English version of this page

Tildeling av veileder

Fagmiljøene ved IFIKK har litt varierende rutiner for tildeling av veileder. I hovedsak er tildeling av veileder knyttet til spesifikke emner i masterstudiet, men på litt forskjellig måte og til litt forskjellig tid i studieløpet.

Tildeling av veileder

Du får tildelt veileder av instituttet på bakgrunn av godkjent prosjektbeskrivelse eller beskrivelse av ønsket oppgavetema. Prosjektbeskrivelse eller beskrivelse av ønsket tema leverer du i et emne tilknyttet studieprogrammet ditt

  • Filosofi (60sp) FIL4081 i første semester
  • Filosofi (30 sp) FIL4081 i første semester
  • Gresk (30sp), ANT4502 i andre/tredje semester
  • Idehistorie (30sp), EKUL4003 i andre semester
  • Idehistorie (60sp), IDE4000 første semester (kun H14!)
  • Kunsthistorie og visuelle studier (60sp), KUN4010 i første semester
  • Latin (30sp), ANT4502 i andre/tredje semester

Biveileder

Biveileder tildeles kun i noen få, særskilte tilfeller. Biveileder tildeles formelt av instituttet på lik linje med hovedveileder. Det er fagmiljøet som tar avgjørelsen om hvorvidt et masterprosjekt trenger biveileder på bakgrunn av den prosjektbeskrivelsen som er levert. I utgangspunktet tenker vi oss at en biveileder tar 1/3 av veiledningen, mens hovedveileder tar 2/3. Men ansvarsforholdet og veiledningstiden to veiledere skal bruke på en student vil alltid bli vurdert av instituttet ut fra individuelle behov.

Hvis veiledningsforholdet ikke fungerer

Dersom veiledningsforholdet ikke fungerer tilfredsstillende for studenten eller veileder, av faglige eller andre årsaker, kan studenten eller veilederen be om å bli løst fra gjeldende veiledningsforhold. Ny veileder må da avtales med instituttet. Ta kontakt med din studiekonsulent.

Bytte prosjekt etter at du har fått godkjent et prosjekt og er tildelt veileder?

  • Hvis du ikke er mer enn 2-3 måneder inn i veiledningsfasen og prosjektet under veiledning er kommet i en svært annerledes retning, trenger du ikke søke om dette spesielt.
  • Hvis du vil bytte veileder eller hvis du har brukt lang tid på originalprosjektet må du søke godkjenning av nytt prosjekt. Søknad med prosjektbeskrivelse og begrunnelse for bytte sendes til studiekonsulenten.

 

 

Publisert 16. sep. 2014 14:21 - Sist endret 25. mars 2020 16:36