Tor Egil Førland

Bilde av Tor Egil Førland
English version of this page
Telefon +47 22854893
Mobiltelefon +47 93424686
Rom GM 321
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus Blindernveien 31 0313 Oslo

Utdannelse

 • Cand.philol. ved UiO i 1986
 • Dr.philos. ved UiO i 1991

Stillinger

 • Gjesteforsker ved University of Maryland, College Park, 1987–88
 • Stipendiat (NAVF) ved PRIO, 1988–90
 • Førsteamanuensis ved vesteuropeiske områdestudier, UiO, 1991–2001
 • Førsteamanuensis II ved Universitetet i Bergen, 1993–94
 • Professor i historie ved UiO fra 2001

Lederstillinger

 • Ansvarlig for Vest-Europakunnskap, UiO, 1995–2002
 • Prodekan for studier og utdanning ved HF, UiO, 2003–2006
 • Undervisningsleder og nestleder ved IAKH, UiO, 2009–2012
 • Instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO, 2013–2020, undervisningsleder 2015–2020
 • Instituttleder ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO, 2021–.

Undervisning

Har undervist i moderne europeisk historie, den kalde krigens historie, europeisk integrasjon og historisk teori og metode siden 1993, og i vesteuropeiske områdestudier fra 1990 til 2003.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter

 • Forklaring og objektivitet i historisk forskning
Emneord: Historie, Internasjonal historie, Samtidshistorie, Historisk teori og metode

Publikasjoner

 • Førland, Tor Egil (2015). "Cutting the Sixties Down to Size: Conceptualizing, Historicizing, Explaining". Journal for the Study of Radicalism.  ISSN 1930-1189.  9(2), s 125- 148
 • Førland, Tor Egil (2015). Kunsten å vedlikeholde luftslott: Tjue år med Pax og Club 7. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  32(3), s 275- 286
 • Førland, Tor Egil (2014). Den kalde krigen, historikerne og ytringsfriheten. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  31(3), s 210- 224
 • Førland, Tor Egil (2013). Historieskrivningen og den danske debatt om Den kolde Krig. Historisk Tidsskrift (Danmark).  ISSN 0106-4991.  112(2), s 586- 598
 • Førland, Tor Egil (2013). Problems of causation in historical research. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  54(3), s 355- 370
 • Førland, Tor Egil (2013). Årsaksproblemer i historisk forskning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  54(3), s 355- 370
 • Førland, Tor Egil; Korsvik, Trine Rogg & Christophersen, Knut-Andreas (2012). Brought Up to Rebel in the Sixties: Birth Order Irrelevant, Parental Worldview Decisive. Political Psychology.  ISSN 0162-895X.  33(6), s 825- 838 . doi: 10.1111/j.1467-9221.2012.00908.x Vis sammendrag
 • Førland, Tor Egil (2011). Vitenskap, verdier og venstrehistorikere. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  90(2), s 235- 246 Vis sammendrag
 • Førland, Tor Egil (2010). Deltaker og medløper: Venstresiden, Sovjetunionen og objektivismens fall. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  89(4), s 521- 546 Vis sammendrag
 • Førland, Tor Egil (2010). Participant and Fellow Traveller: The Left, the Soviet Union, and the Fall of Objectivism. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  89(4), s 521- +
 • Førland, Tor Egil; Korsvik, Trine Rogg & Christophersen, Knut-Andreas (2010). Protest and Parents A Retrospective Survey of Sixties Student Radicals in Norway. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  53(3), s 229- 245 . doi: 10.1177/0001699310374490
 • Førland, Tor Egil (2008). '1968' in Norway: Piecemeal, peaceful and postmodern. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  33(4), s 382- 394 . doi: 10.1080/03468750802305283 Vis sammendrag
 • Førland, Tor Egil (2008). Acts of God? Miracles and Scientific Explanation. History and Theory.  ISSN 0018-2656.  47(4), s 483- 494 . doi: 10.1111/j.1468-2303.2008.00471.x Vis sammendrag
 • Førland, Tor Egil (2008). Historiography without God: A Reply to Gregory. History and Theory.  ISSN 0018-2656.  47(4), s 520- 532 . doi: 10.1111/j.1468-2303.2008.00473.x Vis sammendrag
 • Førland, Tor Egil (2008). Mentality as a Social Emergent: Can the Zeitgeist Have Explanatory Power?. History and Theory.  ISSN 0018-2656.  47(1), s 44- 56 Vis sammendrag
 • Førland, Tor Egil (2006). Avslutning: Forklaringer - på hva?, I: Tor Egil Førland & Trine Rogg Korsvik (red.),  1968. Opprør og motkultur på norsk.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-2928-3.  Avslutning.  s 150 - 155
 • Førland, Tor Egil (2006). Innledning: 1968 som symbol på frihet og selvbestemmelse, I: Tor Egil Førland & Trine Rogg Korsvik (red.),  1968. Opprør og motkultur på norsk.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-2928-3.  Innledning.  s 7 - 20
 • Førland, Tor Egil (2006). 1968 i mytenes verden?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  18(2/3), s 97- 107
 • Førland, Tor Egil (2004). The ideal explanatory text in history: Plea for ecumenism. History and Theory.  ISSN 0018-2656.  43(3), s 321- 340 Vis sammendrag
 • Førland, Tor Egil (2003). (Årsaks)forklaring i historisk forskning. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  82(3), s 263- 282 Vis sammendrag
 • Førland, Tor Egil (2000). Det er ikke sant alt som glimrer. En kritikk av forestillingen om situerte sannheter og moralens primat. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  79(1), s 100- 117
 • Førland, Tor Egil (2000). Ekte poststrukturalister bryr seg ikke om virkeligheten. Gjensvar til Erling Sandmo om sannhet og kulturhistorie. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  79(4/2000), s 509- 521
 • Førland, Tor Egil (2000). Innledning, I:  Bidrag til verdienes historie.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2183-6.  s 7 - 14
 • Førland, Tor Egil (1999). En empirisk bauta, et intellektuelt gjesp. Kritisk blikk på Norsk utenrikspolitikks historie 1-6. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  78(2), s 214- 236
 • Førland, Tor Egil (1999). Systemets usynlige hånd?. Internasjonalt.  (1-2), s 20- 21
 • Førland, Tor Egil (1998). Vietnamkrigen interesserer meg ikke; jeg vil ha orgasme. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  39(2), s 291- 302

Se alle arbeider i Cristin

 • Claes, Dag Harald & Førland, Tor Egil (2020). EU-Mellomstatlig samarbeid og politisk system. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-53097-3.  238 s.
 • Førland, Tor Egil (2017). Values, Objectivity, and Explanation in Historiography. Routledge.  ISBN 978-1-138-20373-0.  204 s.
 • Claes, Dag Harald & Førland, Tor Egil (2015). EU: Mellomstatlig samarbeid og politisk system. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48796-3.  236 s.
 • Claes, Dag Harald & Førland, Tor Egil (2010). EU - mellomstatlig samarbeid og politisk system. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-05-39672-2.  237 s.
 • Førland, Tor Egil (2009). Cold Economic Warfare: CoCom and the Forging of Strategic Export Controls, 1948-1954. Republic of Letters Publishing.  ISBN 978-90-8979-012-5.  350 s. Vis sammendrag
 • Førland, Tor Egil & Korsvik, Trine Rogg (2008). Ekte sekstiåttere. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38162-9.  288 s.
 • Førland, Tor Egil & Korsvik, Trine Rogg (red.) (2006). 1968. Opprør og motkultur på norsk. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-2928-3.  187 s.
 • Claes, Dag Harald & Førland, Tor Egil (2004). �uropeisk integrasjon. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-32837-4.  239 s.
 • Førland, Tor Egil (2001). Vannveien gjennom Europa. Essays fra en båttur. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2261-1. Vis sammendrag
 • Førland, Tor Egil (2000). Bidrag til verdienes historie. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2183-6.  127 s. Vis sammendrag
 • Førland, Tor Egil & Claes, Dag Harald (1999). Europeisk integration. Studentlitteratur AB.  ISBN 91-44-01037-0.  176 s.
 • Førland, Tor Egil (1998). Club 7. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2023-6.  242 s. Vis sammendrag
 • Førland, Tor Egil & Claes, Dag Harald (1998). Europeisk integrasjon. Ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0932-3.  176 s. Vis sammendrag
 • Førland, Tor Egil (red.) (1997). Norbert Elias:En sosiolog for historikere. Historisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Førland, Tor Egil (red.) (1997). Elias - en sosiolog for historikere. bd.1 i Tid og Tanke, Skriftserie fra Historisk institutt, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-550-1052-1.
 • Tønnesson, Stein & Førland, Tor Egil (1997). Spor i tid: Verden etter 1850. World History 1850-95 for Norwegian secondary schools, Aschehoug, Oslo (first edition 1995).

Se alle arbeider i Cristin

 • Førland, Tor Egil (2019). Sannhetsdebatten? Pytt. Fortid.  ISSN 1504-1913.
 • Førland, Tor Egil (2017). (He's lying): Presidenten, poststrukturalismen og behovet for aktive henvisninger. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  96(4), s 495- 506 . doi: 10.18261/issn.1504-2944-2017-03-06 Vis sammendrag
 • Førland, Tor Egil (2012). Between Science and Story: Is IMRAD Commensurable with Narrativity?.
 • Førland, Tor Egil (2012). Historieskrivningen og den danske debatt om Den kolde Krig.
 • Førland, Tor Egil (2012). Innkrøkt i seg selv. Norsk historie på tellekanten. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  29(3), s 320- 328
 • Førland, Tor Egil (2011). Metodologisk individualisme som rettesnor for historikere. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4), s 30- 33
 • Førland, Tor Egil (2009). En kritisk kommentar til historieevalueringens metaramme. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  88(1), s 105- 112
 • Førland, Tor Egil (2008). Exit for sekstiåtterne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Førland, Tor Egil (2008). Introduction to the special issue on 1968. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  33(4), s 317- 325 . doi: 10.1080/03468750802529676 Vis sammendrag
 • Førland, Tor Egil (2008). "Sex, drugs, and jazz?" - Musikk som samfunnsundergravende kraft.
 • Førland, Tor Egil (2007). Acts of God? Miracles and Scientific Explanation.
 • Førland, Tor Egil (2005). Tidsånden som forklaring på ungdomsopprøret? Sejersted, Seip og metodologisk individualisme en gang til. Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne; Syvertsen, Trine & Førland, Tor Egil (2004). Et fakultet i endring. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Førland, Tor Egil (2001). Finn Olstad: Einar Gerhardsen - en politisk biografi (bokanmeldelse). Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  80(1), s 137- 140
 • Førland, Tor Egil (2000). The radicalization of the 1960s in Norway.
 • Førland, Tor Egil & Strindberg, Lisa Kristin (1999, 31. januar). Tor Egil Førland om Bob Dylans utenrikspolitikk. [Radio].  NRK Radio: P2.
 • Førland, Tor Egil (1998). Bohemer og byråkrati. Historien om Klubbsju.
 • Førland, Tor Egil (1998). Kritisk blikk på _Norsk utenrikspolitikks historie_.
 • Førland, Tor Egil (1998). Studentopprøret 1968.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 13. jan. 2021 08:25