Arne Johan Vetlesen

Professor - Filosofi
English version of this page
Telefon +47 22857754
Rom 435 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Bakgrunn

Født i Oslo 1960, studier i filosofi, sosiologi og sosialantropologi ved UiO 1981-85. Studerte ved Universitetet i Frankfurt am Main 1985-90 med Jürgen Habermas som veileder for magisteravhandling om erkjennelse og historisk endring og doktoravhandling om følelsenes (især empatiens) rolle i moralsk persepsjon og dømmekraft. Ansatt ved UiO som førsteamanuensis i filosofi fra 1995, professor fra 1998. Redaktør for Norsk Filosofisk Tidsskrift 1996-2000. Medlem av Videnskapsakademiet fra 2003, mottok prisen Fangenes Testamente i 2004, nominert til formidlingsprisen ved UiO i 2003 og 2014.

Mine interesser er bredt anlagt og ofte tverrfaglige ved at innsikter fra fag som psykologi, sosiologi og historie brukes for å belyse filosofiske problemstillinger i en konkret kontekst og vise deres praktiske implikasjoner. Jeg har særlig arbeidet med moralens forutsetninger – individuelt, kulturelt og samfunnsmessig -, med smerte, ondskap og folkemord, med temaer knyttet til frihet, marked og profesjonsetikk, og de senere år med miljøfilosofi, især spørsmålet om naturens verdi i lys av debatten mellom antroposentriske og biosentriske perspektiver. 

I tillegg til utstrakt formidling, blant annet som spaltist i Morgenbladet og Klassekampen, har jeg deltatt i offentlige utvalg, senest om det biologiske prinsipp i barnevernet (Raundalenutvalget 2011-12) og Tilregnelighetsutvalget (2013-14). Jeg holder foredrag om psykisk helsevern, om møtepunktene mellom filosofi, etikk og psykiatri, om oppdragelse og dannelse, og om miljøetikk.

Siden 1994 har jeg, alene eller med en medforfatter, utgitt 20 bøker, senest Studier i ondskap (2014), Angsten for oppdragelse (m/ P.B. Foros; 2. utgave 2015), The Denial of Nature (2015), Hva skal vi svare våre barn? (m/ Rasmus Willig; 2018) og Cosmologies of the Anthropocene: Panpsychism, Animism, and the Limits of Posthumanism (2019)

Emneord: Filosofi, Etikk og moralfilosofi, Anvendt etikk, Sosialfilosofi, Politisk filosofi, Rettsfilosofi, Miljøetikk, Miljøfilosofi, Kontinentalfilosofi, Erkjennelsesteori, Metafysikk, Kosmologi

Publikasjoner

 • Stänicke, Erik; Zachrisson, Anders & Vetlesen, Arne Johan (2020). The Epistemological Stance of Psychoanalysis: Revisiting the Kantian Legacy. The Psychoanalytic Quarterly.  ISSN 0033-2828.  89(2), s 281- 304 . doi: 10.1080/00332828.2020.1717229
 • Vetlesen, Arne Johan (2020). "Foucault om nyliberalismens idehistorie". Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.
 • Vetlesen, Arne Johan (2020). "The intellectual in Auschwitz: Between vulnerability and resistance". Thesis Eleven.  ISSN 0725-5136. . doi: 10.1177/0725513620928806 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vetlesen, Arne Johan (2019). Den tause sorgen, I: Erik Stänicke; Hanne Strømme; Sølvi Kristiansen & Line Indrevoll Stänicke (red.),  Klinisk tenkning og psykoanalyse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205531338.  Kapittel 15.  s 283 - 298
 • Vetlesen, Arne Johan (2018). Critical Theory and the Environment, In Peter E. Gordon; Espen Hammer & Axel Honneth (ed.),  The Routledge Companion to the Frankfurt School.  Routledge.  ISBN 9781138333246.  kapittel 33.  s 471 - 485
 • Vetlesen, Arne Johan (2018). Narratives of Entitlement, In Shlomit Harrosh & Roger Crisp (ed.),  Moral Evil in Practical Ethics.  Routledge.  ISBN 9781138316041.  Kap. 4.  s 80 - 102
 • Vetlesen, Arne Johan (2018). Social Science and the Study of Perpetrators, In Thomas Brudholm & Johannes Lang (ed.),  Emotions and Mass Atrocity. Philosophical and Theoretical Explorations.  Cambridge University Press.  ISBN 9781316563281.  Kapittel 6.  s 104 - 120
 • Vetlesen, Arne Johan (2017). Ethics and Value in Naess’ Ecophilosophy. A Realist Perspective. Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology.  ISSN 1363-5247.  21(3), s 251- 261 . doi: 10.1163/15685357-02103004
 • Vetlesen, Arne Johan (2017). Krisenes tidsalder, og veien ut. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  121, s 223- 233 . doi: 10.18261/issn.1504-3002-2017-03-02
 • Vetlesen, Arne Johan (2017). Moralisering i hverdagslivet. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  52(3), s 92- 102 . doi: 10.18261/ISSN.1504-2901-2017-03-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Foros, Per Bjørn & Vetlesen, Arne Johan (2016). Moral education in late modernity. Revue internationale de philosophie.  ISSN 0048-8143.  277(3), s 305- 325
 • Kirkengen, Anna Luise; Ekeland, Tor-Johan; Getz, Linn; Hetlevik, Irene; Schei, Edvin; Ulvestad, Elling & Vetlesen, Arne Johan (2016). Medicine`s perception of reality - a split picture: critical reflections on apparent anomalies within the biomedical theory of science. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.  22(4), s 496- 501 . doi: 10.1111/jep.12369
 • Vetlesen, Arne Johan (2016). Brodden som forsvant. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  34(2-3), s 317- 339
 • Vetlesen, Arne Johan (2016). Making the critique of capitalism fit for the present crisis, In  Crisis System: A critical realist and environmental critique of economics and the economy.  Routledge.  ISBN 978-0-415-81874-2.  Chapter 12.  s 209 - 224
 • Vetlesen, Arne Johan (2015). Post-Hiroshima reflections on extinction. Thesis Eleven.  ISSN 0725-5136.  129(1), s 89- 102 . doi: 10.1177/0725513615592984
 • Vetlesen, Arne Johan (2015). Surplus of Indeterminacy: A Hegelian Critique of Neoliberalism, In Odin Lysaker & Jonas Jakobsen (ed.),  Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004287334.  6.  s 124 - 146
 • Vetlesen, Arne Johan (2014). Comments on Jürgen Habermas' lecture 'Plea for a Constitutionalization of International Law'. Philosophy & Social Criticism.  ISSN 0191-4537.  40(1), s 19- 23 . doi: 10.1177/0191453713514841
 • Eriksen, Thor Eirik; Kirkengen, Anna Luise & Vetlesen, Arne Johan (2013). The medically unexplained revisited. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  16(3), s 587- 600 . doi: 10.1007/s11019-012-9436-2
 • Kirkengen, Anna Luise; Ekeland, Tor-Johan; Getz, Linn; Hetlevik, Irene; Schei, Edvin; Ulvestad, Elling & Vetlesen, Arne Johan (2013). Grunnlag og grenser for klinisk kunnskap, I:  Allmennmedisin, 3. utgave.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40192-1.  Grunnlag.  s 116 - 121
 • Vetlesen, Arne Johan (2012). Technology, nature and ethics, In Roy Bhaskar; Petter Næss & Karl Georg Høyer (ed.),  Ecophilosophy in a World of Crisis. Critical Realism and the Nordic contributions.  Routledge.  ISBN 978-0-415-69232-8.  Kapittel.  s 25 - 42
 • Vetlesen, Arne Johan (2012). Transport og transformasjon av psykisk smerte, I: Sidsel Kari Gilbert; Erik Stänicke & Fredrik Engelstad (red.),  Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet.  Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353324.  Kappitel.  s 217 - 228
 • Bangstad, Sindre & Vetlesen, Arne Johan (2011). Ytringsfrihet og ytringsansvar. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  28(4), s 334- 346
 • Vetlesen, Arne Johan (2011). Arendts analyse av 'det sosiale' - et egnet utgangspunkt for samfunnskritikk i dag?, I: Lene Auestad & Helgard Mahrdt (red.),  Handling, frihet, humanitet. Møter med Hannah Arendt.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-825192451-1.  Kapittel.  s 95 - 108
 • Vetlesen, Arne Johan (2011). Can Forgiveness be Morally Wrong?, In Christel Fricke (ed.),  The Ethics of Forgiveness: A Collection of Essays.  Routledge.  ISBN 978-0-415-88543-0.  Kapittel.
 • Vetlesen, Arne Johan (2011). Nyliberalisme - en revolusjon for å konsolidere kapitalismen :. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  29(1), s 5- 53
 • Vetlesen, Arne Johan (2010). Empati under press. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (3)
 • Vetlesen, Arne Johan (2009). Responsibility, In Gorana Ognjenovic (ed.),  Responsibility in Context.  Springer.  ISBN 978-90-481-3036-8.  Kapittel.  s V - X
 • Vetlesen, Arne Johan (2008). Collective Evildoing, In Renee Jeffery (ed.),  Confronting Evil in International Relations.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9780230602632.  Kapittel.  s 61 - 88
 • Vetlesen, Arne Johan (2008). Etikk hinsides både Aristoteles og Kant. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  s 171- 180
 • Vetlesen, Arne Johan (2008). Freundschaft in der Ära des Individualismus, I: Beate Rossler (red.),  Von Person zu Person.  Suhrkamp.  ISBN 9783518293560.  Kapitel.  s 168 - 207
 • Vetlesen, Arne Johan (2008). Natursyn, teknologi og miljøkrise - utfordringer for en miljøetikk, I:  Nytt klima. Miljøkrisen i samfunnskritisk lys.  Gyldendal Litteratur.  ISBN 978-82-05-38473-6.  kapittel.  s 21 - 120
 • Vetlesen, Arne Johan (2007). Når valgfrihet blir valgtvang, I: Thomas Hylland Eriksen & Arne Johan Vetlesen (red.),  Frihet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01202-5.  Kapittel.  s 49 - 78
 • Vetlesen, Arne Johan (2007). Reflections on the Logic of Collective Evil, In Robin May Schott & Kirsten Klercke (ed.),  Philosophy on the Border.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 978-87-635-0503-1.  Kapittel.  s 137 - 154
 • Vetlesen, Arne Johan (2007). Religionens gjenkomst - sekulariseringstesens fallitt, I: Odin Lysaker & Colbjørnsen Gunnar Aakvaag (red.),  Habermas: Kritiske lesninger.  Pax Forlag.  ISBN 9788253030500.  Kapittel.  s 10 - 33
 • Vetlesen, Arne Johan (2007). Svar til Bonaunet og Wyller. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (3), s 330- 354
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). A Case for Resentment: Jean Amery versus Primo Levi. Journal of Human Rights.  ISSN 1475-4835.  5(1), s 27- 44
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). Etterord, I: Carsten Bagge Laustsen & jesper Myrup (red.),  Magtens tænkere. Politisk teori fra Machiavelli til Honneth.  Roskilde Universitetsforlag.  ISBN 87-7867-216-3.  Etterord.  s 479 - 494
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). Habermas' verk Theorie des kommunikativen Handelns en kritisk gjennomgang. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  14(3), s 199- 218
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). Skam: Fra naturgitt til valgstyrt?, I: Pål Gulbrandsen; Per Fugelli; Grete Hovind Stang & Bente Wilmar (red.),  Skam i det medisinske rom.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-35076-0.  Kapittel.  s 141 - 154
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). The Immortality of Terrorism and the Ethical Core of the Envy that Spurs it. Irish Journal of Sociology.  ISSN 0791-6035.  15(1), s 67- 80
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). The Logic of Genocide and the Prospects of Reconcilation, In Tonny Brems Knudsen & Carsten Bagge Laustsen (ed.),  Kosovo between War and Peace.  Routledge.  ISBN 07146-5598-8.  Kapittel.  s 37 - 56
 • Vetlesen, Arne Johan (2005). Book review:"J. Habermas' "The Future of Human Nature". Scandinavian Journal of Disability Research.  ISSN 1501-7419.  7(3-4), s 232- 235 . doi: 10.1080/15017410500246111
 • Vetlesen, Arne Johan (2005). Refleksjoner over voksenrollen i en markedsstyrt verden, I: Paul Otto Brunstad & Trude Evenshaug (red.),  Å være voksen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-33475-7.  Kapittel.  s 11 - 134

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørlykhaug, Knut Ivar & Vetlesen, Arne Johan (2020). Det går til helvete. Eller? Om kjærlighet, sorg og raseri i natur- og klimakrisens tid.. Dinamo Forlag.  ISBN 9788280713353.
 • Vetlesen, Arne Johan (2020). Smerte i vår tid. Dinamo Forlag.  ISBN 978-82-8071-327-8.  191 s.
 • Vetlesen, Arne Johan (2019). Cosmologies of the Anthropocene: Panpsychism, Animism, and the Limits of Posthumanism. Routledge.  ISBN 978-0-367-18292-2.  270 s.
 • Vetlesen, Arne Johan & Willig, Rasmus (2018). Hva skal vi svare våre barn?. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282654548.  161 s.
 • Vetlesen, Arne Johan & Willig, Rasmus (2017). Hvad skal vi svare?. Hans Reitzels Forlag.  ISBN 978-87-412-6981-8.  212 s.
 • Foros, Per Bjørn & Vetlesen, Arne Johan (2015). Angsten for oppdragelse. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025377.  288 s.
 • Vetlesen, Arne Johan (2015). The Denial of Nature. Environmental philosophy in the era of global capitalism.. Routledge.  ISBN 978-1-315-84827-3.  224 s.
 • Vetlesen, Arne Johan (2014). Studier i ondskap. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02338-0.  206 s.
 • Vetlesen, Arne Johan & Foros, Per Bjørn (2012). Angsten for oppdragelse. Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018447.  276 s. Vis sammendrag
 • Vetlesen, Arne Johan (2009). A Philosophy of Pain. University of Chicago Press.  ISBN 9781861895417.  167 s.
 • Vetlesen, Arne Johan (2009). Frihetens forvandling. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014722.  296 s.
 • Vetlesen, Arne Johan (2008). Nytt klima. Miljøkrisen i samfunnskritisk lys. Gyldendal Litteratur.  ISBN 978-82-05-38473-6.  312 s.
 • Vetlesen, Arne Johan (2007). Hva er ETIKK?. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215007922.  155 s.
 • Henriksen, Jan-Olav & Vetlesen, Arne Johan (2006). Nærhet og distanse : grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205355541.  285 s.
 • Vetlesen, Arne Johan (2005). Evil and Human Agency. Understanding Collective Evildoing. Cambridge University Press.  ISBN 0521856949.  328 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vetlesen, Arne Johan (2021). "Denial as a sense of entitlement: assessing the role of culture", In Tomaz Grusovnik; Reingard Spannring & Karen Lykke Syse (ed.),  Environmental and Animal Abuse Denial: Averting Our Gaze.  Rowman & Littlefield Publishers.  ISBN 978-1-7936-1046-1.  Kapittel 2.  s 35 - 54
 • Bjørlykhaug, Knut Ivar & Vetlesen, Arne Johan (2020). Hva er økologisk sorg?.
 • Bjørlykhaug, Knut Ivar & Vetlesen, Arne Johan (2020). Hva er økologisk sorg?, I:  Det går til helvete. Eller? Om kjærlighet, sorg og raseri i natur- og klimakrisens tid..  Dinamo Forlag.  ISBN 9788280713353.
 • Lysaker, Odin & Vetlesen, Arne Johan (2020, 03. juni). Kan innbyggerne i et samfunn samles om noen felles verdier? (del 1). [Internett].  Akademisk kvarter-podkasten, Cappelen Damm akademisk.
 • Lysaker, Odin & Vetlesen, Arne Johan (2020, 16. juni). Kan innbyggerne i et samfunn samles om noen felles verdier? (del 2). [Internett].  Akademisk kvarter-podkasten, Cappelen Damm akademisk.
 • Stänicke, Erik; Zachrisson, Anders & Vetlesen, Arne Johan (2020). Response to Charles Hanly’s Commentary on “The Epistemological Stance of Psychoanalysis: Revisiting the Kantian Legacy”. The Psychoanalytic Quarterly.  ISSN 0033-2828.  89(2), s 339- 343 . doi: 10.1080/00332828.2020.1717262
 • Hetlevik, Irene; Getz, Linn Okkenhaug; Eriksen, Thor Eirik; Sørbø, Jan Inge; Ulvestad, Elling; Vetlesen, Arne Johan & Kirkengen, Anna Luise (2019). Tor-Johan Ekeland -- en tenker i en trengselstid, I: Arnulf Kolstad & Ragnfrid Eline Kogstad (red.),  Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-394-2.  Kjære Tor-Johan.  s 245 - 252
 • Strand, Torill & Vetlesen, Arne Johan (2019, 29. april). Cappelens upopulære podkast. Axel Honneth - Tingliggjøring og anerkjennelse. [Internett].  SoundCloud.com.
 • Vetlesen, Arne Johan; Grieg, Kai & Heggen, Marianne Presthus (2019). Hva skal vi svare våre barn om klimakrisen?.
 • Vetlesen, Arne Johan; Lahn, Bård Lappegård & Martiniussen, Erik (2019). Hvem er "vi" i klimaendringenes tid?. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (1)
 • Stänicke, Erik & Vetlesen, Arne Johan (2017). Forskningsmidlene blir bare tilsynelatende tildelt etter fri konkurranse. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  84(6), s 24- 25
 • Stänicke, Erik & Vetlesen, Arne Johan (2017). Universitetets glassperlespill. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 16- 17
 • Hansen, Arve; Wilhite, Harold Langford; Bang, Guri; Stensrud, Astrid Bredholt; Torvanger, Asbjørn & Vetlesen, Arne Johan (2016). Klimaavtalen i Paris: viktig men utilstrekkelig. SUM-bloggen.
 • Helle-Valle, Anna; Johns, Unni Tanum & Vetlesen, Arne Johan (2016). Barn og uro: Hvordan kan vi møte uro på en bærekraftig måte?.
 • Gjelsvik, Bergljot; Vetlesen, Arne Johan; Binder, Per-Einar & Vergunst, Francis (2015). Bør klargjøre sin klimarolle. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52(11)
 • Haugan, Peter M.; Kvåle, Gunnar; Rypdal, Kristoffer; Tønnesen, Morten; Vetlesen, Arne Johan & Westin, Steinar (2014). Forskning for klimavennlig omstilling. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Haugan, Peter M.; Kvåle, Gunnar; Rypdal, Kristoffer; Vetlesen, Arne Johan; Westin, Steinar & Tønnesen, Morten (2014). Forskning for klimavennlig omstilling. Nordlys.  ISSN 0805-5440.
 • Kvåle, Gunnar; Westin, Steinar; Vetlesen, Arne Johan; Tønnesen, Morten; Rypdal, Kristoffer & Haugan, Peter M. (2014). Forskning for klimaomstilling. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.
 • Rypdal, Kristoffer; Haugan, Peter M.; Kvåle, Gunnar; Tønnessen, Morten; Vetlesen, Arne Johan & Westin, Steinar (2014, 26. april). Forskning for klimavennlig omstilling.  Avisa Nordlys.
 • Aall, Carlo; Grønås, Sigbjørn; Hessen, Dag Olav; Hjertager, Audun; Hylland-Eriksen, Thomas; Innbjør, Linda; Jakobsen, Ove D; Kroglund, Andrew P.; Kvåle, Gunnar; Fossgard Sandøy, Ingvild; Svae, Per Hjalmar & Vetlesen, Arne Johan (2013). Opprop for De Grønne. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Ekeland, Tor-Johan; Kirkengen, Anna Luise; Getz, Linn; Schei, Edvin; Ulvestad, Elling; Hetlevik, Irene & Vetlesen, Arne Johan (2013). What constitutes competence? That depends on the task. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  31(2), s 65- 66 . doi: 10.3109/02813432.2013.782699
 • Bangstad, Sindre & Vetlesen, Arne Johan (2012). Ytringsfrihet i praksis. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Bangstad, Sindre & Vetlesen, Arne Johan (2012). Ytringsfrihetens blindsoner [tilsvar]. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  29(2), s 228- 232
 • Raundalen, Magne; Vetlesen, Arne Johan; Bakken, Erna; Berg, Iben Schier van der; Kvaran, Inge; Mo, Inger; Selvik, Sabreen; Johnsen, Stig Åkenes; Bunkholdt, Vigdis; Mørch, Willy-Tore & Kvello, Øyvind (2012). Bedre beskyttelse av barns utvikling. NOU - Norges offentlige utredninger. 5.
 • Bangstad, Sindre; Vetlesen, Arne Johan; Eriksen, Thomas Hylland & Ishaq, Bushra (2011). 'Straffbare ytringer som ikke straffes'. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. . doi: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article4213677.ece
 • Bangstad, Sindre; Vetlesen, Arne Johan; Eriksen, Thomas Hylland & Ishaq, Bushra (2011). Uakseptable ytringer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. . doi: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article4205167.ece
 • Madsen, Ole Jacob & Vetlesen, Arne Johan (2011). Utfordringen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  43(39), s 22
 • Vetlesen, Arne Johan & Madsen, Ole Jacob (2011). Psykologiens blindflekker. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  43(33), s 14- 15
 • Hessen, Dag Olav & Vetlesen, Arne Johan (2010). En varsler for vår tid. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Vetlesen, Arne Johan (2010). Radikal filosofi - hva nå?. Vagant.  ISSN 0802-0736.
 • Vetlesen, Arne Johan (2010). Tillitens forrang. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (3)
 • Lothe, Jakob & Vetlesen, Arne Johan (2009). De hvite bussenes betydning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (22.03.2009), s 4- 4
 • Sjåfjell, Beate; Vetlesen, Arne Johan; O'Brien, Karen; Hessen, Dag Olav; Høyer, Karl Georg & Mauritzen, Cecilie (2009). Norge - etterdilter eller leder?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Vetlesen, Arne Johan & Nilsen, H. R. (2009). Oppskrift for kollaps. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (08.sep), s 97- 97
 • Sjåfjell, Beate; Hessen, Dag Olav; Voigt, Christina; Høyer, Karl Georg & Vetlesen, Arne Johan (2008). Handler på føre var-prinsippet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjåfjell, Beate & Vetlesen, Arne Johan (2008). Svar til Holtsmark, Gleditsch og Benjaminsen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Sjåfjell, Beate; Vetlesen, Arne Johan; Høyer, Karl Georg; Voigt, Christina; Hessen, Dag Olav; Grønås, Sigbjørn; Kasa, Sjur & Brox, Ottar (2008). Alvoret krever handling. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Vetlesen, Arne Johan & Hessen, Dag Olav (2007). Norges månelanding. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Wiik, Halfdan & Vetlesen, Arne Johan (2007). Klimabud for politikere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rem, Tore; Berge, Kjell Lars; Vetlesen, Arne Johan & Hagtvet, Bernt (2005). "Kristin Clemet og universitetets utfordringer". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rem, Tore; Berge, Kjell Lars; Vetlesen, Arne Johan & Hagtvet, Bernt (2005). "Manifest for et uavhengig universitet". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Getz, Linn; Ekeland, Tor-Johan; Kirkengen, Anna Luise; Ulvestad, Elling; Vetlesen, Arne Johan; Schei, Edvin & Hetlevik, Irene (2005). Helbredende nytenkning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 14 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 3. sep. 2019 11:45

Forskergrupper