Studieprogrammer

Studiene ved UiO er organisert i studieprogrammer og årsenheter. Studieprogrammene leder fram til akademiske grader.

Du kan få bachelorgraden etter å ha avlagt 180 studiepoeng. Det tilsvarer normalt tre år med studier. Vi tilbyr fire studieprogram som gir deg graden bachelor. Generell informasjon om hva en bachelorgrad består av finner du på fakultetets sider.

Etter å ha oppnådd en bachelorgrad, kan du bygge videre på denne ved å gjennomføre et masterprogram dersom du tilfredstiller opptakskravene. Du vil da kunne oppnå mastergrad, en høyere grad. Vi har fire masterprogrammer ved vårt institutt. Våre masterprogram har varighet på 2 år med normert studieprogresjon, tilsammen 120 studiepoeng. I løpet av programmet skal du levere et større, selvstendig og skriftlig arbeid; masteroppgaven.

Årsenheter er ettårige studieprogram, 60 studiepoeng, som ikke leder fram til en grad, men som kan inngå i en bachelorgrad eller som du kan ta som videreutdanning. Vi tilbyr fire  årsenheter.

Studieprogrammer som ikke tar opp nye studenter