Jens Saugstad

Professor i filosofi
Bilde av Jens Saugstad
English version of this page
Telefon 22856978
Mobiltelefon 90608040 (ikke for studenthenvendelser)
Rom 408 GM
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Ekstern hjemmeside

Bakgrunn

Jens Saugstad er professor i filosofi ved Universitet i Oslo. Saugstad ble dr. philos i 1994 på en avhandling om fosterets moralske status, og mag.art. i 1982 med en avhandling om Kants erkjennelsesteori. Han ble førsteamanuensis i en øremerket stilling med primæransvar for Examen philosophicum i 1997, og professor i 2001.

Faglige interesser

Selv om Saugstad er ansatt i en stilling i etikk, er han også opptatt av i teoretisk filosofi - særlig i erkjennelsesteori og bevissthetsfilosofi. Hans hovedinteresse er Kants filosofi (teoretisk og praktisk), men han arbeider også med moderne filosofi, hvor han har vært spesielt interessert i den sene Wittgenstein.

Prosjekter

  • "The categorical imperative" - artikkel under arbeid: forsøk på å utvikle en nytolkning av Kants prinsipp.
  • Flexible deontology - bokprosjekt: forsøk på å utvikle en deontologisk teori som ikke rammes av gjengse innvendinger om rigiditet. .

Undervisning

Emneord: Filosofi, Etikk, Deontologi, Anvendt etikk, Kant, Epistemologi, Bevissthetsfilosofi, Wittgenstein, Politisk filosofi
Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 5. nov. 2018 12:40