Jan-Erik Ebbestad Hansen

Image of Jan-Erik Ebbestad Hansen
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo
Tags: History of ideas

Publications

 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). Rudolf Steiner & co. Ny litteratur om Rudolf Steiner og den antroposofiske bevegelsen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. p. 100–110.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). The Jews-Teachers of the Nazis? Anti-Semitism in Norwegian Anthroposophy. NORDEUROPAforum. ISSN 1863-639X. p. 161–216.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2014). Ludvig Holbergs kritikk av Faust. In Tjønneland, Eivind (Eds.), Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-059-5. p. 64–77.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2010). Om farvene i naturen. Henrik Steffens mellom Philipp Otto Grung og Goethe. In Jager, Benedikt & Gujord, Heming (Ed.), Henrik - Henrich - Heinrich. Interkulturelle perspektiver på Steffens og Wergeland. Hertervig Akademisk. ISSN 978-82-8217-011-6. p. 38–49.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2007). Fausts fordømmelse. In Hovdelien, Olav & Kristiansen, Ståle Johannes (Ed.), Fra Dante til Umberto Eco. Unipub forlag. ISSN 9788274772991. p. 199–229.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2007). Diktning og sannhet: A. H. Winsnes og Mykle-saken. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. p. 128–137.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2005). Stein Mehren som kulturfilosof, Myten og den irrasjonelle fornuft. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-18971-7. p. 439–447.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2005). Tysk mystikk i Norge. In Henningsen, Bernd; Stuhl, Frauke & Hecker-Stampehl, Jan (Ed.), Norsk-tyske forbindelser gjennom hundre år. Ikke bare laks og pølser. Berliner Wissenschafts-Verlag. ISSN 3-8305-1074-8. p. 145–147.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2005). Steinerskolen i Norge. In Henningsen, Bernd; Stuhl, Frauke & Hecker-Stampehl, Jan (Ed.), Norsk-tyske forbindelser gjennom hundre år. Ikke bare laks og pølser. Berliner Wissenschafts-Verlag. ISSN 3-8305-1074-8. p. 161–161.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2005). Innledende essay. In Ebbestad-Hansen, Jan-Erik (Eds.), Vestens mystikk. Bokklubben. ISSN 82-525-4117-8.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2004). Det forseglede budskap. Stein Mehren og mystikken. In Karlsen, Ole (Eds.), Som du holder mitt hjerte i din ømhet. Om Stein Mehrens forfatterskap. Unipub forlag. ISSN 82-7477-166-4. p. 79–96.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). From the Gypsy Girl to the Jewish Bride, On Kitsch. Kagge forlag, Oslo. ISSN 82-489-0110-6. p. 61–65.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad; Nerdrum, Odd & Tuv, Jan Ove (2000). Kitsch and Art, On Kitsch. Kagge forlag, Oslo. ISSN 82-489-0110-6. p. 25–32.

View all works in Cristin

 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2011). Da Norge mistet dyden: Mykle-saken, ytringsfriheten og kampen om moralen. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-475-9. 291 p.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2005). Vestens Mystikk. De norske Bokklubbene. ISBN 82-525-4117-8. 408 p.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Mesterverk. Odd Nerdrums kanon. Gyldendal Norsk forlag. ISBN 82-525-4425-8. 272 p.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Norsk tro og tanke bind 3. Universitetsforlaget. ISBN 82-518-3987-4. 963 p.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Norsk tro og tanke 1940-2000. Universitetsforlaget. ISBN 82-518-3987-4.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad & Møller, Kari (2001). Kjønn og androgynitet. Gyldendal Fakta. ISBN 82-05-27640-4. 239 p.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Mysteriets time. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-27817-2. 248 p.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Simone, Weil, Tyngden og nåden. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-27662-5.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Zen. Lyden av en hånd. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-27661-7.

View all works in Cristin

 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2016). Ren i tanker, ord og gjerning. Espen Schaanning, Barneridderne. Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). Historien om historien. Erling sandmo. Tid for historie. En bok om historiske spørsmål. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). Odd Nansen-nasjonens samvittighet. Anne Ellingsen, Odd Nansen. Arvtageren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). I betzy Kjelsbergs ånd. Frid Ingulstad, Betzy. Fortellingen om en norsk foregangskvinne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). En norsk familiesaga. Mona Levin, Mors historie. En familiesaga. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). Sand i kjønnsmaskineriet. Kristin Fridtun, Kjønn og ukjønn. Ordhistoriske essays. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). Maleren som møtte dikteren. Sigrun Slapgard, Maleren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). Fortellinger ved avgrunnen. Antony Beevor, Ardennene 1944. Hitlers siste sjansespill. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). Dum, sta og kåt. Jutta Person:Esel et portrett. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2013). Innledende essay. In Hansen, Jan- Erik Ebbestad (Eds.), Vår tids kulturhistorie I. Renessanse og reformasjon. Bokklubbens kulturbibliotek. ISSN 978-82-525-8173-7.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2013). Vår tids kulturhistorie I. Renessanse og reformasjon. Bokklubbens kulturbibliotek. ISSN 978-82-525-8173-7.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2013). Rudolf Steiner. In Godal, Anne Marit (Eds.), Store norske leksikon (snl.no). Store norske leksikon AS.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2013). Frihet og nødvendighet. F.W.J. Schellings frihetsfilosofi, Om menneskets frihet. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-35423-6. p. 7–47.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2012). The price of Dilettantism. Between passion and professionalism. Dilettante culture in Scandinavian art and science. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 91(3), p. 457–462.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2012). Folkets boligbygger. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2012). Sonjas offisielle selvportrett. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2012). Vesentlig om Vestens esoterisme. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2012). Marie-Theres Federhofer og Hanna Hodacs (red., Til dilletantismens pris. Mellom pasjon og profesjonalisme. Dilletantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap. Trondheim: Tapir 2011. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 91(3), p. 457–462.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2011). Et forsvar for umoralen. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2011). Da Norge mistet dyden.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2011). Kryptisk om modernisering. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2011). Frihetens øyeblikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2011). En filosof for folket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2011). En gave fra Sverige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2009). "Der stunder grufulle tider". Morgenbladet. ISSN 0805-3847. p. 20–21.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2009). Ser idehistorisk på 1900-tallets største kulturkamp. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. p. 18–19.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2007). En skjønnmalt historie. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. p. 20–22.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). "Samling om Sokrates". Utdanning. ISSN 1502-9778.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). "Hva med humanismen". Utdanning. ISSN 1502-9778.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). "Undring, utdanelse, refleksjon". Utdanning. ISSN 1502-9778.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). Quislings universisme. [TV]. Oslo.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). Filosofen Quisling. [Radio]. Oslo.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). O.A.Thommesens Hermafroditt. [Radio]. Oslo.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). Myklesaken.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). Myklesaken.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). Faust in Norwegen.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). Kjønn i endring.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2004). Maleren Odd Nerdrum.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2004). Religiøst liv i idéhistorisk perspektiv � kilder og metoder.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2003). Stin Mehrens oppgjør med postmodernismen.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2003). Det tredje kjønn Androgyniteten i et kulturhistorisk perspektiv.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2003). Okkulte bevegelser i moderniteten.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2003). Amoderne,antimoderne,alternativt moderne. Spiritualistiske ideer i moderniteten.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2003). Stein Mehren og mystikken.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Kjønn og androgynitet. Hovedtrekk fra androgynitetsideens historie.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Kristen mystikk.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Fallet til frihet. Syndefallsmyten i europeisk Faust-diktning.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Romantikken. Grunnleggende ideer i den tyske romantikken.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Et kjønn til takk! Trekk fra androgynitetens historie.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Kjønn og androgynitet.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Kristen mystikk.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Trubadurer og kjettere i Languedoc.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Odd Nerdrums Malerier.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Det tredje kjønn.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Kjønn og androgynitet.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Det tredje kjønn.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Nyere norsk idehistorie.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Kjønn og androgynitet.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Sjelens reise innover. Om mystikk og mystikere.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Individets fremvekst i renessansen.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Norsk tro og tanke. [Radio]. Søndagsavisen : NRK.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Tvekjønnet. [Radio]. NRK Sånn er livet.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Kjønn og androgynitet. [Radio]. Østlandssendingen : NRK.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Flere kjønn? [Radio]. Verdibørsen : NRK.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Magi i popkulturen. [Radio]. NRK Kulturbeite.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Selvets oppløsning og forvandling.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Mystikk og galskap.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Kristen mystikk.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Religiøs mystikk.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Den levende kjærlighets flamme. Om religiøs erfaring i historisk perspektiv.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). En kitschmaler og hans elever.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Fra sigøynerpiken til jødebruden.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad; Nerdrum, Odd & Ove Tuv, Jan (2000). Kitsch and Art. ARTnews. ISSN 0004-3273. 99(4).
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Den levende kjærlighets flamme. [Radio]. NRK : Kritikertorget.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Religiøs mystikk. [Radio]. NRK : Søndagsposten.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Ad fontes-serien. [Radio]. NRK : P2.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Ad Fontes-serien. [Radio]. ACEM-radio : ACEM.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Kristen mystikk. [Radio]. ACEM-radio : ACEM.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:57 PM - Last modified Apr. 2, 2020 3:09 PM