Jan-Erik Ebbestad Hansen

Image of Jan-Erik Ebbestad Hansen
Norwegian version of this page
Phone +47 22856056
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO
Tags: History of ideas

Publications

 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). Rudolf Steiner & co. Ny litteratur om Rudolf Steiner og den antroposofiske bevegelsen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 100- 110
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). The Jews-Teachers of the Nazis? Anti-Semitism in Norwegian Anthroposophy. NORDEUROPAforum.  ISSN 1863-639X.  s 161- 216 Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2014). Ludvig Holbergs kritikk av Faust, I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  1:3.  s 64 - 77
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2010). Om farvene i naturen. Henrik Steffens mellom Philipp Otto Grung og Goethe, I: Benedikt Jager & Heming Gujord (red.),  Henrik-Henrich-Heinrich: Interkulturelle perpektiver på Steffens og Wergeland.  Hertervig Akademisk.  ISBN 978-82-8217-011-6.  Kapittel.  s 38 - 49
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2007). Diktning og sannhet: A. H. Winsnes og Mykle-saken. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2-3), s 128- 137
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2007). Fausts fordømmelse, I: Olav Hovdelien & Ståle Johannes Kristiansen (red.),  Fra Dante til Umberto Eco.  Unipub forlag.  ISBN 9788274772991.  Kapittel.  s 199 - 229
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2005). Innledende essay, I: Jan-Erik Ebbestad-Hansen (red.),  Vestens mystikk.  Bokklubben.  ISBN 82-525-4117-8.  Kapittel.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2005). Stein Mehren som kulturfilosof, I:  Myten og den irrasjonelle fornuft.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-18971-7.  kapittel.  s 439 - 447
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2005). Steinerskolen i Norge, I: Bernd Henningsen; Frauke Stuhl & Jan Hecker-Stampehl (red.),  Norsk-tyske forbindelser gjennom hundre år. Ikke bare laks og pølser.  Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 3-8305-1074-8.  Kapittel.  s 161 - 161
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2005). Tysk mystikk i Norge, I: Bernd Henningsen; Frauke Stuhl & Jan Hecker-Stampehl (red.),  Norsk-tyske forbindelser gjennom hundre år. Ikke bare laks og pølser.  Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 3-8305-1074-8.  Kapittel.  s 145 - 147
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2004). Det forseglede budskap. Stein Mehren og mystikken, I: Ole Karlsen (red.),  Som du holder mitt hjerte i din ømhet. Om Stein Mehrens forfatterskap.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-166-4.  Kapittel.  s 79 - 96
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). From the Gypsy Girl to the Jewish Bride, In  On Kitsch.  Kagge forlag, Oslo.  ISBN 82-489-0110-6.  s 61 - 65 Show summary

View all works in Cristin

 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2011). Da Norge mistet dyden: Mykle-saken, ytringsfriheten og kampen om moralen. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-475-9.  291 s.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (red.) (2005). Vestens Mystikk. De norske Bokklubbene.  ISBN 82-525-4117-8.  408 s.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Mesterverk. Odd Nerdrums kanon. Gyldendal Norsk forlag.  ISBN 82-525-4425-8.  272 s. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Mysteriets time. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-27817-2.  248 s. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (red.) (2001). Norsk tro og tanke 1940-2000. Universitetsforlaget.  ISBN 82-518-3987-4.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Norsk tro og tanke bind 3. Universitetsforlaget.  ISBN 82-518-3987-4.  963 s. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Simone, Weil, Tyngden og nåden. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-27662-5. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Zen. Lyden av en hånd. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-27661-7. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad & Møller, Kari (2001). Kjønn og androgynitet. Gyldendal Fakta.  ISBN 82-05-27640-4.  239 s. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). C.G. Jung, Symbolene og det ubevisste. Gyldendal norsk forlag.  ISBN 82-05-27106-2.  194 s. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (red.) (2000). Den levende kjærlighets flamme. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-26505-4.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Den levende kjærlighets flamme. Kristen mystikk fra Augustin til vår tid. Gyldendal Norsk forlag.  ISBN 82-05-26505-4.  249 s. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Den tibetanske dødeboken. Gyldendal Norsk forlag.  ISBN 82-05-27105-4.  136 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2016). Ren i tanker, ord og gjerning. Espen Schaanning, Barneridderne. Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). Dum, sta og kåt. Jutta Person:Esel et portrett. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). En norsk familiesaga. Mona Levin, Mors historie. En familiesaga.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). Fortellinger ved avgrunnen. Antony Beevor, Ardennene 1944. Hitlers siste sjansespill. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). Historien om historien. Erling sandmo. Tid for historie. En bok om historiske spørsmål.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). I betzy Kjelsbergs ånd. Frid Ingulstad, Betzy. Fortellingen om en norsk foregangskvinne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). Maleren som møtte dikteren. Sigrun Slapgard, Maleren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). Odd Nansen-nasjonens samvittighet. Anne Ellingsen, Odd Nansen. Arvtageren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2015). Sand i kjønnsmaskineriet. Kristin Fridtun, Kjønn og ukjønn. Ordhistoriske essays. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2013). Frihet og nødvendighet. F.W.J. Schellings frihetsfilosofi, I:  Om menneskets frihet.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-35423-6.  Innledning.  s 7 - 47
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2013). Innledende essay, I: Jan- Erik Ebbestad Hansen (red.),  Vår tids kulturhistorie I. Renessanse og reformasjon.  Bokklubbens kulturbibliotek.  ISBN 978-82-525-8173-7.  Innledende essay.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2013). Rudolf Steiner, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (red.) (2013). Vår tids kulturhistorie I. Renessanse og reformasjon.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2012). Folkets boligbygger. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2012). Marie-Theres Federhofer og Hanna Hodacs (red., Til dilletantismens pris. Mellom pasjon og profesjonalisme. Dilletantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap. Trondheim: Tapir 2011. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  91(3), s 457- 462
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2012). Sonjas offisielle selvportrett. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2012). The price of Dilettantism. Between passion and professionalism. Dilettante culture in Scandinavian art and science. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  91(3), s 457- 462
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2012). Vesentlig om Vestens esoterisme. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2011). Da Norge mistet dyden. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2011). En filosof for folket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2011). En gave fra Sverige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2011). Et forsvar for umoralen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2011). Frihetens øyeblikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2011). Kryptisk om modernisering. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2009). "Der stunder grufulle tider". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 20- 21 Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2009). Ser idehistorisk på 1900-tallets største kulturkamp. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (4), s 18- 19
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2007). En skjønnmalt historie. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 20- 22
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). Faust in Norwegen.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006, 20. oktober). Filosofen Quisling. [Radio].  Oslo.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). "Hva med humanismen". Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (12), s 43
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). Kjønn i endring.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). Myklesaken.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). Myklesaken.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006, 10. oktober). O.A.Thommesens Hermafroditt. [Radio].  Oslo.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006, 19. oktober). Quislings universisme. [TV].  Oslo.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). "Samling om Sokrates". Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (12), s 41
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2006). "Undring, utdanelse, refleksjon". Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (11), s 38
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2004). Maleren Odd Nerdrum.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2004). Religiøst liv i idéhistorisk perspektiv � kilder og metoder.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2003). Amoderne,antimoderne,alternativt moderne. Spiritualistiske ideer i moderniteten. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2003). Det tredje kjønn Androgyniteten i et kulturhistorisk perspektiv.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2003). Okkulte bevegelser i moderniteten.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2003). Stein Mehren og mystikken.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2003). Stin Mehrens oppgjør med postmodernismen.
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Et kjønn til takk! Trekk fra androgynitetens historie. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Fallet til frihet. Syndefallsmyten i europeisk Faust-diktning. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Kjønn og androgynitet. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Kjønn og androgynitet. Hovedtrekk fra androgynitetsideens historie. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Kristen mystikk. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Kristen mystikk. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Romantikken. Grunnleggende ideer i den tyske romantikken. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2002). Trubadurer og kjettere i Languedoc. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Det tredje kjønn. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Det tredje kjønn. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001, 01. oktober). Flere kjønn?. [Radio].  Verdibørsen : NRK. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Individets fremvekst i renessansen. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001, 01. oktober). Kjønn og androgynitet. [Radio].  Østlandssendingen : NRK. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Kjønn og androgynitet. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Kjønn og androgynitet. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001, 01. oktober). Magi i popkulturen. [Radio].  NRK Kulturbeite. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001, 01. januar). Norsk tro og tanke. [Radio].  Søndagsavisen : NRK. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Nyere norsk idehistorie. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Odd Nerdrums Malerier. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001). Sjelens reise innover. Om mystikk og mystikere. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2001, 01. oktober). Tvekjønnet. [Radio].  NRK Sånn er livet. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000, 01. juni). Ad Fontes-serien. [Radio].  ACEM-radio : ACEM. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000, 01. juni). Ad fontes-serien. [Radio].  NRK : P2. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000, 01. juni). Den levende kjærlighets flamme. [Radio].  NRK : Kritikertorget. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Den levende kjærlighets flamme. Om religiøs erfaring i historisk perspektiv. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). En kitschmaler og hans elever. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Fra sigøynerpiken til jødebruden. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Hovedtrekk i norsk idéhistorie med særlig henblikk på litterære ideer. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000, 01. desember). Kristen mystikk. [Radio].  ACEM-radio : ACEM. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Kristen mystikk. Show summary
 • Hansen, Jan- Erik Ebbestad (2000). Mystikk og galskap. Show summary

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:57 PM - Last modified Apr. 2, 2020 3:09 PM