Anne Wichstrøm

Professor emeritus - Kunsthistorie
Bilde av Anne Wichstrøm
English version of this page
Mobiltelefon 95229520
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus

Kompetanse

Middelalderens maleri med vekt på norske alterfrontaler, deltaker i tverrfaglig prosjekt som munnet ut i trebinds-publikasjonen Painted Altar Frontals in Norway (2004),som presenterer frontalenes teknikk, stil og ikonografi.

 

Kvinner, kunst og samfunn med vekt på studiet av norske kvinnelige kunstnere på 1800-tallet.

Søkelyset er rettet mot institusjonelle rammeverk og kunstnerisk, sosial og økonomisk kontekst. Spørsmål om kjønn og identitet, amatør og profesjonell i lys av samtidens ideologier er av særlig interesse. Empirien til forskningsprosjektene er hentet både fra grupper av kunstnere og enkeltkunstnere.

 

Kvinneliv, kunstnerliv. Kvinnelige malere i Norge før 1900 ble tildelt Brageprisen for sakprosa i 1997.

 

Undervisning

Forelesninger og seminarer om kvinnelige kunstnere, kjønnsteori og feminisme. Del-initiativtaker til det tverrfaglige emnet Kjønn og estetikk.

 

Bakgrunn

Mag.art. 1970, vitenskapelig assistent Universitetets Oldsaksamling og Historisk Museum i Bergen 1971-77, forskningsstipendiat NAVF 1979-82, konservator Oslo Bymuseum 1982- 92, professor UiO 1995 -.    

 

 

 

Emneord: Kunsthistorie, Middelalder, Modernisme, Kunst og kjønn

Publikasjoner

 

 

"Høymiddelalderen" i Norges malerkunst bind 1. Gyldendal, Oslo 1993

Kvinneliv, kunstnerliv. Kvinnelige malere i Norge før 1900. Gyldendal, Oslo 1997 og 2002.  ISBN 82-05-19362-2.  248 s.

Plahter, Unn; Hohler, Erla B.; Morgan, Nigel & Wichstrøm, Anne (2004). Painted Altar Frontals of Norway 1250-1350 vol. 1-3. Archetype Publications Ltd..  661 s
 

Iscenesatt. Asta Nørregaard, I atelieret (1883). Kunst og kultur 2001 ;Volum 84.(1) s. 2-13
 

Pastellen, et feminint medium: Asta Nørregaards pasteller i historisk lys. Kunst og kultur 2006.  ISSN 0023-5415.  89(1), s 2- 11

 • Wichstrøm, Anne (2013). Gni og glatte. Asta Nørregaards pastellportretter 1889-1905, I:  Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3594-9.  Kapittel 10.  s 180 - 190
 • Wichstrøm, Anne (2011). Oda Krohg Eine biographische und kunstgeschichtliche Skizze, I: Verena Borgmann & Frank Laukötter (red.),  Oda Krohg. Malerin und Muse im Kreis um Edvard Munch.  Wienand Verlag.  ISBN 978-3-86832-087-9.  kapittel 1.  s 8 - 21
 • Wichstrøm, Anne (2008). Kreuz und Stabkirche, I: Anja Castanjen Schroth (red.),  Norwegen. Ein Reiselesebuch.  Ellert & Richter Verlag.  ISBN 978-3-8319-0306-1.  kapittel 3.  s 38 - 44
 • Wichstrøm, Anne (2008). "Ubøjelige Vogtere". Asta Nørregaards portretter av Carl Paul Caspari og Gisle Johnson, 1885, I: Ulla Uberg (red.),  Kunst fra 100 rom. Verk fra Universitetet i Oslos kunstsamling.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-997799-0-6.  kapittel.  s 80 - 85
 • Wichstrøm, Anne (2007). Forord, I: Signe Marie Endresen (red.),  Nini Anker Dessen.  Labyrinth Press.  ISBN 978-82-7393-043-9.  Forord.
 • Wichstrøm, Anne (2007). Oda og Christian Krohg, I: anne pelin (red.),  Vart hjärta har sin saga - Nordiska konstnärspar.  Minerva kustannos.  ISBN 978-952-492-078-0.  kapittel u.nr..  s 179 - 190
 • Wichstrøm, Anne (2007). Portretter av amalie skram. Årbok - Amalie Skram-selskapet.  ISSN 0804-9920.  s 21- 60
 • Wichstrøm, Anne (2006). Portretter av Amalie Skram, I: Per Thomas Andersen (red.),  Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36181-2.  kapittel 12.  s 150 - 163
 • Wichstrøm, Anne (2006). Pastellen, et feminint medium: Asta Nørregaards pasteller i historisk lys. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  89(1), s 2- 11
 • Wichstrøm, Anne (2004). Rom, kropp, blikk. Kvinneportrettet i moderniteten, I: Janike sverdrup Ugelstad (red.),  Portrett i Norge.  norsk folkemuseum.  ISBN 82-7393-143-9.  kapittel 8.  s 132 - 151
 • Wichstrøm, Anne (2003). Det intime portrettet. Christian Krohgs portrett av Oda Engelhart, 1888. En face.  ISSN 1502-7155.  1(1), s 28- 35
 • Wichstrøm, Anne (2003). Etterord, I:  Hvorfor har det ikke vært noen store kvinnelige kunstnere?.  pax forlag.  ISBN 82-530-2373-1.  etterord.  s 161 - 175
 • Wichstrøm, Anne (2003). Asta Norregaard - Aspects of professionalism (The portraits). Woman's Art Journal.  ISSN 0270-7993.  23, s 3- 10
 • Wichstrøm, Anne (2002). Asta Nørregaard: Aspects of Professionalism. Woman's Art Journal.  ISSN 0270-7993.  23(1), s 3- 10
 • Wichstrøm, Anne (2002). En Sang om kjærlighet. Christian Krohgs portrett av Oda Engelhart (1888), I: Jon Haarberg & Anne Birgitte Rønning (red.),  Kjærlighetens institusjoner. Festskrift til Irene Iversen.  Pax Forlag, Oslo 2002.  ISBN 82-530-2466-5.  s 87 - 96
 • Wichstrøm, Anne (2002). Kitty Kielland: Atelierinteriør, 1883, I: Svein Olav Hoff (red.),  Malerier Lillehammer Kunstmuseum.  Lillehammer Kunstmuseum.  ISBN 82-91388-37-7.  s 48 - 49
 • Wichstrøm, Anne (2001). Iscenesatt. Asta Nørregaard, I atelieret (1883). Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  84(1), s 2- 13
 • Wichstrøm, Anne (2000). Gendered representation. Asta Nørregaard´s upper-class portraiture 1890 - 1910. Konsthistorisk tidskrift.  ISSN 0023-3609.  69(1), s 19- 32
 • Wichstrøm, Anne (1997). Mathilde Dietrichson, I: Eva-Lena Bengtsson & Barbro Werkmäster (red.),  Från Amalia Lindegren till Julia Beck.  Konstakademien, Stockholm.  ISBN 91-86208-37-3.  s 92 - 94
 • Wichstrøm, Anne (1996). Betsy Akersloot-Berg. En av pionerene, I:  Betsy Akersloot-Berg (1850 - 1922).  Aur prestegård.
 • Wichstrøm, Anne (1995). An artist by Vocation or Desire? Professional Artists with the Mark of Amateurism. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  3(2)

Se alle arbeider i Cristin

 • Wichstrøm, Anne (2011). Asta Nørregaard. En livshistorie. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3452-2.  256 s.
 • Wichstrøm, Anne (2005). Oda Krohg. Maleri. Lillehammer Kunstmuseum.  ISBN 82-91388-46-6.  12 s.
 • Plahter, Unn; Hohler, Erla B.; Morgan, Nigel & Wichstrøm, Anne (2004). Painted Altar Frontals of Norway 1250-1350 vol. 1-3. Archetype Publications Ltd..  661 s.
 • Plahter, Unn; Hohler, Erla Bergendahl; Morgan, Nigel & Wichstrøm, Anne (2004). Painted Altar Frontals of Norway, vol. 1-3. Archetype Publications Ltd..  ISBN 1-873132-93-X.  661 s.
 • Wichstrøm, Anne (2002). Kvinneliv, kunstnerliv. Kvinnelige malere i Norge før 1900. 2. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30519-6.  247 s.
 • Wichstrøm, Anne (1997). Kvinneliv, kunstnerliv. Kvinnelige malere i Norge før 1900. Gyldendal, Oslo.  ISBN 82-05-19362-2.  248 s.
 • Wichstrøm, Anne (1988). Oda Krohg. Et kunstnerliv. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-17392-3.  125 s.
 • Wichstrøm, Anne (1981). Kvinner ved staffeliet. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-06644-4.  175 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wichstrøm, Anne (2010). En kunstner mot strømmen. Asta Nørregaard (1853-1933).
 • Wichstrøm, Anne (2010). Munch og Nørregaard - motpoler på kunstfeltet?.
 • Lindstad, Siri & Wichstrøm, Anne (2009, 04. september). Blikk for de usynlige. [Internett].  Kilden.
 • Wichstrøm, Anne (2009). Elisabeth Fabritius. Anna Anchers pasteller. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  92(2), s 115- 116
 • Wichstrøm, Anne (2009). En altertavle til besvær. Asta Nørregaards altertavle i Gjøvik kirke 1883.
 • Wichstrøm, Anne (2009). Women artists in Norway.
 • Wichstrøm, Anne (2009, 22. juli). intervju om elle@centrepompidou i Kulturnytt NRK P2. [Radio].  oslo NRK P2.
 • Wichstrøm, Anne (2008). Aasta Hansteen. Kunst og kvinnesak.
 • Wichstrøm, Anne (2008). Asta Nørregaards pastellmaleri.
 • Wichstrøm, Anne (2008). Fra amatør til profesjonell kunstner.
 • Wichstrøm, Anne (2005). Portretter av Amalie Skram.
 • Wichstrøm, Anne (2004, 16. desember). Hellige bilder som bare Norge har.  Vårt land.
 • Wichstrøm, Anne (2004, 19. desember). Unik norsk middealderkunst.  Aftenposten.
 • Wichstrøm, Anne (2003). Borgerskapets kvinner og menn. Asta Nørregaards portretter.
 • Wichstrøm, Anne (2003, 16. mai). Jakten på en kvinnelig Picasso.  Morgenbladet.
 • Wichstrøm, Anne (2003). Nørregaard, Asta, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  bind 7.  s 90 - 91
 • Wichstrøm, Anne (2003). Oda Krohg i Åsgårdstrand. Broen. Aasgaardstrandiana.  ISSN 1502-9603.  s 9- 15
 • Wichstrøm, Anne (2003). Pastellen, et feminint medium.
 • Wichstrøm, Anne (2003, 17. mai). Sølvbryllupsgaven til kong Oscar II og dronning Sophie 1882, i et program om Slottet i Christiania under Bernadottene. [TV].  NRK 1.
 • Wichstrøm, Anne (2003, 13. juli). om kvinnelige kunstnere.  VG.
 • Wichstrøm, Anne (2001). Oda Krohg, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Halvorsen-Ibsen.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1006-9.  leksikonartikkel.  s 392 - 393
 • Wichstrøm, Anne (2001). Dubois-Olsen, Valborg, I:  Allgemeines Künstlerlexikon.  K.G.Saur, München-Leipzig.
 • Wichstrøm, Anne (2001). Kjønn og profesjonalitet. Eksemplet Asta Nørregaard.
 • Wichstrøm, Anne (2001). Kvinnelige kunstnere og kunstinstitusjonene.
 • Wichstrøm, Anne (2001). Pastellen som uttrykk for det kvinnelige.
 • Wichstrøm, Anne (2001). Å skape et rom for seg selv. En kvinnelig kunstners selvfremstilling.
 • Wichstrøm, Anne (2000, 24. april). Aasta Hansteen, NRK P2. [Radio].
 • Wichstrøm, Anne (2000). Dietrichson, Mathilde, I:  Allgemeines künstlerlexikon.  K.G.Saur, München-Leipzig.
 • Wichstrøm, Anne (2000). Dietrichson, Mathilde, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Bry-Ernø.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1004-2.
 • Wichstrøm, Anne (2000). Pastellen som middel til å beskrive det kvinnelige.
 • Wichstrøm, Anne (1999). Dahl, Cecilie, I:  Allgemeines Künstlerlexikon.  K.G.Saur.  s 406 - 406
 • Wichstrøm, Anne (1999). Dahm, Gyda, I:  Allgemeines Künstlerlexikon.  K.G.Saur, München-Leipzig.
 • Wichstrøm, Anne (1998, 01. juli). Kvinnelige malere, NRK P2 (8 programmer). [Radio].
 • Wichstrøm, Anne (1998). Nok en Krohg. (Om Nana Krohg). Vi ser på kunst.  ISSN 0800-675X.  (2), s 24- 27
 • Wichstrøm, Anne (1998). Overklassebilder. Asta Nørregaards portrettmaleri 1890 - 1910.
 • Wichstrøm, Anne (1997). Asta Nørregaard, In Delia Gaze (ed.),  Dictionary of Women Artists.  Fitzroy Dearborn, Londom.
 • Wichstrøm, Anne (1997). Marie Tannæs. Solør-Odal: tidsskrift for lokalhistorie og kultur.  ISSN 0333-0982.  29(2)
 • Wichstrøm, Anne (1995). Kvinnelige malere på 1800-tallet. Amatører og profesjonelle?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 23. mars 2018 11:04

Prosjekter

 • Asta Nørregaard. En livshistorie