Else Ingeborg Wiestad

Professor Emeritus - Philosophy

Interests

Wiestad has published books and written more than a hundred professional papers about theory of knowledge, history of philosophy, gender theory (including gender theories of Rousseau and Kant), pedagogical philosophy, modern feministic theory, and the phenomenology of place, with emphasis on the interplay between localization and self, called The Environmental Self.

Teaching

From 1975 Wiestad introduced women and gender related topics in the philosophy teaching at The University of Oslo (UiO). She contributed from 1980 to integrate gender perspectives and establish gender study subjects in philosophy at several university levels. She also contributed to establish and teach in the interdisciplinarian field Gender and culture. In 2004 she established together with professor Tove Pettersen the study subject Gender and Philosophy. Through the media, giving interviews, talks and writing articles in the press she has also contributed to the general dissemination of philosophy.

Background

Else Wiestad (see also Viestad) obtained in 1973 her Masters degree in philosophy at UiO (Magistergraden, approximates a Ph.D. in the US) on the treatise Frihet og erkjennelse. Prinsippet om forutsetningsfri erkjennelse som problem i nyere tids filosofi (i.e. Freedom and cognition. The principle of assumption-free knowledge as a philosophical problem in recent time). She was the first woman at UiO to present a Doctoral Thesis in philosophy on a subject of gender with her dissertation Kjønn og ideologi. En studie av kvinnesynet hos Locke, Hume, Rousseau og Kant (i.e. Gender and ideology. An interpretation and critique of the view of women by Locke, Hume, Rousseau and Kant.) (Thesis 1986, book 1989.) Among other books she has published may be mentioned De store hundreårsbølgene. Kjønnsdebatten gjennom 300 år (1994) (i.e. The great hundredyear-waves. Gender debates over 300 years), and Stedene som former deg. Om rom og subjektivitet (2014), (i.e. How places shape you. On space and subjectivity).

Else Wiestad has been a scientific assistant and a lecturer at Folkeuniversitetet (an open University) and at the University of Oslo since 1970. She has held a scholarship at Sorbonne, Paris, served as a Research Fellow under the Norwegian Foundation of Science and the Humanities (NAVF) and held a fellowship at the University of Oslo. In 1986-92 she worked on equal rights policies and served as head of research of the interdisciplinarian project Alternativ Framtid (Alternate Future). From 1993 Wiestad has been an Associate Professor and then a full Professor in philosophy at Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas at the University of Oslo.

Tags: Theory of knowledge, History of philosophy, Gender Theory, Pedagogical philosophy, The phenomenology of body and space.

Publications

”Kvinnesynet i filosofi. Fra Platon til de Beauvoir.” Forskningsnytt, 5/1980.

”Åndshistorie fra en ny synsvinkel”. Nytt om kvinneforskning, 2/1985.

Kjønn og ideologi. En studie av kvinnesynet hos Locke, Hume, Rousseau and Kant. Doktoravhandling, Institutt for filosofi, Universitetet i Oslo 1986. Forkortet bokutgave Solum forlag, Oslo 1989.

I pose og sekk. Kvinners framtidsbilder. Red. Beatrice Halsaa og Else Viestad (se også Wiestad). Prosjekt Alternativ Framtid, Emilia Press, Oslo 1990.

"Menneskebilde mot år 2010", i I pose og sekk. Red. B. Halsaa og E. Viestad. Emilia Press, Oslo 1990.

De store hundreårsbølgene. Kjønnsdebatten gjennom 300 år. Red. Else Wiestad (se også Viestad). Emilia Press, Oslo, 1994. Også som ekstrabok i Den norske bokklubben.

"Kantian Pleasure and feministic Theory. Dialogue with an androcentric Philosopher", in Feminism, Epistemology and Ethics. Proceeding from the International Conference at the University of Oslo, June 1994. University of Oslo, 1996.

"Harriet Taylor og John Stuart Mill: Liberalisme og kvinnefrigjøring"; "Sosialisme og kvinnefrigjøring"; "Eksistensialistisk feminisme: Simone de Beauvoir"; "Moderne feministisk teori", alle i Lærebok i filosofihistorie. Red. Hareide, Hjelmervik og Kvilhaug, Samlaget, Oslo 1996.

"Skjønne og gode handlinger: To Kant-perspektiver på moralen", i Kjønnsperspektiver i filosofihistorien. Red. L. Rustad og H. Bondevik, Pax forlag, Oslo 1999: 149-168.

"Gender Models in Europe in the 18th Century", i Gender and Religion in Europe. Kari Elisabeth Børresen, Sara Cabbibo and Edith Specht (Eds.), Carocci editore, Roma 2001.

"Empowerment Inside Patriarchy: Rousseau and the Masculine Construction of Femininity", in Feminist Interpretations of Jean-Jaques Rousseau. Re-reading the Canon. Ed.: Lynda Lange, Pennsylvania State University Press, 2002, p.169-186.

"Stedets betydning.", Festskrift til Arne Næss. Norsk filosofisk tidsskrift, 1-2/2002.

"Kjønnets innplassering i verden", Kvinneforskning. Reiser i tid og rom. 1/2002.

"Kjønn, frihet og rasjonalitet", i Filosofi- og vitenskapshistorie. Red. Olav Asheim og Else Wiestad. Unipub forlag, Oslo 2003.

"Catharine Macaulay: Læring som lek og livskunst", I Pedagogikkens mange ansikter. Pedagogikkens idéhistorie fra antikken til det postmoderne. Red. Kjetil Steinsholt og Lars Løvlie. Universitetsforlaget, Oslo 2004.

"Den skjønne og følende forstand". Kvinneforskning, No. 4/2004.

"Kroppens pedagogikk. Om læring gjennom kroppen." i Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring. Red.: Inga Bostad og Tove Pettersen. Spartacus forlag, Oslo 2006.

"Romlig selv - med vekt på kjønn og lokalisering." Norsk filosofisk tidsskrift, Universitetsforlaget, vol 42, no. 4, p. 289-300, 2007.

"Er kvinner mennesker?” og “Filosofiens kjønn og Simone de Beauvoir", i: Filosofi og vitenskapshistorie, Exphil I, Universitetet i Oslo, 2008, Unipub forlag: 345-353.

"Kvinner i filosofien. Mangfoldet av stemmer og to markerte profiler" og "Skjønne kvinner og sublime menn. Om Kants kjønnsfilosofi". I: Religion og Livssyn, Spesialnummer om Filosofi og kjønn, Nr. 2, 2008.

"Space and Subjectivity." Paper presented at the International Conference Philosophy and Everyday Life, University of Oslo, June 2008.

"Historisk bakgrunn – hvem er frie og likestilte?" i Filosofi og vitenskapshistorie. Exphil I. IFIKK, Universitetet i Oslo, Akademika forlag, Oslo 2013.

"Simone de Beauvoir – frihet og situasjon", av Tove Pettersen og Else Wiestad, i Filosofi og vitenskapshistorie. Exphil I. IFIKK, Universitetet i Oslo, Akademika forlag, Oslo 2013.

Stedene som former deg. Om rom og subjektivitet. 190 s. Fagbokforlaget. Oslo 2014.

"The Environmental Self." In: International Journal of Arts, Humanities & Social Science. Volume 02; Issue no 10: October, 2021.

 • Wiestad, Else I (2008). Filosofiens kjønn og Simone de Beauvoir. In Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (Ed.), Filosofi og vitenskapshistorie. Unipub forlag. ISSN 9788291670553. p. 345–353.
 • Wiestad, Else I (2008). Skjønne kvinner og sublime menn. Om Kants kjønnsfilosofi. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. p. 16–21.
 • Wiestad, Else I (2008). Kvinner i filosofien - mangfoldet av stemmer og to markerte profiler: Sophia og Macaulay. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. p. 22–28.
 • Wiestad, Else I (2007). Romlig selv med vekt på kjønn og lokalisering. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 42(4), p. 289–300.
 • Wiestad, Else I (2006). Kroppens pedagogikk. Om læring gjennom kroppen. In Bostad, Inga & Pettersen, Tove (Ed.), Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring. Spartacus. ISSN 8230400229.
 • Wiestad, Else I (2004). Catharine Macaulay: Læring som lek og livskunst, Markerte pedagogiske profiler fra Platon til Derrida. Universitetsforlaget.
 • Wiestad, Else I (2004). Den skjønne og følende forstand (Immanuel Kant). Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. 1(4), p. 5–19.
 • Wiestad, Else I (2003). Kjønn, frihet og rasjonalitet. In Asheim, Olav & Wiestad, Else I (Ed.), Filosofi og Vitenskapshistorie. Unipub - Universitetet i Oslo. ISSN 82-91670-43-9. p. 243–265.
 • Wiestad, Else I (2002). Empowerment Inside Patriarchy: Rousseau and the Masculine Construction of Femininity. In Lange, Lynda (Eds.), Re-Reading the Canon: Feminist Interpretations of Jean-Jaques Rousseau. Pennsylvania State University Press, Pennsylvania. p. 169–186.
 • Wiestad, Else I (2002). Kjønnets innplassering i verden. Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. 1, p. 98–111.
 • Wiestad, Else I (2002). Stedets betydning. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 1-2, p. 106–115.
 • Wiestad, Else I (2001). Gender Models in Europe in the 18th Century. In Børresen, Kari Elisabeth; Cabibbo, Sara & Specht, Edith (Ed.), Gender and Religion/ Genre et Religion. Carocci, Roma. ISSN 88-430-1879-5. p. 307–317.
 • Wiestad, Else I (2000). Gender Models in Europe in the 18th Century. Gender and Religion in Europe.
 • Wiestad, Else I (1999). Skjønne og gode handlinger: To Kant-perspektiver på moralen. In Rustad, Linda & Bondevik, Hilde (Ed.), Kjønnsperspektiver i filosofihistorien. Pax Forlag A/S, Oslo. ISSN 82-530-2036-8. p. 149–168.

View all works in Cristin

 • Wiestad, Else I; Løvlie, Lasse & Steinsholt, Kjetil og Lasse (2004). Pedagogikkens mange ansikter. Pedagogikkens idéhistorie fra antikken til det postmoderne. Universitetsforlaget. 17 p.
 • Asheim, Olav & Wiestad, Else I (2003). Filosofi- & vitenskapshistorie. Unipub forlag. ISBN 82-91670-43-9. 351 p.
 • Asheim, Olav & Wiestad, Else I (2003). Filosofi og Vitenskapshistorie. Unipub - Universitetet i Oslo. ISBN 82-91670-43-9. 351 p.

View all works in Cristin

 • Pettersen, Tove & Wiestad, Else I (2013). Simone de Beauvoir. Frihet og situasjon. In Pettersen, Tove (Eds.), Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie. Akademika forlag. ISSN 978-82-91670-58-4. p. 361–378.
 • Wiestad, Else I (2002). Kærlighetens rom.
 • Wiestad, Else I (2000). Fornuft og følelser på 1800-tallet. Program om John Stuart Mill. [Radio]. NRK, P2 : NRK.
 • Wiestad, Else I (2000). Betwwen globalization and situatedness.
 • Wiestad, Else I (1998). Gender Models in the 18th Century.
 • Wiestad, Else I (1998). Place Identity: The Feminine in Interplay with Room and Landscape.

View all works in Cristin

Published Sep. 1, 2020 8:55 AM - Last modified Dec. 10, 2021 1:10 PM