Arne Johan Vetlesen

Professor - Philosophy
Norwegian version of this page
Phone +47 22857754
Room 319 NT
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

For more information, please see my Norwegian page.

Tags: Philosophy

Publications

 • Stänicke, Erik; Zachrisson, Anders & Vetlesen, Arne Johan (2020). The Epistemological Stance of Psychoanalysis: Revisiting the Kantian Legacy. The Psychoanalytic Quarterly.  ISSN 0033-2828.  89(2), s 281- 304 . doi: 10.1080/00332828
 • Vetlesen, Arne Johan (2020). "Foucault om nyliberalismens idehistorie". Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.
 • Vetlesen, Arne Johan (2020). "The intellectual in Auschwitz: Between vulnerability and resistance". Thesis Eleven.  ISSN 0725-5136. . doi: 10.1177/0725513620928806
 • Vetlesen, Arne Johan (2020). The intellectual in Auschwitz: Between vulnerability and resistance: (In memory of Keith Tester). Thesis Eleven.  ISSN 0725-5136.  158(1), s 24- 41 . doi: 10.1177/0725513620928806
 • Vetlesen, Arne Johan (2019). Den tause sorgen, I: Erik Stänicke; Hanne Strømme; Sølvi Kristiansen & Line Indrevoll Stänicke (red.),  Klinisk tenkning og psykoanalyse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205531338.  Kapittel 15.  s 283 - 298
 • Vetlesen, Arne Johan (2018). Critical Theory and the Environment, In Peter E. Gordon; Espen Hammer & Axel Honneth (ed.),  The Routledge Companion to the Frankfurt School.  Routledge.  ISBN 9781138333246.  kapittel 33.  s 471 - 485
 • Vetlesen, Arne Johan (2018). Narratives of Entitlement, In Shlomit Harrosh & Roger Crisp (ed.),  Moral Evil in Practical Ethics.  Routledge.  ISBN 9781138316041.  Kap. 4.  s 80 - 102
 • Vetlesen, Arne Johan (2018). Social Science and the Study of Perpetrators, In Thomas Brudholm & Johannes Lang (ed.),  Emotions and Mass Atrocity. Philosophical and Theoretical Explorations.  Cambridge University Press.  ISBN 9781316563281.  Kapittel 6.  s 104 - 120
 • Vetlesen, Arne Johan (2017). Ethics and Value in Naess’ Ecophilosophy. A Realist Perspective. Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology.  ISSN 1363-5247.  21(3), s 251- 261 . doi: 10.1163/15685357-02103004
 • Vetlesen, Arne Johan (2017). Krisenes tidsalder, og veien ut. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  121, s 223- 233 . doi: 10.18261/issn.1504-3002-2017-03-02
 • Vetlesen, Arne Johan (2017). Moralisering i hverdagslivet. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  52(3), s 92- 102 . doi: 10.18261/ISSN.1504-2901-2017-03-03 Full text in Research Archive.
 • Foros, Per Bjørn & Vetlesen, Arne Johan (2016). Moral education in late modernity. Revue internationale de philosophie.  ISSN 0048-8143.  277(3), s 305- 325
 • Kirkengen, Anna Luise; Ekeland, Tor-Johan; Getz, Linn; Hetlevik, Irene; Schei, Edvin; Ulvestad, Elling & Vetlesen, Arne Johan (2016). Medicine`s perception of reality - a split picture: critical reflections on apparent anomalies within the biomedical theory of science. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.  22(4), s 496- 501 . doi: 10.1111/jep.12369
 • Vetlesen, Arne Johan (2016). Brodden som forsvant. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  34(2-3), s 317- 339
 • Vetlesen, Arne Johan (2016). Making the critique of capitalism fit for the present crisis, In  Crisis System: A critical realist and environmental critique of economics and the economy.  Routledge.  ISBN 978-0-415-81874-2.  Chapter 12.  s 209 - 224
 • Vetlesen, Arne Johan (2015). Post-Hiroshima reflections on extinction. Thesis Eleven.  ISSN 0725-5136.  129(1), s 89- 102 . doi: 10.1177/0725513615592984
 • Vetlesen, Arne Johan (2015). Surplus of Indeterminacy: A Hegelian Critique of Neoliberalism, In Odin Lysaker & Jonas Jakobsen (ed.),  Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004287334.  6.  s 124 - 146
 • Vetlesen, Arne Johan (2014). Comments on Jürgen Habermas' lecture 'Plea for a Constitutionalization of International Law'. Philosophy & Social Criticism.  ISSN 0191-4537.  40(1), s 19- 23 . doi: 10.1177/0191453713514841
 • Eriksen, Thor Eirik; Kirkengen, Anna Luise & Vetlesen, Arne Johan (2013). The medically unexplained revisited. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  16(3), s 587- 600 . doi: 10.1007/s11019-012-9436-2
 • Kirkengen, Anna Luise; Ekeland, Tor-Johan; Getz, Linn; Hetlevik, Irene; Schei, Edvin; Ulvestad, Elling & Vetlesen, Arne Johan (2013). Grunnlag og grenser for klinisk kunnskap, I:  Allmennmedisin, 3. utgave.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40192-1.  Grunnlag.  s 116 - 121
 • Vetlesen, Arne Johan (2012). Technology, nature and ethics, In Roy Bhaskar; Petter Næss & Karl Georg Høyer (ed.),  Ecophilosophy in a World of Crisis. Critical Realism and the Nordic contributions.  Routledge.  ISBN 978-0-415-69232-8.  Kapittel.  s 25 - 42
 • Vetlesen, Arne Johan (2012). Transport og transformasjon av psykisk smerte, I: Sidsel Kari Gilbert; Erik Stänicke & Fredrik Engelstad (red.),  Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet.  Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353324.  Kappitel.  s 217 - 228
 • Bangstad, Sindre & Vetlesen, Arne Johan (2011). Ytringsfrihet og ytringsansvar. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  28(4), s 334- 346
 • Vetlesen, Arne Johan (2011). Arendts analyse av 'det sosiale' - et egnet utgangspunkt for samfunnskritikk i dag?, I: Lene Auestad & Helgard Mahrdt (red.),  Handling, frihet, humanitet. Møter med Hannah Arendt.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-825192451-1.  Kapittel.  s 95 - 108
 • Vetlesen, Arne Johan (2011). Can Forgiveness be Morally Wrong?, In Christel Fricke (ed.),  The Ethics of Forgiveness: A Collection of Essays.  Routledge.  ISBN 978-0-415-88543-0.  Kapittel.
 • Vetlesen, Arne Johan (2011). Nyliberalisme - en revolusjon for å konsolidere kapitalismen :. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  29(1), s 5- 53
 • Vetlesen, Arne Johan (2010). Empati under press. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (3)
 • Vetlesen, Arne Johan (2009). Responsibility, In Gorana Ognjenovic (ed.),  Responsibility in Context.  Springer.  ISBN 978-90-481-3036-8.  Kapittel.  s V - X
 • Vetlesen, Arne Johan (2008). Collective Evildoing, In Renee Jeffery (ed.),  Confronting Evil in International Relations.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9780230602632.  Kapittel.  s 61 - 88
 • Vetlesen, Arne Johan (2008). Etikk hinsides både Aristoteles og Kant. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  s 171- 180
 • Vetlesen, Arne Johan (2008). Freundschaft in der Ära des Individualismus, I: Beate Rossler (red.),  Von Person zu Person.  Suhrkamp.  ISBN 9783518293560.  Kapitel.  s 168 - 207
 • Vetlesen, Arne Johan (2008). Natursyn, teknologi og miljøkrise - utfordringer for en miljøetikk, I:  Nytt klima. Miljøkrisen i samfunnskritisk lys.  Gyldendal Litteratur.  ISBN 978-82-05-38473-6.  kapittel.  s 21 - 120
 • Vetlesen, Arne Johan (2007). Når valgfrihet blir valgtvang, I: Thomas Hylland Eriksen & Arne Johan Vetlesen (red.),  Frihet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01202-5.  Kapittel.  s 49 - 78
 • Vetlesen, Arne Johan (2007). Reflections on the Logic of Collective Evil, In Robin May Schott & Kirsten Klercke (ed.),  Philosophy on the Border.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 978-87-635-0503-1.  Kapittel.  s 137 - 154
 • Vetlesen, Arne Johan (2007). Religionens gjenkomst - sekulariseringstesens fallitt, I: Odin Lysaker & Colbjørnsen Gunnar Aakvaag (red.),  Habermas: Kritiske lesninger.  Pax Forlag.  ISBN 9788253030500.  Kapittel.  s 10 - 33
 • Vetlesen, Arne Johan (2007). Svar til Bonaunet og Wyller. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (3), s 330- 354
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). A Case for Resentment: Jean Amery versus Primo Levi. Journal of Human Rights.  ISSN 1475-4835.  5(1), s 27- 44
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). Etterord, I: Carsten Bagge Laustsen & jesper Myrup (red.),  Magtens tænkere. Politisk teori fra Machiavelli til Honneth.  Roskilde Universitetsforlag.  ISBN 87-7867-216-3.  Etterord.  s 479 - 494
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). Habermas' verk Theorie des kommunikativen Handelns en kritisk gjennomgang. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  14(3), s 199- 218
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). Skam: Fra naturgitt til valgstyrt?, I: Pål Gulbrandsen; Per Fugelli; Grete Hovind Stang & Bente Wilmar (red.),  Skam i det medisinske rom.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-35076-0.  Kapittel.  s 141 - 154
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). The Immortality of Terrorism and the Ethical Core of the Envy that Spurs it. Irish Journal of Sociology.  ISSN 0791-6035.  15(1), s 67- 80
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). The Logic of Genocide and the Prospects of Reconcilation, In Tonny Brems Knudsen & Carsten Bagge Laustsen (ed.),  Kosovo between War and Peace.  Routledge.  ISBN 07146-5598-8.  Kapittel.  s 37 - 56
 • Vetlesen, Arne Johan (2005). Book review:"J. Habermas' "The Future of Human Nature". Scandinavian Journal of Disability Research.  ISSN 1501-7419.  7(3-4), s 232- 235 . doi: 10.1080/15017410500246111
 • Vetlesen, Arne Johan (2005). Refleksjoner over voksenrollen i en markedsstyrt verden, I: Paul Otto Brunstad & Trude Evenshaug (red.),  Å være voksen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-33475-7.  Kapittel.  s 11 - 134

View all works in Cristin

 • Bjørlykhaug, Knut Ivar & Vetlesen, Arne Johan (2020). Det går til helvete. Eller? Om kjærlighet, sorg og raseri i natur- og klimakrisens tid.. Dinamo Forlag.  ISBN 9788280713353.
 • Vetlesen, Arne Johan (2020). Smerte i vår tid. Dinamo Forlag.  ISBN 978-82-8071-327-8.  191 s.
 • Vetlesen, Arne Johan (2019). Cosmologies of the Anthropocene: Panpsychism, Animism, and the Limits of Posthumanism. Routledge.  ISBN 978-0-367-18292-2.  270 s.
 • Vetlesen, Arne Johan & Willig, Rasmus (2018). Hva skal vi svare våre barn?. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282654548.  161 s.
 • Vetlesen, Arne Johan & Willig, Rasmus (2017). Hvad skal vi svare?. Hans Reitzels Forlag.  ISBN 978-87-412-6981-8.  212 s.
 • Foros, Per Bjørn & Vetlesen, Arne Johan (2015). Angsten for oppdragelse. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025377.  288 s.
 • Vetlesen, Arne Johan (2015). The Denial of Nature. Environmental philosophy in the era of global capitalism.. Routledge.  ISBN 978-1-315-84827-3.  224 s.
 • Vetlesen, Arne Johan (2014). Studier i ondskap. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02338-0.  206 s.
 • Vetlesen, Arne Johan & Foros, Per Bjørn (2012). Angsten for oppdragelse. Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018447.  276 s. Show summary
 • Vetlesen, Arne Johan (2009). A Philosophy of Pain. University of Chicago Press.  ISBN 9781861895417.  167 s.
 • Vetlesen, Arne Johan (2009). Frihetens forvandling. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014722.  296 s.
 • Vetlesen, Arne Johan (2008). Nytt klima. Miljøkrisen i samfunnskritisk lys. Gyldendal Litteratur.  ISBN 978-82-05-38473-6.  312 s.
 • Vetlesen, Arne Johan (2007). Hva er ETIKK?. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215007922.  155 s.
 • Henriksen, Jan-Olav & Vetlesen, Arne Johan (2006). Nærhet og distanse : grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205355541.  285 s.
 • Vetlesen, Arne Johan (2005). Evil and Human Agency. Understanding Collective Evildoing. Cambridge University Press.  ISBN 0521856949.  328 s.

View all works in Cristin

 • Vetlesen, Arne Johan (2021). "Denial as a sense of entitlement: assessing the role of culture", In Tomaz Grusovnik; Reingard Spannring & Karen Lykke Syse (ed.),  Environmental and Animal Abuse Denial: Averting Our Gaze.  Rowman & Littlefield Publishers.  ISBN 978-1-7936-1046-1.  Kapittel 2.  s 35 - 54
 • Bjørlykhaug, Knut Ivar & Vetlesen, Arne Johan (2020). Hva er økologisk sorg?.
 • Bjørlykhaug, Knut Ivar & Vetlesen, Arne Johan (2020). Hva er økologisk sorg?, I:  Det går til helvete. Eller? Om kjærlighet, sorg og raseri i natur- og klimakrisens tid..  Dinamo Forlag.  ISBN 9788280713353.
 • Lysaker, Odin & Vetlesen, Arne Johan (2020, 03. juni). Kan innbyggerne i et samfunn samles om noen felles verdier? (del 1). [Internett].  Akademisk kvarter-podkasten, Cappelen Damm akademisk.
 • Lysaker, Odin & Vetlesen, Arne Johan (2020, 16. juni). Kan innbyggerne i et samfunn samles om noen felles verdier? (del 2). [Internett].  Akademisk kvarter-podkasten, Cappelen Damm akademisk.
 • Stänicke, Erik; Zachrisson, Anders & Vetlesen, Arne Johan (2020). Response to Charles Hanly’s Commentary on “The Epistemological Stance of Psychoanalysis: Revisiting the Kantian Legacy”. The Psychoanalytic Quarterly.  ISSN 0033-2828.  89(2), s 339- 343 . doi: 10.1080/00332828
 • Hetlevik, Irene; Getz, Linn Okkenhaug; Eriksen, Thor Eirik; Sørbø, Jan Inge; Ulvestad, Elling; Vetlesen, Arne Johan & Kirkengen, Anna Luise (2019). Tor-Johan Ekeland -- en tenker i en trengselstid, I: Arnulf Kolstad & Ragnfrid Eline Kogstad (red.),  Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-394-2.  Kjære Tor-Johan.  s 245 - 252
 • Strand, Torill & Vetlesen, Arne Johan (2019, 29. april). Cappelens upopulære podkast. Axel Honneth - Tingliggjøring og anerkjennelse. [Internett].  SoundCloud.com.
 • Vetlesen, Arne Johan; Grieg, Kai & Heggen, Marianne Presthus (2019). Hva skal vi svare våre barn om klimakrisen?.
 • Vetlesen, Arne Johan; Lahn, Bård Lappegård & Martiniussen, Erik (2019). Hvem er "vi" i klimaendringenes tid?. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (1)
 • Stänicke, Erik & Vetlesen, Arne Johan (2017). Forskningsmidlene blir bare tilsynelatende tildelt etter fri konkurranse. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  84(6), s 24- 25
 • Stänicke, Erik & Vetlesen, Arne Johan (2017). Universitetets glassperlespill. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 16- 17
 • Hansen, Arve; Wilhite, Harold Langford; Bang, Guri; Stensrud, Astrid Bredholt; Torvanger, Asbjørn & Vetlesen, Arne Johan (2016). Klimaavtalen i Paris: viktig men utilstrekkelig. SUM-bloggen.
 • Helle-Valle, Anna; Johns, Unni Tanum & Vetlesen, Arne Johan (2016). Barn og uro: Hvordan kan vi møte uro på en bærekraftig måte?.
 • Gjelsvik, Bergljot; Vetlesen, Arne Johan; Binder, Per-Einar & Vergunst, Francis (2015). Bør klargjøre sin klimarolle. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52(11)
 • Haugan, Peter M.; Kvåle, Gunnar; Rypdal, Kristoffer; Tønnesen, Morten; Vetlesen, Arne Johan & Westin, Steinar (2014). Forskning for klimavennlig omstilling. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Haugan, Peter M.; Kvåle, Gunnar; Rypdal, Kristoffer; Vetlesen, Arne Johan; Westin, Steinar & Tønnesen, Morten (2014). Forskning for klimavennlig omstilling. Nordlys.  ISSN 0805-5440.
 • Kvåle, Gunnar; Westin, Steinar; Vetlesen, Arne Johan; Tønnesen, Morten; Rypdal, Kristoffer & Haugan, Peter M. (2014). Forskning for klimaomstilling. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.
 • Rypdal, Kristoffer; Haugan, Peter M.; Kvåle, Gunnar; Tønnessen, Morten; Vetlesen, Arne Johan & Westin, Steinar (2014, 26. april). Forskning for klimavennlig omstilling.  Avisa Nordlys.
 • Aall, Carlo; Grønås, Sigbjørn; Hessen, Dag Olav; Hjertager, Audun; Hylland-Eriksen, Thomas; Innbjør, Linda; Jakobsen, Ove D; Kroglund, Andrew P.; Kvåle, Gunnar; Fossgard Sandøy, Ingvild; Svae, Per Hjalmar & Vetlesen, Arne Johan (2013). Opprop for De Grønne. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Ekeland, Tor-Johan; Kirkengen, Anna Luise; Getz, Linn; Schei, Edvin; Ulvestad, Elling; Hetlevik, Irene & Vetlesen, Arne Johan (2013). What constitutes competence? That depends on the task. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  31(2), s 65- 66 . doi: 10.3109/02813432.2013.782699
 • Bangstad, Sindre & Vetlesen, Arne Johan (2012). Ytringsfrihet i praksis. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Bangstad, Sindre & Vetlesen, Arne Johan (2012). Ytringsfrihetens blindsoner [tilsvar]. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  29(2), s 228- 232
 • Raundalen, Magne; Vetlesen, Arne Johan; Bakken, Erna; Berg, Iben Schier van der; Kvaran, Inge; Mo, Inger; Selvik, Sabreen; Johnsen, Stig Åkenes; Bunkholdt, Vigdis; Mørch, Willy-Tore & Kvello, Øyvind (2012). Bedre beskyttelse av barns utvikling. NOU - Norges offentlige utredninger. 5.
 • Bangstad, Sindre; Vetlesen, Arne Johan; Eriksen, Thomas Hylland & Ishaq, Bushra (2011). 'Straffbare ytringer som ikke straffes'. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. . doi: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article4213677.ece
 • Bangstad, Sindre; Vetlesen, Arne Johan; Eriksen, Thomas Hylland & Ishaq, Bushra (2011). Uakseptable ytringer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. . doi: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article4205167.ece
 • Madsen, Ole Jacob & Vetlesen, Arne Johan (2011). Utfordringen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  43(39), s 22
 • Vetlesen, Arne Johan & Madsen, Ole Jacob (2011). Psykologiens blindflekker. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  43(33), s 14- 15
 • Hessen, Dag Olav & Vetlesen, Arne Johan (2010). En varsler for vår tid. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Vetlesen, Arne Johan (2010). Radikal filosofi - hva nå?. Vagant.  ISSN 0802-0736.
 • Vetlesen, Arne Johan (2010). Tillitens forrang. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (3)
 • Lothe, Jakob & Vetlesen, Arne Johan (2009). De hvite bussenes betydning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (22.03.2009), s 4- 4
 • Sjåfjell, Beate; Vetlesen, Arne Johan; O'Brien, Karen; Hessen, Dag Olav; Høyer, Karl Georg & Mauritzen, Cecilie (2009). Norge - etterdilter eller leder?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Vetlesen, Arne Johan & Nilsen, H. R. (2009). Oppskrift for kollaps. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (08.sep), s 97- 97
 • Sjåfjell, Beate; Hessen, Dag Olav; Voigt, Christina; Høyer, Karl Georg & Vetlesen, Arne Johan (2008). Handler på føre var-prinsippet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjåfjell, Beate & Vetlesen, Arne Johan (2008). Svar til Holtsmark, Gleditsch og Benjaminsen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Show summary
 • Sjåfjell, Beate; Vetlesen, Arne Johan; Høyer, Karl Georg; Voigt, Christina; Hessen, Dag Olav; Grønås, Sigbjørn; Kasa, Sjur & Brox, Ottar (2008). Alvoret krever handling. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Vetlesen, Arne Johan & Hessen, Dag Olav (2007). Norges månelanding. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Wiik, Halfdan & Vetlesen, Arne Johan (2007). Klimabud for politikere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rem, Tore; Berge, Kjell Lars; Vetlesen, Arne Johan & Hagtvet, Bernt (2005). "Kristin Clemet og universitetets utfordringer". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rem, Tore; Berge, Kjell Lars; Vetlesen, Arne Johan & Hagtvet, Bernt (2005). "Manifest for et uavhengig universitet". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:53 PM - Last modified Mar. 9, 2018 1:16 PM