Flexphil: Åpent nettkurs i Exphil

Et nettkurs i Examen philosophicum som er gratis og åpent for alle.

Byste, statue, i klassisk stil. Foto.
Foto: Colourbox.

Hvem kan ta kurset?

Bildet kan inneholde: tekst, blå, azure, font, elektrisk blå.

Alle som er interessert i filosofi kan ta kurset, men det er kanskje spesielt egnet for:

  • alle som ønsker å ta Exphil som selvstudium
  • studenter som følger ordinær undervisning ved UiO eller andre universiteter og høyskoler.

Kurset er gratis. Flexphil kan være en ekstra læringsressurs hvis du har planer om å avlegge Examen philosophicum, men du kan også gjennomføre kurset uten å avlegge eksamen.

Innlogging

Det finnes to utgaver av FlexPhil: én for deg som er oppmeldt til Examen Philosophicum, og én for alle andre: 

Gjennomføring av kurset

Kurset består av filosofiske samtaler mellom Exphil-forelesere, og spørsmål og svar fra de to lærebøkene som utgjør pensum.

Kurset har 14 moduler, hver med ti filmsnutter. Du følger filmsnuttene og øver på innholdet ved å svare på enkle quiz-oppgaver.

Totalt er det 140 quizer, 20 modultester og en stor avsluttende test. Alle testene kan tas flere ganger hvis du ønsker å repetere eller lære mer.

Canvas

Kurset er laget i plattformen Canvas. Hvis du er oppmeldt til Examen PhilosophicumCanvas-logo ved UiO (EXPHIL03), vil du automatisk finne FlexPhil på dashbordet. 

 

Eksamen i Exphil ved UiO

Innen fristen må alle studenter som vil avlegge Examen philosophicum:

  1. registrere seg som student med generell studiekompetanse
  2. semesterregistrere seg
  3. betale semesteravgift
  4. melde seg opp til eksamen

Kontakt oss

  • Spørsmål eller tilbakemeldinger til kurset? Send oss en e-post.
  • Spørsmål rundt pensum, eksamen eller annet? Se IFIKKs kontaktvelger.

Oppmelding til eksamen

Informasjon om hvordan du melder deg opp til eksamen finner du i emnebeskrivelsen for Exphil.

Merk at registrering på det åpne nettkurset Flexphil ikke automatisk gir deg rett til å avlegge eksamen ved UiO. Du må selv sørge for oppmelding til eksamen.

Exphil avlagt ved UiO godkjennes ved alle universiteter og høyskoler i Norge.

Fem blide studenter med bøker sitter i ring på en gressplen. Foto.