Marit Werenskiold

English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Pensjonist fra 01.01.10, men avtale med IFIKK om fortsatt eget kontor og fasiliteter til utgangen av 2012. Veileder ferdig mine masterstudenter.

Arbeider med fullføringen av tobindsverk om kunstnerparet Erik og Sofie Werenskiold, skal utkomme på Aschehoug forlag, etter planen i 2011.

Et utvalg eldre publikasjoner:

De norske Matisse-elevene : Læretid og gjennombrudd 1908-1914. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1972 (mag. art.- avhandling).

"Die Brücke und Edvard Munch", Zeitschrift des Deutschen Verieins für Kunstwissenschaft, Band XXVIII, Heft 1/4, Berlin 1974, s. 140-152.

The Concept of Expressionism : Origin and Metamorphoses, Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Stavanger-Tromsø 1984 (dr. philos.-avhandling).

"Fleskum-kolonien 1886 og den norske sommernatt. Naturalisme eller nyromantikk?, Kunst og Kultur, Oslo 1988, årg. 71, s. 2-30.

"Kandinskys Moscow", Art in America, New York, March 1989, Vol.77, s. 96-111.

"Sergej Djagilev and Scandinavia 1895-1904", Scando-Slavica, Tomus 38, 1992, s. 46-63.

"Werenskiold og Thaulow som kampfeller. Kunstnerevolusjonen 1881-1884", i: Frits Thaulow - Erik Werenskiold, Lillehammer  Kunstmuseum 1998, s. 4-31, 57-62.

"Erik Werenskiold in München 1875-1881", i: Bernd Henningsen (Hrsg): Wahlverwandtschaft: Skandinavien und Deutschland, Kunst zwischen den Kulturen, Band 4, Berlin Verlag Arno Spitz, 2000, s. 123-141.

Emneord: Kunsthistorie

Publikasjoner

 • Werenskiold, Marit (2010). Erik Werenskiold og Paul Cézanne, Erik Werenskiold og hans krets. Utfordringen fra Cézanne. Labyrinth Press. ISSN 9788291388632. s. 9–29.
 • Werenskiold, Marit (2008). Introduction. Consul Jonas Lied and Russia. I Werenskiold, Marit (Red.), Consul Jonas Lied and Russia. Collector, Diplomat, Industrial Explorer 1910 - 1931. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-286-1. s. 13–29.
 • Werenskiold, Marit (2008). Norges første professor i pedagogikk, Otto Andreas Anderssen. I Uberg, Ulla (Red.), Kunst fra 100 rom. Verk fra Universitetet i Oslos kunstsamling. Unipub forlag. ISSN 978-82-997799-0-6. s. 87–89.
 • Werenskiold, Marit (2008). Johan Ernst Welhaven Sars, historieprofessor og venstremann. I Uberg, Ulla (Red.), Kunst fra 100 rom. Verk fra Universitetet i Oslos kunstsamling. Unipub forlag. ISSN 978-82-997799-0-6. s. 95–97.
 • Werenskiold, Marit (2005). Consul Jonas Lied and Russia. I Werenskiold, Marit (Red.), S Ljubov'ju k Rossii : kollekcija norvezskogo konsula Junasa Lida = The Collection of the Norwegian Consul Jonas Lied. Unipub forlag. ISSN 82-91670-50-1. s. 12–19.
 • Werenskiold, Marit (2005). Jonas Lied's Collection of Russian Art. I Werenskiold, Marit (Red.), S Ljubov'ju k Rossii : kollekcija norvezskogo konsula Junasa Lida = The Collection of the Norwegian Consul Jonas Lied. Unipub forlag. ISSN 82-91670-50-1. s. 20–27.
 • Werenskiold, Marit & Torkjelsson, Eivind (2005). Catalogue. I Werenskiold, Marit (Red.), S Ljubov'ju k Rossii : kollekcija norvezskogo konsula Junasa Lida = The Collection of the Norwegian Consul Jonas Lied. Unipub forlag. ISSN 82-91670-50-1. s. 28–171.
 • Werenskiold, Marit (2004). Djagilevs Norgesreise og utstilling av norsk kunst i St. Petersburg 1897. I Büchten, Daniela (Red.), Norge-Russland. Naboer gjennom 1000 år. Scandinavian Academic Press. ISSN 82-304-0010-5. s. 174–179.
 • Werenskiold, Marit (2004). Poezdka Sergeja Djagileva v Norvegiju i vystavka norvezskogo iskusstva v Sankt-Peterburge v 1897 godu. I Büchten, Daniela; Dzjakson, Tatjana & Nielsen, Jens Petter (Red.), Rossija - Norvegija. Skvoz' veka i granitsy. Norvezskij narodnyj muzej, Rossijskij Etnograficeskij muzej. ISSN 5-901685-71-7. s. 108–114.
 • Werenskiold, Marit (2003). "Kunstnerkolonien i Holmsbu. Henrik Sørensen, Oluf Wold-Torne, Thorvald Erichsen m. fl.". Årbok / Det norske videnskaps-akademi. ISSN 0332-6209. s. 359–-375.
 • Werenskiold, Marit (2002). Erik Werenskiold (1855-1938): Yndlingspromenaden (På gamle tomter), 1881-82 og Hesten skal vannes, 1881-82. I Hoff, Svein Olav (Red.), Malerier. Lillehammer Kunstmuseum. ISSN 82-91388-37-7. s. 44–47.
 • Werenskiold, Marit (2001). "Djagilevs Norgesreise og utstilling av skandinavisk kunst i St. Petersburg 1897". I Roll-Hansen, Dina & Büchten, Daniela (Red.), Norge-Russland 2004/2005. Norvegija-Rossija 2004/2005. Norsk-russiske forbindelser i perioden 1814-1917. Rapport fra tverrfaglig konferanse ved Norsk Folkemuseum 10.-12. mars 2001. Aktuelle utenrikspolitiske spørsmål: Rapport 2:2001. Det kongelige utenriksdepartement.. s. 104–108.
 • Werenskiold, Marit (2001). "Serge Diaghilev and the Norwegian Artist Erik Werenskiold 1895-1902". I Mishina, V.A. & Poznanskaja, Anna (Red.), Russko-skandinavskie kul'turnye i khudozhestvennye svjazi. Tezicy dokladov mezhdunarodnoj nauchnoj konferentsii. Gosudarstvennyj muzej izobrazitel'nykh iskusstv imeni A.S.Pushkina, Moskva. s. 29–31.
 • Werenskiold, Marit (2000). "Sergej Djagilev og Skandinavia 1895-1904". I Marcussen, Marianne & With, Gertrud (Red.), Til og fra Norden. Tyve artikler om nordisk billedkunst og arkitektur. Akter fra Den 3die internordiske Kunsthistorikerkongress, Ry 1990. Skrifter udgivet af Institut for Kunsthistorie og Teatervidenskab, Københavns Universitet, Afdeling for Kunsthistorie, Vol. VII.. ISSN 87-90886-00-3. s. 79–92.
 • Werenskiold, Marit (2000). "Erik Werenskiold in München 1875-1881". I Henningsen, Bernd (Red.), Wahlverwandtschaft - Der Norden und Deutschland. Essays zu einer europäischen Begegnungsgeschichte. Kunst zwischen den Kulturen, Band 4. Berlin Verlag Arno Spitz. ISSN 3-8305-0070-X. s. 123–141.
 • Werenskiold, Marit (1999). "Erik Werenskiold in Munich 1875-1881". Konsthistorisk tidskrift. ISSN 0023-3609. LXVIII(2), s. 81–98.
 • Werenskiold, Marit (1997). "Die Avantgarde in Dresden, München und Berlin: Die Brücke, Der Blaue Reiter, Der Sturm". I Henningsen, Bernd & Klein, Janine (Red.), Wahlverwandtschaft. Skandinavien und Deutschland 1800 bis 1914 (Tyskland og Skandinavia 1800-1414. Impulser og brytninger). Deutsches Historisches Museum, Berlin; Nationalmuseum, Stockholm; Norsk Folkemuseum, Oslo. 1997-1998.. ISSN 3-86102-095-5. s. 370–-372.

Se alle arbeider i Cristin

 • Werenskiold, Marit & Bjerke, Øivind Storm (2010). Erik Werenskiold og hans krets. Utfordringen fra Cézanne. Labyrinth Press. ISBN 9788291388632. 71 s.
 • Werenskiold, Marit (2008). Consul Jonas Lied and Russia. Collector, Diplomat, Industrial Explorer 1910 - 1931. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-286-1. 191 s.
 • Werenskiold, Marit (2005). S Ljubov'ju k Rossii : kollekcija norvezskogo konsula Junasa Lida = The Collection of the Norwegian Consul Jonas Lied. Unipub forlag. ISBN 82-91670-50-1. 179 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Werenskiold, Marit (2009). Presentasjon av antologien "Consul Jonas Lied and Russia".
 • Werenskiold, Marit (2008). Preface. I Werenskiold, Marit (Red.), Consul Jonas Lied and Russia. Collector, Diplomat, Industrial Explorer 1910 - 1931. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-286-1. s. 5–9.
 • Werenskiold, Marit (2008). Fleskummalerne.
 • Werenskiold, Marit (2008). Kunstnerrollen.
 • Werenskiold, Marit (2005). WERENSKIOLD, Erik Theodor, 1855-1938. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Sundt-Wikborg. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1011-5. s. 451–453.
 • Werenskiold, Marit (2003). Konsul Junas M. Lid i Rossija. I Chlevov, A.a. (Red.), skandinavskie ctenija 2002 goda: etnografichskie i kul'turno-istoriceskie aspekty. rossijskaja akademija nauk (Kunstkamera). ISSN 5-88431-093-5. s. 458–464.
 • Werenskiold, Marit (2002). "Lysakerkretsen".
 • Werenskiold, Marit (2002). "Erik Werenskiold og Lysakerkretsen".
 • Werenskiold, Marit (2002). "Konsul Jonas M. Lieds samling av russisk kunst".
 • Werenskiold, Marit (2002). "Konsul Jonas M. Lied (1881-1969) og Russland".
 • Werenskiold, Marit (2001). "Munch eller Matisse - 'Vater des deutschen Expressionismus'?".
 • Werenskiold, Marit (2001). "Kandinskijs Kreml-symbolikk".
 • Werenskiold, Marit (2001). Sergej Djagilevs reise til Norge 1897 og vennskap med Erik Werenskiold. [Radio]. Moskva : Radio Golos Rossii (Radio Voice of Russia) / Irina Gardenina.
 • Werenskiold, Marit (2001). "Djagilevs norgesreise og utstilling av skandinavisk kunst i St. Petersburg 1897".
 • Werenskiold, Marit (2001). "Kandinsky and the Vision of Moscow as the "Third Rome".
 • Werenskiold, Marit (2001). "Serge Diaghilev and the Norwegian artist Erik Werenskiold 1895-1902".
 • Werenskiold, Marit (2000). "Kandinsky og drømmen om Moskva som Det tredje Rom".
 • Werenskiold, Marit (2000). Russernes drøm om tusenårsriket. Fra ikonmaleri til Kandinsky og Glazunov.
 • Werenskiold, Marit (2000). "Ukjent brev bekrefter Noldes nazisympati". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Werenskiold, Marit (1999). Matisse og ekspresjonismen. Norske Matisse-elever i internasjonal sammenheng.
 • Werenskiold, Marit (1999). Erik Werenskiold og Lysakerkretsen.
 • Werenskiold, Marit (1999). Tyveårenes kunstnervenner i Paris. [Radio]. Utstillingskatalog : Bærum Kunstforening, Sandvika.
 • Werenskiold, Marit (1999). Kunstnerkolonien i Holmsbu. Oluf Wold-Torne, Thorvald Erichsen, Henrik Sørensen, m. fl.
 • Werenskiold, Marit (1998). "Erik Werenskiold og Lysakerkretsen".
 • Werenskiold, Marit (1998). "Matisse og ekspresjonismen".
 • Werenskiold, Marit (1998). "Erik Werenskiold og München".
 • Werenskiold, Marit (1998). "Russland og Vesten".
 • Werenskiold, Marit (1998). "Werenskiold og Thaulow som kampfeller: Kunstnerrevolusjonen 1881-1884". Frits Thaulow og Erik Werenskiold (utstillingskatalog).. s. 31–57.
 • Werenskiold, Marit (1998). MW intervjuet av Bjørg Saunes om Sofie Werenskiold (1849-1926). [Radio]. NRK P2 (radio).
 • Werenskiold, Marit (1998). Intervju med MW i anledning Erik Werenskiold-utstillingen i Lillehammer Kunstmuseum. [Radio]. NRK Oppland (Radio).
 • Werenskiold, Marit (1998). MW intervjuet i anledning utstilling av Erik Werenskiold (1855-1938) og Frits Thaulow i Lillehammer Kunstmuseum. [Radio]. Avisen Gudbrandsdalen/Dagningen.
 • Werenskiold, Marit (1998). MW intervjuet av Anne Karin Berg om "Fleskum-malerne" sommeren 1886: "Sommernattens hemmelige budskap". [Radio]. Henne, 1998, nr. 2 (mai/juni), s. 28.
 • Werenskiold, Marit (1998). MW intervjuet av Toril Kojan om Erik Werenskiold (1855-1938): "Det forrige århundres norske '68-ere' stiller ut på Lillehammer". [Radio]. Kunst for alle, nr. 4, s. 64-67.
 • Werenskiold, Marit (1998). "Kandinsky and the Vision of 'Moscow, the Third Rome'".

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. aug. 2010 13:18 - Sist endret 27. jan. 2017 13:09