Kari Hoel

Norwegian version of this page
Room 552 GM
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Publications

 

Nyklassisismen - fra stil mot form. Nasjonal tradisjon og europeisk påvirkning, Kunst og kultur 1991

The Swedish Garden City, Planning Perspectives, no 1, London 1997

Etter 1900. En Nyklassisisme: Ide og debatt, i "Fortidens Spel. Klassik og klassisisme i vesten kultur, Aschehoug 1998

Carl W. Schnitler - teoretiker med modernistiske mål?, Nye Hjem. Bomiljøer i mellomkrigstiden, Norsk Folkemuseum 1998

Fabrikk og bolig ved Akerselva. Et industrimiljø på 1800-tallet, Oslo 1982 (doktoravhandling)

Engineering Workshop - a Creator of Industrial Buildings in Norway in the 19th Century, Ad Notam 1991

Monumentalarkitektur i Oslo. Fra Kongens slott til kunnskapens tempel, Vigmostad & Bjørke, 2008

 • Hoel, Kari (1998). Etter 1900. En ny klassisisme: idé og debatt. In Gundersen, Karin & Malmanger, Magne (Ed.), I fortidens speil. Aschehoug & Co. p. 359–376.
 • Hoel, Kari (1994). Liten rapport fra lærestedene. KULTUR MILJØ VÅRD. p. 62–67.
 • Hoel, Kari (1992). Nyklassisismen - fra stil mot form Nasjonal tradisjon og europeisk påvirkning. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. p. 130–148.
 • Hoel, Kari (1988). Tekstilindustri ved Akerselva. Bebyggelseshistorisk tidskrift. ISSN 0349-2834. p. 50–63.

View all works in Cristin

 • Hoel, Kari (2008). Monumentalarkitektur i Oslo. Fagbokforlaget. ISBN 9788241904905. 348 p.
 • Hoel, Kari (1991). BEAUTY & UTILITY. Myren Engineering Workshop - a Creator of Industrial Buildings in Norway in the 19th Century. AD NOTAM OSLO. ISBN 82-417-0065-2. 165 p.
 • Hoel, Kari (1982). Fabrikk og bolig ved Akerselva. Et inustrimiljø på 1800-tallet. Norsk teknisk museum. ISBN 82-90115-14-8. 206 p.

View all works in Cristin

 • Hoel, Kari (2003). Gregor Paulsson: foregangsmann på den kunsthistoriske arena i Norden; 1916-1953.
 • Hoel, Kari (2003). Christian Norberg-Schulz og Genius Loci-teorien.
 • Hoel, Kari (2003). Historiografi: arkitekturteori 1930-1950.
 • Hoel, Kari (2003). Postmodernismen; verk versus tekst.
 • Hoel, Kari (2003). Le Corbusier og Mies van der Rohe.
 • Hoel, Kari (2003). Jugend/Art Nouveau.
 • Hoel, Kari (2003). Chicagoskolen og Frank Lloyd Wright.
 • Hoel, Kari (2003). Wien og Paris; to byreguleringer på 1800-tallets midt.
 • Hoel, Kari (2003). Arkitektur og byplanlegging i England under 1800-tallet.
 • Hoel, Kari (2003). K.F. Schinkel � Berlinerarkitekt på 1800-tallet.
 • Hoel, Kari (2003). Revolusjonsarkitektur i Frankrike.
 • Hoel, Kari (2003). Barokkens arkitektur og byplanlegging i Roma.
 • Hoel, Kari (2002). Signums svenska konsthistoria, Bind I - X, Bokforlaget Signum, Lund 1994 _. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. 2, p. 130–132.
 • Hoel, Kari (2002). Sten og Katarina Dunér, Den Gyllene Trädgården, Trädgårdskonstens idé- och kulturhistoria från Adam till Örtagård, Prisma, Stockholm 2001. 430 s., rikt illustrert i farger. ISBN 91-518-3270-4. NOK 438,-. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. p. 132–133.
 • Hoel, Kari (2002). Sten och Katarina Dunér: "Den Gyllene Trädgården". Arkitektnytt. ISSN 0004-1998. 1.
 • Hoel, Kari (2002). Sten och Katarina Dunér: "Den Gyllene Trädgården". Arkitektnytt. ISSN 0004-1998. 1.
 • Hoel, Kari (1998). NEDRE VØIEN SPINNERI OG HJULA VEVERI. TO TEKSTILFABRIKKER PÅ SAGENE. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349.
 • Hoel, Kari (1997). Den svenska trädgårdsstaden (The Swedish Garden City). Planning Perspectives. ISSN 0266-5433. 12, p. 118–122.
 • Hoel, Kari (1997). Carl W. Schnitler.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:58 PM - Last modified Apr. 2, 2020 2:28 PM