Kari Hoel

professor emerita
Bilde av Kari Hoel
English version of this page
Mobiltelefon +47-41228921
Rom 552 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Utdannelse

Filosofie doktoreksamen ved Lunds universitet 1982

Praksis

Oppdragsforskning for Miljøverndepartementet, Norsk teknisk museum og Riksantikvaren med forskningsfelt tekniske kulturminner

Forskningsstipend fra Norges allmentvitenskapelige forskningsråd: "Byggeprosjekt fra Myrens Mekaniske verksted. Norsk industriarkitektur på 1800-tallet"

Forskningsopphold i London ved Science Museum og ved Institute of Industrial Archeology i Ironbridge

Medlem av Norsk Kulturråds utvalg for teknisk og industrielt kulturvern 1983-88 og 1995 - 2013

Professor i kunsthistorie ved UiO 1993 - 95

Professor ved Universitetet i Tromsø 1992 - 93

Professor i Kunsthistorie ved Oppland Distriktshøgskole1988 - 93

Førsteamanuensis i kunsthistorie ved Universitetet i Tromsø

Nordisk og internasjonalt samarbeid

I årene 1973-1990 har jeg vært aktiv innenfor det internasjonale og nordiske forskningssamarbeidet knyttet til det tverrfaglige feltet "Industrial Archeology".  I denne perioden har jeg deltatt aktivt i samtlige nordiske og internasjonale forskningskongresser.  Temata ved disse møter har tatt opp til behandling teori- og metodespørsmål, dokumentasjon og bevaringsproblematikk.  Emneområdet har vært bygningshistorie knyttet til industrialiseringsprosessen og bydannelser etter det industriele gjennombruddet.

Høsten 1987 ble jeg valgt til nasjonal representant for TICCIH (The international Committee for the Industrial Heritage) for en seksårsperiode.

Forskningsopphold i utlandet

1965 - 77 (1982) studier ved Lundsuniversitet. 

1985 - 86 Forskningsopphold i London og Ironbridge

1991 - 92 Forskningsopphold i København ved Kunstakademiet (Avdeling for arkitektutddanelse og Samongen av arkitekturtenginger)

1994 Forskningsopphold i Roma

Mitt pågående forskningsprosjekt er Et europeisk arkitektnettverk under 1800-tallets første tiår. Kontakt og kunnskapsoverføring innenfor en nyklassisistisk elite.

Jeg underviser i Monumentalarkitektur i Oslo på 1800- og 1900-tallet, Nordisk arkitektur på 1900-tallet.

Emneord: Kunsthistorie, Arkitektur, Industriarkitektur, Klassisisme
Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 15. sep. 2021 11:05