Kari Hoel

Norwegian version of this page
Phone +47 22855308
Mobile phone +4741228921
Room 552 GM
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Publications

 

Nyklassisismen - fra stil mot form. Nasjonal tradisjon og europeisk påvirkning, Kunst og kultur 1991

The Swedish Garden City, Planning Perspectives, no 1, London 1997

Etter 1900. En Nyklassisisme: Ide og debatt, i "Fortidens Spel. Klassik og klassisisme i vesten kultur, Aschehoug 1998

Carl W. Schnitler - teoretiker med modernistiske mål?, Nye Hjem. Bomiljøer i mellomkrigstiden, Norsk Folkemuseum 1998

Fabrikk og bolig ved Akerselva. Et industrimiljø på 1800-tallet, Oslo 1982 (doktoravhandling)

Engineering Workshop - a Creator of Industrial Buildings in Norway in the 19th Century, Ad Notam 1991

Monumentalarkitektur i Oslo. Fra Kongens slott til kunnskapens tempel, Vigmostad & Bjørke, 2008

 • Hoel, Kari (1998). Etter 1900. En ny klassisisme: idé og debatt, I: Karin Gundersen & Magne Malmanger (red.),  I fortidens speil.  Aschehoug & Co.  s 359 - 376
 • Hoel, Kari (1994). Liten rapport fra lærestedene. KULTUR MILJØ VÅRD.  (6), s 62- 67
 • Hoel, Kari (1992). Nyklassisismen - fra stil mot form Nasjonal tradisjon og europeisk påvirkning. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (3), s 130- 148
 • Hoel, Kari (1988). Tekstilindustri ved Akerselva. Bebyggelseshistorisk tidskrift.  ISSN 0349-2834.  (15), s 50- 63

View all works in Cristin

 • Hoel, Kari (2008). Monumentalarkitektur i Oslo. Fagbokforlaget.  ISBN 9788241904905.  348 s.
 • Hoel, Kari (1991). BEAUTY & UTILITY. Myren Engineering Workshop - a Creator of Industrial Buildings in Norway in the 19th Century. AD NOTAM OSLO.  ISBN 82-417-0065-2.  165 s.
 • Hoel, Kari (1982). Fabrikk og bolig ved Akerselva. Et inustrimiljø på 1800-tallet. Norsk teknisk museum.  ISBN 82-90115-14-8.  206 s.

View all works in Cristin

 • Hoel, Kari (2003). Arkitektur og byplanlegging i England under 1800-tallet.
 • Hoel, Kari (2003). Barokkens arkitektur og byplanlegging i Roma.
 • Hoel, Kari (2003). Chicagoskolen og Frank Lloyd Wright.
 • Hoel, Kari (2003). Christian Norberg-Schulz og Genius Loci-teorien.
 • Hoel, Kari (2003). Gregor Paulsson: foregangsmann på den kunsthistoriske arena i Norden; 1916-1953.
 • Hoel, Kari (2003). Historiografi: arkitekturteori 1930-1950.
 • Hoel, Kari (2003). Jugend/Art Nouveau.
 • Hoel, Kari (2003). K.F. Schinkel � Berlinerarkitekt på 1800-tallet.
 • Hoel, Kari (2003). Le Corbusier og Mies van der Rohe.
 • Hoel, Kari (2003). Postmodernismen; verk versus tekst.
 • Hoel, Kari (2003). Revolusjonsarkitektur i Frankrike.
 • Hoel, Kari (2003). Wien og Paris; to byreguleringer på 1800-tallets midt.
 • Hoel, Kari (2002). Signums svenska konsthistoria, Bind I - X, Bokforlaget Signum, Lund 1994 _. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  2, s 130- 132
 • Hoel, Kari (2002). Sten och Katarina Dunér: "Den Gyllene Trädgården". Arkitektnytt.  ISSN 0004-1998.  1, s 116
 • Hoel, Kari (2002). Sten och Katarina Dunér: "Den Gyllene Trädgården". Arkitektnytt.  ISSN 0004-1998.  1, s 116
 • Hoel, Kari (2002). Sten og Katarina Dunér, Den Gyllene Trädgården, Trädgårdskonstens idé- och kulturhistoria från Adam till Örtagård, Prisma, Stockholm 2001. 430 s., rikt illustrert i farger. ISBN 91-518-3270-4. NOK 438,-. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2), s 132- 133
 • Hoel, Kari (1998). NEDRE VØIEN SPINNERI OG HJULA VEVERI. TO TEKSTILFABRIKKER PÅ SAGENE. Fremtid for fortiden.  ISSN 0803-6349.
 • Hoel, Kari (1997). Carl W. Schnitler.
 • Hoel, Kari (1997). Den svenska trädgårdsstaden (The Swedish Garden City). Planning Perspectives.  ISSN 0266-5433.  12, s 118- 122

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:58 PM - Last modified Apr. 2, 2020 2:28 PM