Arne Johan Vetlesen

Professor - Filosofi
English version of this page
Telefon +47 22857754
Rom 435 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Bakgrunn

Født i Oslo 1960, studier i filosofi, sosiologi og sosialantropologi ved UiO 1981-85. Studerte ved Universitetet i Frankfurt am Main 1985-90 med Jürgen Habermas som veileder for magisteravhandling om erkjennelse og historisk endring og doktoravhandling om følelsenes (især empatiens) rolle i moralsk persepsjon og dømmekraft. Ansatt ved UiO som førsteamanuensis i filosofi fra 1995, professor fra 1998. Redaktør for Norsk Filosofisk Tidsskrift 1996-2000. Medlem av Videnskapsakademiet fra 2003, mottok prisen Fangenes Testamente i 2004, nominert til formidlingsprisen ved UiO i 2003 og 2014.

Mine interesser er bredt anlagt og ofte tverrfaglige ved at innsikter fra fag som psykologi, sosiologi og historie brukes for å belyse filosofiske problemstillinger i en konkret kontekst og vise deres praktiske implikasjoner. Jeg har særlig arbeidet med moralens forutsetninger – individuelt, kulturelt og samfunnsmessig -, med smerte, ondskap og folkemord, med temaer knyttet til frihet, marked og profesjonsetikk, og de senere år med miljøfilosofi, især spørsmålet om naturens verdi i lys av debatten mellom antroposentriske og biosentriske perspektiver. 

I tillegg til utstrakt formidling, blant annet som spaltist i Morgenbladet og Klassekampen, har jeg deltatt i offentlige utvalg, senest om det biologiske prinsipp i barnevernet (Raundalenutvalget 2011-12) og Tilregnelighetsutvalget (2013-14). Jeg holder foredrag om psykisk helsevern, om møtepunktene mellom filosofi, etikk og psykiatri, om oppdragelse og dannelse, og om miljøetikk.

Siden 1994 har jeg, alene eller med en medforfatter, utgitt 20 bøker, senest Studier i ondskap (2014), Angsten for oppdragelse (m/ P.B. Foros; 2. utgave 2015), The Denial of Nature (2015), Hva skal vi svare våre barn? (m/ Rasmus Willig; 2018) og Cosmologies of the Anthropocene: Panpsychism, Animism, and the Limits of Posthumanism (2019)

Emneord: Filosofi, Etikk og moralfilosofi, Anvendt etikk, Sosialfilosofi, Politisk filosofi, Rettsfilosofi, Miljøetikk, Miljøfilosofi, Kontinentalfilosofi, Erkjennelsesteori, Metafysikk, Kosmologi
Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 3. sep. 2019 11:45

Forskergrupper