Studieprogrammer

Du kan få bachelorgraden etter å ha avlagt 180 studiepoeng. Det tilsvarer normalt tre år med studier. Vi tilbyr fem studieprogram som gir deg graden bachelor.

Etter å ha oppnådd en bachelorgrad, kan du bygge videre på denne ved å gjennomføre et masterprogram. Du vil da kunne oppnå mastergraden. Vi har fire masterprogrammer ved vårt institutt. Våre masterprogram har varighet på 2 år med normert studieprogresjon, tilsammen 120 studiepoeng. I løpet av programmet skal du levere et større, selvstendig og skriftlig arbeid; masteroppgaven.

Årsenheter er ettårige studieprogram, 60 studiepoeng, som ikke leder fram til en grad, men som kan inngå i en bachelorgrad eller som du kan ta som videreutdanning. Vi tilbyr fire  årsenheter.