Arne Johan Vetlesen

Professor - Filosofi
English version of this page
Telefon +47 22857754
Mobiltelefon 95803618
Rom 435 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Bakgrunn

Født i Oslo 1960, studier i filosofi, sosiologi og sosialantropologi ved UiO 1981-85. Studerte ved Universitetet i Frankfurt am Main 1985-90 med Jürgen Habermas som veileder for magisteravhandling om erkjennelse og historisk endring og doktoravhandling om følelsenes (især empatiens) rolle i moralsk persepsjon og dømmekraft. Ansatt ved UiO som førsteamanuensis i filosofi fra 1995, professor fra 1998. Redaktør for Norsk Filosofisk Tidsskrift 1996-2000. Medlem av Videnskapsakademiet fra 2003, mottok prisen Fangenes Testamente i 2004, nominert til formidlingsprisen ved UiO i 2003 og 2014.

Mine interesser er bredt anlagt og ofte tverrfaglige ved at innsikter fra fag som psykologi, sosiologi og historie brukes for å belyse filosofiske problemstillinger i en konkret kontekst og vise deres praktiske implikasjoner. Jeg har særlig arbeidet med moralens forutsetninger – individuelt, kulturelt og samfunnsmessig -, med smerte, ondskap og folkemord, med temaer knyttet til frihet, marked og profesjonsetikk, og de senere år med miljøfilosofi, især spørsmålet om naturens verdi i lys av debatten mellom antroposentriske og biosentriske perspektiver. 

I tillegg til utstrakt formidling, blant annet som spaltist i Morgenbladet og Klassekampen, har jeg deltatt i offentlige utvalg, senest om det biologiske prinsipp i barnevernet (Raundalenutvalget 2011-12) og Tilregnelighetsutvalget (2013-14). Jeg holder foredrag om psykisk helsevern, om møtepunktene mellom filosofi, etikk og psykiatri, om oppdragelse og dannelse, og om miljøetikk.

Siden 1994 har jeg, alene eller med en medforfatter, utgitt 20 bøker, senest Studier i ondskap (2014), Angsten for oppdragelse (m/ P.B. Foros; 2. utgave 2015), The Denial of Nature (2015), Hva skal vi svare våre barn? (m/ Rasmus Willig; 2018) og Cosmologies of the Anthropocene: Panpsychism, Animism, and the Limits of Posthumanism (2019)

Emneord: Filosofi, Etikk og moralfilosofi, Anvendt etikk, Sosialfilosofi, Politisk filosofi, Rettsfilosofi, Miljøetikk, Miljøfilosofi, Kontinentalfilosofi, Erkjennelsesteori, Metafysikk, Kosmologi

Publikasjoner

 • Vetlesen, Arne Johan (2021). Pain and the Human Condition. I Mandry, Christof (Red.), Suffering in Theology and Medical Ethics. Brill Academic Publishers. ISSN 978-3-657-71542-8. s. 3–12. doi: https%3A/doi.org/10.30965/9783657715428_002.
 • Vetlesen, Arne Johan (2021). Comprehending Society's "Other": Nature in Critical Theory. I Hartmut, Rosa; Henning, Christoph & Bueno, Arthur (Red.), Critical Theory and New Materialisms. Routledge. ISSN 9780367257040. s. 19–30.
 • Vetlesen, Arne Johan (2021). "Denial as a sense of entitlement: assessing the role of culture". I Grusovnik, Tomaz; Spannring, Reingard & Syse, Karen Lykke (Red.), Environmental and Animal Abuse Denial: Averting Our Gaze. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 978-1-7936-1046-1. s. 35–54.
 • Vetlesen, Arne Johan (2020). "Foucault om nyliberalismens idehistorie". Agora. ISSN 0800-7136.
 • Vetlesen, Arne Johan (2020). "The intellectual in Auschwitz: Between vulnerability and resistance". Thesis Eleven. ISSN 0725-5136. doi: 10.1177/0725513620928806. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stänicke, Erik; Zachrisson, Anders & Vetlesen, Arne Johan (2020). The Epistemological Stance of Psychoanalysis: Revisiting the Kantian Legacy. The Psychoanalytic Quarterly. ISSN 0033-2828. 89(2), s. 281–304. doi: 10.1080/00332828.2020.1717229.
 • Vetlesen, Arne Johan (2019). Den tause sorgen. I Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (Red.), Klinisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205531338. s. 283–298.
 • Vetlesen, Arne Johan (2018). Critical Theory and the Environment. I Gordon, Peter E.; Hammer, Espen & Honneth, Axel (Red.), The Routledge Companion to the Frankfurt School. Routledge. ISSN 9781138333246. s. 471–485. doi: 10.4324/9780429443374-33.
 • Vetlesen, Arne Johan (2018). Social Science and the Study of Perpetrators. I Brudholm, Thomas & Lang, Johannes (Red.), Emotions and Mass Atrocity. Philosophical and Theoretical Explorations. Cambridge University Press. ISSN 9781316563281. s. 104–120. doi: 10.1017/9781316563281.006.
 • Vetlesen, Arne Johan (2018). Narratives of Entitlement. I Harrosh, Shlomit & Crisp, Roger (Red.), Moral Evil in Practical Ethics. Routledge. ISSN 9781138316041. s. 80–102.
 • Vetlesen, Arne Johan (2017). Krisenes tidsalder, og veien ut. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 121, s. 223–233. doi: 10.18261/issn.1504-3002-2017-03-02.
 • Vetlesen, Arne Johan (2017). Moralisering i hverdagslivet. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 52(3), s. 92–102. doi: 10.18261/ISSN.1504-2901-2017-03-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vetlesen, Arne Johan (2017). Ethics and Value in Naess’ Ecophilosophy. A Realist Perspective. Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology. ISSN 1363-5247. 21(3), s. 251–261. doi: 10.1163/15685357-02103004.
 • Vetlesen, Arne Johan (2016). Brodden som forsvant. Agora. ISSN 0800-7136. 34(2-3), s. 317–339.
 • Foros, Per Bjørn & Vetlesen, Arne Johan (2016). Moral education in late modernity. Revue internationale de philosophie. ISSN 0048-8143. 277(3), s. 305–325.
 • Vetlesen, Arne Johan (2016). Making the critique of capitalism fit for the present crisis, Crisis System: A critical realist and environmental critique of economics and the economy . Routledge. ISSN 978-0-415-81874-2. s. 209–224. doi: 10.4324/9781315563138-12.
 • Kirkengen, Anna Luise; Ekeland, Tor-Johan; Getz, Linn; Hetlevik, Irene; Schei, Edvin & Ulvestad, Elling [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Medicine`s perception of reality - a split picture: critical reflections on apparent anomalies within the biomedical theory of science. Journal of Evaluation In Clinical Practice. ISSN 1356-1294. 22(4), s. 496–501. doi: 10.1111/jep.12369.
 • Vetlesen, Arne Johan (2015). Surplus of Indeterminacy: A Hegelian Critique of Neoliberalism. I Lysaker, Odin & Jakobsen, Jonas (Red.), Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004287334. s. 124–146. doi: 10.1163/9789004287341_008.
 • Vetlesen, Arne Johan (2015). Post-Hiroshima reflections on extinction. Thesis Eleven. ISSN 0725-5136. 129(1), s. 89–102. doi: 10.1177/0725513615592984.
 • Vetlesen, Arne Johan (2014). Comments on Jürgen Habermas' lecture 'Plea for a Constitutionalization of International Law'. Philosophy & Social Criticism. ISSN 0191-4537. 40(1), s. 19–23. doi: 10.1177/0191453713514841.
 • Eriksen, Thor Eirik; Kirkengen, Anna Luise & Vetlesen, Arne Johan (2013). The medically unexplained revisited. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. 16(3), s. 587–600. doi: 10.1007/s11019-012-9436-2.
 • Kirkengen, Anna Luise; Ekeland, Tor-Johan; Getz, Linn; Hetlevik, Irene; Schei, Edvin & Ulvestad, Elling [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Grunnlag og grenser for klinisk kunnskap, Allmennmedisin, 3. utgave. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40192-1. s. 116–121.
 • Vetlesen, Arne Johan (2012). Transport og transformasjon av psykisk smerte. I Gilbert, Sidsel Kari; Stänicke, Erik & Engelstad, Fredrik (Red.), Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Abstrakt forlag. ISSN 9788279353324. s. 217–228.
 • Vetlesen, Arne Johan (2012). Technology, nature and ethics. I Bhaskar, Roy; Næss, Petter & Høyer, Karl Georg (Red.), Ecophilosophy in a World of Crisis. Critical Realism and the Nordic contributions. Routledge. ISSN 978-0-415-69232-8. s. 25–42.
 • Bangstad, Sindre & Vetlesen, Arne Johan (2011). Ytringsfrihet og ytringsansvar. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 28(4), s. 334–346.
 • Vetlesen, Arne Johan (2011). Nyliberalisme - en revolusjon for å konsolidere kapitalismen :. Agora. ISSN 0800-7136. 29(1), s. 5–53.
 • Vetlesen, Arne Johan (2011). Arendts analyse av 'det sosiale' - et egnet utgangspunkt for samfunnskritikk i dag? I Auestad, Lene & Mahrdt, Helgard (Red.), Handling, frihet, humanitet. Møter med Hannah Arendt. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-825192451-1. s. 95–108.
 • Vetlesen, Arne Johan (2011). Can Forgiveness be Morally Wrong? I Fricke, Christel (Red.), The Ethics of Forgiveness: A Collection of Essays. Routledge. ISSN 978-0-415-88543-0.
 • Vetlesen, Arne Johan (2010). Empati under press. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936.
 • Vetlesen, Arne Johan (2009). Responsibility. I Ognjenovic, Gorana (Red.), Responsibility in Context. Springer. ISSN 978-90-481-3036-8. s. V–X.
 • Vetlesen, Arne Johan (2008). Natursyn, teknologi og miljøkrise - utfordringer for en miljøetikk, Nytt klima. Miljøkrisen i samfunnskritisk lys. Gyldendal Litteratur. ISSN 978-82-05-38473-6. s. 21–120.
 • Vetlesen, Arne Johan (2008). Freundschaft in der Ära des Individualismus. I Rossler, Beate (Red.), Von Person zu Person. Suhrkamp. ISSN 9783518293560. s. 168–207.
 • Vetlesen, Arne Johan (2008). Collective Evildoing. I Jeffery, Renee (Red.), Confronting Evil in International Relations. Palgrave Macmillan. ISSN 9780230602632. s. 61–88.
 • Vetlesen, Arne Johan (2008). Etikk hinsides både Aristoteles og Kant. Agora. ISSN 0800-7136. s. 171–180.
 • Vetlesen, Arne Johan (2007). Svar til Bonaunet og Wyller. Agora. ISSN 0800-7136. s. 330–354.
 • Vetlesen, Arne Johan (2007). Når valgfrihet blir valgtvang. I Eriksen, Thomas Hylland & Vetlesen, Arne Johan (Red.), Frihet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01202-5. s. 49–78.
 • Vetlesen, Arne Johan (2007). Reflections on the Logic of Collective Evil. I Schott, Robin May & Klercke, Kirsten (Red.), Philosophy on the Border. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 978-87-635-0503-1. s. 137–154.
 • Vetlesen, Arne Johan (2007). Religionens gjenkomst - sekulariseringstesens fallitt. I Lysaker, Odin & Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar (Red.), Habermas: Kritiske lesninger. Pax Forlag. ISSN 9788253030500. s. 10–33.
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). Etterord. I Laustsen, Carsten Bagge & Myrup, jesper (Red.), Magtens tænkere. Politisk teori fra Machiavelli til Honneth. Roskilde Universitetsforlag. ISSN 87-7867-216-3. s. 479–494.
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). The Logic of Genocide and the Prospects of Reconcilation. I Knudsen, Tonny Brems & Laustsen, Carsten Bagge (Red.), Kosovo between War and Peace. Routledge. ISSN 07146-5598-8. s. 37–56.
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). Skam: Fra naturgitt til valgstyrt? I Gulbrandsen, Pål; Fugelli, Per; Stang, Grete Hovind & Wilmar, Bente (Red.), Skam i det medisinske rom. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-35076-0. s. 141–154.
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). Habermas' verk Theorie des kommunikativen Handelns en kritisk gjennomgang. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 14(3), s. 199–218.
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). The Immortality of Terrorism and the Ethical Core of the Envy that Spurs it. Irish Journal of Sociology. ISSN 0791-6035. 15(1), s. 67–80.
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). A Case for Resentment: Jean Amery versus Primo Levi. Journal of Human Rights. ISSN 1475-4835. 5(1), s. 27–44.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vetlesen, Arne Johan & Henriksen, Jan-Olav (2022). Etikk i klimakrisens tid . Res Publica. ISBN 9788282262538. 247 s.
 • Vetlesen, Arne Johan (2020). Smerte i vår tid. Dinamo Forlag. ISBN 978-82-8071-327-8. 191 s.
 • Bjørlykhaug, Knut Ivar & Vetlesen, Arne Johan (2020). Det går til helvete. Eller? Om kjærlighet, sorg og raseri i natur- og klimakrisens tid. Dinamo Forlag. ISBN 9788280713353.
 • Vetlesen, Arne Johan (2019). Cosmologies of the Anthropocene: Panpsychism, Animism, and the Limits of Posthumanism. Routledge. ISBN 978-0-367-18292-2. 270 s.
 • Vetlesen, Arne Johan & Willig, Rasmus (2018). Hva skal vi svare våre barn? Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282654548. 161 s.
 • Vetlesen, Arne Johan & Willig, Rasmus (2017). Hvad skal vi svare? Hans Reitzels Forlag. ISBN 978-87-412-6981-8. 212 s.
 • Vetlesen, Arne Johan (2015). The Denial of Nature. Environmental philosophy in the era of global capitalism. Routledge. ISBN 978-1-315-84827-3. 224 s.
 • Foros, Per Bjørn & Vetlesen, Arne Johan (2015). Angsten for oppdragelse. Universitetsforlaget. ISBN 9788215025377. 288 s.
 • Vetlesen, Arne Johan (2014). Studier i ondskap. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02338-0. 206 s.
 • Vetlesen, Arne Johan & Foros, Per Bjørn (2012). Angsten for oppdragelse. Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse. Universitetsforlaget. ISBN 9788215018447. 276 s.
 • Vetlesen, Arne Johan (2009). Frihetens forvandling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215014722. 296 s.
 • Vetlesen, Arne Johan (2009). A Philosophy of Pain. University of Chicago Press. ISBN 9781861895417. 167 s.
 • Vetlesen, Arne Johan (2008). Nytt klima. Miljøkrisen i samfunnskritisk lys. Gyldendal Litteratur. ISBN 978-82-05-38473-6. 312 s.
 • Vetlesen, Arne Johan (2007). Hva er ETIKK? Universitetsforlaget. ISBN 9788215007922. 155 s.
 • Henriksen, Jan-Olav & Vetlesen, Arne Johan (2006). Nærhet og distanse : grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205355541. 285 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vetlesen, Arne Johan; Holm, Gro; Mood, Robert; Winther, Hannah & Solbekk, Arne Fred (2022). Frihetens pris.
 • Vetlesen, Arne Johan & Bjørlykhaug, Knut Ivar (2020). På vegen mot et større vi. Det går til helvete. Eller? Om kjærlighet, sorg og raseri i natur- og klimakrisens tid.. Dinamo Forlag. ISSN 9788280713353.
 • Bjørlykhaug, Knut Ivar & Vetlesen, Arne Johan (2020). Hva er økologisk sorg?
 • Lysaker, Odin & Vetlesen, Arne Johan (2020). Kan innbyggerne i et samfunn samles om noen felles verdier? (del 2). [Internett]. Akademisk kvarter-podkasten, Cappelen Damm akademisk.
 • Lysaker, Odin & Vetlesen, Arne Johan (2020). Kan innbyggerne i et samfunn samles om noen felles verdier? (del 1). [Internett]. Akademisk kvarter-podkasten, Cappelen Damm akademisk.
 • Bjørlykhaug, Knut Ivar & Vetlesen, Arne Johan (2020). Hva er økologisk sorg? Det går til helvete. Eller? Om kjærlighet, sorg og raseri i natur- og klimakrisens tid.. Dinamo Forlag. ISSN 9788280713353.
 • Stänicke, Erik; Zachrisson, Anders & Vetlesen, Arne Johan (2020). Response to Charles Hanly’s Commentary on “The Epistemological Stance of Psychoanalysis: Revisiting the Kantian Legacy”. The Psychoanalytic Quarterly. ISSN 0033-2828. 89(2), s. 339–343. doi: 10.1080/00332828.2020.1717262.
 • Hetlevik, Irene; Getz, Linn Okkenhaug; Eriksen, Thor Eirik; Sørbø, Jan Inge; Ulvestad, Elling & Vetlesen, Arne Johan [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Tor-Johan Ekeland -- en tenker i en trengselstid. I Kolstad, Arnulf & Kogstad, Ragnfrid Eline (Red.), Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-394-2. s. 245–252.
 • Vetlesen, Arne Johan; Lahn, Bård Lappegård & Martiniussen, Erik (2019). Hvem er "vi" i klimaendringenes tid? Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Strand, Torill & Vetlesen, Arne Johan (2019). Cappelens upopulære podkast. Axel Honneth - Tingliggjøring og anerkjennelse. [Internett]. SoundCloud.com.
 • Vetlesen, Arne Johan; Grieg, Kai & Heggen, Marianne Presthus (2019). Hva skal vi svare våre barn om klimakrisen?
 • Stänicke, Erik & Vetlesen, Arne Johan (2017). Forskningsmidlene blir bare tilsynelatende tildelt etter fri konkurranse. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 84(6), s. 24–25.
 • Stänicke, Erik & Vetlesen, Arne Johan (2017). Universitetets glassperlespill. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 16–17.
 • Hansen, Arve; Wilhite, Harold Langford; Bang, Guri; Stensrud, Astrid Bredholt; Torvanger, Asbjørn & Vetlesen, Arne Johan (2016). Klimaavtalen i Paris: viktig men utilstrekkelig. SUM-bloggen.
 • Helle-Valle, Anna; Johns, Unni Tanum & Vetlesen, Arne Johan (2016). Barn og uro: Hvordan kan vi møte uro på en bærekraftig måte?
 • Gjelsvik, Bergljot; Vetlesen, Arne Johan; Binder, Per-Einar & Vergunst, Francis (2015). Bør klargjøre sin klimarolle. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 52(11).
 • Haugan, Peter M.; Kvåle, Gunnar; Rypdal, Kristoffer; Tønnesen, Morten; Vetlesen, Arne Johan & Westin, Steinar (2014). Forskning for klimavennlig omstilling. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Haugan, Peter M.; Kvåle, Gunnar; Rypdal, Kristoffer; Vetlesen, Arne Johan; Westin, Steinar & Tønnesen, Morten (2014). Forskning for klimavennlig omstilling. Nordlys. ISSN 0805-5440.
 • Kvåle, Gunnar; Westin, Steinar; Vetlesen, Arne Johan; Tønnesen, Morten; Rypdal, Kristoffer & Haugan, Peter M. (2014). Forskning for klimaomstilling. Stavanger Aftenblad. ISSN 0804-8991.
 • Rypdal, Kristoffer; Haugan, Peter M.; Kvåle, Gunnar; Tønnessen, Morten; Vetlesen, Arne Johan & Westin, Steinar (2014). Forskning for klimavennlig omstilling. [Avis]. Avisa Nordlys.
 • Aall, Carlo; Grønås, Sigbjørn; Hessen, Dag Olav; Hjertager, Audun; Hylland-Eriksen, Thomas & Innbjør, Linda [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2013). Opprop for De Grønne. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Ekeland, Tor-Johan; Kirkengen, Anna Luise; Getz, Linn; Schei, Edvin; Ulvestad, Elling & Hetlevik, Irene [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). What constitutes competence? That depends on the task. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 31(2), s. 65–66. doi: 10.3109/02813432.2013.782699.
 • Bangstad, Sindre & Vetlesen, Arne Johan (2012). Ytringsfrihetens blindsoner [tilsvar]. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 29(2), s. 228–232.
 • Bangstad, Sindre & Vetlesen, Arne Johan (2012). Ytringsfrihet i praksis. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Bangstad, Sindre; Vetlesen, Arne Johan; Eriksen, Thomas Hylland & Ishaq, Bushra (2011). 'Straffbare ytringer som ikke straffes'. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bangstad, Sindre; Vetlesen, Arne Johan; Eriksen, Thomas Hylland & Ishaq, Bushra (2011). Uakseptable ytringer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Madsen, Ole Jacob & Vetlesen, Arne Johan (2011). Utfordringen. Klassekampen. ISSN 0805-3839. 43(39).
 • Vetlesen, Arne Johan & Madsen, Ole Jacob (2011). Psykologiens blindflekker. Klassekampen. ISSN 0805-3839. 43(33), s. 14–15.
 • Vetlesen, Arne Johan (2010). Tillitens forrang. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X.
 • Vetlesen, Arne Johan (2010). Radikal filosofi - hva nå? Vagant. ISSN 0802-0736.
 • Hessen, Dag Olav & Vetlesen, Arne Johan (2010). En varsler for vår tid. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Vetlesen, Arne Johan & Nilsen, H. R. (2009). Oppskrift for kollaps. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 97–97.
 • Lothe, Jakob & Vetlesen, Arne Johan (2009). De hvite bussenes betydning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 4–4.
 • Sjåfjell, Beate; Vetlesen, Arne Johan; O'Brien, Karen; Hessen, Dag Olav; Høyer, Karl Georg & Mauritzen, Cecilie (2009). Norge - etterdilter eller leder? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Sjåfjell, Beate; Hessen, Dag Olav; Voigt, Christina; Høyer, Karl Georg & Vetlesen, Arne Johan (2008). Handler på føre var-prinsippet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Sjåfjell, Beate & Vetlesen, Arne Johan (2008). Svar til Holtsmark, Gleditsch og Benjaminsen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Sjåfjell, Beate; Vetlesen, Arne Johan; Høyer, Karl Georg; Voigt, Christina; Hessen, Dag Olav & Grønås, Sigbjørn [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2008). Alvoret krever handling. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Wiik, Halfdan & Vetlesen, Arne Johan (2007). Klimabud for politikere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Vetlesen, Arne Johan & Hessen, Dag Olav (2007). Norges månelanding. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Getz, Linn; Ekeland, Tor-Johan; Kirkengen, Anna Luise; Ulvestad, Elling; Vetlesen, Arne Johan & Schei, Edvin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2005). Helbredende nytenkning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Raundalen, Magne; Vetlesen, Arne Johan; Bakken, Erna; Berg, Iben Schier van der; Kvaran, Inge & Mo, Inger [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2012). Bedre beskyttelse av barns utvikling. Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning. ISSN 9788258311291. 2012(5).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 22. nov. 2022 10:55