Jens Saugstad

Professor of Philosophy
Image of Jens Saugstad
Norwegian version of this page
Phone +47 22856978
Mobile phone + 47 90608040
Room 408
Available hours By appointment
Username
Visiting address Georg Morgenstierne's House

My homepage

Background

Jens Saugstad is a professor of philosophy at the University of Oslo. He received the Norwegian magister artium degree (mag. art.) in philosophy on a dissertation (in Norwegian) on Kant’s theory of knowledge in 1982. As a Fulbright fellow in 1984-85, he pursued his studies in philosophy at Columbia University. In 1994 he became a doctor of philosophy (dr. philos.) on a dissertation on the moral the moral status of fetuses – The Moral Ontology of Human Fetuses (unpublished) – in which he argues on Kantian grounds for a moderate position on the moral status of human fetuses. In 1997 he was appointed associate professor in ethics with a special responsibility for the Examen philosophical. Since 2001 he has been a full professor.

Interests

While employed in a position in ethics, Saugstad is also interested in theoretical philosophy – theory of knowledge and the philosophy of mind, in particular. His primary interest is Kant’s philosophy (theoretical and practical), and he is also interested in contemporary philosophy, in particular the later Wittgenstein.

Projects

 • “The categorical imperativeˮ – paper in progress: an attempt at developing a new interpretation of Kant’s principle.
 • Flexible deontology – book project: an attempt at developing a deontological theory that steers clear of standard charges of rigidity.

Teaching

Tags: Philosophy, Ethics, Applied ethics, The Philosophy of mind, Kant, Wittgenstein, Political philosophy, Epistemology

Publications

 • Saugstad, Jens (2009). Moral og etikk, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil II. Tekster i etikk.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-57-7.  1.  s 1 - 2
 • Saugstad, Jens (2009). Normativ etikk, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil II. Tekster i etikk.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-57-7.  5.  s 41 - 44
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2009). Immanuel Kant, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-55-3.  24.  s 269 - 294
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2008). Immanuel Kant, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie.  Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo og Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-55-3.  24.  s 275 - 300
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2006). Immanuel Kant, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie, 3. utgave.  Universitetet i Oslo.  ISBN 8291670528.  kapittel 7.  s 111 - 136
 • Saugstad, Jens (2004). Moral og etikk, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Exphil II: Tekster i etikk.  Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-49-8.  Innledning.  s 1 - 2
 • Saugstad, Jens (2004). Normativ etikk, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Exphil II: Tekster i etikk.  Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-49-8.  innledning del II.  s 39 - 42
 • Saugstad, Jens & Serck-Hanssen, Camilla (2004). Immanuel Kant, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie.  Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-46-3.  kapittel 7.  s 109 - 132
 • Saugstad, Jens (2003). Levinas-debatten: et punktum. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  38(3), s 38- 40
 • Serck-Hanssen, Camilla & Saugstad, Jens (2003). Immanuel Kant, I:  Filosofi- & vitenskapshistorie.  Unipub forlag.  ISBN 82-91670-43-9.  s 113 - 141 Show summary
 • Saugstad, Jens (2002). Gir humanismen dyrene og miljøet moralsk beskyttelse?, I: Peder Anker & Rønnow Tarjei (red.),  Miljø og menneske - kritiske innspill.  Gyldendal Norske Forlag.  ISBN 82-05-30509-9.  s 34 - 52
 • Saugstad, Jens (2002). "I think...." Kant on Self-Consciousness, In Audun Øfsti; Peter Ulrich & Truls Wyller (ed.),  Indexicality and Idealism II. The Self in Philosophical Perspective.  mentis, Paderborn.  ISBN 3-89785-194-6.  s 103 - 125
 • Saugstad, Jens (2002). Respekt og menneskeverd. Svar til Arne Johan Vetlesen. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  37(3), s 189- 204
 • Saugstad, Jens (2001). Kant versus Levinas. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  36(1-2), s 120- 127
 • Saugstad, Jens (2000). Et kantiansk syn på dyrs moralske status, I:  Dyreetikk.  Fagbokforlaget.  s 140 - 161
 • Saugstad, Jens (2000). Sensibility, Space and Public Display, In Audun Øfsti; Peter Ulrich & Truls Wyller (ed.),  Indexicality and Idealism. The Self in Philosophical Perspective.  mentis, Paderborn.  ISBN 3-89785-131-8.  s 127 - 142
 • Saugstad, Jens (1999). Ungdom, røyking og selvrespekt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  119(1), s 71- 72
 • Saugstad, Jens (1999). Vet vi hva Kant mente?. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (1/2), s 420- 443
 • Saugstad, Jens (1998). Svar til Jørgen Sandemose. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (2), s 299- 307 Show summary
 • Saugstad, Jens (1995). Abortion: The Relevance of Personhood. Zeitschrift für Philosophische Forschung.  ISSN 0044-3301.  49(4), s 571- 583
 • Saugstad, Jens (1994). Abort, I: Kjell Eyvind Johansen (red.),  Etikk - en innføring.  J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-14005-6.  s 280 - 320
 • Saugstad, Jens (1993). Hvorfor Kant?. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  11(1), s 102- 114
 • Saugstad, Jens (1992). Kant on Action and Knowledge. Kant-Studien.  ISSN 0022-8877.  83(4), s 381- 398
 • Saugstad, Jens (1992). Kants syn på fosterets og spedbarnets moralske status, I: Jon Wetlesen (red.),  Menneskeverd. Humanistiske perspektiver.  Skriftserie for HFs etikkseminar, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-91247-00-5.  s 72 - 108
 • Saugstad, Jens (1986). Praxis og filosofisk nødvendighet hos Kant. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  21(2), s 71- 91

View all works in Cristin

 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Frøland, Stig Sophus & Saugstad, Jens (2017). Malplassert toleranse (svar til rektoratet ved UiO om nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg).. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2017). Dødskysset. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 36- 37
 • Saugstad, Jens (2017). Mot velferdsmenneskerettighetene.
 • Saugstad, Jens (2017). Opphev Menneskerettighetsloven. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 48- 48
 • Saugstad, Jens & Tännsjö, Torbjörn (2017, 29. mars). Samtale med Torbjörn Tännsjö om hans selvbiografi, programleder Aase Cathrine Myrtveit. [Radio].  NRK P2 - Verdibørsen.
 • Solvang, Fredrik & Saugstad, Jens (2017, 05. oktober). Dagsnytt 18: Sak 4: Professorprotest. Om universitetsledernes nei til Regjeringens forslag om nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg ved universitetene.. [TV].  NRK P2.
 • Saugstad, Jens (2016). "Asylrett og velferdsplikter". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2016). "Den hjerteløse staten". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Saugstad, Jens (2016). "En næstekærlig stat?". Weekendavisen.  ISSN 0106-4142.
 • Saugstad, Jens (2016). "Faglig motstand?". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2016). "Håpet som brast". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2016). "Medfølelse". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens & Myrtveit, Aase Cathrine (2016, 13. februar). Verdibørsen - 2. Nestekjærlighet skal aldri begrunne politikk.. [Radio].  NRK.
 • Saugstad, Jens & Solvang, Fredrik (2016, 22. januar). Dagsnytt atten - 3. Asylpolitikk og moral. [TV].  NRK.
 • Saugstad, Jens (2015). Skal innsatte kunne stemme?, I: Rune Slagstad (red.),  Tilløp til offentlighet.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3789-9.  Et europeisk vendepunkt.  s 479 - 480
 • Saugstad, Jens (2015). Slagstads kortslutning, I: Rune Slagstad (red.),  Tilløp til offentlighet.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3789-9.  Et europeisk vendepunkt.  s 481 - 481
 • Kai, Sibbern & Saugstad, Jens (2014, 12. april). Grunnlovsfesting av menneskerettigheter II. [Radio].  NRK - Verdibørsen.
 • Saugstad, Jens (2014). Alt kan stå for fall. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Fest eller Gravøl?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Frihet og velferdsstat. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Med lov skal landet bygges?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Saugstad, Jens (2014). NRK svikter sitt samfunnsoppdrag. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Skinndemokratisk grunnlovsprosess. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2014). Snever grunnlovsjus. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Jacobsen, Joakim Birkeli & Saugstad, Jens (2013, 06. september). Taust om ny grunnlov i valgkampen.  Ukeavisen Ledelse.
 • Saugstad, Jens (2013). Konstitusjonens ånd. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2013). Perspektiver på grunnlovsforslagene om menneskerettigheter.
 • Saugstad, Jens (2013). Problematisk grunnlovsforslag. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2013). Problematisk grunnlovsjus. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2013). Undergraver velferdsstaten. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sibbern, Kai & Saugstad, Jens (2013, 24. august). Grunnlovsfesting av menneskerettigheter I. [Radio].  NRK Verdibørsen.
 • Saugstad, Jens (2012). Drap og krenkelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2012). Respekten for kvinner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2011). Fortsatt galt om Kant. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (16)
 • Saugstad, Jens (2011). Galt om Kant. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (11)
 • Saugstad, Jens (2011). Skal innsatte kunne stemme?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2011). Slagstads kortslutning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2011). Sluttreplikk: Fra brød til retten til brød. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2011). Svar til Kaja Melsom. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2011). Sviktende argumenter. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2011). Tvilsomme menneskerettigheter. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (2011). Åpent brev til Forskerforbundet. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (4)
 • Saugstad, Jens (2009). Dødshjelpens filosofiske kvaler. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2009). Misforstått bistand. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2008). Bibelens abortsyn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2008). Et kirkelig grunnlag for selvbestemt abort. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2008). Feil at kirken ser abort som mord. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2008). Free causality - just bad metaphysics?.
 • Saugstad, Jens (2008). Hva er straff?.
 • Saugstad, Jens (2008). Lokale menneskerettigheter?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Saugstad, Jens (2008). Moral og etikk, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil II. Tekster i etikk.  Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo og Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-57-7.  1.  s 1 - 2
 • Saugstad, Jens (2008). Normativ etikk, I: Arild Pedersen (red.),  Exphil II. Tekster i etikk.  Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo og Unipub forlag.  ISBN 978-82-91670-57-7.  5.  s 41 - 44
 • Saugstad, Jens (2008). Selektivt om abort. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Saugstad, Jens (2008). "Straff - Rettferdig gjengjeldelse eller sosialt forsvar?".
 • Saugstad, Jens (2008). "Straff - Rettferdig gjengjeldelse eller sosialt forsvar?".
 • Saugstad, Jens (2007). En tendensiøs undersøkelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2007). Er dødsstraff mord?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2007). Myten om sortering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2007). Straffer som er riktige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2007). Usaklig om Downs syndrom. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens & Dimas, Panagiotis (2007). Er Richard Rorty en stor tenker?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2006). Byrde med et annerledes barn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2006). Dåvøys retorikk (om bioteknologiloven). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2006). Forvirret motstand (om bioteknologiloven). Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Saugstad, Jens (2006). Naivt om forskningsfusk. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Saugstad, Jens (2006). Skremselspropaganda (svar til Ballo, Dåvøy og Lønning). Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Saugstad, Jens (2006). Syses innbilte skråplan (om bioteknologiloven). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2005). Den biopolitiske formynderstaten. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Saugstad, Jens (2005). Politisk sensur av exphil-forelesninger?. Universitas.  ISSN 0805-1798.
 • Saugstad, Jens (2004). Kants etikk og kvinnesyn. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Saugstad, Jens (2004). Misforstått forsvar av menneskeverdet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2003). Grunnløs støtte til Regjeringens bioetikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (07.08.2003)
 • Saugstad, Jens (2003). Usaklig om befruktede egg. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (15.10.2003)
 • Saugstad, Jens (2002). Fagimperialistisk anmeldelse. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (4)
 • Saugstad, Jens (2002). Har befruktede egg sjel?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2001). Galt oppfattet om dyreetikk (svar til Tore Stubberud). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (2001). Transcendental frihet: fra anstøtssten til sluttsten.
 • Saugstad, Jens (2000). Fra embryo til person: Om forskjellen i våre moralske plikter overfor fosteret i tidlige og senere faser.
 • Saugstad, Jens (2000, 01. mars). Om sorteringssamfunn, fosterdiagnostikk og abort. [Radio].  "Sånn er livet" og "Verdibørsen" : NRK radio, P2,.
 • Saugstad, Jens (1999). Antiteoretisk moralfilosofi. Anmeldelse av Knut Erik Tranøy: Det åpne sinn. Moral og etikk mot et nytt årtusen. Universitetsforlaget, 1998. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  9(1), s 47- 48
 • Saugstad, Jens (1999). Etikk i skolen.
 • Saugstad, Jens (1999, 30. januar). Intervju om røyking og moral. [Radio].  Verdibørsen : NRK radio, P2..
 • Saugstad, Jens (1998, 01. april). Forslag til retningslinjer for behandling av aborterte fostre. [Radio].  Til Debatt : NRK1..
 • Saugstad, Jens (1997). Abort: relevante moralske hensyn.
 • Saugstad, Jens (1997). Historieløst om fosteret (svar til Egil A. Wyller). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (1996, 06. oktober). Intervju om anvendt etikk og filosofi. [Radio].  PUCK : NRK TO..
 • Saugstad, Jens (1996, 17. september). Medisinsk teknologi i lys av abortproblematikken (foredrag). [Radio].  TV-AKADEMIET : NRK TO..
 • Saugstad, Jens (1995). Abort og fosterets moralske status.
 • Saugstad, Jens (1995). Eichmann var ikke kantianer (svar til Hjördis Nerheim og Lars Johan Materstvedt). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (1995). Tendensiøst om Kant (svar til Hjördis Nerheim). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Jens (1994). Abort og fosterets moralske status.
 • Saugstad, Jens (1993, 24. februar). Abortdebatt med Kristin Clemet og Kristin Halvorsen. [Radio].  Dagsnytt 18 : NRK radio.
 • Saugstad, Jens (1993). Kirkens abortsyn kan undergrave menneskeverdet. Tidens Tegn.  ISSN 0804-2284.  1(5), s 7- 8
 • Saugstad, Jens (1990). Abortdebatten og fosterets moralske status. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (1990). Pollestads innlysende sannhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (1988). Abort og retten til liv. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens (1988). Hva er et menneske?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:57 PM - Last modified Dec. 14, 2020 3:08 PM