Jens Saugstad

Professor i filosofi
Bilde av Jens Saugstad
English version of this page
Telefon 22856978
Mobiltelefon 90608040
Rom 408 GM
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Ekstern hjemmeside

Bakgrunn

Jens Saugstad er professor i filosofi ved Universitet i Oslo. Saugstad ble dr. philos i 1994 på en avhandling om fosterets moralske status, og mag.art. i 1982 med en avhandling om Kants erkjennelsesteori. Han ble førsteamanuensis i en øremerket stilling med primæransvar for Examen philosophicum i 1997, og professor i 2001.

Faglige interesser

Selv om Saugstad er ansatt i en stilling i etikk, er han også opptatt av i teoretisk filosofi - særlig i erkjennelsesteori og bevissthetsfilosofi. Hans hovedinteresse er Kants filosofi (teoretisk og praktisk), men han arbeider også med moderne filosofi, hvor han har vært spesielt interessert i den sene Wittgenstein.

Prosjekter

 • "The categorical imperative" - artikkel under arbeid: forsøk på å utvikle en nytolkning av Kants prinsipp.
 • Flexible deontology - bokprosjekt: forsøk på å utvikle en deontologisk teori som ikke rammes av gjengse innvendinger om rigiditet. .

Undervisning

Emneord: Filosofi, Etikk, Deontologi, Anvendt etikk, Kant, Epistemologi, Bevissthetsfilosofi, Wittgenstein, Politisk filosofi

Publikasjoner

 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2009). Immanuel Kant. I Pedersen, Arild (Red.), Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie. Unipub forlag. ISSN 978-82-91670-55-3. s. 269–294.
 • Saugstad, Jens (2009). Moral og etikk. I Pedersen, Arild (Red.), Exphil II. Tekster i etikk. Unipub forlag. ISSN 978-82-91670-57-7. s. 1–2.
 • Saugstad, Jens (2009). Normativ etikk. I Pedersen, Arild (Red.), Exphil II. Tekster i etikk. Unipub forlag. ISSN 978-82-91670-57-7. s. 41–44.
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2008). Immanuel Kant. I Pedersen, Arild (Red.), Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie. Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo og Unipub forlag. ISSN 978-82-91670-55-3. s. 275–300.
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2006). Immanuel Kant. I Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (Red.), Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie, 3. utgave. Universitetet i Oslo. ISSN 8291670528. s. 111–136.
 • Saugstad, Jens (2004). Moral og etikk. I Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (Red.), Exphil II: Tekster i etikk. Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt. ISSN 82-91670-49-8. s. 1–2.
 • Saugstad, Jens (2004). Normativ etikk. I Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (Red.), Exphil II: Tekster i etikk. Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt. ISSN 82-91670-49-8. s. 39–42.
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2004). Immanuel Kant. I Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (Red.), Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie. Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt. ISSN 82-91670-46-3. s. 109–132.
 • Serck-Hanssen, Camilla & Saugstad, Jens (2003). Immanuel Kant, Filosofi- & vitenskapshistorie. Unipub forlag. ISSN 82-91670-43-9. s. 113–141.
 • Saugstad, Jens (2003). Levinas-debatten: et punktum. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 38(3), s. 38–40.
 • Saugstad, Jens (2002). Gir humanismen dyrene og miljøet moralsk beskyttelse? I Anker, Peder & Tarjei, Rønnow (Red.), Miljø og menneske - kritiske innspill. Gyldendal Norske Forlag. ISSN 82-05-30509-9. s. 34–52.
 • Saugstad, Jens (2002). "I think...." Kant on Self-Consciousness. I Øfsti, Audun; Ulrich, Peter & Wyller, Truls (Red.), Indexicality and Idealism II. The Self in Philosophical Perspective. mentis, Paderborn. ISSN 3-89785-194-6. s. 103–125.
 • Saugstad, Jens (2002). Respekt og menneskeverd. Svar til Arne Johan Vetlesen. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 37(3), s. 189–204.
 • Saugstad, Jens (2001). Kant versus Levinas. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 36(1-2), s. 120–127.
 • Saugstad, Jens (2000). Sensibility, Space and Public Display. I Øfsti, Audun; Ulrich, Peter & Wyller, Truls (Red.), Indexicality and Idealism. The Self in Philosophical Perspective. mentis, Paderborn. ISSN 3-89785-131-8. s. 127–142.
 • Saugstad, Jens (2000). Et kantiansk syn på dyrs moralske status, Dyreetikk. Fagbokforlaget. s. 140–161.
 • Saugstad, Jens (1999). Ungdom, røyking og selvrespekt. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 119(1), s. 71–72.
 • Saugstad, Jens (1999). Vet vi hva Kant mente? Agora. ISSN 0800-7136. s. 420–443.
 • Saugstad, Jens (1998). Svar til Jørgen Sandemose. Agora. ISSN 0800-7136. s. 299–307.
 • Saugstad, Jens (1995). Abortion: The Relevance of Personhood. Zeitschrift für Philosophische Forschung. ISSN 0044-3301. 49(4), s. 571–583.
 • Saugstad, Jens (1994). Abort. I Johansen, Kjell Eyvind (Red.), Etikk - en innføring. J.W. Cappelens Forlag AS. ISSN 82-02-14005-6. s. 280–320.
 • Saugstad, Jens (1993). Hvorfor Kant? Agora. ISSN 0800-7136. 11(1), s. 102–114.
 • Saugstad, Jens (1992). Kants syn på fosterets og spedbarnets moralske status. I Wetlesen, Jon (Red.), Menneskeverd. Humanistiske perspektiver. Skriftserie for HFs etikkseminar, Universitetet i Oslo . ISSN 82-91247-00-5. s. 72–108.
 • Saugstad, Jens (1992). Kant on Action and Knowledge. Kant-Studien. ISSN 0022-8877. 83(4), s. 381–398.
 • Saugstad, Jens (1986). Praxis og filosofisk nødvendighet hos Kant. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 21(2), s. 71–91.

Se alle arbeider i Cristin

 • Saugstad, Jens (2021). Unnvikelser fra Palestina-aktivistene. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2021). Det selvrettferdige jødehatet. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2021). Norges nye jødehat. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2020). Politisert. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2020). Et moralteologisk mirakel. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2020). Det moralske overgrepet. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens; Frøland, Stig S.; Madsen, Kjell; Matlary, Janne Haaland; Sirevåg, Reidun & Preus, Inger Julie Nygaard (2018). Hva mener rektorene? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens; Frøland, Stig S.; Madsen, Kjell; Matlary, Janne Haaland; Sirevåg, Reidun & Preus, Inger Julie Nygaard (2018). Orwelliansk nytale fra SAIH. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens; Frøland, Stig S.; Madsen, Kjell; Matlary, Janne Haaland; Sirevåg, Reidun & Preus, Inger Julie Nygaard (2018). Avkolonisering og akademisk frihet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens; Frøland, Stig Sophus; Madsen, Kjell; Matlary, Janne Haaland; Sirevåg, Reidun & Preus, Inger Julie Nygaard (2018). Avkoloniseringsdebatten truer universitetene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2017). Singers falske anklage. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Frøland, Stig Sophus & Saugstad, Jens (2017). Malplassert toleranse (svar til rektoratet ved UiO om nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2017). Opphev Menneskerettighetsloven. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 48–48.
 • Saugstad, Jens (2017). Mot velferdsmenneskerettighetene.
 • Saugstad, Jens & Tännsjö, Torbjörn (2017). Samtale med Torbjörn Tännsjö om hans selvbiografi, programleder Aase Cathrine Myrtveit. [Radio]. NRK P2 - Verdibørsen.
 • Saugstad, Jens (2017). Dødskysset. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 36–37.
 • Saugstad, Jens & Myrtveit, Aase Cathrine (2016). Verdibørsen - 2. Nestekjærlighet skal aldri begrunne politikk. [Radio]. NRK.
 • Saugstad, Jens & Solvang, Fredrik (2016). Dagsnytt atten - 3. Asylpolitikk og moral. [TV]. NRK.
 • Saugstad, Jens (2016). "Asylrett og velferdsplikter". Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2016). "Medfølelse". Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2016). "Faglig motstand?". Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2016). "Håpet som brast". Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2016). "En næstekærlig stat?". Weekendavisen. ISSN 0106-4142.
 • Saugstad, Jens (2016). "Den hjerteløse staten". Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 14–15.
 • Saugstad, Jens (2015). Slagstads kortslutning. I Slagstad, Rune (Red.), Tilløp til offentlighet. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3789-9. s. 481–481.
 • Saugstad, Jens (2015). Skal innsatte kunne stemme? I Slagstad, Rune (Red.), Tilløp til offentlighet. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3789-9. s. 479–480.
 • Kai, Sibbern & Saugstad, Jens (2014). Grunnlovsfesting av menneskerettigheter II. [Radio]. NRK - Verdibørsen.
 • Saugstad, Jens (2014). NRK svikter sitt samfunnsoppdrag. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Med lov skal landet bygges? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2014). Skinndemokratisk grunnlovsprosess. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Snever grunnlovsjus. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Frihet og velferdsstat. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Alt kan stå for fall. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Fest eller Gravøl? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2013). Problematisk grunnlovsforslag. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2013). Perspektiver på grunnlovsforslagene om menneskerettigheter.
 • Jacobsen, Joakim Birkeli & Saugstad, Jens (2013). Taust om ny grunnlov i valgkampen. [Avis]. Ukeavisen Ledelse.
 • Sibbern, Kai & Saugstad, Jens (2013). Grunnlovsfesting av menneskerettigheter I. [Radio]. NRK Verdibørsen.
 • Saugstad, Jens (2013). Konstitusjonens ånd. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2013). Problematisk grunnlovsjus. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2013). Undergraver velferdsstaten. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2012). Drap og krenkelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2012). Respekten for kvinner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2011). Åpent brev til Forskerforbundet. Forskerforum. ISSN 0800-1715.
 • Saugstad, Jens (2011). Slagstads kortslutning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2011). Skal innsatte kunne stemme? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2011). Sluttreplikk: Fra brød til retten til brød. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2011). Svar til Kaja Melsom. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2011). Sviktende argumenter. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2011). Tvilsomme menneskerettigheter. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2011). Fortsatt galt om Kant. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Saugstad, Jens (2011). Galt om Kant. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Saugstad, Jens (2009). Dødshjelpens filosofiske kvaler. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2009). Misforstått bistand. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2008). Selektivt om abort. Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Saugstad, Jens (2008). Lokale menneskerettigheter? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Saugstad, Jens (2008). Bibelens abortsyn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2008). Feil at kirken ser abort som mord. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2008). Et kirkelig grunnlag for selvbestemt abort. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2008). Moral og etikk. I Pedersen, Arild (Red.), Exphil II. Tekster i etikk. Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo og Unipub forlag. ISSN 978-82-91670-57-7. s. 1–2.
 • Saugstad, Jens (2008). Normativ etikk. I Pedersen, Arild (Red.), Exphil II. Tekster i etikk. Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo og Unipub forlag. ISSN 978-82-91670-57-7. s. 41–44.
 • Saugstad, Jens (2008). Hva er straff?
 • Saugstad, Jens (2008). "Straff - Rettferdig gjengjeldelse eller sosialt forsvar?".
 • Saugstad, Jens (2008). "Straff - Rettferdig gjengjeldelse eller sosialt forsvar?".
 • Saugstad, Jens (2008). Free causality - just bad metaphysics?
 • Saugstad, Jens (2007). Er dødsstraff mord? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2007). Straffer som er riktige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens & Dimas, Panagiotis (2007). Er Richard Rorty en stor tenker? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2007). Usaklig om Downs syndrom. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2007). En tendensiøs undersøkelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2007). Myten om sortering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2006). Forvirret motstand (om bioteknologiloven). Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Saugstad, Jens (2006). Skremselspropaganda (svar til Ballo, Dåvøy og Lønning). Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Saugstad, Jens (2006). Dåvøys retorikk (om bioteknologiloven). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2006). Syses innbilte skråplan (om bioteknologiloven). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2006). Byrde med et annerledes barn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2006). Naivt om forskningsfusk. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Saugstad, Jens (2005). Den biopolitiske formynderstaten. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Saugstad, Jens (2005). Politisk sensur av exphil-forelesninger? Universitas. ISSN 0805-1798.
 • Saugstad, Jens (2004). Misforstått forsvar av menneskeverdet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2004). Kants etikk og kvinnesyn. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Saugstad, Jens (2003). Grunnløs støtte til Regjeringens bioetikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2003). Usaklig om befruktede egg. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2002). Har befruktede egg sjel? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2002). Fagimperialistisk anmeldelse. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926.
 • Saugstad, Jens (2001). Galt oppfattet om dyreetikk (svar til Tore Stubberud). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2001). Transcendental frihet: fra anstøtssten til sluttsten.
 • Saugstad, Jens (2000). Om sorteringssamfunn, fosterdiagnostikk og abort. [Radio]. "Sånn er livet" og "Verdibørsen" : NRK radio, P2,.
 • Saugstad, Jens (2000). Fra embryo til person: Om forskjellen i våre moralske plikter overfor fosteret i tidlige og senere faser.
 • Saugstad, Jens (1999). Antiteoretisk moralfilosofi. Anmeldelse av Knut Erik Tranøy: Det åpne sinn. Moral og etikk mot et nytt årtusen. Universitetsforlaget, 1998. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. 9(1), s. 47–48.
 • Saugstad, Jens (1999). Intervju om røyking og moral. [Radio]. Verdibørsen : NRK radio, P2..
 • Saugstad, Jens (1999). Etikk i skolen.
 • Saugstad, Jens (1998). Forslag til retningslinjer for behandling av aborterte fostre. [Radio]. Til Debatt : NRK1..
 • Saugstad, Jens (1997). Historieløst om fosteret (svar til Egil A. Wyller). Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (1997). Abort: relevante moralske hensyn.
 • Saugstad, Jens (1996). Medisinsk teknologi i lys av abortproblematikken (foredrag). [Radio]. TV-AKADEMIET : NRK TO..
 • Saugstad, Jens (1996). Intervju om anvendt etikk og filosofi. [Radio]. PUCK : NRK TO..
 • Saugstad, Jens (1995). Tendensiøst om Kant (svar til Hjördis Nerheim). Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (1995). Eichmann var ikke kantianer (svar til Hjördis Nerheim og Lars Johan Materstvedt). Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (1995). Abort og fosterets moralske status.
 • Saugstad, Jens (1994). Abort og fosterets moralske status.
 • Saugstad, Jens (1993). Kirkens abortsyn kan undergrave menneskeverdet. Tidens Tegn. ISSN 0804-2284. 1(5), s. 7–8.
 • Saugstad, Jens (1993). Abortdebatt med Kristin Clemet og Kristin Halvorsen. [Radio]. Dagsnytt 18 : NRK radio.
 • Saugstad, Jens (1990). Pollestads innlysende sannhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (1990). Abortdebatten og fosterets moralske status. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (1988). Hva er et menneske? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (1988). Abort og retten til liv. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 25. apr. 2022 13:20