Vibeke Roggen

Førsteamanuensis (emerita)
Bilde av Vibeke Roggen
English version of this page
Rom 546
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus

Faglige interesser

 • nylatin
 • tekstkritikk
 • latinsk grammatikk
 • Catull
 • Petrarca
 • klassiske språk i skolen
 • formidling av klassiske språk og antikkens kultur til allmennheten

Bakgrunn

Doktorgrad 2001 på avhandlingen Intellectual play - word and picture: A study of Nils Thomassøn's Latin rebus book Cestus sapphicus. With edition, translation and a corpus of sources, (Publisert 2002).

Verv

 • Leder av Nasjonalt fagråd for gresk og latin, 2007–2011
 • Leder av UiOs samarbeidsprosjekt med Azerbaijan University of Languages, Baku, 2008–2013

NRK Radio - Den lille latinskolen

Bak denne lenken finner du 24 'latintimer' i Den lille latinskolen – fast programpost i Språkteigen på NRK P2 i perioden 2018–20. For hva betyr de egentlig, alle de ordene vi har lånt fra latin og for den saks skyld også gresk? 'Transportere' betyr å bære over til den andre siden (av en elv?), 'skole' betyr fritid, 'mobb' er en bevegelig folkemengde som en demagog kan lede på ville veier. Temaer er alt fra utdanning til grammatikk, fra seksualliv til militærvesen.

Emneord: Klassiske språk, Latin, Gresk

Publikasjoner

 • V. Roggen og Hilde Sejersted: Litt latin, Oslo: Pax 2017, 358 s.
 • V. Roggen, Egil Kraggerud, Bjørg Tosterud: Latinsk ordbok: latin-norsk ordbok, 996 s., Oslo: Cappelen Damm 2015. En norsk latinordbok for det 21. århundre. 996 s.
 • V. Roggen (ed.): Thor Heyerdahl and Azerbaijan: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia?, Oslo: Novus 2014. Bidrag av forskere fra Aserbajdsjan, USA, Russland og Norge. 399 s.
 • V. Roggen: Jo visst kan du gresk og latin!, Pax 2012. Litt revidert pocketutgave av bok først utgitt 2010. Innkjøpt av Kulturrådet. 244 s.
 • Intellectual play – word and picture. A study of Nils Thomassøn's Latin rebus book Cestus sapphicus. With edition, translation and a corpus of sources, 2 bind. (= Acta humaniora 98), Oslo: Unipub, 2002. Redigert, publisert versjon av doktoravhandlingen.
 • Roggen, Vibeke (2018). Quomodo utopiæ vox vel notio facta, quomodo genus litterarum utopiense natum sit. Melissa. ISSN 0775-0366. 207, s. 2–5.
 • Roggen, Vibeke (2017). “All good Norwegians, who are my dear compatriots”: Voices on ‘Norway’ and ‘the Norwegian’ in ‘the Danish epoch’. (Pré)publications. ISSN 1604-5394. Fulltekst i vitenarkiv
 • Roggen, Vibeke (2014). Expanding the field of classical philology: International words. I Aspaas, Per Pippin; Albert, Sigrides & Nilsen, Fredrik (Red.), Rara avis in Ultima Thule: Libellus festivus Sunnivae des Bouvrie dedicatus / Festschrift for Synnøve des Bouvrie. Septentrio Academic Publishing. ISSN 978-82-8244-125-4. s. 321–328. doi: 10.7557/13.3166.
 • Roggen, Vibeke (2014). Heyerdahl's linguistic arguments. I Roggen, Vibeke (Red.), Thor Heyerdahl's Search for Odin: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia?. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-738-1. s. 325–334.
 • Roggen, Vibeke (2014). Between Snorri and Heyerdahl: The Odin theory around 1700. I Roggen, Vibeke (Red.), Thor Heyerdahl's Search for Odin: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia?. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-738-1. s. 165–181.
 • Roggen, Vibeke (2008). The Art of Composing a Title Page: An Example from Norway. I Bjørnstad, Hall (Red.), Borrowed Feathers. Plagiarism and the Limits of Imitation in Early Modern Europe. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-333-2. s. 123–134.
 • Roggen, Vibeke (2008). Bilder fra matematikkens historie. I Jørgensen, Sissel Redse & Newth, Eirik (Red.), Matematikk med din glede. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-38050-9. s. 169–176.
 • Roggen, Vibeke (2008). A Protean text: Utopia in Latin, 1516-1631. I Cave, Terence (Red.), Thomas More's Utopia in Early Modern Europe. Paratexts and Contexts. Manchester University Press. ISSN 978-0-7190-7730-2. s. 14–31.
 • Roggen, Vibeke (2008). The effects of genre on the value of words: didactic poetry versus satire. Classical Quarterly. ISSN 0009-8388. 58(2), s. 547–564.
 • Roggen, Vibeke (2007). Biology and Theology in Franzius' Historia animalium sacra (1612). I Enenkel, Karl A.E. & Smith, Paul J. (Red.), Early Modern Zoology: The Construction of Animals in Science, Literature and the Visual Arts. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004131880. s. 121–146.
 • Roggen, Vibeke (2007). Anmeldelse av Warren S. Smith (ed.), Satiric Advice on Women and Marriage: from Plautus to Chaucer. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2005. Pp. xiv, 295. ISBN 0-472-11426-3. Bryn Mawr Classical Review (BMCR). ISSN 1055-7660. 04(41).
 • Roggen, Vibeke (2006). The Development of a Protestant Latin Bible. I Schnur, Rhoda & Tucker, George Hugo (Red.), Acta Conventus Neo-Latini Bonnensis. Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies. ISSN 978-0866983600. s. 687–696.
 • Roggen, Vibeke (2006). Catulls spurvedikt. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 76–84.
 • Roggen, Vibeke (2006). De Latinitate lusoria in Norvegia 350 annos abhinc invenienda. Vox Latina. ISSN 0172-5300. 42(163), s. 2–8.
 • Roggen, Vibeke (2006). Old Norse saga versus Neo-Latin history writing: Some aspects of the style in Torfæus' Historia Rerum Norvegicarum. Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies. ISSN 0774-2908. 55, s. 183–194.
 • Roggen, Vibeke (2005). To Be or Not to Be Scyttian: Aspects of Early Modern Herodotus Reception. I Haug, Dag & Welo, Eirik (Red.), Haptacahaptaitis � Festschrift for Fridrik Thordarson on the occasion of his 77th birthday. Novus Forlag. ISSN 82-7099-403-0. s. 205–218.
 • Roggen, Vibeke (2005). En praktbok fra norsk 1600-tall. Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekväsen. ISSN 0029-148X. 86:2002, s. 3–14.
 • Roggen, Vibeke & Sejersted, Hilde (2004). Latin i Norge, Latin: kulturen, historien, språket. Pax Forlag. ISSN 82-530-2612-9. s. 146–153.
 • Roggen, Vibeke & Sejersted, Hilde (2004). Lesetips, Latin: kulturen, historien, språket. Pax Forlag. ISSN 82-530-2612-9. s. 191–199.
 • Roggen, Vibeke (2004). Sub fabularum involucris: Tormod Torfæus som kritisk historiker, Kunnskap og kunnskapsformidling på 1700-tallet. Norsk selskap for 1700-tallsstudier. ISSN 82-997000-0-0. s. 93–103.
 • Roggen, Vibeke (2003). Entertainment and Learning in the Neo-Latin Rebuses by the Seventeenth-Century Norwegian Nils Thomassøn. I Charlet, Jean Louis (Red.), Acta Conventus Neo-Latini Cantabrigiensis. Proceedings of the Eleventh International Congress of Neo-Latin Studies, Cambridge 30 July�5 August 2000. Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies. s. 463–472.
 • Roggen, Vibeke (2003). A reading of Nils Thomasson's rebus poem in his Neo-Latin work on marriage, Cestus Sapphicus, Christiania 1661, Erudition and Eloquence. The Use of Latin in the Countries of the Baltic Sea (1500�1800). Acts of a colloquium held in Tartu, 23�26 August, 1999. Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ. ISSN 951-41-0924-4. s. 86–97.
 • Roggen, Vibeke (2002). Cicero's view of his own role in the transmission of Greek philosophy and culture to Rome, The Intangible Heritage of the Mediterranean. Transmission, Adaptation and Innovation. Unipubforlag & Department of Culture Studies, UiO. ISSN 82-7477-121-4. s. 63–73.
 • Roggen, Vibeke (2002). Nils Thomassøns bruk av logikken i Cestus sapphicus, Christiania 1661, Mimesis förvandlingar: Tradition och förnyelse i renässansens och barockens litteratur. Atlantis. ISSN 91-7486-569-2. s. 231–246.
 • Roggen, Vibeke & Wiull, Hans Olaf (2001). Noen ord om setningsbygning. I Wiull, Hans Olaf (Red.), Språket ¿ et puslespill. Almater, Oslo. ISSN 82-7858-032-4. s. 5–8.
 • Roggen, Vibeke (1994). En Toten-prest og hans verk. Nils Thomassøn og hans bok Cestus sapphicus, 1661. I Bjørhovde, Vigdis (Red.), Totn. Toten historielag, Lena. ISSN 82-90002-80-7. s. 14–22.

Se alle arbeider i Cristin

 • Roggen, Vibeke (2022). Latinsk grammatikk. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-47325-9. 900 s.
 • Roggen, Vibeke & Sejersted, Hilde (2017). Litt latin. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3956-5. 358 s.
 • Langangen, Anders; Roggen, Vibeke; Sejersted, Hilde; Haakensen, Tore; Aasbo, Arild & Aas, Einar Adolf (2016). Oslo katedralskoles historie 1153–1800: Skolen og tiden. Oslo katedralskole. ISBN 978-82-992654-7-8. 480 s.
 • Roggen, Vibeke; Kraggerud, Egil & Tosterud, Bjørg (2015). Latinsk ordbok: latin-norsk. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-42323-0. 996 s.
 • Roggen, Vibeke (2014). Thor Heyerdahl's Search for Odin: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia? Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-738-1. 399 s.
 • Roggen, Vibeke (2010). Jo visst kan du gresk og latin! Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3275-7. 244 s.
 • Roggen, Vibeke; Ravnå, Per-Bjarne; Thorsen, Thea Selliaas & Sande, Siri (2010). Antikkens kultur. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-33743-7. 248 s.
 • Roggen, Vibeke (2002). Intellectual play - word and picture. A study of Nils Thomassøn's Latin rebus book Cestus sapphicus. Unipub forlag. ISBN 82-7477-105-2. 715 s.
 • Roggen, Vibeke; Johannesson, Hans-Erik; Helander, Hans & Ström, Annika (2002). Mimesis förvandlingar: Tradition och förnyelse i renässansens och barockens litteratur. Atlantis. ISBN 91-7486-569-2. 399 s.
 • Roggen, Vibeke & Tosterud, Bjørg (1997). OMNIBVS 2 Tekstbok. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-32224-7. 2(1). 128 s.
 • Roggen, Vibeke & Tosterud, Bjørg (1997). OMNIBVS 2 Studiebok. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-32225-5. 155 s.
 • Roggen, Vibeke & Tosterud, Bjørg (1997). OMNIBVS 2 Oversettelser og oppgaveløsninger. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-32281-6. 2(3). 101 s.
 • Roggen, Vibeke & Rian, Bjørgulv (1997). OMNIBVS 2 Studieveiledning og innsendingsoppgaver. NKS Fjernundervisning. 27 s.
 • Roggen, Vibeke (1996). OMNIBVS 1 Arbeidsbok. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-32202-6. 224 s.
 • Roggen, Vibeke; Hesse, Rolf & Haastrup, Gudrun (1996). OMNIBVS 1 tekstbok. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-32201-8. 112 s.
 • Roggen, Vibeke (1996). OMNIBVS 1. Oversettelse av latinske tekster og forslag til oppgaveløsninger. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-32268-9. 39 s.
 • Roggen, Vibeke & Neegaard, Anne Karine (1996). OMNIBVS 1 Studieveiledning. NKS Fjernundervisning. 24 s.
 • Roggen, Vibeke; Hartenstein, Tilman & Weidemann, Einar (1995). LINGVA LATINA OMNIBVS - latin for alle. NRK Undervisningsradioen. 96 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Roggen, Vibeke (2021). Latin: mobilis.
 • Roggen, Vibeke (2019). Tormod Torfæus: Den lærde historikeren på Karmøy.
 • Roggen, Vibeke (2019). Gaudeamus igitur – uegnet til akademisk bruk? Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 128–133.
 • Roggen, Vibeke (2018). Christopher S. Celenza, Petrarch: Everywhere a Wanderer. London: Reaktion Books, 2017. Bryn Mawr Classical Review (BMCR). ISSN 1055-7660. 12.06.
 • Roggen, Vibeke (2017). Peregrinationes in mundos alienos.
 • Roggen, Vibeke (2016). Spøkefullt alvor: Med boken Utopia skapte Thomas More et nytt begrep – og grunnla en sjanger. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 49, s. 26–27.
 • Roggen, Vibeke (2016). Utopia av Thomas More - et 500-årsjubileum.
 • Roggen, Vibeke (2016). Jens Nilssøn (1538–1600).
 • Roggen, Vibeke (2016). Textus versicolor. De viginti Thomae Mori Utopiae editionibus ante annum MDCL publice editis .
 • Roggen, Vibeke (2015). "Latinus novus", i "Kulturhuset". [Radio]. NRK P2.
 • Roggen, Vibeke (2015). Oslo-humanistene. Levende Historie. ISSN 1503-4208. s. 40–45.
 • Roggen, Vibeke (2014). Azerbaijan and Thor Heyerdahl. I Roggen, Vibeke (Red.), Thor Heyerdahl's Search for Odin: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia?. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-738-1. s. 133–144.
 • Roggen, Vibeke & Haug, Line Kristin (2014). Heyerdahl-related events. I Roggen, Vibeke (Red.), Thor Heyerdahl's Search for Odin: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia?. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-738-1.
 • Roggen, Vibeke (2014). Academic cooperation between different cultures. I Roggen, Vibeke (Red.), Thor Heyerdahl's Search for Odin: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia?. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-738-1. s. 1–13.
 • Roggen, Vibeke (2012). The Bologna system and Azerbaijan: An assessment from abroad.
 • Roggen, Vibeke (2012). Antikk dialog: anmeldelse av Cicero: "Om talekunsten", oversatt av Hermund Slaattelid, Det norske samlaget 2012. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 10–10.
 • Roggen, Vibeke (2012). The status of Norway in the 17th century, judged by some Neo-Latin poems.
 • Roggen, Vibeke (2011). Between Snorri and Heyerdahl: The Odin theory around 1700.
 • Roggen, Vibeke (2010). Språkkunnskap - Åpenlys og skjult latin.
 • Roggen, Vibeke (2010). Ord i norsk fra latin og gresk. [Radio]. Nitimen.
 • Roggen, Vibeke (2010). Dagens språk er fullt av middelalderlatin!
 • Roggen, Vibeke & Tønnessen, Elise Seip (2009). “Aserbajdsjan, Skandinavia: Språkkunnskaper og utveksling skaper ikke demokrati over natten. Men hva er alternativet?”. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Roggen, Vibeke (2009). James Morwood, Mark Warman, Our Greek and Latin Roots (2nd edition, first published 1990). Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2008. Pp. 72. ISBN 9780521699990. $26.00 (pb). Bryn Mawr Classical Review (BMCR). ISSN 1055-7660.
 • Roggen, Vibeke (2009). The relationship between word and picture in Nils Thomassøn´s Latin rebus poem (1661).
 • Roggen, Vibeke (2009). Men as trees in Holberg's "Nicolai Klimii iter subterraneum".
 • Roggen, Vibeke (2009). Language and the development of national identity in Norway.
 • Roggen, Vibeke (2009). Arbeidet med femte utgave av Latinsk-norsk ordbok.
 • Roggen, Vibeke (2008). Tormod Torfæus: Norges historie, bind 1, bok 5 og 6, s. 389-592. Eide forlag. ISSN 978-82-514-0716-8.
 • Roggen, Vibeke (2008). Neo-Latin rebuses from Norway.
 • Roggen, Vibeke (2007). The critical apparatus: tool or veil?
 • Roggen, Vibeke (2007). Plagiarism as a concept.
 • Roggen, Vibeke (2007). Nils Thomassøns latinske rebusbok fra Norge 1661 (Gjesteforelesning på norsk, tolket til aserbajdsjansk).
 • Roggen, Vibeke (2007). Latinske og greske smakebiter.
 • Roggen, Vibeke (2007). Latin i norsk - for norsklærere og andre språkbrukere.
 • Roggen, Vibeke (2006). Kjønnsliv i Catulls dikt: Nytelse, vold, metafor.
 • Roggen, Vibeke & Aspaas, Per Pippin (2006). Latinens norske historie. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 34–34.
 • Roggen, Vibeke (2006). Anmeldelse av: Friendship and Poetry: Studies in Danish Neo-Latin Literature. By Minna Skafte Jensen, ed. by Marianne Pade, Karen Skovgaard-Petersen, and Peter Zeeberg, University of Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2004. Seventeenth-Century News. ISSN 0037-3028. 64, s. 276–278.
 • Roggen, Vibeke (2006). Det kritiske apparat under lupen.
 • Roggen, Vibeke (2006). Functions of Latin and Greek quotations in the paratexts to the Spanish Utopia (Córdoba 1637).
 • Roggen, Vibeke (2006). Thomas More's Utopia in Latin: Louvain 1516, Paris 1517, Basle 1518, March and November, Florence 1519, Basle 1563.
 • Roggen, Vibeke (2006). Opposisjonsinnlegg ex auditorio ved Gunnar Sivertsens disputas. Avhandlingens tittel: Kilden til Jeppe paa Bierget.
 • Roggen, Vibeke (2006). De Latinitate Norvegiensi et de causis quibusdam eius debilitatis.
 • Roggen, Vibeke (2006). Latin in the critical apparatus: is it useful?
 • Roggen, Vibeke (2006). Sepultura Menippi: grav og begravelse som satirisk metafor (?).
 • Roggen, Vibeke (2006). Katta-rektor i hardt vær: Nils Thomassøn (avsatt 1636) - hans liv og hans litterære produksjon.
 • Roggen, Vibeke (2005). Vet du hva du sier? Verdt å vite om latin i norsk.
 • Roggen, Vibeke (2005). Roggen on Aveline on Roggen. Bryn Mawr Classical Review (BMCR). ISSN 1055-7660. 09(59).
 • Roggen, Vibeke (2005). Review of: Florian Hurka, Textkritische Studien zu Valerius Flaccus. Hermes Einzelschriften, 90. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2003. Bryn Mawr Classical Review (BMCR). ISSN 1055-7660.
 • Roggen, Vibeke (2005). Roggen on Hurka on Roggen on Hurka. Bryn Mawr Classical Review (BMCR). ISSN 1055-7660.
 • Roggen, Vibeke (2005). Anmeldelse av David Noe (text) and Michelle Thoburn (illustrations): Tres Mures Caeci, Purcellville: Patrick Henry College Press, 2005. Bryn Mawr Classical Review (BMCR). ISSN 1055-7660.
 • Roggen, Vibeke (2005). Latinske bannord. [Radio]. NRK P3.
 • Roggen, Vibeke (2005). Principles for a new Catullus edition.
 • Roggen, Vibeke (2005). Defining poems.
 • Roggen, Vibeke (2005). Spurven, døden og kjærligheten: skrev Catull ett eller to spurvedikt?
 • Roggen, Vibeke (2004). Skielderup, Jens Pederssøn. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3.
 • Roggen, Vibeke (2004). Skanke, Jon Mogenssøn. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3.
 • Roggen, Vibeke (2004). Scavenius (Schaboe), Laurids Clausen. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3.
 • Roggen, Vibeke (2004). Review of: Ulrich Winter (ed.), Iacobus Balde Liber Epodon, Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Munich and Leipzig: K.G. Saur, 2002. Bryn Mawr Classical Review (BMCR). ISSN 1055-7660. 03(45).
 • Roggen, Vibeke (2004). Terents' prologer. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 31–43.
 • Roggen, Vibeke (2004). Gender and humour in Holberg's epigrams. I Tournoy, Gilbert (Red.), Humanistica Lovaniensia, volume LIII. Leuven University Press. ISSN 9058674258. s. 333–350.
 • Roggen, Vibeke; Sejersted, Hilde & Myhre, Wenche Margrethe (2004). Sånt er livet. [Radio]. NRK P2.
 • Roggen, Vibeke (2004). Theology through anecdotes on animals in Franzius' Historia animalium sacra (1612).
 • Roggen, Vibeke (2004). The Sophonisba character in Petrarch's latin epic Africa.
 • Roggen, Vibeke (2004). More�s Utopia: prefatory material in the early Latin editions (1516-19).
 • Roggen, Vibeke (2003). Nielssøn, Trugels. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1008-5.
 • Roggen, Vibeke (2003). Niels Thomessøn. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1008-5. s. 501–502.
 • Roggen, Vibeke (2003). Maschius (Masch), Jacob Mortenssøn. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1008-5. s. 244–245.
 • Roggen, Vibeke (2003). Lauritzsøn, Oluf. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1008-5. s. 26–27.
 • Roggen, Vibeke (2003). Muus, Didrik. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1008-5.
 • Roggen, Vibeke (2003). Mogenssøn, Mikkel. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1008-5. s. 328–329.
 • Roggen, Vibeke (2003). I renessansefilologens fotspor, eller: veien fra et manuskript til våre utgaver.
 • Roggen, Vibeke (2003). Catulltekstens reise fra Antikken til Renessansen � med bidrag fra renessanseskrivere, -diktere, -filologer.
 • Roggen, Vibeke (2003). Tormod Torfæus som formidler av norsk historie til det lærde Europa på latin.
 • Roggen, Vibeke (2003). The Development of a Protestant Latin Bible.
 • Roggen, Vibeke (2003). Viking rhetoric in Latin.
 • Roggen, Vibeke (2003). Entertainment and learning in the Neo-Latin rebuses by the 17th-century Norwegian Nils Thomassøn.
 • Roggen, Vibeke (2003). A reading of Nils Thomasson's rebus poem in his Neo-Latin work on marriage, Cestus Sapphicus, Christiania 1661.
 • Østmoe, Tor Ivar; Thorsen, Thea Selliaas; Sjaastad, Erik; Tidemandsen, Pål & Roggen, Vibeke (2002). Latin i går, i dag og i morgen (fellestittel). Østmoe: Latin - klassisk og vulgær. Thorsen: En myr med mur: Roma og Forum Romanum. (lysbildeforelesning). Sjaastad: Seneca - forfatter og filosof i tidlig keisertid. Tidemandsen: Papyrer - tekster fra sandens arkiv. Roggen: Rebusbok om ekteskapet - lærd underholdning fra norsk 1600-tall (lysbildeforelesning).
 • Roggen, Vibeke (2002). Rebusbok om ekteskapet - lærd underholdning fra norsk 1600-tall (lysbildeforelesning).
 • Roggen, Vibeke (2002). Jenssøn, Christen. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7.
 • Roggen, Vibeke (2002). Jens Nilssøn. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7.
 • Roggen, Vibeke (2002). Gresk og latin i matematikken. I Solvang, Ragnar (Red.), Matematisk etymologi. Damm, Oslo. ISSN 82-508-1834-2. s. 11–19.
 • Roggen, Vibeke (2002). Noen problemer knyttet til nyutgivelse av Cestus sapphicus (1661). Hvilke utgivelsesprinsipper er anvendbare på denne nylatinske teksten, der man har kun ett tekstvitne (en 1600-tallsutgave)?
 • Roggen, Vibeke (2002). By og land i Catulls dikt(er)univers.
 • Roggen, Vibeke (2002). Rebus theory: a set of principles presented by Nils Thomassøn in Cestus sapphicus, Christiania 1661.
 • Roggen, Vibeke (2002). Cicero's view of his own role in the transmission of Greek philosophy and culture to Rome.
 • Roggen, Vibeke (2001). Terents' prologer.
 • Roggen, Vibeke (2001). Sophonisba-skikkelsen i Petrarcas latinske epos "Africa": diktning og kildebruk.
 • Roggen, Vibeke (2001). Hjort, Rasmus (Erasmus Cervinus). I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1005-0. s. 295–296.
 • Roggen, Vibeke (2001). Hallvard Gunnarssøn. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1005-0.
 • Roggen, Vibeke (2001). Det antikke drama sett fra Norge anno 1661. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. ISSN 0332-5296. 1, s. 24–28.
 • Roggen, Vibeke (2001). Latinslurv for dagliglivet. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 1, s. 102–103.
 • Roggen, Vibeke (2001). Latin i norske skoler 2000-2001. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 43–43.
 • Roggen, Vibeke (2001). Latinske skjellsord. [Radio]. Mammarazzi : NRK.
 • Roggen, Vibeke (2001). Intervju om avhandlingen. [Radio]. Kulturbeitet i NRK P 2.
 • Roggen, Vibeke (2001). Intervju om avhandlingen. [Radio]. Sommer direkte : NRK P 2.
 • Roggen, Vibeke; Thorsen, Thea Selliaas; Østmoe, Tor Ivar & Tidemandsen, Pål (2001). Vi er alle skjulte latinere. [Radio]. Oslo : Dagsavisen.
 • Roggen, Vibeke (2001). Gender and humour in Holberg's epigrams.
 • Roggen, Vibeke (2000). Grunnlaget for utdanning. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Roggen, Vibeke (1999). Latin i universitetshverdagen.
 • Roggen, Vibeke (1999). Nils Thomassøns rebusbok Cestus sapphicus, Christiania 1661: Lærebok i latin eller underholdning med mening?
 • Roggen, Vibeke (1999). Adolph, Iver Pederssøn. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. s. 27–28.
 • Roggen, Vibeke (1999). Bang, Knud Sevaldsøn. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3.
 • Roggen, Vibeke (1999). Fra bryllupsdikt til ekteskapsbok. Bryllupsdikt og rebuser i Nils Thomas-søns Cestus sapphicus, Christiania 1661.
 • Roggen, Vibeke (1999). Logikkens innflytelse på Nils Thomassøns Cestus sapphicus, Christiania 1661.
 • Roggen, Vibeke (1999). Helteskikkelsen Scipio - fra Cicero til Petrarcas Africa.
 • Roggen, Vibeke (1997). Noen problemstillinger omkring Nils Thomassøns �Cestus sapphicus�, Christiania 1661.
 • Roggen, Vibeke (1997). Gåter og bilder - latin i lek og alvor.
 • Roggen, Vibeke (1996). Latin i moderne språk: morfemer som arvegods.
 • Roggen, Vibeke (1996). Latinitas Norvegiensis - tot oder lebendig? Mitteilungsblatt des Deutschen Altphilologenverbandes. ISSN 0011-9830. s. 76–77.
 • Roggen, Vibeke (1995). Non verbis, sed rebus. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 88–89.
 • Roggen, Vibeke (1995). Latin - fortsatt god latin?
 • Roggen, Vibeke (1995). ´Omnibus` betyr ´for alle`, sa lille Marius fornøyd. En latintime for alle.
 • Roggen, Vibeke (1995). En norsk 1600-tallshumanist og det antikke drama.
 • Roggen, Vibeke (1994). Nils Thomassøn: nylatindikter - og nasjonalist? Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 62–68.
 • Roggen, Vibeke (1994). Nils Thomassøns Cestus sapphicus, Christiania 1661.
 • Roggen, Vibeke (2001). Intellectual play - word and picture. A study of Nils Thomassøn's Latin rebus book Cestus sapphicus. With edition, translation and a corpus of sources.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 24. aug. 2022 15:16