Arne Johan Vetlesen

Professor - Philosophy
Norwegian version of this page
Phone +47 22857754
Room 319 NT
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

For more information, please see my Norwegian page.

Tags: Philosophy

Publications

 • Vetlesen, Arne Johan (2021). Pain and the Human Condition. In Mandry, Christof (Eds.), Suffering in Theology and Medical Ethics. Brill Academic Publishers. ISSN 978-3-657-71542-8. p. 3–12. doi: https%3A/doi.org/10.30965/9783657715428_002.
 • Vetlesen, Arne Johan (2021). Comprehending Society's "Other": Nature in Critical Theory. In Hartmut, Rosa; Henning, Christoph & Bueno, Arthur (Ed.), Critical Theory and New Materialisms. Routledge. ISSN 9780367257040. p. 19–30.
 • Vetlesen, Arne Johan (2021). "Denial as a sense of entitlement: assessing the role of culture". In Grusovnik, Tomaz; Spannring, Reingard & Syse, Karen Lykke (Ed.), Environmental and Animal Abuse Denial: Averting Our Gaze. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 978-1-7936-1046-1. p. 35–54.
 • Vetlesen, Arne Johan (2020). "Foucault om nyliberalismens idehistorie". Agora. ISSN 0800-7136.
 • Vetlesen, Arne Johan (2020). "The intellectual in Auschwitz: Between vulnerability and resistance". Thesis Eleven. ISSN 0725-5136. doi: 10.1177/0725513620928806. Full text in Research Archive
 • Stänicke, Erik; Zachrisson, Anders & Vetlesen, Arne Johan (2020). The Epistemological Stance of Psychoanalysis: Revisiting the Kantian Legacy. The Psychoanalytic Quarterly. ISSN 0033-2828. 89(2), p. 281–304. doi: 10.1080/00332828.2020.1717229.
 • Vetlesen, Arne Johan (2019). Den tause sorgen. In Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (Ed.), Klinisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205531338. p. 283–298.
 • Vetlesen, Arne Johan (2018). Critical Theory and the Environment. In Gordon, Peter E.; Hammer, Espen & Honneth, Axel (Ed.), The Routledge Companion to the Frankfurt School. Routledge. ISSN 9781138333246. p. 471–485. doi: 10.4324/9780429443374-33.
 • Vetlesen, Arne Johan (2018). Social Science and the Study of Perpetrators. In Brudholm, Thomas & Lang, Johannes (Ed.), Emotions and Mass Atrocity. Philosophical and Theoretical Explorations. Cambridge University Press. ISSN 9781316563281. p. 104–120. doi: 10.1017/9781316563281.006.
 • Vetlesen, Arne Johan (2018). Narratives of Entitlement. In Harrosh, Shlomit & Crisp, Roger (Ed.), Moral Evil in Practical Ethics. Routledge. ISSN 9781138316041. p. 80–102.
 • Vetlesen, Arne Johan (2017). Krisenes tidsalder, og veien ut. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 121, p. 223–233. doi: 10.18261/issn.1504-3002-2017-03-02.
 • Vetlesen, Arne Johan (2017). Moralisering i hverdagslivet. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 52(3), p. 92–102. doi: 10.18261/ISSN.1504-2901-2017-03-03. Full text in Research Archive
 • Vetlesen, Arne Johan (2017). Ethics and Value in Naess’ Ecophilosophy. A Realist Perspective. Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology. ISSN 1363-5247. 21(3), p. 251–261. doi: 10.1163/15685357-02103004.
 • Vetlesen, Arne Johan (2016). Brodden som forsvant. Agora. ISSN 0800-7136. 34(2-3), p. 317–339.
 • Foros, Per Bjørn & Vetlesen, Arne Johan (2016). Moral education in late modernity. Revue internationale de philosophie. ISSN 0048-8143. 277(3), p. 305–325.
 • Vetlesen, Arne Johan (2016). Making the critique of capitalism fit for the present crisis, Crisis System: A critical realist and environmental critique of economics and the economy . Routledge. ISSN 978-0-415-81874-2. p. 209–224. doi: 10.4324/9781315563138-12.
 • Kirkengen, Anna Luise; Ekeland, Tor-Johan; Getz, Linn; Hetlevik, Irene; Schei, Edvin & Ulvestad, Elling [Show all 7 contributors for this article] (2016). Medicine`s perception of reality - a split picture: critical reflections on apparent anomalies within the biomedical theory of science. Journal of Evaluation In Clinical Practice. ISSN 1356-1294. 22(4), p. 496–501. doi: 10.1111/jep.12369.
 • Vetlesen, Arne Johan (2015). Surplus of Indeterminacy: A Hegelian Critique of Neoliberalism. In Lysaker, Odin & Jakobsen, Jonas (Ed.), Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004287334. p. 124–146. doi: 10.1163/9789004287341_008.
 • Vetlesen, Arne Johan (2015). Post-Hiroshima reflections on extinction. Thesis Eleven. ISSN 0725-5136. 129(1), p. 89–102. doi: 10.1177/0725513615592984.
 • Vetlesen, Arne Johan (2014). Comments on Jürgen Habermas' lecture 'Plea for a Constitutionalization of International Law'. Philosophy & Social Criticism. ISSN 0191-4537. 40(1), p. 19–23. doi: 10.1177/0191453713514841.
 • Eriksen, Thor Eirik; Kirkengen, Anna Luise & Vetlesen, Arne Johan (2013). The medically unexplained revisited. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. 16(3), p. 587–600. doi: 10.1007/s11019-012-9436-2.
 • Kirkengen, Anna Luise; Ekeland, Tor-Johan; Getz, Linn; Hetlevik, Irene; Schei, Edvin & Ulvestad, Elling [Show all 7 contributors for this article] (2013). Grunnlag og grenser for klinisk kunnskap, Allmennmedisin, 3. utgave. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40192-1. p. 116–121.
 • Vetlesen, Arne Johan (2012). Transport og transformasjon av psykisk smerte. In Gilbert, Sidsel Kari; Stänicke, Erik & Engelstad, Fredrik (Ed.), Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Abstrakt forlag. ISSN 9788279353324. p. 217–228.
 • Vetlesen, Arne Johan (2012). Technology, nature and ethics. In Bhaskar, Roy; Næss, Petter & Høyer, Karl Georg (Ed.), Ecophilosophy in a World of Crisis. Critical Realism and the Nordic contributions. Routledge. ISSN 978-0-415-69232-8. p. 25–42.
 • Bangstad, Sindre & Vetlesen, Arne Johan (2011). Ytringsfrihet og ytringsansvar. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 28(4), p. 334–346.
 • Vetlesen, Arne Johan (2011). Nyliberalisme - en revolusjon for å konsolidere kapitalismen :. Agora. ISSN 0800-7136. 29(1), p. 5–53.
 • Vetlesen, Arne Johan (2011). Arendts analyse av 'det sosiale' - et egnet utgangspunkt for samfunnskritikk i dag? In Auestad, Lene & Mahrdt, Helgard (Ed.), Handling, frihet, humanitet. Møter med Hannah Arendt. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-825192451-1. p. 95–108.
 • Vetlesen, Arne Johan (2011). Can Forgiveness be Morally Wrong? In Fricke, Christel (Eds.), The Ethics of Forgiveness: A Collection of Essays. Routledge. ISSN 978-0-415-88543-0.
 • Vetlesen, Arne Johan (2010). Empati under press. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936.
 • Vetlesen, Arne Johan (2009). Responsibility. In Ognjenovic, Gorana (Eds.), Responsibility in Context. Springer. ISSN 978-90-481-3036-8. p. V–X.
 • Vetlesen, Arne Johan (2008). Natursyn, teknologi og miljøkrise - utfordringer for en miljøetikk, Nytt klima. Miljøkrisen i samfunnskritisk lys. Gyldendal Litteratur. ISSN 978-82-05-38473-6. p. 21–120.
 • Vetlesen, Arne Johan (2008). Freundschaft in der Ära des Individualismus. In Rossler, Beate (Eds.), Von Person zu Person. Suhrkamp. ISSN 9783518293560. p. 168–207.
 • Vetlesen, Arne Johan (2008). Collective Evildoing. In Jeffery, Renee (Eds.), Confronting Evil in International Relations. Palgrave Macmillan. ISSN 9780230602632. p. 61–88.
 • Vetlesen, Arne Johan (2008). Etikk hinsides både Aristoteles og Kant. Agora. ISSN 0800-7136. p. 171–180.
 • Vetlesen, Arne Johan (2007). Svar til Bonaunet og Wyller. Agora. ISSN 0800-7136. p. 330–354.
 • Vetlesen, Arne Johan (2007). Når valgfrihet blir valgtvang. In Eriksen, Thomas Hylland & Vetlesen, Arne Johan (Ed.), Frihet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01202-5. p. 49–78.
 • Vetlesen, Arne Johan (2007). Reflections on the Logic of Collective Evil. In Schott, Robin May & Klercke, Kirsten (Ed.), Philosophy on the Border. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 978-87-635-0503-1. p. 137–154.
 • Vetlesen, Arne Johan (2007). Religionens gjenkomst - sekulariseringstesens fallitt. In Lysaker, Odin & Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar (Ed.), Habermas: Kritiske lesninger. Pax Forlag. ISSN 9788253030500. p. 10–33.
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). Etterord. In Laustsen, Carsten Bagge & Myrup, jesper (Ed.), Magtens tænkere. Politisk teori fra Machiavelli til Honneth. Roskilde Universitetsforlag. ISSN 87-7867-216-3. p. 479–494.
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). The Logic of Genocide and the Prospects of Reconcilation. In Knudsen, Tonny Brems & Laustsen, Carsten Bagge (Ed.), Kosovo between War and Peace. Routledge. ISSN 07146-5598-8. p. 37–56.
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). Skam: Fra naturgitt til valgstyrt? In Gulbrandsen, Pål; Fugelli, Per; Stang, Grete Hovind & Wilmar, Bente (Ed.), Skam i det medisinske rom. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-35076-0. p. 141–154.
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). Habermas' verk Theorie des kommunikativen Handelns en kritisk gjennomgang. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 14(3), p. 199–218.
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). The Immortality of Terrorism and the Ethical Core of the Envy that Spurs it. Irish Journal of Sociology. ISSN 0791-6035. 15(1), p. 67–80.
 • Vetlesen, Arne Johan (2006). A Case for Resentment: Jean Amery versus Primo Levi. Journal of Human Rights. ISSN 1475-4835. 5(1), p. 27–44.
 • Vetlesen, Arne Johan (2005). Refleksjoner over voksenrollen i en markedsstyrt verden. In Brunstad, Paul Otto & Evenshaug, Trude (Ed.), Å være voksen. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-33475-7. p. 11–134.

View all works in Cristin

 • Vetlesen, Arne Johan & Henriksen, Jan-Olav (2022). Etikk i klimakrisens tid . Res Publica. ISBN 9788282262538. 247 p.
 • Vetlesen, Arne Johan (2020). Smerte i vår tid. Dinamo Forlag. ISBN 978-82-8071-327-8. 191 p.
 • Bjørlykhaug, Knut Ivar & Vetlesen, Arne Johan (2020). Det går til helvete. Eller? Om kjærlighet, sorg og raseri i natur- og klimakrisens tid. Dinamo Forlag. ISBN 9788280713353.
 • Vetlesen, Arne Johan (2019). Cosmologies of the Anthropocene: Panpsychism, Animism, and the Limits of Posthumanism. Routledge. ISBN 978-0-367-18292-2. 270 p.
 • Vetlesen, Arne Johan & Willig, Rasmus (2018). Hva skal vi svare våre barn? Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282654548. 161 p.
 • Vetlesen, Arne Johan & Willig, Rasmus (2017). Hvad skal vi svare? Hans Reitzels Forlag. ISBN 978-87-412-6981-8. 212 p.
 • Vetlesen, Arne Johan (2015). The Denial of Nature. Environmental philosophy in the era of global capitalism. Routledge. ISBN 978-1-315-84827-3. 224 p.
 • Foros, Per Bjørn & Vetlesen, Arne Johan (2015). Angsten for oppdragelse. Universitetsforlaget. ISBN 9788215025377. 288 p.
 • Vetlesen, Arne Johan (2014). Studier i ondskap. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02338-0. 206 p.
 • Vetlesen, Arne Johan & Foros, Per Bjørn (2012). Angsten for oppdragelse. Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse. Universitetsforlaget. ISBN 9788215018447. 276 p.
 • Vetlesen, Arne Johan (2009). Frihetens forvandling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215014722. 296 p.
 • Vetlesen, Arne Johan (2009). A Philosophy of Pain. University of Chicago Press. ISBN 9781861895417. 167 p.
 • Vetlesen, Arne Johan (2008). Nytt klima. Miljøkrisen i samfunnskritisk lys. Gyldendal Litteratur. ISBN 978-82-05-38473-6. 312 p.
 • Vetlesen, Arne Johan (2007). Hva er ETIKK? Universitetsforlaget. ISBN 9788215007922. 155 p.
 • Henriksen, Jan-Olav & Vetlesen, Arne Johan (2006). Nærhet og distanse : grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205355541. 285 p.

View all works in Cristin

 • Vetlesen, Arne Johan; Holm, Gro; Mood, Robert; Winther, Hannah & Solbekk, Arne Fred (2022). Frihetens pris.
 • Bjørlykhaug, Knut Ivar & Vetlesen, Arne Johan (2020). Hva er økologisk sorg?
 • Lysaker, Odin & Vetlesen, Arne Johan (2020). Kan innbyggerne i et samfunn samles om noen felles verdier? (del 2). [Internet]. Akademisk kvarter-podkasten, Cappelen Damm akademisk.
 • Lysaker, Odin & Vetlesen, Arne Johan (2020). Kan innbyggerne i et samfunn samles om noen felles verdier? (del 1). [Internet]. Akademisk kvarter-podkasten, Cappelen Damm akademisk.
 • Bjørlykhaug, Knut Ivar & Vetlesen, Arne Johan (2020). Hva er økologisk sorg? Det går til helvete. Eller? Om kjærlighet, sorg og raseri i natur- og klimakrisens tid.. Dinamo Forlag. ISSN 9788280713353.
 • Stänicke, Erik; Zachrisson, Anders & Vetlesen, Arne Johan (2020). Response to Charles Hanly’s Commentary on “The Epistemological Stance of Psychoanalysis: Revisiting the Kantian Legacy”. The Psychoanalytic Quarterly. ISSN 0033-2828. 89(2), p. 339–343. doi: 10.1080/00332828.2020.1717262.
 • Hetlevik, Irene; Getz, Linn Okkenhaug; Eriksen, Thor Eirik; Sørbø, Jan Inge; Ulvestad, Elling & Vetlesen, Arne Johan [Show all 7 contributors for this article] (2019). Tor-Johan Ekeland -- en tenker i en trengselstid. In Kolstad, Arnulf & Kogstad, Ragnfrid Eline (Ed.), Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-394-2. p. 245–252.
 • Vetlesen, Arne Johan; Lahn, Bård Lappegård & Martiniussen, Erik (2019). Hvem er "vi" i klimaendringenes tid? Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Strand, Torill & Vetlesen, Arne Johan (2019). Cappelens upopulære podkast. Axel Honneth - Tingliggjøring og anerkjennelse. [Internet]. SoundCloud.com.
 • Vetlesen, Arne Johan; Grieg, Kai & Heggen, Marianne Presthus (2019). Hva skal vi svare våre barn om klimakrisen?
 • Stänicke, Erik & Vetlesen, Arne Johan (2017). Forskningsmidlene blir bare tilsynelatende tildelt etter fri konkurranse. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 84(6), p. 24–25.
 • Stänicke, Erik & Vetlesen, Arne Johan (2017). Universitetets glassperlespill. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. p. 16–17.
 • Hansen, Arve; Wilhite, Harold Langford; Bang, Guri; Stensrud, Astrid Bredholt; Torvanger, Asbjørn & Vetlesen, Arne Johan (2016). Klimaavtalen i Paris: viktig men utilstrekkelig. SUM-bloggen.
 • Helle-Valle, Anna; Johns, Unni Tanum & Vetlesen, Arne Johan (2016). Barn og uro: Hvordan kan vi møte uro på en bærekraftig måte?
 • Gjelsvik, Bergljot; Vetlesen, Arne Johan; Binder, Per-Einar & Vergunst, Francis (2015). Bør klargjøre sin klimarolle. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 52(11).
 • Haugan, Peter M.; Kvåle, Gunnar; Rypdal, Kristoffer; Tønnesen, Morten; Vetlesen, Arne Johan & Westin, Steinar (2014). Forskning for klimavennlig omstilling. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Haugan, Peter M.; Kvåle, Gunnar; Rypdal, Kristoffer; Vetlesen, Arne Johan; Westin, Steinar & Tønnesen, Morten (2014). Forskning for klimavennlig omstilling. Nordlys. ISSN 0805-5440.
 • Kvåle, Gunnar; Westin, Steinar; Vetlesen, Arne Johan; Tønnesen, Morten; Rypdal, Kristoffer & Haugan, Peter M. (2014). Forskning for klimaomstilling. Stavanger Aftenblad. ISSN 0804-8991.
 • Rypdal, Kristoffer; Haugan, Peter M.; Kvåle, Gunnar; Tønnessen, Morten; Vetlesen, Arne Johan & Westin, Steinar (2014). Forskning for klimavennlig omstilling. [Newspaper]. Avisa Nordlys.
 • Aall, Carlo; Grønås, Sigbjørn; Hessen, Dag Olav; Hjertager, Audun; Hylland-Eriksen, Thomas & Innbjør, Linda [Show all 12 contributors for this article] (2013). Opprop for De Grønne. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Ekeland, Tor-Johan; Kirkengen, Anna Luise; Getz, Linn; Schei, Edvin; Ulvestad, Elling & Hetlevik, Irene [Show all 7 contributors for this article] (2013). What constitutes competence? That depends on the task. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 31(2), p. 65–66. doi: 10.3109/02813432.2013.782699.
 • Bangstad, Sindre & Vetlesen, Arne Johan (2012). Ytringsfrihetens blindsoner [tilsvar]. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 29(2), p. 228–232.
 • Bangstad, Sindre & Vetlesen, Arne Johan (2012). Ytringsfrihet i praksis. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Bangstad, Sindre; Vetlesen, Arne Johan; Eriksen, Thomas Hylland & Ishaq, Bushra (2011). 'Straffbare ytringer som ikke straffes'. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bangstad, Sindre; Vetlesen, Arne Johan; Eriksen, Thomas Hylland & Ishaq, Bushra (2011). Uakseptable ytringer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Madsen, Ole Jacob & Vetlesen, Arne Johan (2011). Utfordringen. Klassekampen. ISSN 0805-3839. 43(39).
 • Vetlesen, Arne Johan & Madsen, Ole Jacob (2011). Psykologiens blindflekker. Klassekampen. ISSN 0805-3839. 43(33), p. 14–15.
 • Vetlesen, Arne Johan (2010). Tillitens forrang. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X.
 • Vetlesen, Arne Johan (2010). Radikal filosofi - hva nå? Vagant. ISSN 0802-0736.
 • Hessen, Dag Olav & Vetlesen, Arne Johan (2010). En varsler for vår tid. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Vetlesen, Arne Johan & Nilsen, H. R. (2009). Oppskrift for kollaps. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. p. 97–97.
 • Lothe, Jakob & Vetlesen, Arne Johan (2009). De hvite bussenes betydning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. p. 4–4.
 • Sjåfjell, Beate; Vetlesen, Arne Johan; O'Brien, Karen; Hessen, Dag Olav; Høyer, Karl Georg & Mauritzen, Cecilie (2009). Norge - etterdilter eller leder? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Sjåfjell, Beate; Hessen, Dag Olav; Voigt, Christina; Høyer, Karl Georg & Vetlesen, Arne Johan (2008). Handler på føre var-prinsippet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Sjåfjell, Beate & Vetlesen, Arne Johan (2008). Svar til Holtsmark, Gleditsch og Benjaminsen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Sjåfjell, Beate; Vetlesen, Arne Johan; Høyer, Karl Georg; Voigt, Christina; Hessen, Dag Olav & Grønås, Sigbjørn [Show all 8 contributors for this article] (2008). Alvoret krever handling. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Wiik, Halfdan & Vetlesen, Arne Johan (2007). Klimabud for politikere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Vetlesen, Arne Johan & Hessen, Dag Olav (2007). Norges månelanding. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Getz, Linn; Ekeland, Tor-Johan; Kirkengen, Anna Luise; Ulvestad, Elling; Vetlesen, Arne Johan & Schei, Edvin [Show all 7 contributors for this article] (2005). Helbredende nytenkning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Raundalen, Magne; Vetlesen, Arne Johan; Bakken, Erna; Berg, Iben Schier van der; Kvaran, Inge & Mo, Inger [Show all 11 contributors for this article] (2012). Bedre beskyttelse av barns utvikling. Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning. ISSN 9788258311291. 2012(5).

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:53 PM - Last modified Mar. 9, 2018 1:16 PM