Jan-Erik Ebbestad Hansen

Bilde av Jan-Erik Ebbestad Hansen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

 

Min undervisning er konsentrert om tidlig moderne europeisk idehistorie, norsk idehistorie og kristen mystikk.  Jeg underviser ellers i ulike innføringskurs for masterstudenter.

Jeg er dr.philos. fra UiO med en avhandling om 1500-talls mystikeren Jacob Böhme.

Jeg arbeider for tiden med en bok om Mykle-striden, forstått som en kamp mellom kulturkonsrvative og kulturradikale.

Emneord: Idehistorie, Kristen mystikk, Faust, Esoterikk

Publikasjoner

 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). Rudolf Steiner & co. Ny litteratur om Rudolf Steiner og den antroposofiske bevegelsen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 100–110.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). The Jews-Teachers of the Nazis? Anti-Semitism in Norwegian Anthroposophy. NORDEUROPAforum. ISSN 1863-639X. s. 161–216.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2014). Ludvig Holbergs kritikk av Faust. I Tjønneland, Eivind (Red.), Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-059-5. s. 64–77.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2010). Om farvene i naturen. Henrik Steffens mellom Philipp Otto Grung og Goethe. I Jager, Benedikt & Gujord, Heming (Red.), Henrik - Henrich - Heinrich. Interkulturelle perspektiver på Steffens og Wergeland. Hertervig Akademisk. ISSN 978-82-8217-011-6. s. 38–49.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2007). Fausts fordømmelse. I Hovdelien, Olav & Kristiansen, Ståle Johannes (Red.), Fra Dante til Umberto Eco. Unipub forlag. ISSN 9788274772991. s. 199–229.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2007). Diktning og sannhet: A. H. Winsnes og Mykle-saken. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 128–137.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2005). Stein Mehren som kulturfilosof, Myten og den irrasjonelle fornuft. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-18971-7. s. 439–447.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2005). Tysk mystikk i Norge. I Henningsen, Bernd; Stuhl, Frauke & Hecker-Stampehl, Jan (Red.), Norsk-tyske forbindelser gjennom hundre år. Ikke bare laks og pølser. Berliner Wissenschafts-Verlag. ISSN 3-8305-1074-8. s. 145–147.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2005). Steinerskolen i Norge. I Henningsen, Bernd; Stuhl, Frauke & Hecker-Stampehl, Jan (Red.), Norsk-tyske forbindelser gjennom hundre år. Ikke bare laks og pølser. Berliner Wissenschafts-Verlag. ISSN 3-8305-1074-8. s. 161–161.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2005). Innledende essay. I Ebbestad-Hansen, Jan-Erik (Red.), Vestens mystikk. Bokklubben. ISSN 82-525-4117-8.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2004). Det forseglede budskap. Stein Mehren og mystikken. I Karlsen, Ole (Red.), Som du holder mitt hjerte i din ømhet. Om Stein Mehrens forfatterskap. Unipub forlag. ISSN 82-7477-166-4. s. 79–96.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). From the Gypsy Girl to the Jewish Bride, On Kitsch. Kagge forlag, Oslo. ISSN 82-489-0110-6. s. 61–65.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad; Nerdrum, Odd & Tuv, Jan Ove (2000). Kitsch and Art, On Kitsch. Kagge forlag, Oslo. ISSN 82-489-0110-6. s. 25–32.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2011). Da Norge mistet dyden: Mykle-saken, ytringsfriheten og kampen om moralen. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-475-9. 291 s.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2005). Vestens Mystikk. De norske Bokklubbene. ISBN 82-525-4117-8. 408 s.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Mesterverk. Odd Nerdrums kanon. Gyldendal Norsk forlag. ISBN 82-525-4425-8. 272 s.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Norsk tro og tanke bind 3. Universitetsforlaget. ISBN 82-518-3987-4. 963 s.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Norsk tro og tanke 1940-2000. Universitetsforlaget. ISBN 82-518-3987-4.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad & Møller, Kari (2001). Kjønn og androgynitet. Gyldendal Fakta. ISBN 82-05-27640-4. 239 s.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Mysteriets time. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-27817-2. 248 s.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Simone, Weil, Tyngden og nåden. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-27662-5.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Zen. Lyden av en hånd. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-27661-7.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2016). Ren i tanker, ord og gjerning. Espen Schaanning, Barneridderne. Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). Historien om historien. Erling sandmo. Tid for historie. En bok om historiske spørsmål. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). Odd Nansen-nasjonens samvittighet. Anne Ellingsen, Odd Nansen. Arvtageren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). I betzy Kjelsbergs ånd. Frid Ingulstad, Betzy. Fortellingen om en norsk foregangskvinne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). En norsk familiesaga. Mona Levin, Mors historie. En familiesaga. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). Sand i kjønnsmaskineriet. Kristin Fridtun, Kjønn og ukjønn. Ordhistoriske essays. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). Maleren som møtte dikteren. Sigrun Slapgard, Maleren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). Fortellinger ved avgrunnen. Antony Beevor, Ardennene 1944. Hitlers siste sjansespill. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). Dum, sta og kåt. Jutta Person:Esel et portrett. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2013). Innledende essay. I Hansen, Jan- Erik Ebbestad (Red.), Vår tids kulturhistorie I. Renessanse og reformasjon. Bokklubbens kulturbibliotek. ISSN 978-82-525-8173-7.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2013). Vår tids kulturhistorie I. Renessanse og reformasjon. Bokklubbens kulturbibliotek. ISSN 978-82-525-8173-7.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2013). Rudolf Steiner. I Godal, Anne Marit (Red.), Store norske leksikon (snl.no). Store norske leksikon AS.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2013). Frihet og nødvendighet. F.W.J. Schellings frihetsfilosofi, Om menneskets frihet. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-35423-6. s. 7–47.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2012). The price of Dilettantism. Between passion and professionalism. Dilettante culture in Scandinavian art and science. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 91(3), s. 457–462.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2012). Folkets boligbygger. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2012). Sonjas offisielle selvportrett. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2012). Vesentlig om Vestens esoterisme. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2012). Marie-Theres Federhofer og Hanna Hodacs (red., Til dilletantismens pris. Mellom pasjon og profesjonalisme. Dilletantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap. Trondheim: Tapir 2011. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 91(3), s. 457–462.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2011). Et forsvar for umoralen. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2011). Da Norge mistet dyden.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2011). Kryptisk om modernisering. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2011). Frihetens øyeblikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2011). En filosof for folket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2011). En gave fra Sverige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2009). "Der stunder grufulle tider". Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 20–21.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2009). Ser idehistorisk på 1900-tallets største kulturkamp. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. s. 18–19.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2007). En skjønnmalt historie. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 20–22.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). "Samling om Sokrates". Utdanning. ISSN 1502-9778.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). "Hva med humanismen". Utdanning. ISSN 1502-9778.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). "Undring, utdanelse, refleksjon". Utdanning. ISSN 1502-9778.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). Quislings universisme. [TV]. Oslo.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). Filosofen Quisling. [Radio]. Oslo.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). O.A.Thommesens Hermafroditt. [Radio]. Oslo.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). Myklesaken.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). Myklesaken.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). Faust in Norwegen.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). Kjønn i endring.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2004). Maleren Odd Nerdrum.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2004). Religiøst liv i idéhistorisk perspektiv � kilder og metoder.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2003). Stin Mehrens oppgjør med postmodernismen.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2003). Det tredje kjønn Androgyniteten i et kulturhistorisk perspektiv.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2003). Okkulte bevegelser i moderniteten.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2003). Amoderne,antimoderne,alternativt moderne. Spiritualistiske ideer i moderniteten.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2003). Stein Mehren og mystikken.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Kjønn og androgynitet. Hovedtrekk fra androgynitetsideens historie.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Kristen mystikk.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Fallet til frihet. Syndefallsmyten i europeisk Faust-diktning.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Romantikken. Grunnleggende ideer i den tyske romantikken.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Et kjønn til takk! Trekk fra androgynitetens historie.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Kjønn og androgynitet.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Kristen mystikk.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Trubadurer og kjettere i Languedoc.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Odd Nerdrums Malerier.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Det tredje kjønn.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Kjønn og androgynitet.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Det tredje kjønn.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Nyere norsk idehistorie.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Kjønn og androgynitet.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Sjelens reise innover. Om mystikk og mystikere.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Individets fremvekst i renessansen.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Norsk tro og tanke. [Radio]. Søndagsavisen : NRK.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Tvekjønnet. [Radio]. NRK Sånn er livet.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Kjønn og androgynitet. [Radio]. Østlandssendingen : NRK.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Flere kjønn? [Radio]. Verdibørsen : NRK.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Magi i popkulturen. [Radio]. NRK Kulturbeite.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Selvets oppløsning og forvandling.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Mystikk og galskap.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Kristen mystikk.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Religiøs mystikk.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Den levende kjærlighets flamme. Om religiøs erfaring i historisk perspektiv.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). En kitschmaler og hans elever.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Fra sigøynerpiken til jødebruden.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad; Nerdrum, Odd & Ove Tuv, Jan (2000). Kitsch and Art. ARTnews. ISSN 0004-3273. 99(4).
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Den levende kjærlighets flamme. [Radio]. NRK : Kritikertorget.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Religiøs mystikk. [Radio]. NRK : Søndagsposten.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Ad fontes-serien. [Radio]. NRK : P2.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Ad Fontes-serien. [Radio]. ACEM-radio : ACEM.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Kristen mystikk. [Radio]. ACEM-radio : ACEM.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 2. apr. 2020 15:08