Tor Egil Førland

Bilde av Tor Egil Førland
English version of this page
Mobiltelefon +47 93424686
Rom GM 321
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus Blindernveien 31 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Utdannelse

 • Cand.philol. ved UiO i 1986
 • Dr.philos. ved UiO i 1991

Stillinger

 • Gjesteforsker ved University of Maryland, College Park, 1987–88
 • Stipendiat (NAVF) ved PRIO, 1988–90
 • Førsteamanuensis ved vesteuropeiske områdestudier, UiO, 1991–2001
 • Førsteamanuensis II ved Universitetet i Bergen, 1993–94
 • Professor i historie ved UiO fra 2001

Lederstillinger

 • Ansvarlig for Vest-Europakunnskap, UiO, 1995–2002
 • Prodekan for studier og utdanning ved HF, UiO, 2003–2006
 • Undervisningsleder og nestleder ved IAKH, UiO, 2009–2012
 • Instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO, 2013–2020, undervisningsleder 2015–2020
 • Instituttleder ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO, 2021–.

Undervisning

Har undervist i moderne europeisk historie, den kalde krigens historie, europeisk integrasjon og historisk teori og metode siden 1993, og i vesteuropeiske områdestudier fra 1990 til 2003.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter

 • Forklaring og objektivitet i historisk forskning
Emneord: Historie, Internasjonal historie, Samtidshistorie, Historisk teori og metode

Publikasjoner

 • Førland, Tor Egil (2021). Objectivity. I Berger, Stefan (Red.), Bloomsbury history : theory & method. Bloomsbury Publishing. ISSN 9781350212510. doi: 10.5040/9781350970830.038.
 • Førland, Tor Egil (2015). Kunsten å vedlikeholde luftslott: Tjue år med Pax og Club 7. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 32(3), s. 275–286.
 • Førland, Tor Egil (2015). "Cutting the Sixties Down to Size: Conceptualizing, Historicizing, Explaining". Journal for the Study of Radicalism. ISSN 1930-1189. 9(2), s. 125–148.
 • Førland, Tor Egil (2014). Den kalde krigen, historikerne og ytringsfriheten. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 31(3), s. 210–224.
 • Førland, Tor Egil (2013). Historieskrivningen og den danske debatt om Den kolde Krig. Historisk Tidsskrift (Danmark). ISSN 0106-4991. 112(2), s. 586–598.
 • Førland, Tor Egil (2013). Årsaksproblemer i historisk forskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 54(3), s. 355–370.
 • Førland, Tor Egil (2013). Problems of causation in historical research. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 54(3), s. 355–370.
 • Førland, Tor Egil; Korsvik, Trine Rogg & Christophersen, Knut-Andreas (2012). Brought Up to Rebel in the Sixties: Birth Order Irrelevant, Parental Worldview Decisive. Political Psychology. ISSN 0162-895X. 33(6), s. 825–838. doi: 10.1111/j.1467-9221.2012.00908.x.
 • Førland, Tor Egil (2011). Vitenskap, verdier og venstrehistorikere. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 90(2), s. 235–246.
 • Førland, Tor Egil (2010). Deltaker og medløper: Venstresiden, Sovjetunionen og objektivismens fall. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 89(4), s. 521–546.
 • Førland, Tor Egil; Korsvik, Trine Rogg & Christophersen, Knut-Andreas (2010). Protest and Parents A Retrospective Survey of Sixties Student Radicals in Norway. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 53(3), s. 229–245. doi: 10.1177/0001699310374490.
 • Førland, Tor Egil (2010). Participant and Fellow Traveller: The Left, the Soviet Union, and the Fall of Objectivism. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 89(4), s. 521–+.
 • Førland, Tor Egil (2008). Mentality as a Social Emergent: Can the Zeitgeist Have Explanatory Power? History and Theory. ISSN 0018-2656. 47(1), s. 44–56.
 • Førland, Tor Egil (2008). '1968' in Norway: Piecemeal, peaceful and postmodern. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 33(4), s. 382–394. doi: 10.1080/03468750802305283.
 • Førland, Tor Egil (2008). Acts of God? Miracles and Scientific Explanation. History and Theory. ISSN 0018-2656. 47(4), s. 483–494. doi: 10.1111/j.1468-2303.2008.00471.x.
 • Førland, Tor Egil (2008). Historiography without God: A Reply to Gregory. History and Theory. ISSN 0018-2656. 47(4), s. 520–532. doi: 10.1111/j.1468-2303.2008.00473.x.
 • Førland, Tor Egil (2006). Innledning: 1968 som symbol på frihet og selvbestemmelse. I Førland, Tor Egil & Korsvik, Trine Rogg (Red.), 1968. Opprør og motkultur på norsk. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-2928-3. s. 7–20.
 • Førland, Tor Egil (2006). Avslutning: Forklaringer - på hva? I Førland, Tor Egil & Korsvik, Trine Rogg (Red.), 1968. Opprør og motkultur på norsk. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-2928-3. s. 150–155.
 • Førland, Tor Egil (2006). 1968 i mytenes verden? Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 18(2/3), s. 97–107.
 • Førland, Tor Egil (2004). The ideal explanatory text in history: Plea for ecumenism. History and Theory. ISSN 0018-2656. 43(3), s. 321–340.
 • Førland, Tor Egil (2003). (Årsaks)forklaring i historisk forskning. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 82(3), s. 263–282.
 • Førland, Tor Egil (2000). Innledning, Bidrag til verdienes historie. Pax Forlag. ISSN 82-530-2183-6. s. 7–14.
 • Førland, Tor Egil (2000). Det er ikke sant alt som glimrer. En kritikk av forestillingen om situerte sannheter og moralens primat. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 79(1), s. 100–117.
 • Førland, Tor Egil (2000). Ekte poststrukturalister bryr seg ikke om virkeligheten. Gjensvar til Erling Sandmo om sannhet og kulturhistorie. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 79(4/2000), s. 509–521.
 • Førland, Tor Egil (1999). En empirisk bauta, et intellektuelt gjesp. Kritisk blikk på Norsk utenrikspolitikks historie 1-6. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 78(2), s. 214–236.
 • Førland, Tor Egil (1999). Systemets usynlige hånd? Internasjonalt. s. 20–21.
 • Førland, Tor Egil (1998). Vietnamkrigen interesserer meg ikke; jeg vil ha orgasme. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 39(2), s. 291–302.

Se alle arbeider i Cristin

 • Claes, Dag Harald & Førland, Tor Egil (2020). EU-Mellomstatlig samarbeid og politisk system. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-53097-3. 238 s.
 • Førland, Tor Egil (2017). Values, Objectivity, and Explanation in Historiography. Routledge. ISBN 978-1-138-20373-0. 204 s.
 • Claes, Dag Harald & Førland, Tor Egil (2015). EU: Mellomstatlig samarbeid og politisk system. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-48796-3. 236 s.
 • Claes, Dag Harald & Førland, Tor Egil (2010). EU - mellomstatlig samarbeid og politisk system. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-05-39672-2. 237 s.
 • Førland, Tor Egil (2009). Cold Economic Warfare: CoCom and the Forging of Strategic Export Controls, 1948-1954. Republic of Letters Publishing. ISBN 978-90-8979-012-5. 350 s.
 • Førland, Tor Egil & Korsvik, Trine Rogg (2008). Ekte sekstiåttere. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-38162-9. 288 s.
 • Førland, Tor Egil & Korsvik, Trine Rogg (2006). 1968. Opprør og motkultur på norsk. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-2928-3. 187 s.
 • Claes, Dag Harald & Førland, Tor Egil (2004). �uropeisk integrasjon. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-32837-4. 239 s.
 • Førland, Tor Egil (2001). Vannveien gjennom Europa. Essays fra en båttur. Pax Forlag. ISBN 82-530-2261-1.
 • Førland, Tor Egil (2000). Bidrag til verdienes historie. Pax Forlag. ISBN 82-530-2183-6. 127 s.
 • Førland, Tor Egil & Claes, Dag Harald (1999). Europeisk integration. Studentlitteratur AB. ISBN 91-44-01037-0. 176 s.
 • Førland, Tor Egil (1998). Club 7. Pax Forlag. ISBN 82-530-2023-6. 242 s.
 • Førland, Tor Egil & Claes, Dag Harald (1998). Europeisk integrasjon. Ad Notam Gyldendal. ISBN 82-417-0932-3. 176 s.
 • Førland, Tor Egil (1997). Elias - en sosiolog for historikere. bd.1 i Tid og Tanke, Skriftserie fra Historisk institutt, Universitetet i Oslo . ISBN 82-550-1052-1.
 • Tønnesson, Stein & Førland, Tor Egil (1997). Spor i tid: Verden etter 1850. World History 1850-95 for Norwegian secondary schools, Aschehoug, Oslo (first edition 1995).
 • Førland, Tor Egil (1997). Norbert Elias:En sosiolog for historikere. Historisk institutt, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

 • Førland, Tor Egil (2021). Tellekanter og tilsettinger. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 38(1-2), s. 163–172. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2021-01-02-14.
 • Førland, Tor Egil (2019). Sannhetsdebatten? Pytt. Fortid. ISSN 1504-1913.
 • Førland, Tor Egil (2017). (He's lying): Presidenten, poststrukturalismen og behovet for aktive henvisninger. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 96(4), s. 495–506. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2017-03-06.
 • Førland, Tor Egil (2012). Innkrøkt i seg selv. Norsk historie på tellekanten. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 29(3), s. 320–328.
 • Førland, Tor Egil (2012). Historieskrivningen og den danske debatt om Den kolde Krig.
 • Førland, Tor Egil (2012). Between Science and Story: Is IMRAD Commensurable with Narrativity?
 • Førland, Tor Egil (2011). Metodologisk individualisme som rettesnor for historikere. Fortid. ISSN 1504-1913. s. 30–33.
 • Førland, Tor Egil (2009). En kritisk kommentar til historieevalueringens metaramme. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 88(1), s. 105–112.
 • Førland, Tor Egil (2008). Introduction to the special issue on 1968. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 33(4), s. 317–325. doi: 10.1080/03468750802529676.
 • Førland, Tor Egil (2008). Exit for sekstiåtterne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Førland, Tor Egil (2008). "Sex, drugs, and jazz?" - Musikk som samfunnsundergravende kraft.
 • Førland, Tor Egil (2007). Acts of God? Miracles and Scientific Explanation.
 • Førland, Tor Egil (2005). Tidsånden som forklaring på ungdomsopprøret? Sejersted, Seip og metodologisk individualisme en gang til.
 • Rogan, Bjarne; Syvertsen, Trine & Førland, Tor Egil (2004). Et fakultet i endring. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Førland, Tor Egil (2001). Finn Olstad: Einar Gerhardsen - en politisk biografi (bokanmeldelse). Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 80(1), s. 137–140.
 • Førland, Tor Egil (2000). The radicalization of the 1960s in Norway.
 • Førland, Tor Egil & Strindberg, Lisa Kristin (1999). Tor Egil Førland om Bob Dylans utenrikspolitikk. [Radio]. NRK Radio: P2.
 • Førland, Tor Egil (1998). Bohemer og byråkrati. Historien om Klubbsju.
 • Førland, Tor Egil (1998). Kritisk blikk på _Norsk utenrikspolitikks historie_.
 • Førland, Tor Egil (1998). Studentopprøret 1968.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 8. juni 2022 18:07