Anne Grethe Wichstrøm

Bilde av Anne Grethe Wichstrøm
English version of this page
Mobiltelefon 95229520
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Kompetanse

Middelalderens maleri med vekt på norske alterfrontaler, deltaker i tverrfaglig prosjekt som munnet ut i trebinds-publikasjonen Painted Altar Frontals in Norway (2004),som presenterer frontalenes teknikk, stil og ikonografi.

Kvinner, kunst og samfunn med vekt på studiet av norske kvinnelige kunstnere på 1800-tallet. Søkelyset er rettet mot institusjonelle rammeverk og kunstnerisk, sosial og økonomisk kontekst.

Spørsmål om kjønn og identitet, amatør og profesjonell i lys av samtidens ideologier er av særlig interesse. Empirien til forskningsprosjektene er hentet både fra grupper av kunstnere og enkeltkunstnere. 

Kvinneliv, kunstnerliv. Kvinnelige malere i Norge før 1900 ble tildelt Brageprisen for sakprosa i 1997. 

Undervisning

Forelesninger og seminarer om kvinnelige kunstnere, kjønnsteori og feminisme. Del-initiativtaker til det tverrfaglige emnet Kjønn og estetikk.

Bakgrunn

Mag.art. 1970, vitenskapelig assistent Universitetets Oldsaksamling og Historisk Museum i Bergen 1971-77, forskningsstipendiat NAVF 1979-82, konservator Oslo Bymuseum 1982- 92, professor UiO 1995 -.     

Emneord: Kunsthistorie, Middelalder, Modernisme, Kunst og kjønn

Publikasjoner

 

 

"Høymiddelalderen" i Norges malerkunst bind 1. Gyldendal, Oslo 1993

Kvinneliv, kunstnerliv. Kvinnelige malere i Norge før 1900. Gyldendal, Oslo 1997 og 2002.  ISBN 82-05-19362-2.  248 s.

Plahter, Unn; Hohler, Erla B.; Morgan, Nigel & Wichstrøm, Anne (2004). Painted Altar Frontals of Norway 1250-1350 vol. 1-3. Archetype Publications Ltd..  661 s
 

Iscenesatt. Asta Nørregaard, I atelieret (1883). Kunst og kultur 2001 ;Volum 84.(1) s. 2-13
 

Pastellen, et feminint medium: Asta Nørregaards pasteller i historisk lys. Kunst og kultur 2006.  ISSN 0023-5415.  89(1), s 2- 11

 • Wichstrøm, Anne (2013). Gni og glatte. Asta Nørregaards pastellportretter 1889-1905, Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3594-9. s. 180–190.
 • Wichstrøm, Anne (2011). Oda Krohg Eine biographische und kunstgeschichtliche Skizze. I Borgmann, Verena & Laukötter, Frank (Red.), Oda Krohg. Malerin und Muse im Kreis um Edvard Munch. Wienand Verlag. ISSN 978-3-86832-087-9. s. 8–21.
 • Wichstrøm, Anne (2008). Kreuz und Stabkirche. I Schroth, Anja Castanjen (Red.), Norwegen. Ein Reiselesebuch. Ellert & Richter Verlag. ISSN 978-3-8319-0306-1. s. 38–44.
 • Wichstrøm, Anne (2008). "Ubøjelige Vogtere". Asta Nørregaards portretter av Carl Paul Caspari og Gisle Johnson, 1885. I Uberg, Ulla (Red.), Kunst fra 100 rom. Verk fra Universitetet i Oslos kunstsamling. Unipub forlag. ISSN 978-82-997799-0-6. s. 80–85.
 • Wichstrøm, Anne (2007). Oda og Christian Krohg. I pelin, anne (Red.), Vart hjärta har sin saga - Nordiska konstnärspar. Minerva kustannos. ISSN 978-952-492-078-0. s. 179–190.
 • Wichstrøm, Anne (2007). Forord. I Endresen, Signe Marie (Red.), Nini Anker Dessen. Labyrinth Press. ISSN 978-82-7393-043-9.
 • Wichstrøm, Anne (2007). Portretter av amalie skram. Årbok - Amalie Skram-selskapet. ISSN 0804-9920. s. 21–60.
 • Wichstrøm, Anne (2006). Portretter av Amalie Skram. I Andersen, Per Thomas (Red.), Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-36181-2. s. 150–163.
 • Wichstrøm, Anne (2006). Pastellen, et feminint medium: Asta Nørregaards pasteller i historisk lys. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. 89(1), s. 2–11.
 • Wichstrøm, Anne (2004). Rom, kropp, blikk. Kvinneportrettet i moderniteten. I Ugelstad, Janike sverdrup (Red.), Portrett i Norge. norsk folkemuseum. ISSN 82-7393-143-9. s. 132–151.
 • Wichstrøm, Anne (2003). Etterord, Hvorfor har det ikke vært noen store kvinnelige kunstnere?. pax forlag. ISSN 82-530-2373-1. s. 161–175.
 • Wichstrøm, Anne (2003). Det intime portrettet. Christian Krohgs portrett av Oda Engelhart, 1888. En face. ISSN 1502-7155. 1(1), s. 28–35.
 • Wichstrøm, Anne (2003). Asta Norregaard - Aspects of professionalism (The portraits). Woman's Art Journal. ISSN 0270-7993. 23, s. 3–10.
 • Wichstrøm, Anne (2002). Kitty Kielland: Atelierinteriør, 1883. I Hoff, Svein Olav (Red.), Malerier Lillehammer Kunstmuseum. Lillehammer Kunstmuseum. ISSN 82-91388-37-7. s. 48–49.
 • Wichstrøm, Anne (2002). En Sang om kjærlighet. Christian Krohgs portrett av Oda Engelhart (1888). I Haarberg, Jon & Rønning, Anne Birgitte (Red.), Kjærlighetens institusjoner. Festskrift til Irene Iversen. Pax Forlag, Oslo 2002. ISSN 82-530-2466-5. s. 87–96.
 • Wichstrøm, Anne (2002). Asta Nørregaard: Aspects of Professionalism. Woman's Art Journal. ISSN 0270-7993. 23(1), s. 3–10.
 • Wichstrøm, Anne (2001). Iscenesatt. Asta Nørregaard, I atelieret (1883). Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. 84(1), s. 2–13.
 • Wichstrøm, Anne (2000). Gendered representation. Asta Nørregaard´s upper-class portraiture 1890 - 1910. Konsthistorisk tidskrift. ISSN 0023-3609. 69(1), s. 19–32.
 • Wichstrøm, Anne (1997). Mathilde Dietrichson. I Bengtsson, Eva-Lena & Werkmäster, Barbro (Red.), Från Amalia Lindegren till Julia Beck. Konstakademien, Stockholm. ISSN 91-86208-37-3. s. 92–94.
 • Wichstrøm, Anne (1996). Betsy Akersloot-Berg. En av pionerene, Betsy Akersloot-Berg (1850 - 1922). Aur prestegård.
 • Wichstrøm, Anne (1995). An artist by Vocation or Desire? Professional Artists with the Mark of Amateurism. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 3(2).

Se alle arbeider i Cristin

 • Wichstrøm, Anne (2011). Asta Nørregaard. En livshistorie. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3452-2. 256 s.
 • Wichstrøm, Anne (2005). Oda Krohg. Maleri. Lillehammer Kunstmuseum. ISBN 82-91388-46-6. 12 s.
 • Plahter, Unn; Hohler, Erla B.; Morgan, Nigel & Wichstrøm, Anne (2004). Painted Altar Frontals of Norway 1250-1350 vol. 1-3. Archetype Publications Ltd.. 661 s.
 • Plahter, Unn; Hohler, Erla Bergendahl; Morgan, Nigel & Wichstrøm, Anne (2004). Painted Altar Frontals of Norway, vol. 1-3. Archetype Publications Ltd.. ISBN 1-873132-93-X. 661 s.
 • Wichstrøm, Anne (2002). Kvinneliv, kunstnerliv. Kvinnelige malere i Norge før 1900. 2. utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-30519-6. 247 s.
 • Wichstrøm, Anne (1997). Kvinneliv, kunstnerliv. Kvinnelige malere i Norge før 1900. Gyldendal, Oslo. ISBN 82-05-19362-2. 248 s.
 • Wichstrøm, Anne (1988). Oda Krohg. Et kunstnerliv. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 82-05-17392-3. 125 s.
 • Wichstrøm, Anne (1981). Kvinner ved staffeliet. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-06644-4. 175 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wichstrøm, Anne (2010). En kunstner mot strømmen. Asta Nørregaard (1853-1933).
 • Wichstrøm, Anne (2010). Munch og Nørregaard - motpoler på kunstfeltet?
 • Wichstrøm, Anne (2009). Elisabeth Fabritius. Anna Anchers pasteller. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. 92(2), s. 115–116.
 • Lindstad, Siri & Wichstrøm, Anne (2009). Blikk for de usynlige. [Internett]. Kilden.
 • Wichstrøm, Anne (2009). intervju om elle@centrepompidou i Kulturnytt NRK P2. [Radio]. oslo NRK P2.
 • Wichstrøm, Anne (2009). Women artists in Norway.
 • Wichstrøm, Anne (2009). En altertavle til besvær. Asta Nørregaards altertavle i Gjøvik kirke 1883.
 • Wichstrøm, Anne (2008). Aasta Hansteen. Kunst og kvinnesak.
 • Wichstrøm, Anne (2008). Fra amatør til profesjonell kunstner.
 • Wichstrøm, Anne (2008). Asta Nørregaards pastellmaleri.
 • Wichstrøm, Anne (2005). Portretter av Amalie Skram.
 • Wichstrøm, Anne (2004). Hellige bilder som bare Norge har. [Avis]. Vårt land.
 • Wichstrøm, Anne (2004). Unik norsk middealderkunst. [Avis]. Aftenposten.
 • Wichstrøm, Anne (2003). Borgerskapets kvinner og menn. Asta Nørregaards portretter.
 • Wichstrøm, Anne (2003). Nørregaard, Asta. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1008-5. s. 90–91.
 • Wichstrøm, Anne (2003). Oda Krohg i Åsgårdstrand. Broen. Aasgaardstrandiana. ISSN 1502-9603. s. 9–15.
 • Wichstrøm, Anne (2003). Sølvbryllupsgaven til kong Oscar II og dronning Sophie 1882, i et program om Slottet i Christiania under Bernadottene. [TV]. NRK 1.
 • Wichstrøm, Anne (2003). Jakten på en kvinnelig Picasso. [Avis]. Morgenbladet.
 • Wichstrøm, Anne (2003). om kvinnelige kunstnere. [Avis]. VG.
 • Wichstrøm, Anne (2003). Pastellen, et feminint medium.
 • Wichstrøm, Anne (2001). Oda Krohg. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Halvorsen-Ibsen. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1006-9. s. 392–393.
 • Wichstrøm, Anne (2001). Dubois-Olsen, Valborg, Allgemeines Künstlerlexikon. K.G.Saur, München-Leipzig.
 • Wichstrøm, Anne (2001). Pastellen som uttrykk for det kvinnelige.
 • Wichstrøm, Anne (2001). Kjønn og profesjonalitet. Eksemplet Asta Nørregaard.
 • Wichstrøm, Anne (2001). Kvinnelige kunstnere og kunstinstitusjonene.
 • Wichstrøm, Anne (2001). Å skape et rom for seg selv. En kvinnelig kunstners selvfremstilling.
 • Wichstrøm, Anne (2000). Dietrichson, Mathilde, Allgemeines künstlerlexikon. K.G.Saur, München-Leipzig.
 • Wichstrøm, Anne (2000). Dietrichson, Mathilde. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Bry-Ernø. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1004-2.
 • Wichstrøm, Anne (2000). Aasta Hansteen, NRK P2.
 • Wichstrøm, Anne (2000). Pastellen som middel til å beskrive det kvinnelige.
 • Wichstrøm, Anne (1999). Dahm, Gyda, Allgemeines Künstlerlexikon. K.G.Saur, München-Leipzig.
 • Wichstrøm, Anne (1999). Dahl, Cecilie, Allgemeines Künstlerlexikon. K.G.Saur. s. 406–406.
 • Wichstrøm, Anne (1998). Overklassebilder. Asta Nørregaards portrettmaleri 1890 - 1910.
 • Wichstrøm, Anne (1998). Nok en Krohg. (Om Nana Krohg). Vi ser på kunst. ISSN 0800-675X. s. 24–27.
 • Wichstrøm, Anne (1998). Kvinnelige malere, NRK P2 (8 programmer).
 • Wichstrøm, Anne (1997). Asta Nørregaard. I Gaze, Delia (Red.), Dictionary of Women Artists. Fitzroy Dearborn, Londom.
 • Wichstrøm, Anne (1997). Marie Tannæs. Solør-Odal: tidsskrift for lokalhistorie og kultur. ISSN 0333-0982. 29(2).
 • Wichstrøm, Anne (1995). Kvinnelige malere på 1800-tallet. Amatører og profesjonelle?

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 18. aug. 2020 11:58

Prosjekter