Sofia Heim

Bilde av Sofia Heim
English version of this page
Rom GM 513
Treffetider Bare å banke på
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Jeg er veldig interessert i språk, gamle som nye, og bruken av disse gjennom tidene som et mangefasettert uttrykk for menneskelige tanker og ideer. Særskilt spennende er den arkaiske greske litteraturen, dvs. det som ble produsert i 800-488 f.Kr., i perioden da Hellas opplevde en ekspansjonseksplosjon både kulturelt og geografisk, men også politisk.

Mitt masterarbeid (MA i klassiske språk) fokuserte på forekomsten av Hyperboreerne, de fantastiske nordboerne, i seiersdiktningen til Pindar og Bakkhylides. Mitt avhandlingsarbeid er en videreføring av forskningsspørsmålet om eksotiske motiver som litterært verktøy, og jeg har som mål å utforske bruken av grensebilder (det perifere, grenseoverskridende figurer, o. l.) i arkaisk poesi og hvordan den sosialhistoriske konteksten påvirket bruken av slike motiver i litteratur som ble produsert i gresk kolonitid.

Bakgrunn

Tidligere styremedlem og ivrig deltager i FUFAK (Fagutvalget for antikk kultur og klassiske språk) gjennom hele min studietid på Blindern, og ellers en aktiv stemme på diverse plattformer som fakkelbærer for viktigheten av klassiske fag i vår samtid.

Jeg har bakgrunn i gammelgresk, russisk, kirkeslavisk, latin, akkadisk, mellomegyptisk og koptisk, og arbeider for øyeblikket med utgivelse av papyrustekstene i Oslosamlingen.

Før jeg begynte i stipendiatstilling ved IFIKK arbeidet jeg som MVA (papyrolog) for DEChriM-prosjektet under Victor Ghica ved MF.

Priser

Georg Morgenstiernespris for året 2019.

Verv

1. vara i styret for IFIKK.

 

Emneord: Litteraturteori, Papyrologi, Klassiske språk, Arkaisk lyrikk, Antikkens kultur, Epinikier

Publikasjoner

  • Heim, Sofia (2022). Pindar the Architect. I Lamers, Han & Bär, Silvio Friedrich (Red.), Studia in honorem Vibeke Roggen. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISSN 9788280342126. s. 379–398.
  • Heim, Sofia (2021). I følge med en reiseguide: En omvisning i Hellasbeskrivelsens overleveringshistorie. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(2), s. 59–70.

Se alle arbeider i Cristin

  • Heim, Sofia (2022). Oldtidas verk og plager. Dagsavisen og Klassekampen. 54(99), s. 10–11.
  • Heim, Sofia (2022). Antikkens Olympiade. Dagsavisen og Klassekampen. 54(43), s. 12–13.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. sep. 2021 13:08 - Sist endret 30. nov. 2022 16:25

Forskergrupper