Jens Saugstad

Professor i filosofi
Bilde av Jens Saugstad
English version of this page
Telefon 22856978
Mobiltelefon 90608040 (ikke for studenthenvendelser)
Rom 408 GM
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Ekstern hjemmeside

Bakgrunn

Jens Saugstad er professor i filosofi ved Universitet i Oslo. Saugstad ble dr. philos i 1994 på en avhandling om fosterets moralske status, og mag.art. i 1982 med en avhandling om Kants erkjennelsesteori. Han ble førsteamanuensis i en øremerket stilling med primæransvar for Examen philosophicum i 1997, og professor i 2001.

Faglige interesser

Selv om Saugstad er ansatt i en stilling i etikk, er han også opptatt av i teoretisk filosofi - særlig i erkjennelsesteori og bevissthetsfilosofi. Hans hovedinteresse er Kants filosofi (teoretisk og praktisk), men han arbeider også med moderne filosofi, hvor han har vært spesielt interessert i den sene Wittgenstein.

Prosjekter

 • "The categorical imperative" - artikkel under arbeid: forsøk på å utvikle en nytolkning av Kants prinsipp.
 • Flexible deontology - bokprosjekt: forsøk på å utvikle en deontologisk teori som ikke rammes av gjengse innvendinger om rigiditet. .

Undervisning

Emneord: Filosofi, Etikk, Deontologi, Anvendt etikk, Kant, Epistemologi, Bevissthetsfilosofi, Wittgenstein, Politisk filosofi

Publikasjoner

 • Saugstad, Jens (2009). Moral og etikk, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil II. Tekster i etikk.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-57-7.  1.  s 1 - 2
 • Saugstad, Jens (2009). Normativ etikk, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil II. Tekster i etikk.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-57-7.  5.  s 41 - 44
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2009). Immanuel Kant, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-55-3.  24.  s 269 - 294
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2008). Immanuel Kant, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie.  Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo og Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-55-3.  24.  s 275 - 300
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2006). Immanuel Kant, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie, 3. utgave.  Universitetet i Oslo.  ISBN 8291670528.  kapittel 7.  s 111 - 136
 • Saugstad, Jens (2004). Moral og etikk, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Exphil II: Tekster i etikk.  Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-49-8.  Innledning.  s 1 - 2
 • Saugstad, Jens (2004). Normativ etikk, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Exphil II: Tekster i etikk.  Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-49-8.  innledning del II.  s 39 - 42
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2004). Immanuel Kant, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie.  Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-46-3.  kapittel 7.  s 109 - 132
 • Saugstad, Jens (2003). Levinas-debatten: et punktum. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  38(3), s 38- 40
 • Serck-Hanssen, Camilla & Saugstad, Jens (2003). Immanuel Kant, I:  Filosofi- & vitenskapshistorie.  Unipub forlag.  ISBN 82-91670-43-9.  s 113 - 141 Vis sammendrag
 • Saugstad, Jens (2002). Gir humanismen dyrene og miljøet moralsk beskyttelse?, I: Peder Anker & Rønnow Tarjei (red.),  Miljø og menneske - kritiske innspill.  Gyldendal Norske Forlag.  ISBN 82-05-30509-9.  s 34 - 52
 • Saugstad, Jens (2002). "I think...." Kant on Self-Consciousness, In Audun Øfsti; Peter Ulrich & Truls Wyller (ed.),  Indexicality and Idealism II. The Self in Philosophical Perspective.  mentis, Paderborn.  ISBN 3-89785-194-6.  s 103 - 125
 • Saugstad, Jens (2002). Respekt og menneskeverd. Svar til Arne Johan Vetlesen. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  37(3), s 189- 204
 • Saugstad, Jens (2001). Kant versus Levinas. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  36(1-2), s 120- 127
 • Saugstad, Jens (2000). Et kantiansk syn på dyrs moralske status, I:  Dyreetikk.  Fagbokforlaget.  s 140 - 161
 • Saugstad, Jens (2000). Sensibility, Space and Public Display, In Audun Øfsti; Peter Ulrich & Truls Wyller (ed.),  Indexicality and Idealism. The Self in Philosophical Perspective.  mentis, Paderborn.  ISBN 3-89785-131-8.  s 127 - 142
 • Saugstad, Jens (1999). Ungdom, røyking og selvrespekt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  119(1), s 71- 72
 • Saugstad, Jens (1999). Vet vi hva Kant mente?. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (1/2), s 420- 443
 • Saugstad, Jens (1998). Svar til Jørgen Sandemose. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (2), s 299- 307 Vis sammendrag
 • Saugstad, Jens (1995). Abortion: The Relevance of Personhood. Zeitschrift für Philosophische Forschung.  ISSN 0044-3301.  49(4), s 571- 583
 • Saugstad, Jens (1994). Abort, I: Kjell Eyvind Johansen (red.),  Etikk - en innføring.  J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-14005-6.  s 280 - 320
 • Saugstad, Jens (1993). Hvorfor Kant?. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  11(1), s 102- 114
 • Saugstad, Jens (1992). Kant on Action and Knowledge. Kant-Studien.  ISSN 0022-8877.  83(4), s 381- 398
 • Saugstad, Jens (1992). Kants syn på fosterets og spedbarnets moralske status, I: Jon Wetlesen (red.),  Menneskeverd. Humanistiske perspektiver.  Skriftserie for HFs etikkseminar, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-91247-00-5.  s 72 - 108
 • Saugstad, Jens (1986). Praxis og filosofisk nødvendighet hos Kant. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  21(2), s 71- 91

Se alle arbeider i Cristin

 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Frøland, Stig Sophus & Saugstad, Jens (2017). Malplassert toleranse (svar til rektoratet ved UiO om nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg).. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2017). Dødskysset. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 36- 37
 • Saugstad, Jens (2017). Mot velferdsmenneskerettighetene.
 • Saugstad, Jens (2017). Opphev Menneskerettighetsloven. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 48- 48
 • Saugstad, Jens & Tännsjö, Torbjörn (2017, 29. mars). Samtale med Torbjörn Tännsjö om hans selvbiografi, programleder Aase Cathrine Myrtveit. [Radio].  NRK P2 - Verdibørsen.
 • Solvang, Fredrik & Saugstad, Jens (2017, 05. oktober). Dagsnytt 18: Sak 4: Professorprotest. Om universitetsledernes nei til Regjeringens forslag om nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg ved universitetene.. [TV].  NRK P2.
 • Saugstad, Jens (2016). "Asylrett og velferdsplikter". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2016). "Den hjerteløse staten". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Saugstad, Jens (2016). "En næstekærlig stat?". Weekendavisen.  ISSN 0106-4142.
 • Saugstad, Jens (2016). "Faglig motstand?". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2016). "Håpet som brast". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2016). "Medfølelse". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens & Myrtveit, Aase Cathrine (2016, 13. februar). Verdibørsen - 2. Nestekjærlighet skal aldri begrunne politikk.. [Radio].  NRK.
 • Saugstad, Jens & Solvang, Fredrik (2016, 22. januar). Dagsnytt atten - 3. Asylpolitikk og moral. [TV].  NRK.
 • Saugstad, Jens (2015). Skal innsatte kunne stemme?, I: Rune Slagstad (red.),  Tilløp til offentlighet.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3789-9.  Et europeisk vendepunkt.  s 479 - 480
 • Saugstad, Jens (2015). Slagstads kortslutning, I: Rune Slagstad (red.),  Tilløp til offentlighet.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3789-9.  Et europeisk vendepunkt.  s 481 - 481
 • Kai, Sibbern & Saugstad, Jens (2014, 12. april). Grunnlovsfesting av menneskerettigheter II. [Radio].  NRK - Verdibørsen.
 • Saugstad, Jens (2014). Alt kan stå for fall. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Fest eller Gravøl?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Frihet og velferdsstat. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Med lov skal landet bygges?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2014). NRK svikter sitt samfunnsoppdrag. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Skinndemokratisk grunnlovsprosess. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Snever grunnlovsjus. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Jacobsen, Joakim Birkeli & Saugstad, Jens (2013, 06. september). Taust om ny grunnlov i valgkampen.  Ukeavisen Ledelse.
 • Saugstad, Jens (2013). Konstitusjonens ånd. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2013). Perspektiver på grunnlovsforslagene om menneskerettigheter.
 • Saugstad, Jens (2013). Problematisk grunnlovsforslag. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2013). Problematisk grunnlovsjus. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2013). Undergraver velferdsstaten. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sibbern, Kai & Saugstad, Jens (2013, 24. august). Grunnlovsfesting av menneskerettigheter I. [Radio].  NRK Verdibørsen.
 • Saugstad, Jens (2012). Drap og krenkelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2012). Respekten for kvinner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2011). Fortsatt galt om Kant. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (16)
 • Saugstad, Jens (2011). Galt om Kant. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (11)
 • Saugstad, Jens (2011). Skal innsatte kunne stemme?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2011). Slagstads kortslutning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2011). Sluttreplikk: Fra brød til retten til brød. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2011). Svar til Kaja Melsom. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2011). Sviktende argumenter. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2011). Tvilsomme menneskerettigheter. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2011). Åpent brev til Forskerforbundet. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (4)
 • Saugstad, Jens (2009). Dødshjelpens filosofiske kvaler. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2009). Misforstått bistand. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2008). Bibelens abortsyn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2008). Et kirkelig grunnlag for selvbestemt abort. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2008). Feil at kirken ser abort som mord. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2008). Free causality - just bad metaphysics?.
 • Saugstad, Jens (2008). Hva er straff?.
 • Saugstad, Jens (2008). Lokale menneskerettigheter?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Saugstad, Jens (2008). Moral og etikk, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil II. Tekster i etikk.  Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo og Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-57-7.  1.  s 1 - 2
 • Saugstad, Jens (2008). Normativ etikk, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil II. Tekster i etikk.  Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo og Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-57-7.  5.  s 41 - 44
 • Saugstad, Jens (2008). Selektivt om abort. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Saugstad, Jens (2008). "Straff - Rettferdig gjengjeldelse eller sosialt forsvar?".
 • Saugstad, Jens (2008). "Straff - Rettferdig gjengjeldelse eller sosialt forsvar?".
 • Saugstad, Jens (2007). En tendensiøs undersøkelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2007). Er dødsstraff mord?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2007). Myten om sortering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2007). Straffer som er riktige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2007). Usaklig om Downs syndrom. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens & Dimas, Panagiotis (2007). Er Richard Rorty en stor tenker?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2006). Byrde med et annerledes barn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2006). Dåvøys retorikk (om bioteknologiloven). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2006). Forvirret motstand (om bioteknologiloven). Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Saugstad, Jens (2006). Naivt om forskningsfusk. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Saugstad, Jens (2006). Skremselspropaganda (svar til Ballo, Dåvøy og Lønning). Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Saugstad, Jens (2006). Syses innbilte skråplan (om bioteknologiloven). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2005). Den biopolitiske formynderstaten. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Saugstad, Jens (2005). Politisk sensur av exphil-forelesninger?. Universitas.  ISSN 0805-1798.
 • Saugstad, Jens (2004). Kants etikk og kvinnesyn. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Saugstad, Jens (2004). Misforstått forsvar av menneskeverdet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2003). Grunnløs støtte til Regjeringens bioetikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (07.08.2003)
 • Saugstad, Jens (2003). Usaklig om befruktede egg. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (15.10.2003)
 • Saugstad, Jens (2002). Fagimperialistisk anmeldelse. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (4)
 • Saugstad, Jens (2002). Har befruktede egg sjel?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2001). Galt oppfattet om dyreetikk (svar til Tore Stubberud). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2001). Transcendental frihet: fra anstøtssten til sluttsten.
 • Saugstad, Jens (2000). Fra embryo til person: Om forskjellen i våre moralske plikter overfor fosteret i tidlige og senere faser.
 • Saugstad, Jens (2000, 01. mars). Om sorteringssamfunn, fosterdiagnostikk og abort. [Radio].  "Sånn er livet" og "Verdibørsen" : NRK radio, P2,.
 • Saugstad, Jens (1999). Antiteoretisk moralfilosofi. Anmeldelse av Knut Erik Tranøy: Det åpne sinn. Moral og etikk mot et nytt årtusen. Universitetsforlaget, 1998. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  9(1), s 47- 48
 • Saugstad, Jens (1999). Etikk i skolen.
 • Saugstad, Jens (1999, 30. januar). Intervju om røyking og moral. [Radio].  Verdibørsen : NRK radio, P2..
 • Saugstad, Jens (1998, 01. april). Forslag til retningslinjer for behandling av aborterte fostre. [Radio].  Til Debatt : NRK1..
 • Saugstad, Jens (1997). Abort: relevante moralske hensyn.
 • Saugstad, Jens (1997). Historieløst om fosteret (svar til Egil A. Wyller). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (1996, 06. oktober). Intervju om anvendt etikk og filosofi. [Radio].  PUCK : NRK TO..
 • Saugstad, Jens (1996, 17. september). Medisinsk teknologi i lys av abortproblematikken (foredrag). [Radio].  TV-AKADEMIET : NRK TO..
 • Saugstad, Jens (1995). Abort og fosterets moralske status.
 • Saugstad, Jens (1995). Eichmann var ikke kantianer (svar til Hjördis Nerheim og Lars Johan Materstvedt). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (1995). Tendensiøst om Kant (svar til Hjördis Nerheim). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (1994). Abort og fosterets moralske status.
 • Saugstad, Jens (1993, 24. februar). Abortdebatt med Kristin Clemet og Kristin Halvorsen. [Radio].  Dagsnytt 18 : NRK radio.
 • Saugstad, Jens (1993). Kirkens abortsyn kan undergrave menneskeverdet. Tidens Tegn.  ISSN 0804-2284.  1(5), s 7- 8
 • Saugstad, Jens (1990). Abortdebatten og fosterets moralske status. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (1990). Pollestads innlysende sannhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (1988). Abort og retten til liv. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (1988). Hva er et menneske?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 5. nov. 2018 12:40