Anne Grethe Wichstrøm

Bilde av Anne Grethe Wichstrøm
English version of this page
Mobiltelefon 95229520
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Kompetanse

Middelalderens maleri med vekt på norske alterfrontaler, deltaker i tverrfaglig prosjekt som munnet ut i trebinds-publikasjonen Painted Altar Frontals in Norway (2004),som presenterer frontalenes teknikk, stil og ikonografi.

Kvinner, kunst og samfunn med vekt på studiet av norske kvinnelige kunstnere på 1800-tallet. Søkelyset er rettet mot institusjonelle rammeverk og kunstnerisk, sosial og økonomisk kontekst.

Spørsmål om kjønn og identitet, amatør og profesjonell i lys av samtidens ideologier er av særlig interesse. Empirien til forskningsprosjektene er hentet både fra grupper av kunstnere og enkeltkunstnere. 

Kvinneliv, kunstnerliv. Kvinnelige malere i Norge før 1900 ble tildelt Brageprisen for sakprosa i 1997. 

Undervisning

Forelesninger og seminarer om kvinnelige kunstnere, kjønnsteori og feminisme. Del-initiativtaker til det tverrfaglige emnet Kjønn og estetikk.

Bakgrunn

Mag.art. 1970, vitenskapelig assistent Universitetets Oldsaksamling og Historisk Museum i Bergen 1971-77, forskningsstipendiat NAVF 1979-82, konservator Oslo Bymuseum 1982- 92, professor UiO 1995 -.     

Emneord: Kunsthistorie, Middelalder, Modernisme, Kunst og kjønn
Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 18. aug. 2020 11:58

Prosjekter

  • Asta Nørregaard. En livshistorie