsfenomenologi, pedagogisk teori

Publikasjoner

Kjønn og ideologi. En studie av kvinnesynet hos Locke, Hume, Rosseau og Kant. Forkortet bokutgave av doktoravhandling, Solum, Oslo, 1989.

I pose og sekk. Kvinners framtidsbilder. Red. Beatrice Halsaa og Else Wiestad. Prosjekt Alternativ Framtid, Emilia Press, Oslo, 1990.

De store hundreårsbølgene. Kjønnsdebatten gjennom 300 år, Red. Else Wiestad. Problemhistorisk innledning (90 s) og tekstutvalg ved Else Wiestad. Emilia Press, Oslo, 1994.
Også som ekstrabok i Den norske bokklubben.

Gender Models in Europe in the 18th Century", i Gender and Religion in Europe. Kari Elisabeth Børresen, Sara Cabbibo and Edith Specht (Eds.), Carocci editore, Roma 2001.

"Empowerment Inside Patriarchy: Rousseau and the Masculine Construction of Femininity", in Feminist Interpretations of Jean-Jaques Rousseau. Re-reading the Canon. Ed.: Lynda Lange, Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 2002, p.169-186.

"Stedets betydning.", Norsk filosofisk tidsskrift, Festskrift til Arne Næss. No. 1-2/2002.

"Kjønnets innplassering i verden." Om spørsmålet hvorvidt sted og rom er medkonstituerende for identitet. Kvinneforskning, No. 1/2002.

"Kjønn, frihet og rasjonalitet", i Filosofi- og vitenskapshistorie. Red. Olav Asheim og Else Wiestad. Unipub, Oslo 2003.

"Den skjønne og følende forstand". Om å problematisere Kants universalisme. I Kvinneforskning, No. 4/2004.

"Kroppens pedagogikk. Om læring gjennom kroppen." i Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring. Red.: Inga Bostad og Tove Pettersen. Sparacus forlag, Oslo 2006.

"Romlig selv - med vekt på kjønn og lokalisering." Norsk filosofisk tidsskrift, Universitetsforlaget, vol 42, no. 4, p. 289-300, 2007.

"Space and Embodied Subjectivity", in Proceedings from the conference Philosophy and Everyday Life , University of Oslo, June 2008. To be published 2009.

Stedene som former deg. Om rom og subjektivitet. Oslo 2014. Fagbokforlaget.

 • Wiestad, Else I (2008). Filosofiens kjønn og Simone de Beauvoir, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Filosofi og vitenskapshistorie.  Unipub forlag.  ISBN 9788291670553.  Innledning.  s 345 - 353
 • Wiestad, Else I (2008). Kvinner i filosofien - mangfoldet av stemmer og to markerte profiler: Sophia og Macaulay. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (2), s 22- 28
 • Wiestad, Else I (2008). Skjønne kvinner og sublime menn. Om Kants kjønnsfilosofi. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (2), s 16- 21
 • Wiestad, Else I (2007). Romlig selv med vekt på kjønn og lokalisering. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  42(4), s 289- 300
 • Wiestad, Else I (2006). Kroppens pedagogikk. Om læring gjennom kroppen, I: Inga Bostad & Tove Pettersen (red.),  Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring.  Spartacus.  ISBN 8230400229.  Kapittel.
 • Wiestad, Else I (2004). Catharine Macaulay: Læring som lek og livskunst, I:  Markerte pedagogiske profiler fra Platon til Derrida.  Universitetsforlaget.  Kapittel.
 • Wiestad, Else I (2004). Den skjønne og følende forstand (Immanuel Kant). Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  1(4), s 5- 19 Vis sammendrag
 • Wiestad, Else I (2003). Kjønn, frihet og rasjonalitet, I: Olav Asheim & Else I Wiestad (red.),  Filosofi og Vitenskapshistorie.  Unipub - Universitetet i Oslo.  ISBN 82-91670-43-9.  Kapittel.  s 243 - 265
 • Wiestad, Else I (2002). Empowerment Inside Patriarchy: Rousseau and the Masculine Construction of Femininity, In Lynda Lange (ed.),  Re-Reading the Canon: Feminist Interpretations of Jean-Jaques Rousseau.  Pennsylvania State University Press, Pennsylvania.  s 169 - 186 Vis sammendrag
 • Wiestad, Else I (2002). Kjønnets innplassering i verden. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  1, s 98- 111 Vis sammendrag
 • Wiestad, Else I (2002). Stedets betydning. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  1-2, s 106- 115 Vis sammendrag
 • Wiestad, Else I (2001). Gender Models in Europe in the 18th Century, In Kari Elisabeth Børresen; Sara Cabibbo & Edith Specht (ed.),  Gender and Religion/ Genre et Religion.  Carocci, Roma.  ISBN 88-430-1879-5.  s 307 - 317
 • Wiestad, Else I (2000). Gender Models in Europe in the 18th Century. Gender and Religion in Europe.
 • Wiestad, Else I (1999). Skjønne og gode handlinger: To Kant-perspektiver på moralen, I: Linda Rustad & Hilde Bondevik (red.),  Kjønnsperspektiver i filosofihistorien.  Pax Forlag A/S, Oslo.  ISBN 82-530-2036-8.  s 149 - 168

Se alle arbeider i Cristin

 • Wiestad, Else I; Løvlie, Lasse & Steinsholt, Kjetil og Lasse (red.) (2004). Pedagogikkens mange ansikter. Pedagogikkens idéhistorie fra antikken til det postmoderne. Universitetsforlaget.  17 s.
 • Asheim, Olav & Wiestad, Else I (2003). Filosofi- & vitenskapshistorie. Unipub forlag.  ISBN 82-91670-43-9.  351 s.
 • Asheim, Olav & Wiestad, Else I (red.) (2003). Filosofi og Vitenskapshistorie. Unipub - Universitetet i Oslo.  ISBN 82-91670-43-9.  351 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pettersen, Tove & Wiestad, Else I (2013). Simone de Beauvoir. Frihet og situasjon, I: Tove Pettersen (red.),  Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-91670-58-4.  27.  s 361 - 378
 • Wiestad, Else I (2002). Kærlighetens rom. Vis sammendrag
 • Wiestad, Else I (2000). Betwwen globalization and situatedness.
 • Wiestad, Else I (2000, 29. mai). Fornuft og følelser på 1800-tallet. Program om John Stuart Mill. [Radio].  NRK, P2 : NRK.
 • Wiestad, Else I (1998). Gender Models in the 18th Century.
 • Wiestad, Else I (1998). Place Identity: The Feminine in Interplay with Room and Landscape.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. okt. 2014 14:46 - Sist endret 23. apr. 2019 10:18