Kari Hoel

professor emerita
Bilde av Kari Hoel
English version of this page
Mobiltelefon +47-41228921
Rom 552 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Utdannelse

Filosofie doktoreksamen ved Lunds universitet 1982

Praksis

Oppdragsforskning for Miljøverndepartementet, Norsk teknisk museum og Riksantikvaren med forskningsfelt tekniske kulturminner

Forskningsstipend fra Norges allmentvitenskapelige forskningsråd: "Byggeprosjekt fra Myrens Mekaniske verksted. Norsk industriarkitektur på 1800-tallet"

Forskningsopphold i London ved Science Museum og ved Institute of Industrial Archeology i Ironbridge

Medlem av Norsk Kulturråds utvalg for teknisk og industrielt kulturvern 1983-88 og 1995 - 2013

Professor i kunsthistorie ved UiO 1993 - 95

Professor ved Universitetet i Tromsø 1992 - 93

Professor i Kunsthistorie ved Oppland Distriktshøgskole1988 - 93

Førsteamanuensis i kunsthistorie ved Universitetet i Tromsø

Nordisk og internasjonalt samarbeid

I årene 1973-1990 har jeg vært aktiv innenfor det internasjonale og nordiske forskningssamarbeidet knyttet til det tverrfaglige feltet "Industrial Archeology".  I denne perioden har jeg deltatt aktivt i samtlige nordiske og internasjonale forskningskongresser.  Temata ved disse møter har tatt opp til behandling teori- og metodespørsmål, dokumentasjon og bevaringsproblematikk.  Emneområdet har vært bygningshistorie knyttet til industrialiseringsprosessen og bydannelser etter det industriele gjennombruddet.

Høsten 1987 ble jeg valgt til nasjonal representant for TICCIH (The international Committee for the Industrial Heritage) for en seksårsperiode.

Forskningsopphold i utlandet

1965 - 77 (1982) studier ved Lundsuniversitet. 

1985 - 86 Forskningsopphold i London og Ironbridge

1991 - 92 Forskningsopphold i København ved Kunstakademiet (Avdeling for arkitektutddanelse og Samongen av arkitekturtenginger)

1994 Forskningsopphold i Roma

Mitt pågående forskningsprosjekt er Et europeisk arkitektnettverk under 1800-tallets første tiår. Kontakt og kunnskapsoverføring innenfor en nyklassisistisk elite.

Jeg underviser i Monumentalarkitektur i Oslo på 1800- og 1900-tallet, Nordisk arkitektur på 1900-tallet.

Emneord: Kunsthistorie, Arkitektur, Industriarkitektur, Klassisisme

Publikasjoner

Nyklassisismen - fra stil mot form. Nasjonal tradisjon og europeisk påvirkning, Kunst og kultur 1991

The Swedish Garden City, Planning Perspectives, no 1, London 1997

Etter 1900. En Nyklassisisme: Ide og debatt, i "Fortidens Spel. Klassik og klassisisme i vesten kultur, Aschehoug 1998

Carl W. Schnitler - teoretiker med modernistiske mål?, Nye Hjem. Bomiljøer i mellomkrigstiden, Norsk Folkemuseum 1998

Fabrikk og bolig ved Akerselva. Et industrimiljø på 1800-tallet, Oslo 1982 (doktoravhandling)

Engineering Workshop - a Creator of Industrial Buildings in Norway in the 19th Century, Ad Notam 1991

Monumentalarkitektur i Oslo. Fra Kongens slott til kunnskapens tempel, Vigmostad & Bjørke, 2008

 • Hoel, Kari (1998). Etter 1900. En ny klassisisme: idé og debatt. I Gundersen, Karin & Malmanger, Magne (Red.), I fortidens speil. Aschehoug & Co. s. 359–376.
 • Hoel, Kari (1994). Liten rapport fra lærestedene. KULTUR MILJØ VÅRD. s. 62–67.
 • Hoel, Kari (1992). Nyklassisismen - fra stil mot form Nasjonal tradisjon og europeisk påvirkning. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. s. 130–148.
 • Hoel, Kari (1988). Tekstilindustri ved Akerselva. Bebyggelseshistorisk tidskrift. ISSN 0349-2834. s. 50–63.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hoel, Kari (2008). Monumentalarkitektur i Oslo. Fagbokforlaget. ISBN 9788241904905. 348 s.
 • Hoel, Kari (1991). BEAUTY & UTILITY. Myren Engineering Workshop - a Creator of Industrial Buildings in Norway in the 19th Century. AD NOTAM OSLO. ISBN 82-417-0065-2. 165 s.
 • Hoel, Kari (1982). Fabrikk og bolig ved Akerselva. Et inustrimiljø på 1800-tallet. Norsk teknisk museum. ISBN 82-90115-14-8. 206 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hoel, Kari (2003). Gregor Paulsson: foregangsmann på den kunsthistoriske arena i Norden; 1916-1953.
 • Hoel, Kari (2003). Christian Norberg-Schulz og Genius Loci-teorien.
 • Hoel, Kari (2003). Historiografi: arkitekturteori 1930-1950.
 • Hoel, Kari (2003). Postmodernismen; verk versus tekst.
 • Hoel, Kari (2003). Le Corbusier og Mies van der Rohe.
 • Hoel, Kari (2003). Jugend/Art Nouveau.
 • Hoel, Kari (2003). Chicagoskolen og Frank Lloyd Wright.
 • Hoel, Kari (2003). Wien og Paris; to byreguleringer på 1800-tallets midt.
 • Hoel, Kari (2003). Arkitektur og byplanlegging i England under 1800-tallet.
 • Hoel, Kari (2003). K.F. Schinkel � Berlinerarkitekt på 1800-tallet.
 • Hoel, Kari (2003). Revolusjonsarkitektur i Frankrike.
 • Hoel, Kari (2003). Barokkens arkitektur og byplanlegging i Roma.
 • Hoel, Kari (2002). Signums svenska konsthistoria, Bind I - X, Bokforlaget Signum, Lund 1994 _. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. 2, s. 130–132.
 • Hoel, Kari (2002). Sten og Katarina Dunér, Den Gyllene Trädgården, Trädgårdskonstens idé- och kulturhistoria från Adam till Örtagård, Prisma, Stockholm 2001. 430 s., rikt illustrert i farger. ISBN 91-518-3270-4. NOK 438,-. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. s. 132–133.
 • Hoel, Kari (2002). Sten och Katarina Dunér: "Den Gyllene Trädgården". Arkitektnytt. ISSN 0004-1998. 1.
 • Hoel, Kari (2002). Sten och Katarina Dunér: "Den Gyllene Trädgården". Arkitektnytt. ISSN 0004-1998. 1.
 • Hoel, Kari (1998). NEDRE VØIEN SPINNERI OG HJULA VEVERI. TO TEKSTILFABRIKKER PÅ SAGENE. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349.
 • Hoel, Kari (1997). Den svenska trädgårdsstaden (The Swedish Garden City). Planning Perspectives. ISSN 0266-5433. 12, s. 118–122.
 • Hoel, Kari (1997). Carl W. Schnitler.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 15. sep. 2021 11:05