Anne Wichstrøm

Image of Anne Wichstrøm
Norwegian version of this page
Mobile phone 95229520
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO
Tags: Art History

Publications

"Høymiddelalderen" i Norges malerkunst bind 1. Gyldendal, Oslo 1993

Kvinneliv, kunstnerliv. Kvinnelige malere i Norge før 1900. Gyldendal, Oslo 1997 og 2002.  ISBN 82-05-19362-2.  248 s.

Plahter, Unn; Hohler, Erla B.; Morgan, Nigel & Wichstrøm, Anne (2004). Painted Altar Frontals of Norway 1250-1350 vol. 1-3. Archetype Publications Ltd..  661 s
 

Iscenesatt. Asta Nørregaard, I atelieret (1883). Kunst og kultur 2001 ;Volum 84.(1) s. 2-13
 

Pastellen, et feminint medium: Asta Nørregaards pasteller i historisk lys. Kunst og kultur 2006.  ISSN 0023-5415.  89(1), s 2- 11

 • Wichstrøm, Anne (2013). Gni og glatte. Asta Nørregaards pastellportretter 1889-1905, I:  Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3594-9.  Kapittel 10.  s 180 - 190
 • Wichstrøm, Anne (2011). Oda Krohg Eine biographische und kunstgeschichtliche Skizze, I: Verena Borgmann & Frank Laukötter (red.),  Oda Krohg. Malerin und Muse im Kreis um Edvard Munch.  Wienand Verlag.  ISBN 978-3-86832-087-9.  kapittel 1.  s 8 - 21
 • Wichstrøm, Anne (2008). Kreuz und Stabkirche, I: Anja Castanjen Schroth (red.),  Norwegen. Ein Reiselesebuch.  Ellert & Richter Verlag.  ISBN 978-3-8319-0306-1.  kapittel 3.  s 38 - 44
 • Wichstrøm, Anne (2008). "Ubøjelige Vogtere". Asta Nørregaards portretter av Carl Paul Caspari og Gisle Johnson, 1885, I: Ulla Uberg (red.),  Kunst fra 100 rom. Verk fra Universitetet i Oslos kunstsamling.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-997799-0-6.  kapittel.  s 80 - 85
 • Wichstrøm, Anne (2007). Forord, I: Signe Marie Endresen (red.),  Nini Anker Dessen.  Labyrinth Press.  ISBN 978-82-7393-043-9.  Forord.
 • Wichstrøm, Anne (2007). Oda og Christian Krohg, I: anne pelin (red.),  Vart hjärta har sin saga - Nordiska konstnärspar.  Minerva kustannos.  ISBN 978-952-492-078-0.  kapittel u.nr..  s 179 - 190
 • Wichstrøm, Anne (2007). Portretter av amalie skram. Årbok - Amalie Skram-selskapet.  ISSN 0804-9920.  s 21- 60
 • Wichstrøm, Anne (2006). Portretter av Amalie Skram, I: Per Thomas Andersen (red.),  Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36181-2.  kapittel 12.  s 150 - 163
 • Wichstrøm, Anne (2006). Pastellen, et feminint medium: Asta Nørregaards pasteller i historisk lys. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  89(1), s 2- 11
 • Wichstrøm, Anne (2004). Rom, kropp, blikk. Kvinneportrettet i moderniteten, I: Janike sverdrup Ugelstad (red.),  Portrett i Norge.  norsk folkemuseum.  ISBN 82-7393-143-9.  kapittel 8.  s 132 - 151
 • Wichstrøm, Anne (2003). Det intime portrettet. Christian Krohgs portrett av Oda Engelhart, 1888. En face.  ISSN 1502-7155.  1(1), s 28- 35
 • Wichstrøm, Anne (2003). Etterord, I:  Hvorfor har det ikke vært noen store kvinnelige kunstnere?.  pax forlag.  ISBN 82-530-2373-1.  etterord.  s 161 - 175
 • Wichstrøm, Anne (2003). Asta Norregaard - Aspects of professionalism (The portraits). Woman's Art Journal.  ISSN 0270-7993.  23, s 3- 10
 • Wichstrøm, Anne (2002). Asta Nørregaard: Aspects of Professionalism. Woman's Art Journal.  ISSN 0270-7993.  23(1), s 3- 10
 • Wichstrøm, Anne (2002). En Sang om kjærlighet. Christian Krohgs portrett av Oda Engelhart (1888), I: Jon Haarberg & Anne Birgitte Rønning (red.),  Kjærlighetens institusjoner. Festskrift til Irene Iversen.  Pax Forlag, Oslo 2002.  ISBN 82-530-2466-5.  s 87 - 96
 • Wichstrøm, Anne (2002). Kitty Kielland: Atelierinteriør, 1883, I: Svein Olav Hoff (red.),  Malerier Lillehammer Kunstmuseum.  Lillehammer Kunstmuseum.  ISBN 82-91388-37-7.  s 48 - 49
 • Wichstrøm, Anne (2001). Iscenesatt. Asta Nørregaard, I atelieret (1883). Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  84(1), s 2- 13
 • Wichstrøm, Anne (2000). Gendered representation. Asta Nørregaard´s upper-class portraiture 1890 - 1910. Konsthistorisk tidskrift.  ISSN 0023-3609.  69(1), s 19- 32
 • Wichstrøm, Anne (1997). Mathilde Dietrichson, I: Eva-Lena Bengtsson & Barbro Werkmäster (red.),  Från Amalia Lindegren till Julia Beck.  Konstakademien, Stockholm.  ISBN 91-86208-37-3.  s 92 - 94
 • Wichstrøm, Anne (1996). Betsy Akersloot-Berg. En av pionerene, I:  Betsy Akersloot-Berg (1850 - 1922).  Aur prestegård.
 • Wichstrøm, Anne (1995). An artist by Vocation or Desire? Professional Artists with the Mark of Amateurism. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  3(2)

View all works in Cristin

 • Wichstrøm, Anne (2011). Asta Nørregaard. En livshistorie. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3452-2.  256 s.
 • Wichstrøm, Anne (2005). Oda Krohg. Maleri. Lillehammer Kunstmuseum.  ISBN 82-91388-46-6.  12 s.
 • Plahter, Unn; Hohler, Erla B.; Morgan, Nigel & Wichstrøm, Anne (2004). Painted Altar Frontals of Norway 1250-1350 vol. 1-3. Archetype Publications Ltd..  661 s.
 • Plahter, Unn; Hohler, Erla Bergendahl; Morgan, Nigel & Wichstrøm, Anne (2004). Painted Altar Frontals of Norway, vol. 1-3. Archetype Publications Ltd..  ISBN 1-873132-93-X.  661 s.
 • Wichstrøm, Anne (2002). Kvinneliv, kunstnerliv. Kvinnelige malere i Norge før 1900. 2. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30519-6.  247 s.
 • Wichstrøm, Anne (1997). Kvinneliv, kunstnerliv. Kvinnelige malere i Norge før 1900. Gyldendal, Oslo.  ISBN 82-05-19362-2.  248 s.
 • Wichstrøm, Anne (1988). Oda Krohg. Et kunstnerliv. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-17392-3.  125 s.
 • Wichstrøm, Anne (1981). Kvinner ved staffeliet. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-06644-4.  175 s.

View all works in Cristin

 • Wichstrøm, Anne (2010). En kunstner mot strømmen. Asta Nørregaard (1853-1933).
 • Wichstrøm, Anne (2010). Munch og Nørregaard - motpoler på kunstfeltet?.
 • Lindstad, Siri & Wichstrøm, Anne (2009, 04. september). Blikk for de usynlige. [Internett].  Kilden.
 • Wichstrøm, Anne (2009). Elisabeth Fabritius. Anna Anchers pasteller. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  92(2), s 115- 116
 • Wichstrøm, Anne (2009). En altertavle til besvær. Asta Nørregaards altertavle i Gjøvik kirke 1883.
 • Wichstrøm, Anne (2009). Women artists in Norway.
 • Wichstrøm, Anne (2009, 22. juli). intervju om elle@centrepompidou i Kulturnytt NRK P2. [Radio].  oslo NRK P2.
 • Wichstrøm, Anne (2008). Aasta Hansteen. Kunst og kvinnesak.
 • Wichstrøm, Anne (2008). Asta Nørregaards pastellmaleri.
 • Wichstrøm, Anne (2008). Fra amatør til profesjonell kunstner.
 • Wichstrøm, Anne (2005). Portretter av Amalie Skram.
 • Wichstrøm, Anne (2004, 16. desember). Hellige bilder som bare Norge har.  Vårt land.
 • Wichstrøm, Anne (2004, 19. desember). Unik norsk middealderkunst.  Aftenposten.
 • Wichstrøm, Anne (2003). Borgerskapets kvinner og menn. Asta Nørregaards portretter.
 • Wichstrøm, Anne (2003, 16. mai). Jakten på en kvinnelig Picasso.  Morgenbladet.
 • Wichstrøm, Anne (2003). Nørregaard, Asta, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1008-5.  bind 7.  s 90 - 91
 • Wichstrøm, Anne (2003). Oda Krohg i Åsgårdstrand. Broen. Aasgaardstrandiana.  ISSN 1502-9603.  s 9- 15
 • Wichstrøm, Anne (2003). Pastellen, et feminint medium.
 • Wichstrøm, Anne (2003, 17. mai). Sølvbryllupsgaven til kong Oscar II og dronning Sophie 1882, i et program om Slottet i Christiania under Bernadottene. [TV].  NRK 1.
 • Wichstrøm, Anne (2003, 13. juli). om kvinnelige kunstnere.  VG.
 • Wichstrøm, Anne (2001). Oda Krohg, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Halvorsen-Ibsen.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1006-9.  leksikonartikkel.  s 392 - 393
 • Wichstrøm, Anne (2001). Dubois-Olsen, Valborg, I:  Allgemeines Künstlerlexikon.  K.G.Saur, München-Leipzig.
 • Wichstrøm, Anne (2001). Kjønn og profesjonalitet. Eksemplet Asta Nørregaard.
 • Wichstrøm, Anne (2001). Kvinnelige kunstnere og kunstinstitusjonene.
 • Wichstrøm, Anne (2001). Pastellen som uttrykk for det kvinnelige.
 • Wichstrøm, Anne (2001). Å skape et rom for seg selv. En kvinnelig kunstners selvfremstilling.
 • Wichstrøm, Anne (2000, 24. april). Aasta Hansteen, NRK P2. [Radio].
 • Wichstrøm, Anne (2000). Dietrichson, Mathilde, I:  Allgemeines künstlerlexikon.  K.G.Saur, München-Leipzig.
 • Wichstrøm, Anne (2000). Dietrichson, Mathilde, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Bry-Ernø.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1004-2.
 • Wichstrøm, Anne (2000). Pastellen som middel til å beskrive det kvinnelige.
 • Wichstrøm, Anne (1999). Dahl, Cecilie, I:  Allgemeines Künstlerlexikon.  K.G.Saur.  s 406 - 406
 • Wichstrøm, Anne (1999). Dahm, Gyda, I:  Allgemeines Künstlerlexikon.  K.G.Saur, München-Leipzig.
 • Wichstrøm, Anne (1998, 01. juli). Kvinnelige malere, NRK P2 (8 programmer). [Radio].
 • Wichstrøm, Anne (1998). Nok en Krohg. (Om Nana Krohg). Vi ser på kunst.  ISSN 0800-675X.  (2), s 24- 27
 • Wichstrøm, Anne (1998). Overklassebilder. Asta Nørregaards portrettmaleri 1890 - 1910.
 • Wichstrøm, Anne (1997). Asta Nørregaard, In Delia Gaze (ed.),  Dictionary of Women Artists.  Fitzroy Dearborn, Londom.
 • Wichstrøm, Anne (1997). Marie Tannæs. Solør-Odal: tidsskrift for lokalhistorie og kultur.  ISSN 0333-0982.  29(2)
 • Wichstrøm, Anne (1995). Kvinnelige malere på 1800-tallet. Amatører og profesjonelle?.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:53 PM - Last modified Mar. 23, 2018 11:05 AM